Regelverk - 23/2022

Minstepriser for hummer fom. 1. oktober 2022

Regelverk 23/2022
Erstatter: 30/2021 |
Erstattet av: 24/2023 |
Gyldig fra 01.10.2022 |
Gyldig til 07.11.2023

Norges Råfisklag har etter dialog med Sjømatbedriftene og Sjømat Norge fastsatt følgende minstepriser for hummer, gjeldende for omsetning f.o.m. 1. oktober 2022 og inntil videre:

Hummer u/1,2 kg kr 295,- pr kg
Hummer 1,2-2 kg kr 230,- pr kg
Hummer o/2 kg kr 180,- pr kg

Minsteprisene gjelder for prima vare. Prisen for hummer som mangler en eller begge storklør, avtales mellom fisker og kjøper.

Alle som skal delta i dette fisket, må være påmeldt til Fiskeridirektoratet før fisket starter.

Norges Råfisklag
Jan Erik Strøm
Regiondirektør
Willy Godtliebsen
Norges Råfisklag