Snøkrabbeåret 2021 - en suksesshistorie fra ishavet

I 2021 slo den norske snøkrabben virkelig gjennom. Første januar starter fisket opp igjen, og nå gjør båtene seg klar til en ny sesong. Fisket foregår langt nord i Barentshavet, mellom isflak og isbjørn. Ofte er det mange minusgrader og dårlig sikt.

Foto og video: Renat Besolov, "Northeastern"

28. des 2021 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


Til tross for sin popularitet i markedet er snøkrabben fortsatt kongekrabbens mindre kjente «lillebror». Den er mindre i størrelse, klørne er bøyd fremover og den har en søtere smak. I 2021 ville hele verden ha denne delikatessen og resultatet ble en eventyrlig eksportvekst. Hele 4,4 millioner kilo til en verdi av 810 millioner kroner ble solgt fra Norge.

- I volum er det en økning på vel 94 prosent, og i verdi er økningen på 45 prosent sammenlignet året før, sier en fornøyd Synne Guldbrandsen.  

Hun er markedssjef i Råfisklaget og forteller at endrede vaner som følge av nedstengte spisesteder, hoteller og kasinoer verden over under koronapandemien er årsaken til den enorme etterspørselen.

Skalldyrentusiaster har flyttet konsumet hjem til sitt eget kjøkken, og den sterke etterspørselen etter førsteklasses skalldyr har dermed skapt nye markedskanaler. Spesielt snøkrabben har eksplodert i popularitet i dagligvarehandelen.

Foto: Kristoffer Eliassen og Ida Grape fisker snøkrabbe med denne glade gjengen på "Polar Pioneer". På sin instagramkonto @arcticfriends deler de hverdagen fra det eventyrlige fisket.

Startskuddet for det norske fisket på ny kvote går den 1. januar 2022, og flere nye båter har fått tillatelse fra myndighetene å fiske den populære krabben. Mange båter har allerede rigget seg klar.

Bestanden i norske farvann er i god forfatning ifølge forskerne, og totalkvoten øker derfor med 225 tonn til neste år.

Men situasjonen er ikke like god alle steder. I Alaska er de nødt til å redusere uttaket med hele 88 prosent, til 2540 tonn. Forutsatt at Canada og Russland opprettholder samme nivå på kvotene som i år, vil den totale tilførselen av snøkrabbe til markedet globalt gå ned 11 prosent i 2022. Kvotesituasjonen internasjonalt kommer dermed til å ha stor påvirkning på den globale tilførselen i markedet neste år.

Canada starter sitt fiske i april, så den norske snøkrabbeflåten kan dermed være tidligere ute med å fylle på i markedet, dersom naturen spiller på lag.

Foto: Selv om det var mindre havis i områdene der snøkrabben lever i begynnelsen av 2021, er det ikke uvanlig å treffe på drivis når man fisker så langt nord. Det gjorde Stian Refvik og fiskerne på snøkrabbebåten "Kvitungen".

- Det blir virkelig spennende å følge snøkrabbens utvikling neste år. I begynnelsen av 2021 var det lite havis i områdene der snøkrabben lever, og dermed var det mulig å ta gode fangster tidlig, sier Guldbrandsen. Naturgitte forhold kan man ikke styre, og vi må bare vente spent på å se hvordan det ligger an på nyåret, legger hun til.

Tilgang og etterspørsel pleier å påvirke prisene. Er det god etterspørsel og lite tilgang går prisene normalt opp, noe som også har vært tilfellet for snøkrabben. De økte prisene har kommet fiskerne til gode. Markedssjefen ser lyst på utviklingen for kommende år.

- Den sterke etterspørselen har holdt seg gjennom hele 2021, til tross for betydelig økte priser for sluttkunden. Nedgang i global tilførsel gjør at vi bør vi kunne forvente fortsatt høye priser i 2022, avslutter hun. 

Fakta om snøkrabbe:

Det norske kommersielle fisket etter snøkrabbe startet allerede i 2012, og har de siste par årene blitt mer allment kjent.

Snøkrabben trives i vanntemperaturer mellom –1 °C og 6 °C, og foretrekker dermed kaldere temperaturer enn for eksempel kongekrabben.

Vi finner den i Barentshavet, det nordvestlige Atlanterhavet og nordlige Stillehavet.

Minste skallbredde på krabbe som det er lov å fange er 9,5 cm.

Snøkrabben spiser bunndyr som krepsdyr, muslinger og slangestjerner. Ved teinefangst benyttes i hovedsak akkar som agn.

Fra og med 2017 ble det innført snøkrabbekvote for norsk sone i Barentshavet, fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. Kvoten settes på nytt hvert år, og for 2022 er kvoten satt til 6 725 tonn. Kun fartøy med spesiell tillatelse kan delta i fisket.

Foto: Et magisk møte med Isbjørn! Det er flere enn Kristoffer og Ida på båten "Polar Pioneer" som har opplevd å møte isbjørn når de fisker snøkrabbe mellom isflakene.

Video: Det er avgjørende å kunne reparere utstyret på båtene selv, når fisket foregår flere dager fra land og nærmeste verksted. Renat Besolov og fiskerne på "Northeastern" fikser det meste.  

Foto: Det er mørkt og kaldt å fiske så langt nord i Barentshavet i januar. Røft vær og en båt som dekkes av is er bare noen av utfordringene Renat Besolov og fiskerne på "Northeastern" må håndtere.

Foto: Å være fisker og leve i takt med naturen byr også på fantastiske naturopplevelser, slik som dette øyeblikket som Stian Refvik og fiskerne på "Arctic Pioneer" har fanget med kamera.

Foto: Å dra krabbeteiner mellom isflak krever sin fisker, noe gjengen på "Polar Pioneer" og fiskere på de andre snøkrabbebåtene må mestre.

Foto: Selv når det er vår i lufta er temperaturene så lave at det legger seg is på båten "Polar Pioneer", forteller Ida og Kristoffer.

Foto ovenfor: Det er mange likheter mellom snøkrabbe og kongekrabbe, men også noen lett gjenkjennbare ulikheter. Snøkrabbens klør vender fremover mens kongekrabbens klør vender bakover. Snøkrabben er også litt mindre og har en søtligere smak enn sin mer kjente "storebror". Disse to snøkrabbene blir fotografert av Renat Besolov og gjengen på "Northeastern".

Video under: Slike naturopplevelser kan ta pusten fra de fleste! Dette magiske øyeblikk møtte Jonas Olafsen og mannskapet på snøkrabbebåten "Polar Pioneer" en dag i mars.