Toppnotering for norske fiskere og omsetningsrekord i 2021

Det ble solgt fisk og skalldyr for hele 13,4 milliarder kroner i Norges Råfisklag i 2021. Norske fiskere sto for 11,7 milliarder, hvilket er høyeste omsetningsverdi gjennom tidene.

Foto: Ole-Gunnar Rasmussen

03. jan 2022 - Thor E. Kalsaas


Den samlede verdien av levert torsk, hyse, sei, skalldyr og annen fangst omsatt fra norske og utenlandske fiskefartøy i Norges Råfisklag sitt område endte på 13,4 milliarder kroner i 2021. Dette er en økning på 0,7 milliarder fra 2020, og nesten 0,4 milliarder fra det forrige rekordåret 2019. Når omsetningstallene korrigeres for inflasjon, er verdiene i 2021 på nivå med 2020, men ca. 0,5 milliarder lavere enn i 2019.

Norske fiskere sto for i overkant 11,7 milliarder av denne omsetningen. Dette er en økning på 1 milliard fra 2020 og ny toppnotering for norske fiskere i Råfisklaget selv om det korrigeres for inflasjon ca. 0,4 og 0,2 milliarder opp fra henholdsvis 2020 og 2019.

Fangster levert fra utenlandske fiskefartøy utgjorde 1,6 milliarder kroner i verdi i 2021, som er en nedgang med 20 prosent fra 2020.

2021 er det åttende året på rad med over 1 million tonn fisk, skalldyr og annen fangst levert og solgt gjennom Norges Råfisklag.

Norske fiskerier har en stolt historie gjennom mange generasjoner, og kommer til å være viktig for å sørge for levende lokalsamfunn i hele landet også i fremtiden. Den bærekraftige forvaltningen av villfisken er hele grunnlaget for verdiskapningen, både i fiskeflåten og i resten av verdikjeden. 

Merk at dette er foreløpige tall pr 3.1.2022. Korrigeringer kan finne sted når endelige oppgjør for omsatte og auksjonerte fangster i 2021 er avstemt.