Fisknytt uke 30

For kun andre uken hittil i år ble det i forrige uke levert mest sei, av alle arter som leveres fersk i Råfisklagets område. Æren for "førsteplassen" tilegnes seinotfiskerne som leverte fangst for 15 millioner kroner av den totale omsetningsverdien på 24,6 millioner kroner i uke 30. Fisknytt tar nå sommerpause frem til 29. august.

Foto: Emil Storøy

01. aug 2022 - Audun Reiertsen og Amalie Oda Harland


Har du spørsmål i perioden fisknytt har sommerpause, kan Audun Reiertsen eller Charles Aas kontaktes direkte. Kontaktinfo finner du her.

Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. millioner kroner.

25. - 31. juli 2022

Råfisklagets omsetning i uke 30 er på 141 millioner kroner (foreløpige tall), opp fra 139,6 1llioner kroner uken før. I tallet for uke 29 inngår 12,8 millioner kroner etter landing fra russiske frysetrålere. Omsetningen for norske båter stod dermed for 128 millioner kroner, fordelt med 86 millioner kroner på fersk og 42 millioner kroner på fryst råstoff.  

Tilsvarende for uke 30 i fjor var omsetninga 116,5 millioner kroner, der utenlandske fangster stod for 8,3 millioner kroner. Norske fangster utgjorde da 108 millioner kroner, fordelt med 63 på fersk og 45 på fryst råstoff.  

Totalomsetningen hittil i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor framgår av tabell 1. Den økte omsetningen for norske båter er på over 3 milliarder kroner, fordelt med pluss på 2,15 på fersk- og 0,9 på frystomsetningen. Frystomsetningen pr uke 30 i år er på 4.116 millioner kroner, mens ferskomsetningen er oppe i 6.540 millioner kroner. En stor del av den økte frystomsetningen skriver seg fra sluttspurten i 2021 der kvantumet er omsatt på begynnelsen av 2022. Men økt omsetning av fryst råstoff også i uke 6, da foreløpig ukerekord ble satt med 275 millioner kroner, en rekord som ble slått i uke 12 da med 290 millioner kroner. Omsetningen av fryst torsk pr uke 30 i år er 1.947 millioner kroner mot 1.231 millioner kroner til samme tid i fjor, av kvantum på henholdsvis 63.700 og 59.850 tonn. Når det gjelder omsetningen av fersklevert råstoff, drar torsken opp pga. økte priser til tross for redusert kvantum. Kvantum fersk torsk omsatt så langt er 190.032 tonn, mot 194.600 tonn til samme tid i fjor, mens verdien er opp fra 3.128 til 4.638 millioner kroner.

Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 30 i år fremgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff, og pr fiskeslag. Foreløpige tall for fryst råstoff i perioden viser 42 millioner kroner, opp fra 22 millioner kroner uka før. I uke 30 var fryst sei størst i verdi med 13,5 millioner kroner, fra et kvantum på 704 tonn. Deretter fulgte 329 tonn fryst torsk, der verdien var 11,1 millioner kroner. Videre var det omsatt 371 tonn fryst snabeluer og 300 tonn fryst hyse til verdi henholdsvis 9,0 og 6,4 millioner kroner. 

Vi tar også med landinger av fryst råstoff i uke 30 som bare delvis er omsatt. Totalt 2.118 tonn er levert til nøytrale fryselager i uke 30, ned fra 10.655 tonn uka før. Av dette kvantumet var det 647 tonn torsk, deretter fulgte 486 tonn reke, 371 tonn snabeluer og 325 tonn hyse. Fangstene var levert av 4 trålere, 3 snurrvadbåter og en autolinebåt.  

Omsetningen av ferskt råstoff i uke 30 utgjorde 86 millioner kroner, ned fra 90 millioner kroner uka før. Seien var størst i verdi med 24,6 millioner kroner av et kvantum på 2.585 tonn. Torsken fulgte tett på med 22,2 millioner av et kvantum på 980 tonn.  

Omsetningen av fersk torsk gikk ned fra 1.354 tonn uka før. 500 tonn er levert i Øst-Finnmark, der 282 tonn kom fra snurrevad og 167 tonn fra line/autoline. I Vest-Finnmark var det levert 443 tonn, 393 fra snurrevad. Kvanta under 22 tonn i resterende soner.  

Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 30 i år fremgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff, og pr fiskeslag. Foreløpige tall for fryst råstoff i perioden viser 42 millioner kroner, opp fra 22 millioner kroner uka før. I uke 30 var fryst sei størst i verdi med 13,5 millioner kroner, fra et kvantum på 704 tonn. Deretter fulgte 329 tonn fryst torsk, der verdien var 11,1 millioner kroner. Videre var det omsatt 371 tonn fryst snabeluer og 300 tonn fryst hyse til verdi henholdsvis 9,0 og 6,4 millioner kroner. 

Vi tar også med landinger av fryst råstoff i uke 30 som bare delvis er omsatt. Totalt 2.118 tonn er levert til nøytrale fryselager i uke 30, ned fra 10.655 tonn uka før. Av dette kvantumet var det 647 tonn torsk, deretter fulgte 486 tonn reke, 371 tonn snabeluer og 325 tonn hyse. Fangstene var levert av 4 trålere, 3 snurrvadbåter og en autolinebåt.  

Omsetningen av ferskt råstoff i uke 30 utgjorde 86 millioner kroner, ned fra 90 millioner kroner uka før. Seien var størst i verdi med 24,6 millioner kroner av et kvantum på 2.585 tonn. Torsken fulgte tett på med 22,2 millioner av et kvantum på 980 tonn.  

Omsetningen av fersk torsk gikk ned fra 1.354 tonn uka før. 500 tonn er levert i Øst-Finnmark, der 282 tonn kom fra snurrevad og 167 tonn fra line/autoline. I Vest-Finnmark var det levert 443 tonn, 393 fra snurrevad. Kvanta under 22 tonn i resterende soner.  

Klikk her for å laste ned word-versjonen

Se gjennomsnittspriser for fersk fisk pr. uke 30 og hittil i år

Aktivitetsbarometeret - 3 på topp arter i uke 30, 2022: 
Omregnet til rundpriser, for NOR-fartøy, fersk, A og krokfanget kvalitet, hovedprodukter (uten kaisalg og etterbetaling).

Fangstrapport hval per uke 30, 2022:

1 fartøy fikk fangst
12 vågehval fanget 
521 vågehval totalt
503 vågehval på samme tid i fjor

Tabell 1: Totalomsetning fordelt på norske og utenlandske leveranser.

Tabell 2: Omsetning for norske båter i uke 30, 2022, fordelt pr fersk/fryst og pr fiskeslag.

Øst-Finnmark:

Vest-Finnmark:

Troms:

Vesterålen:

Lofoten/Salten:

Helgeland-Nordmøre: