Fiskipedia

Råfisklagets kunnskapsorakel
Salgstjenester

Ny fisker
Nye fiskere må registrere seg hos Råfisklaget.
01.08.2022
Ny kjøper
Slik blir du registrert kjøper i Norges Råfisklag:
01.08.2022
Fangstsertifikat fra Catch Certificate
CatchCertificate er et norsk fangstsertifikat for fiskeriprodukter som eksporteres fra Norge til EU.
25.07.2022
Bilfrakt
Fisker kan selv frakte fangst med bil til godkjent kjøper.
20.07.2022
Sjøltilvirket rognkjeksrogn
Fisker kan selv produsere rognkjeksrogn.
19.07.2022
Turistfiske på fiskers kvote
Fisker med merkeregistrert fartøy kan ta med seg turister og la de fiske på fiskers egen kvote. For å gjøre det, må man være registrert hos Råfisklaget og melde seg på ordningen. Dette gjøres på MinSide (innlogging).
19.07.2022
Kaisalgsdispensasjon
Fisker kan selge fangst til privatpersoner. For å gjøre det, må man være registrert hos Råfisklaget og melde seg på ordningen. Dette gjøres på MinSide (innlogging).
19.07.2022
For deg som produserer tørrfisk for salg
Fisker kan selv produsere tørrfisk, dette kalles sjøltilvirkning. Sjøltilvirkere av tørrfisk må være registrert hos Mattilsynet og hos Råfisklaget. Fisker skriver og sender selv inn webbasert landingsseddel med hengt kvantum. De som kjøper ferdig tørrfisk skriver sluttseddel.
18.03.2022