Endring av kontonummer

Fiskipedia - Skjema

Vi må ha et signert dokument for å endre kontonummer for utbetalinger fra Råfisklaget.

14. sep. 2022 - Benedicte Nielsen