Oppheving av krav til geografisk bosted for valgbarhet

Det ble under dagens årsmøte vedtatt å oppheve kravet om at fiskere må være bosatt i Norges Råfisklags område for å kunne være medlem.

Lisbeth Nikolaisen Drotz

08. mai 2024 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


Dette innebærer at alle fiskere som bor i Norge, og som leverer villfanget sjømat gjennom Råfisklaget, nå kan bli medlem. Medlemskap innebærer også at man kan velges som årsmøterepresentant eller styremedlem i Råfisklaget. 

– Ved å oppheve den geografiske sperren viser vi en mer inkluderende holdning overfor fiskere som ikke bor i vårt område, men som fisker i nord og leverer fangsten sin gjennom Råfisklaget. Samtidig vil flere fiskere nå være kandidater til tillitsvervene i Råfisklaget og dermed kunne ha innflytelse i Norges største fiskesalgslag, sier administrerende direktør i Norges Råfisklag, Svein Ove Haugland. 

Det er fortsatt eierorganisasjonene og årsmøtet som foretar valgene til henholdsvis årsmøtet og styret.