Regelverk - 5/2024

Føringstilskudd for notfanget sei avhentet med brønnbåt

Regelverk 5/2024
Erstatter: 10/2023 |
Gyldig fra 20.03.2024 |
Gyldig til Inntil videre

Følgende tilskuddssatser gjelder for føring av notfanget sei levende eller ført i bulk med brønnbåt til alle anvendelser (øre pr kg rundvekt), varierende etter føringsdistanse:

Føringsdistanse Levende-føring Bulk føring 
  F.o.m.    0 til 30 n.mil 80 70
  "            30 til 90 n.mil 90 80
  "            90 til 150 n.mil 110 90
  "            150 n.mil + 130 110


Det er for 2024 avsatt kr 300 000,- til føring av notfanget sei som føres fra fiskers lås til produksjonsanlegg.

Avsatt beløp til føringstilskudd for notfanget sei utbetales kun for sei ført fra steng av brønnbåt/føringsfartøy.

Ved føring over lengre avstander enn nødvendig ut fra avsetningsmessige hensyn, skal det vanligvis bare innvilges føringstilskudd for den maksimale avstand det er nødvendig å føre fisken.

Sei som fisker, etter avtale med laget, sleper inn og leverer levende ved kjøpers sted, er ikke berettiget til dette tilskudd.

Kjøpere som er interessert i å benytte seg av nevnte ordning, bes å kontakte Norges Råfisklag slik at føringen kan innordnes i Råfisklagets omsetningsordning.

Avregning av tilskudd til kjøper
For å motta tilskudd må kjøper logge seg inn på rafisklaget.no under Min side. Kvantum som er tilskuddsberettiget merkes av og knyttes mot sluttseddel hvor avhentested, leveringssted, nautiske mil samt underskrift fra kjøpers representant og fisker må påføres.

For å være tilskuddsberettiget må kjøper være registrert i tilskuddsordningen. Videre må produkter for levende sei påføres tilstand levende og levering brønnbåt, for bulkført sei (død) er det tilstrekkelig med tilstand rund. 

For sen innsending av sluttseddel/tilskuddssøknad kan føre til at retten til tilskudd går tapt.

Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd. direktør omsetning
Willy Godtliebsen
Omsetningssjef
Norges Råfisklag