Fiskipedia

Råfisklagets kunnskapsorakel
Skjema

Avtale om oppgjør
21.10.2022
Avtale om trekk i oppgjør
Fisker og leverandør kan bli enige om at en andel av fangstoppgjøret fra Råfisklaget skal gå direkte til leverandør.
14.09.2022
Bestilling av tineprøve fisk og skalldyr
Her kan du bestille prøvetaking av industrireker, skallreker eller fisk. Tineprøver koster minimum 7 000 kroner for norsk råstoff og minimum 14 000 for varer som losses i transitt. Endelig pris avhenger av produkt og prøvekvantum.
08.07.2022
Bestillingsskjema for hummermerke
27.09.2022
Endring av kontonummer
Vi må ha et signert dokument for å endre kontonummer for utbetalinger fra Råfisklaget.
14.09.2022
Oppgjørsavtale ansatt fisker
Reder kan avtale akontoutbetaling til ansatt fisker.
21.10.2022
Søk om tilgang til MinSide
21.07.2022
Søknadsskjema ryddeaksjon 2022
06.04.2022