Regelverk - 23/2019

Minstepriser for hummer f.o.m. 1. oktober 2019

Regelverk 23/2019
Erstatter: Rundskriv nr 27/2018 |
Erstattet av: 30/2021 |
Gyldig fra 01.10.2019 |
Gyldig til 30.09.2021

Norges Råfisklag har etter dialog med Sjømatbedriftene fastsatt følgende minstepriser for hummer, gjeldende for omsetning f.o.m. 1. oktober 2019 og inntil videre:

Størrelse kr pr kg 
Hummer u/1,2 kg 275,-
Hummer 1,2-2 kg 210,-
Hummer o/2 kg  160,-


Minsteprisene gjelder for prima vare. Prisen for hummer som mangler en eller begge storklør avtales mellom fisker og kjøper.

Alle som skal delta i dette fisket, må være påmeldt til Fiskeridirektoratet før fisket starter 1. oktober 2019.

Norges Råfisklag
Jan Erik Strøm
Regiondirektør
Willy Godtliebsen
Norges Råfisklag