Dynamisk minstepris torsk

Minsteprisen på torsk går ned fra mandag 24. april. Snittprisen som betales til fisker for torsk har hatt en nedgang siden forrige beregning, og er hovedårsaken til nedgangen i den dynamiske minsteprisen. Prisene gjelder frem til 7. mai.

  10.04-23.04 24.04-07.05
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Torsk over 6,0 kg 19,00 18,75
Torsk 2,5-6,0 kg 18,75 18,50
Torsk 1,0-2,5 kg 17,50 17,25
Torsk under 1,0 kg 14,75 14,50
     
Rund    
Torsk over 9,0 kg 12,37 12,20
Torsk 3,7-9,0 kg 12,20 12,03
Torsk 1,5-3,7 kg 11,37 11,20
Torsk under 1,5 kg 9,53 9,37
     
Levendetorsk    
Levendetorsk levert samfengt 16,20 16,03
Levendetorsk minst 2,0 kg 18,20 18,03
Levendetorsk 1,0-2,0 kg 11,20 11,03
Levendetorsk under 1,0 kg 7,70 7,53

 

Les bestemmelser for dynamiske minstepriser i rundskriv 31/2016 Les også utfyllende informasjon om dynamisk minstepris her


Dynamisk minstepris sei

Minsteprisen på sei går ned fra mandag 24. april. Snittprisen som betales til fisker for sei har hatt en nedgang siden forrige beregning, og er hovedårsaken til nedgangen i den dynamiske minsteprisen. Prisene gjelder frem til 7. mai.

  10.04-23.04 24.04-07.05
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Sei over 2,3 kg 9,60 9,50
Sei 1,2-2,3 kg 8,60 8,50
Sei under 1,2 kg 6,50 6,40
     
Rund    
Sei over 3,1 kg 6,81 6,74
Sei 1,6-3,1 kg 6,07 6,00
Sei under 1,6 kg 4,31 4,24


Les om bestemmelser for dynamiske minstepriser for sei i rundskriv nr 4/2017

Dynamisk minstepris kongekrabbe

Minsteprisen på kongekrabbe går opp. Eksportprisen på fryst kongekrabbe har økt siden forrige minstepris-beregning og er årsaken til at minsteprisen på krabben går opp. Minsteprisene gjelder fra og med mandag 10. april til og med søndag 7. mai.

Dynamiske minstepriser gjelder for de tre største størrelsene av lytefri hannkrabbe.

  Periode 06.03-09.04 Periode 10.04-07.05
Lytefri kongekrabbe størrelse: Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Hannkrabbe over 3,2 kg 141,00 145,00
Hannkrabbe 2,2-3,2 kg 136,00 140,00
Hannkrabbe 1,6-2,2 kg 91,00 95,00

Minsteprisene for all annen kongekrabbe finner du her (rundskriv nr 1/2017)

Gjeldende minstepriser øvrige arter
 
 
 

Minsteprisforhandlinger 2017

19. september Råfisk