Krav om meldingsnummer for havneanløpsmelding på seddel strammes nå inn!

Råfisklaget og Fiskeridirektoratet har sett at rapportering av RN-nummer for POR-melding (ERS nr.) på seddel har hatt en postitiv utvikling for fartøy på eller over 11 meter. Denne uken strammet Råfisklaget inn på sjekk av RN-nummer for POR-melding (ERS nr.) for fartøy mellom 10 og 11 meter og vi ser at også for denne delen av flåten at andelen med korrekt angitt RN-nummer blir stadig høyere.

Foto: Marius Fiskum

15. mar. 2024 - Einar Mortensen


Kravet fra Fiskeridirektoratet er forankret i landingsforskriften § 11, og sier at POR-meldingens RN-nummer skal oppgis på landings- og sluttseddel. I Råfisklagets seddelsystem finner man dette angitt som «ERS nr.».

Samtlige systemleverandører er orientert om de nye kravene og har implementert dette i sine seddelsystemer. Ved levering av fangst er det viktig at fiskere som omfattes av krav om elektronisk rapporteringssystem, kalt ERS, opplyser fiskekjøper eller mottaker om sitt ERS nr. (RN-nummer for POR-melding) for den aktuelle leveransen.

- Vi informerte om dette i september og grunnet mangelfull utfylling av ERS nr. strammer Fiskeridirektoratet nå inn kravet. Det betyr at Fiskeridirektoratet og Råfisklaget innfører en automatisk sjekk, eller validering av sedlene som sendes inn, sier avdelingsdirektør for ressurs om miljø, Charles Ingebrigtsen. 

- Angis ikke korrekt RN-nummer for POR-melding for aktuelt fartøy, vil seddel bli avvist, opplyser Ingebrigtsen.

Råfisklaget har lagt til rette slik at systemleverandørene til kjøperne kan lage oppslag for å finne RN-nummer for aktuelt fartøy, dersom skipper er utilgjengelig ved utfylling av seddel.  

Nyttige linker hos Fiskeridirektoratet:

Her finner du det du som skipper må vite om elektronisk fangstrapportering (ERS)

Nyhetssak om at meldingsnummer (RN) for melding om havneanløp skal på landings- og sluttseddel.

Det er feltet markert rødt som skal fylles ut.