Dynamisk minstepris torsk

Minsteprisen på torsk går opp 50 øre fra mandag 23. oktober. Snittprisen som betales til fisker har hatt en økning siden forrige beregning og er årsaken til at den dynamiske minsteprisen går opp. Prisene gjelder frem til 5. november.

  09.10-22.10 23.10-05.11
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Torsk over 6,0 kg 20,00 20,50
Torsk 2,5-6,0 kg 19,75 20,25
Torsk 1,0-2,5 kg 18,50 19,00
Torsk under 1,0 kg 15,75 16,25
     
Rund    
Torsk over 9,0 kg 13,03 13,37
Torsk 3,7-9,0 kg 12,87 13,20
Torsk 1,5-3,7 kg 12,03 12,37
Torsk under 1,5 kg  10,20 10,53
     
Levendetorsk    
Levendetorsk levert samfengt 16,87 17,20
Levendetorsk minst 2 kg 18,87 19,20
Levendetorsk 1-2 kg 11,87 12,20
Levendetorsk under 1 kg 8,37 8,70

 

Les bestemmelser for dynamiske minstepriser i rundskriv 31/2016 Les også utfyllende informasjon om dynamisk minstepris herDynamisk minstepris sei

Minsteprisen på sei går ned 10 øre fra mandag 23. oktober. Det vært en oppgang i snittprisen som betales til fisker for fryst sei men en nedgang for den ferske samt eksportprisindeksen siden forrige beregning - dette førte til en reduksjon i minsteprisen. Minsteprisene gjelder frem til 5. november.

  09.10-22.10 23.10-05.11
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Sei over 2,3 kg 9,30 9,20
Sei 1,2-2,3 kg 8,30 8,20
Sei under 1,2 kg 6,20 6,10
     
Sløyd med hode    
Sei over 2,6+kg 8,30 8,20
Sei 1,3-2,6 kg 7,40 7,30
Sei under 1,3 kg 5,50 5,40
     
Rund    
Sei over 3,1 kg 6,59 6,51
Sei 1,6-3,1 kg 5,85 5,77
Sei under 1,6 kg 4,09 4,02


Les om bestemmelser for dynamiske minstepriser for sei i rundskriv nr 4/2017

Dynamisk minstepris kongekrabbe

Minsteprisen på kongekrabbe går ned med 9 kroner. Det er reduksjon i samtlige prameter som danner grunnlaget for den dynamiske minsteprisen som er årsaken til nedgangen. Prisene gjelder fra og med mandag 9. oktober til og med søndag 5. november. 

Dynamiske minstepriser gjelder for de tre største størrelsene av lytefri hannkrabbe.

  Periode 11.09-08.10 Periode 09.10-05.11
Lytefri kongekrabbe størrelse: Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Hannkrabbe over 3,2 kg 147,00 138,00
Hannkrabbe 2,2-3,2 kg 142,00 133,00
Hannkrabbe 1,6-2,2 kg 97,00 88,00

Minsteprisene for all annen kongekrabbe finner du her (rundskriv nr 1/2017)

Gjeldende minstepriser øvrige arter
 
 
 

Minsteprisforhandlinger 2017

12. desember Råfisk