Regelverk - 9/2024

Minstepriser for ferske reker f.o.m. 27. mai 2024

Regelverk 9/2024
Gyldig fra 27.05.2024 |
Gyldig til Inntil videre

Sjømat Norge og Norges Råfisklag har etter drøftelser blitt enige om følgende minstepriser gjeldende fra og med 27. mai 2024 og inntil videre:

  Periode  Minstepriser (kr/kg)

Endring kr/kg

Kokte skallreker til konsum som skallreke(1)  27.5-11.8.2024 100,00 Uendret
Kokte skallreker til konsum som skallreke(1)  12.8.-31.12.2024 90,00 Uendret
Kokte skallreker til konsum som skallreke(1)  1.1.-31.3.2025 90,00 + 6 kr
Kokte skallreker til konsum som skallreke(1)  1.4.2025 og inntil videre 90,00 +4 kr
Kokte skallreker til agn som skallreke(2)  Hele perioden 40,00 Uendret
  1. Det anbefales at det ikke kokes reker for anvendelse konsum av skallreke som er mindre enn 120 stk. per kg. Viktig med god kjøling for at rekene skal kunne opprettholde maksimal holdbarhetstid – følg anvisninger fra kjøper og Råfisklagets veiledning i fangstbehandling.
  2. Kjøp etter godkjenning av Norges Råfisklag.
Størrelsesgrupper (fra - til)
(antall reker pr kg)
Minstepriser (kr/kg)
 Ferske råreker til pilling
Endring kr/kg
121-220 19,00 Uendret
221-250 15,00 Uendret
251+ 12,00 Uendret

 

Størrelsesgrupper (fra - til)
(antall reker pr kg)
Minstepriser (kr/kg)
 Kokte reker til produksjon
Endring kr/kg
u/121 50,00 Uendret
121-160 50,00 +10 kr
161-190 32,00 Uendret
191-240 26,00 Uendret
241-320 19,00 Uendret
320+ Fri pris Uendret

 

  • For kokte småreker til pilling/produksjon med antall høyere enn 320 stk pr kg er det fri prisdannelse. Eventuell omsetning av slik reke avtales direkte med kjøper.

  • For kokte reker til innfrysing som senere selges som frosne kokte skallreker, gis kjøper et fradrag i pris på kr 3,50 pr kg.

Kjøperne skal på sluttseddel presisere hvilken kategori fangsten tilhører. For råreker til pilling må føres "ferske råreker til pilling" eller "ombordfryste råreker til pilling", mens kokte reker påføres seddel som "kokte reker til pilling" eller "kokte reker til konsum".

Minstepris for den enkelte fangst råreker til pilling fastsettes etter uttak av representativt utvalg fra fangsten. Utvalget tas av representant(er) fra fartøy og kjøper under lossing av fangsten. Utvalget fra fangsten sorteres i 2 grupper: 1) produserbar reke, og 2) ikke produserbar vare. Nevnte inndeling brukes som grunnlag ved fastsettelse av fangstens vekt. Fangstens størrelsessammensetning (antall pr kilo) finnes ved opptelling av andelen produserbar reke i utvalget og ved å omregne dette til antall pr kg råvare. Vanlige avrundingsregler til nærmeste hele tall gjelder (eksempel 235,49=235 mens 235,50=236).

For leveranser av ferske reker iset i kasser skal kvantumet ikke overstige 23 kg pr kasse á 65 liter.

Ved kontrollveiing av ferskreker iset i kasser skal fjerning av is før veiing skje ved nedsenking av utvalgte kasser i kaldt vann (temperatur ikke over 15 oC), hvoretter isen fløytes bort og slik at kassen deretter bortsettes for avrenning av vannet før veiing. Veiing må foretas maksimum 1 time etter at kassene er tatt opp av vannet.

Ved levering av ferske reker skal fisker ha fri lossing, is og kasser.

Diverse øvrige sorteringer:
Eksportpakkede fryste saltkokte reker m/skall, eksportpakkede fryste råreker og ombordfryste industrireker omsettes i henhold til relaterte regelverk (rundskriv) i menyen til venstre. 

Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd.Direktør Omsetning
Audun Reiertsen
Rådgiver
Norges Råfisklag