I praksis hos Råfisklaget - studentenes erfaringer!

For åttende år på rad har Norges Råfisklag praksisstudenter fra bachelorstudiet i Fiskeri- og havbruksvitenskap ved Norges Fiskerihøyskole. Denne høsten var det Eirik Høgbakk fra Nordreisa og Marie Lynne Skjæggestad fra Tønsberg som søkte og fikk praksisplass hos Råfisklaget.

Foto: Bjørn Frode Rantala Eriksen

29. nov. 2023 - Marie Lynne Skjæggestad, Eirik Høgbakk, Amalie Oda Harland & Lisbeth Nikolaisen Drotz


- Vi er veldig nysgjerrige og føler oss heldige! 

Praksisordningen ble iverksatt i 2015 av Universitetet i Tromsø og er ofte et springbrett for fiskeristudenter som snart skal ut i arbeid. Flere av studentene kommer fra fiskerfamilier og kjenner næringen godt fra før, men det gjelder ikke alle. Utgangspunktene er forskjellig, og praksisordningen gir alle mulighet til å få et innblikk og en fot innenfor sjømatnæringen.

Vi har tatt en prat med Marie og Eirik om praksisordningen og deres opplevelser hos oss. 

Hvorfor praksis er viktig for vårt studieløp:  

  • Tilegning av jobb- og karriereferdigheter 
  • Skapet arbeidslivsrelevant med bredt nedslagsfelt  
  • Bidrar til et miljø for samarbeid mellom næringsaktører og høyere utdanning 
  • Studenter får mulighet til å kombinere teori med praksis 
  • Nettverksbygging  

Hvorfor ønsket dere å være i praksis hos Råfisklaget? 

- Grunnen til at vi ønsket å ha praksis i Råfisklaget, handlet først og fremst om at vi ikke hadde mye kjennskap til villfisknæringen fra før. Vi har begge jobbet innenfor havbruk, Marie på SalMar sitt settefiskanlegg i Dåfjord, og Eirik hos MOWI Nord i Burfjord. Arbeidsoppgavene som ble presentert i utlysningen til Råfisklaget virket varierte og spennende, noe som traff oss begge. 

- Både første og andre praksisuke skulle vi på bedriftsbesøk til Oldervik, men været var ikke på vår side, og vi fikk delta på fiskerikonferanse i stedet. 

Eirik Høgbakk (28 år) og Marie Lynne Skjæggestad (23 år) er i praksis denne høsten hos Norges Råfisklag. 

Hva får dere som studenter ut av praksisordningen? 

Som praksisstudent hos Råfisklaget får vi innsikt i hele organisasjon og hva de ulike avdelingene jobber med. Vi får jobbe i dynamiske miljøer, med engasjerte og kunnskapsrike personer fra ulike deler av næringa, og sitter igjen med ny og viktig kunnskap som vi tar med videre i skole- og jobbsammenheng. 

Hvilke opplevelser og ny innsikt overrasket mest?  

Vi ble overrasket over hvor relevant denne arbeidsplassen er sett i sammenheng med vår studieretning. For å understreke dette har vi et eksempel hvor det kort tid før første praksisuke, startet et prosjekt i regi av Ungt Entreprenørskap, Sjømatrådet og NCE Seafood Innovation. Dette prosjektet handlet om verdiskapning av restråstoff i sjømatnæringen. Under ett av de første møtene vi deltok på i praksis ble temaet tatt opp, i denne sammenheng verdiøkning på hoder fra snabeluer, noe som tydeliggjorde at Råfisklaget var engasjert i temaet. 

Marie; Noe av det som overrasket mest opplevde jeg under kontrollturen på Sørøya. Fra sjarken kom i land og fikk levert fra seg fisken, fått ny is og ferdig signert elektronisk seddel, tok det ikke lange stunden. Fiskekjøperne var veldig på tilbudssiden, og effektivitet var nøkkelordet. Alle prosessene skjedde hurtig, og fiskeren kunne kalle det en dag etter kort tid. Dette tror jeg er veldig viktig for både mottaket og fiskeren selv, da de får mer tid til for eksempel familien og fritidsinteresser. 

Eirik; Jeg fikk en opplevelse av at alt som ble tatt opp av havet og om bord i båten ble ivaretatt av mottaket, uansett art og størrelse. Dette forsterket inntrykket av at næringen tar vare på ressursene man høster av den blå åker.  

Under praksisoppholdet har vi fått være på mye gøy, for eksempel rekeprøver på Tromsøterminalen. Vi fikk god opplæring og gjennomgang på forhånd, så kontrollen gikk veldig fint, forteller Eirik og Marie samstemt. 

Vi ønsker å takke Marie og Eirik for å ha vært veldig kunnskapssøkende og vist stort engasjement under praksistiden, og vi i Norges Råfisklag ønsker begge masse lykke til videre. (Artikkelen fortsetter under bildene.)


Her fra kontroll på Lerøy sitt mottak på Sørvær.  


Marie, Eirik og kontrollør Truls utfører kontroll av frosne industrireker. Her fikk de opplæring i ulike metoder som blir brukt for å danne grunnlaget for fastsettelse av salgspris. 

Hvorfor er det viktig for en arbeidsplass å ha praksisstudenter? 

Fremfor alt er det et privilegium og veldig hyggelig å få bli kjent med nye mennesker som er interessert i den fantastiske villfisknæringa som vi elsker så høyt. Vi får lov til å dele vår lidenskap med nye unge personer, og kanskje klarer vi å tenne en gnist av engasjement for næringa som vi brenner for.  

Som bedrift og arbeidsgiver får vi et unikt innblikk i hva som er viktig for potensielle fremtidige kollegaer, slik at vi kan gjøre vår arbeidsplass attraktiv i kampen om de beste hodene. Det er ingen tvil om at studenter ved fiskeri- og havbruksvitenskap er i målgruppen for kompetansen vi ønsker! 

Målet er å gi studentene et bredt innblikk i Råfisklagets mange ulike oppgaver, og ikke minst gi de muligheten til å bli kjent med fiskerne og fiskekjøperne som sørger for at norsk sjømat er en suksesshistorie. Samtidig er det verdifullt for oss å bli sett på med øyne utenfra, da vi alltid er åpne for innspill på arbeidet vi utfører. 

Hos oss er det kollegaer som tidligere har vært praksisstudenter i organisasjonen som har hovedansvaret for opplegget for de nye praksisstudentene - og de gjør en formidabel jobb! Med førstehånds kjennskap til ordningen og på bakgrunn av egne erfaringer, lager de en nøye utarbeidet plan for de tre ukene som praksistiden varer. Denne sendes til praksisstudentene i forkant, samtlige avdelinger og kollegaer som deltar i opplegget, slik at alle kan forberede seg godt. I tillegg blir studentene spurt om det er spesielle temaer de ønsker bedre kjennskap til, og oppholdet tilpasses ønsker så langt det lar seg gjøre. Underveis og i etterkant intervjues studentene om opplevelser, og tilbakemeldingene brukes til å videreutvikle opplegget slik at det gir best mulig utbytte for nye studenter.  

Vi er veldig takknemlig for at Universitetet i Tromsø har en slik praksisordning. Det gir oss og studentene muligheten til å bli kjent med hverandre, og vi har høstet flere nye kolleger i etterkant av gjennomført praksis. Det snakker vel for seg selv, hvor verdifull denne ordningen kan være for bedrifter.