Fiskipedia

Råfisklagets kunnskapsorakel
Bruksanvisninger

Skriv landingsseddel for mellomlagring av leppefisk i Webseddel på MinSide.
27.07.2022
Reserveløsning landingsseddel
27.07.2022
Back-up solution landingsseddel
If IT systems are down.
27.07.2022
Back-up solution sluttseddel
If IT systems are down.
27.07.2022
Reserveløsning sluttseddel og e-signering
25.07.2022
Skriv landingsseddel for levendefangst i Webseddel på MinSide.
10.03.2022
Hvordan få nytt passord til MinSide
Et passord varer i 60 dager, så må du bytte. Du kan bytte så ofte du vil. Vær nøye med at det ikke er mellomrom før/i/etter brukernavn og passord. Tips: Brukernavnet til fiskere begynner på LE, til kjøpere på KJ og til regnskapsførere på RF.
09.03.2022
CatchSign-appen
Opprette signeringsbrukernavn på MinSide og logge inn i CatchSign-appen, samt dispensasjonsregler.
03.03.2022