Dynamisk minstepris torsk

Minsteprisen for torsk går ned 75 øre fra mandag 27. februar. Årsaken til nedgangen i den dynamiske minsteprisen er at snittprisen som betales til fisker for fersk og fryst torsk har hatt en nedgang de siste to ukene. Prisene gjelder frem til 12. mars.

  13.02-26.02 27.02-12.03
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Torsk over 6,0 kg 20,50 19,75
Torsk 2,5-6,0 kg 20,25 19,50
Torsk 1,0-2,5 kg 19,00 18,25
Torsk under 1,0 kg 16,25 15,50
     
Rund    
Torsk over 9,0 kg 13,37 12,87
Torsk 3,7-9,0 kg 13,20 12,70
Torsk 1,5-3,7 kg 12,37 11,87
Torsk under 1,5 kg 10,53 10,03
     
Levendetorsk    
Levendetorsk levert samfengt 17,20 16,70
Levendetorsk minst 2,0 kg 19,20 18,70
Levendetorsk 1,0-2,0 kg 12,20 11,70
Levendetorsk under 1,0 kg 8,70 10,03

 

Les bestemmelser for dynamiske minstepriser i rundskriv 31/2016 Les også utfyllende informasjon om dynamisk minstepris her


Dynamisk minstepris sei

Minsteprisen for sei går ned 20 øre fra mandag 27. februar. Årsaken til nedgangen i den dynamiske minsteprisen er at snittprisen som betales til fisker for fryst sei har hatt en nedgang de siste to ukene. Prisene gjelder frem til 12. mars.

  Periode 13.02-26.02 Periode 27.02-12.03
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Sei over 2,3 kg 10,30 10,10
Sei 1,2-2,3 kg 9,30 9,10
Sei under 1,2 kg 7,80 7,60
     
Rund    
Sei over 3,1 kg 7,33 7,18
Sei 1,6-3,1 kg 6,59 6,44
Sei under 1,6 kg 5,48 5,33


Les om bestemmelser for dynamiske minstepriser for sei i rundskriv nr 4/2017

Dynamisk minstepris kongekrabbe

Minsteprisen på kongekrabbe går opp. Det er økning i samtlige parametre som danner grunnlaget for minsteprisen, som resulterer i en økning på 20 kroner på referansestørrelsen lytefri hannkrabbe over 3,2 kg. Minsteprisene gjelder fra og med mandag 6. februar til og med søndag 5. mars.

Dynamiske minstepriser gjelder for de tre største størrelsene av lytefri hannkrabbe.

  Periode 09.01-05.02 Periode 06.02-05.03
Lytefri kongekrabbe størrelse: Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Hannkrabbe over 3,2 kg 123,00 143,00
Hannkrabbe 2,2-3,2 kg 118,00 138,00
Hannkrabbe 1,6-2,2 kg 73,00 93,00

Minsteprisene for all annen kongekrabbe finner du her (rundskriv nr 1/2017)

Gjeldende minstepriser øvrige arter
 
 
 

Minsteprisforhandlinger 2017

19. april Råfisk