Skjema

Søk om støtte til mottaks- og servicestasjoner
Støttefondet for mottaks- og servicestasjoner har til formål å yte tilskudd som bidrar til å styrke rammebetingelsene for fiskerinæringen.
03.03.2022
Søknadsskjema ryddeaksjon 2022
06.04.2022
Tilgang til MinSide for kontrollmyndigheter og regnskapsførere.
21.07.2022