Avtale om trekk i oppgjør

Fiskipedia - Skjema

Fisker og leverandør kan bli enige om at en andel av fangstoppgjøret fra Råfisklaget skal gå direkte til leverandør.

14. sep. 2022 - Benedicte Nielsen