Regelverk - 26/2023

Minstepriser til fisker f.o.m. 11. desember 2023, men ikke utover 21. april 2024

Regelverk 26/2023
Gyldig fra 11.12.2023 |
Gyldig til Inntil videre

Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet 05. desember 2023 minstepriser gjeldende for vintersesongen. For restråstoff ble det gjort endringer som vist i tabellen under. 

Gjeldende minstepriser kan ses i vedlagt minsteprisliste eller under linken minstepriser på Råfisklagets nettsider.

De nye minsteprisene blir gjeldende f.o.m. 11. desember 2023, men ikke utover 21. april 2024

Endringer i minsteprisene for restråstoff fra og med mandag 11. desember 2023:

Rogn Ny pris  Endring 
Kvitlange, samfengt, rogn, A-kvalitet  kr 15,00 + kr 1,00
     
Lever    
Torsk, samfengt, lever, A-kvalitet  kr 5,50 + kr 0,50
Hyse, samfengt, lever, A-kvalitet  kr 2,50 + kr 0,50
Sei, samfengt, lever, A-kvalitet  kr 2,50 + kr 0,50
Lyr, brosme og kvitlange, samfengt, lever, A-kvalitet  kr 2,50 + kr 0,50
     
Annen anvendelse    
Fisk til fôr/mel (vrak)  kr 1,00 + kr 0,75
Rogn til dyrefôr/ fiskefôr  kr 2,00 + kr 1,00
Hau og blandet slog/lever til oppmaling  kr 0,20 + kr 0,18

 

Norges Råfisklag
Charles Aas
AvdDir Omsetning
Audun Reiertsen
Rådgiver
Norges Råfisklag