Åpningstider og utbetalinger i påsken

Påsken 2024 står for tur og mange i fiskerinæringa holder hjulene i gang. Er du en av dem? Her finner du informasjon om Råfisklagets åpningstider og utbetalinger for påsken.

Foto: Bjørn Eide

21. mar. 2024 - Norges Råfisklag


I disse dager utbetaler vi 1,5 milliarder kroner til våre fiskere. Dette er utbetalinger for fangstene som er levert frem mot påske i områdene fra Finnmark i nord til Nordmøre i sør.

- Vanligvis mottar fiskerne oppgjør for levert fangst etter 15 dager, men som en ekstra service i forbindelse med påske blir 1,5 milliarder forskuddsbetalt, sier økonomisjef Kristoffer Kilvær.

Dette betyr at alle som har levert fangst, sendt inn og signert sluttseddel innen tirsdag 26. mars klokken 18:00, får pengene sine på konto før påske. Dette innebærer at det ikke er behov for fisker å be om, eller bestille forskudd, da dette vil bli ivaretatt med utbetalingene nevnt ovenfor. 

Det fangstes mengder av skrei nå i sesong, og den årlige gytevandringen fra Barentshavet ned til Norskekysten skaper store verdier på hav og land. I alt 2165 små og store fartøy har de siste to ukene levert nesten 31 millioner kilo fersk villfanget sjømat (da er krill og tare ikke tatt med), og hele 71 prosent av dette er skrei. 

Råfisklaget er garantist for at fiskerne får penger for fangsten de leverer, og legger til rette for at pengene kommer på konto - også i høytiden. For å få dette til må det planlegges godt i forkant. 

- Også i år skal alle som har levert fangsten tett opp til påske rekke å få pengene sine på konto, sier Kilvær. 

Fiskerne er garantert betaling

Fiskerne, som oftest er selvstendig næringsdrivende, er i en særstilling grunnet Fiskesalslagslova og Råfisklagets tjenester. Som selvstendig næringsdrivende i Norge er fiskerne de eneste som er garantert å automatisk få pengene inn på konto uten å trenge og «kreve inn» pengene selv. Denne tjenesten kalles garantert oppgjør.

- I det øyeblikk fangsten er levert, veid, ført inn på sluttseddel og seddelen er signert av fisker og fiskekjøper fikser Råfisklaget resten, sier økonomidirektør Tommy Nygård.

Verken fisker eller fiskekjøper behøver å bekymre seg for fakturering eller avregning. Fisker behøver heller ikke å bekymre seg for oppgjør. Det gir fiskerne frihet til å konsentrere seg om jobben som gjøres ute på havet, og fiskekjøperne om å ta vare på, og selge fisken.

I skreisesongen kan én fiskekjøper motta flere hundre leveranser hver uke. Dersom alle båter skulle ha sendt hver sin faktura for hver leveranse, hadde det blitt travle dager på fiskekjøperens kontor med bokføring og utbetaling. Nå håndterer Råfisklaget alle sluttsedler, og sender i stedet en samlet regning per dag til fiskekjøper. Denne er elektronisk og importeres direkte inn i fiskekjøpers regnskapssystem.

- Fiskekjøperne slipper dermed å håndtere fakturaer fra ulike enkeltfirma. Alt kommer inn elektronisk fra Råfisklaget, og kjøperen har kun én regning per dag som de trenger passe på og betale. Det er et kjapt og effektivt system for fiskerne og fiskekjøperne, og gir fiskerne og kjøperne mulighet til å konsentrere seg om det viktigste – nemlig å levere villfanget sjømat med kvalitet i verdensklasse, avslutter Nygård.  

Åpningstider påske

Tjenestetorg 77 66 01 00
Onsdag 27. mars 08:00-12:00
Torsdag 28. mars – mandag 1. april stengt

Vakttelefon seddelinnsending 41 46 84 40
Onsdag 27. mars 12:00-22:00
Torsdag 28. mars – mandag 1. april 10:00-20:00

Dersom det skulle oppstå problemer med seddel utenom åpningstid, kan en såkalt reserveløsning brukes. Reserveløsningen finner du her.

Lurer du på hvem som kjøper fisk i påsken?

Her finner du oversikt over alle fiskemottak fra Finnmark til Nordmøre.