Dynamisk minstepris torsk

Minsteprisen på torsk er uendret fra mandag 23. april. Det er flere endringer i parametrene som danner grunnlaget for den dynamiske minsteprisen, men ikke nok til at prisen påvirkes. Prisene gjelder frem til 6. mai.

  09.04-22.04 23.04-06.05
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Torsk over 6,0 kg 22,25 22,25
Torsk 2,5-6,0 kg 21,50 21,50
Torsk 1,0-2,5 kg 20,25 20,25
Torsk under 1,0 kg 17,50 17,50
     
Rund    
Torsk over 9,0 kg 14,53 14,53
Torsk 3,7-9,0 kg 14,03 14,03
Torsk 1,5-3,7 kg 13,20 13,20
Torsk under 1,5 kg  11,37 11,37
     
Levendetorsk    
Levendetorsk levert samfengt 18,03 18,03
Levendetorsk minst 2 kg 20,03 20,03
Levendetorsk 1-2 kg 13,03 13,03
Levendetorsk under 1 kg 9,53 9,53

 

Les bestemmelser for dynamiske minstepriser i rundskriv 31/2016 Les også utfyllende informasjon om dynamisk minstepris her

Dynamisk minstepris sei

Minsteprisen på sei går ned 10 øre fra mandag 23. april. Årsaken til nedgangen i minsteprisen skyldes reduksjon i prisen som betales til fisker for fersk sei. Minsteprisene gjelder frem til 6. mai.

  09.04-22.04 23.04-06.05
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Sei over 2,3 kg 9,10 9,00
Sei 1,2-2,3 kg 8,10 8,00
Sei under 1,2 kg 6,00 5,90
     
Sløyd med hode    
Sei over 2,6+kg 8,10 8,00
Sei 1,3-2,6 kg 7,20 7,10
Sei under 1,3 kg 5,30 5,20
     
Rund    
Sei over 3,1 kg 6,44 6,37
Sei 1,6-3,1 kg 5,70 5,63
Sei under 1,6 kg 3,94 3,87


Les om bestemmelser for dynamiske minstepriser for sei i rundskriv nr 4/2017

06.11-19.11

Dynamisk minstepris kongekrabbe

Minsteprisen på kongekrabbe går ned med 7 kroner fra mandag 9. april. Årsaken til nedgangen er reduksjon i eksportprisindeksen for fryst krabbe. Prisene gjelder til og med søndag 6. mai. 

Dynamiske minstepriser gjelder for de tre største størrelsene av lytefri hannkrabbe.

  Periode 05.03-08.03 Periode 08.04-06.05
Lytefri kongekrabbe størrelse: Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Hannkrabbe over 3,2 kg 159,00 152,00
Hannkrabbe 2,2-3,2 kg 154,00 147,00
Hannkrabbe 1,6-2,2 kg 109,00 102,00

Minsteprisene for all annen kongekrabbe finner du her (rundskriv nr 7/2018)

Gjeldende minstepriser øvrige arter
 
 
 

Minsteprisforhandlinger 2018

12. april Råfisk