RÅFISKLAGSKORTET

En av markedets beste renter og betingelser

Råfisklagskortet er et bankkort som er tilknyttet vanlige banktjenester, men som er tilpasset bruken til deg som er fisker. De to største fordelene med kortet er at oppgjøret er tilgjengelig allerede dagen etter leveranse, og at det er spesielt gunstige innskuddsrenter. Innskuddsrenten for kortkundene er langt over det som ellers tilbys på de fleste bankkonti.

Den gode renten kommer alle som har Råfisklagskortet til gode, enten du er mannskap, ansatt i et faglag eller fiskebåteier.

Norges Råfisklag har jobbet med å knytte relevante og gunstige tjenester til kortet siden det ble etablert i 1995. Den gang var hensikten å tilby fiskere et alternativ til Råfisklagets forskuddstjeneste for at de raskere kunne disponere pengene etter en fiskeleveranse. Med Råfisklagskortet er oppgjøret tilgjengelig allerede dagen etter leveranse.

Siden den gang har både bankforbindelse og tjenester blitt oppdatert. Nå er det Sparebank 1 Nord-Norge som står for banktjenestene tilknyttet Råfisklagskortet. Man må altså ha, eller opprette en konto i Sparebank 1 Nord-Norge når man søker om Råfisklagskortet.

Søk om Råfisklagskortet på bankens nettsider her

I tillegg er det knyttet en rekke rabatter til kortet som er spesialtilpasset et liv på havet. Tjenestene er stadig under utvikling, og Råfisklaget er alltid på utkikk etter ønsker og behov fra næringsaktørene selv. Send oss gjerne forslag på hvilke tjenester du ønsker at Råfisklagskortet skal inneholde. Du når Norges Råfisklag på telefon 77660100 eller e-post firmapost@rafisklaget.no.

Husk å endre kontonummer hos oss dersom du ønsker at oppgjøret skal utbetales til Råfisklagskortet. Endringen gjør du ved å fylle ut skjemaet du finner her 

Rentebetingelser

 • 5 % innskuddsrente (kreditrente) fra 01.09.23. Renten beregnes kvartalsvis. 
 • 5 % rente ved forskudd (debetrente) fra 18.03.24. Renten beregnes månedlig.

Gebyr fra 01.01.20

 • 0 kr i årsgebyr
 • 30 kr + 0,5 % ved uttak i minibank utland
 • 10 kr ved uttak i Sparebank1 Nord-Norge sine minibanker
 • 0 kr ved varekjøp innland og utland
 • 2,0 % på vekslingskurs ved bruk i utland
 • 0 kr i nettbank for privat og enkeltpersonforetak
 • Nettbank for bedrift koster, jfr. bankens prisliste.

Hvem kan søke om Råfisklagskort

 • Manntallsførte fiskere som:
  • eier fiskefartøy som er registrert i fartøyregisteret og som får oppgjør gjennom Norges Råfisklag.
  • er mannskap på fiskefartøy som leverer i Norges Råfisklags distrikt og som er registrert fisker på blad A eller B i Fiskermanntallet.
  • er fast ansatte i Norges Råfisklags eierorganisasjoner og faglag; Nord Fiskarlag, Sør-Norges Fiskarlag, Norsk Sjømannsforbund, Fiskebåt, Norges Kystfiskarlag.

Fordeler:

 • 5 % innskuddsrente fra første krone.
 • Du kan opprette flere bankkontoer med samme rentebetingelser (ta kontakt med banken når du ønsker å gjøre det).
 • Det er ingen kortgebyr på Råfisklagskortet.
 • Fiskere med Råfisklagskonto vil få disponibelt beløp tilgjengelig dagen etter leveranse, og kan benytte dette som en «kredit»

NB: når Råfisklagskontoen ikke er din hovedkonto er maksimal overføring til denne fra din hovedkonto 75 % av hvert fangstoppgjør.

Rabattavtaler:

 • Telenor - Svært gunstige priser på mobiltelefoni og mobilt bredbånd. For bedriftskunder tilbyr Telenor et abonnement med ubegrenset data. For å få de nye betingelsene må det inngås en ny avtale med Telenor. Se mer på telenor.no her
 • Mobit Breivika - Rabatter på mobiltelefoner, tilbehør mobiltelefon 30 % rabatt, data tilbehør mobiltelefon 20 % rabatt. Fyll ut dette skjemaet for å få tilgang til nettbutikk med Råfisklagskort-rabatter.
 • Norsk Folkehjelp - Rabatt på kjøp av førstehjelpsutstyr og kurs. 25 % rabatt for kjøp inntil kr 4.500,-30 % rabatt for kjøp over kr 4.500,-. Ta kontakt med: tom@npaid.org, Telefon: 23 35 35 90/95 91 53 44
 • Sparebank1 Nord-Norge - Gebyrfrie varekjøp, ingen årsgebyr.
 • Circle K - Smøreolje 20 % rabatt, kjemiprodukter 15 % rabatt. Årsforbruk gassolje:
  • Inntil 10 m3 85 øre/ltr
  • 10-20 m3 95 øre/ltr
  • 20-30 m3 115 øre/ltr
  • over 30 m3 125 øre/ltr
  • Ved mellom- og kystserviceanlegg reduseres rabatter med 15 øre/ltr