En klar trend under årets kontroller av kvalitetsmerket Skrei!

Det har aldri tidligere blitt eksportert mer kvalitetsmerket Skrei, ifølge tall fra Sjømatrådet. Men holdt fisken sin eksepsjonelle kvalitet helt frem til kunden? De som utfører den strenge produktkontrollen, Råfisklagets Skreipatrulje, gir deg svarene.

Kontroll på Mercamadrid, foto Kristoffer Lorentzen

30. mai 2024 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


Hver vinter vandrer mengder med skrei naturlig ned til norskekysten for å gyte. I over tusen år har skreiens vandring vært en av de viktigste hendelsene for folk og samfunn langs kysten. Innsiget av skrei har sørget for både mat og livsgrunnlag. Distansen på flere tusen kilometer som den atletiske fisken legger bak seg, gir musklene til en toppidrettsutøver. Og det er dette som danner grunnlaget for “Kvalitetsmerket Skrei”, som er beskyttet med et eget varemerke, og kjennetegner skrei av ypperste kvalitet. Etter nok en vintersesong i skreiens tegn er resultatet klart: 

- Kvaliteten på fisken var kjempefin og holdt et virkelig bra nivå! Den var godt kjølt og iset i eskene, sier Skreipatruljens Jan-Erik Jensen, og forteller at kvaliteten har hatt en klart oppadgående trend de siste årene. (Se bilde lenger ned i saken.) 

Jensen forteller at det er merkingen av fisk og esker som har skapt litt utfordring i år. Overgangen til nytt skrei-merke var en av dem, der flere produsenter brukte gammelt merke i begynnelsen av sesongen. Jensen roser bedriftene for å rette opp i dette raskt. Det er dog plassering av taggen i selve fisken som opptar den erfarne kvalitetskontrolløren mest: 

- Taggen skal plasseres midt i ryggen mellom tjukkfisk-filetene, eller i ryggfinnen. Når taggen skytes inn i selve tjukkfisken, som også kalles for loins på fagspråk, ødelegger man jo den mest dyrebare produktet av fisken. 

Jensen går ut fra at dette skjer grunnet mangel på opplæring, og oppfordrer alle produsenter til å ta en oppfriskning med sine fagarbeidere før neste sesong starter 1. januar 2025. 

Som skreimerkets kontrollører er Skreipatruljens oppgaver i løpet av en sesong varierte. I tillegg til å sjekke om virkeligheten lever opp til standarden hos produsentene i Norge og på omlastingsterminaler i Europa, har våre fagfolk demonstrert hvordan kontrollen fungerer for interessenter fra ulike marked samt besøkt verdens største fiskemarked Mercamadrid i Spania, det største markedet for kvalitetsmerket Skrei. Der mottok Skreipatruljen litt motstridende signaler: 

- Samtidig som Sjømatrådets tall viser økt eksport sier spanjolene selv at salget går trått, i likhet med alt annet i et økonomisk prøvet Spania, forteller kontrollørene Jonette Braathen og Ronje Berg.  

Men i likhet med Jensen er Braathen og Berg samstemt om at kvaliteten på fisken etter mange dagers reise fra Nord-Norge ut i markedet var helt utmerket. 

Resultater fra årets kontroller: 

306 esker kvalitetsmerket Skrei ble kontrollert, hvorav 3 esker filet (102 kontroller, 1 av de var filet, 3 esker i hver kontroll) 

Det ble gitt 2 advarsler og 3 suspensjoner til godkjente produsenter. 


Bilde: Kvaliteten på fisken holdt er meget høyt nivå under årets sesong for kvalitetsmerket Skrei. Fotograf Ronje Berg og Jan-Erik Jensen.


Bilde: Spania er det største markedet for kvalitetsmerket Skrei og under en kontroll av merkevaren i Madrid besøkte Skreipatruljens Jonette Braathen og Ronje Berg også en fiskehandler for å høre hans og kundenes erfaringer. Du kan se kvalitetsmerket Skrei til høyre i fiskedisken. Fotograf Kristoffer Lorentzen.

Fakta kvalitetsmerket Skrei og Skreipatruljens oppgaver: 

 • Kvalitetsmerket for Skrei er et beskyttet varemerke som er registrert av Norges sjømatråd.  

 • Norsk standard eier standarden for kvalitetsmerket skrei, NS 9406:2022.

 • Kvalitetsmerket Skrei er gytemoden skrei som er utvalgt, behandlet og pakket etter bestemte krav beskrevet i en egen kvalitetsstandard NS 9406:2022.

 • Sjømatrådet følger opp kvalitetsgarantien gjennom system – og produktkontroller utført av uavhengig tredjepart.  

 • Alle fiskekjøpere og eksportører av kvalitetsmerket Skrei, lisensieres hos Sjømatrådet og må bekrefte at de har gjort seg kjent med innholdet i kvalitetsmerkeordningen, og at bedriften forplikter seg til å følge de retningslinjer og kvalitetskrav som ordningen inneholder.  

 • Du kan finne disse produktene med kvalitetsmerket Skrei:  

  • fersk, hel skrei  

  • filetprodukter av fersk skrei  

  • tilleggsproduktene rogn, lever, kjake og tunge av fersk skrei. 

 • Kvalitetsmerket Skrei har eksistert siden 2007, og ble startet som et samarbeid mellom Norges sjømatråd (da Eksportutvalget for fisk), fiskekjøperne og Norges Råfisklag. Jobben med å utvikle merkevaren startet Sjømatrådet med tilbake i 1998.  

 • Råfisklagets Skreipatrulje utfører og har utført produktrevisjon siden begynnelsen.  

 • Fra og med sesongen 2024, er det ikke tillatt å bruke de utgåtte merkene i sort og gull. De nye merkene har gyldighet i 2 år, og skal inneholde årstall for gjeldende sesong. Det vil si at fisk i sesongen 2024, skal være merket med tags med årstall 23/24 eller 24/25. 

 • Det er kun lov å pakke kvalitetsmerket Skrei i perioden 1. januar og 30. april, som er da den kjønnsmodne skreien befinner seg ved norskekysten for å gyte. 

 • Mer informasjon om kvalitetsmerket Skrei, opplæringsplaner, skreiveileder og bestilling av merker finner du på seafood.no her.