Viktig info til fisker og fiskekjøper: Krav om meldingsnummer for havneanløpsmelding på seddel

I april fremmet Fiskeridirektoratet krav om at meldingsnummer (RN) som identifiserer melding om havneanløp (POR) skal oppgis på alle landings- og sluttsedler. Råfisklaget har lagt til rette for at nummeret kan føres inn på seddel, og følger nå opp.

Foto: Marius Fiskum

27. sep. 2023 - Lisbeth Nikolaisen Drotz & Einar Mortensen


Kravet fra Fiskeridirektoratet er forankret i landingsforskriften § 11, og sier at POR-meldingens RN-nummer skal oppgis på landings- og sluttseddel. I Råfisklagets seddelsystem finner man dette angitt som «ERS nr.».

Samtlige systemleverandører er orientert om de nye kravene og har implementert dette i sine seddelsystemer.

- Dersom noen kjøpere eller mottak ikke har dette feltet tilgjengelig, må man ta kontakt med sin systemleverandør av seddel, sier avdelingsdirektør for ressurs om miljø, Charles Ingebrigtsen.

Ved levering av fangst er det viktig at fiskere som omfattes av krav om elektronisk rapporteringssystem, kalt ERS, opplyser fiskekjøper eller mottaker om sitt ERS nr. (RN-nummer POR-melding) for den aktuelle leveransen. 

- Det er fint hvis næringsaktørene bruker nærmeste tiden til å få inn gode rutiner på dette, ettersom Råfisklaget etter hvert vil starte validering av ERS nr. opp mot innsendt ERS-data til Fiskeridirektoratet, forklarer Ingebrigtsen.

- Manglende registrering kan føre til at landings- og sluttseddel blir avvist.

Nyttige linker hos Fiskeridirektoratet:

Her finner du det du som skipper må vite om elektronisk fangstrapportering (ERS)

Nyhetssak om at meldingsnummer (RN) for melding om havneanløp skal på landings- og sluttseddel.

Det er feltet markert rødt som skal fylles ut.