Har du fått riktig torskekvote?

Overføring av restkvoter av torsk for trål og konvensjonelle fartøy fra 2023 til 2024 er nå ferdig og vi ber fiskerne om å sjekke at den er riktig.

Foto: Norges sjømatråd

19. jan. 2024 - Einar Mortensen


Råfisklaget er opptatt av at det ikke fiskes mer enn hva naturen tåler, og oppfordrer deg som er fisker å sjekke at du har fått korrekt mengde torsk overført fra 2023 til 2024. Se hvordan lengre ned.

Tilhører ditt fartøy en av disse gruppene, må du sjekke torskekvoten: 

  • Konvensjonell havfiskefartøy 
  • Fartøy i lukket gruppe 
  • Fartøy med torsketråltillatelse 
  • Fartøy med seitråltillatelse 

For fartøy med kvote under 11 m er det kun rest på garantert kvote som kan overføres. Det er anledning til å beholde overført kvote dersom du skifter ut fartøyet ditt. Har du skiftet fartøy etter årsskifte bør du sjekke dette nærmere og ta kontakt med oss dersom overført kvote mangler eller er feil. Vilkårene for kvoteoverføring fremkommer i reguleringsforskriften § 6b. Overført kvantum vil bli etterkontrollert av Fiskeridirektoratet og dersom feil ved grunnlag eller vilkår oppdages kan overført kvantum justeres.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller oppdager feil, telefon 77660100.

Slik sjekker du kvoteoverføringen:

1. Logg inn på Min side

2. Med ditt brukernavn og passord

3. Klikk på "Torsk" under "Restkvoter" 

4. Klikk på "Fartøykvoter"

5. Klikk på "Trykk for å vise" på linjen "2024 Torsk"

6. Se etter linjen "Kvoteoverføring fra 2023" under feltet "BESKRIVELSE" og sjekk at den overførte mengden stemmer under feltet "KVOTE"