Dynamisk minstepris kongekrabbe

Minsteprisen på kongekrabbe går ned med 4 kroner. Årsaken til at minsteprisen går ned er liten nedgang i eksportprisen for både fryst og levende kongekrabbe. Prisene gjelder fra og med mandag 7. august til og med søndag 10. september.

Dynamiske minstepriser gjelder for de tre største størrelsene av lytefri hannkrabbe.

  Periode 10.07-06.08 Periode 07.08-10.09
Lytefri kongekrabbe størrelse: Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Hannkrabbe over 3,2 kg 149,00 145,00
Hannkrabbe 2,2-3,2 kg 144,00 140,00
Hannkrabbe 1,6-2,2 kg 99,00 95,00

Minsteprisene for all annen kongekrabbe finner du her (rundskriv nr 1/2017)

Dynamisk minstepris torsk

Minsteprisen på torsk er uendret fra mandag 19. juni. Sammen med kjøperorganisasjonene er vi enige om at pris-perioden skal gjelde frem til 27. august.

  05.06-18.06 19.06-27.08
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode 19,50 19,50
Torsk over 6,0 kg 19,25 19,25
Torsk 2,5-6,0 kg 18,00 18,00
Torsk 1,0-2,5 kg 15,25 15,25
Torsk under 1,0 kg    
     
Rund    
Torsk over 9,0 kg 12,70 12,70
Torsk 3,7-9,0 kg 12,53 12,53
Torsk 1,5-3,7 kg 11,70 11,70
Torsk under 1,5 kg  9,87 9,87
     
Levendetorsk    
Levendetorsk levert samfengt 16,53 16,53
Levendetorsk minst 2 kg 18,53 18,53
Levendetorsk 1-2 kg 11,53 11,53
Levendetorsk under 1 kg 8,03 8,03

 

Les bestemmelser for dynamiske minstepriser i rundskriv 31/2016 Les også utfyllende informasjon om dynamisk minstepris her


Dynamisk minstepris sei

Minsteprisen på sei går opp fra mandag 19. juni. Sammen med kjøperorganisasjonene er vi enige om at pris-perioden skal gjelde frem til 27. august.

  05.06-18.06 19.06-27.08
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Sei over 2,3 kg 9,10 9,30
Sei 1,2-2,3 kg 8,10 8,30
Sei under 1,2 kg 6,00 6,20
     
Sløyd med hode    
Sei over 2,6+kg 8,10 8,30
Sei 1,3-2,6 kg 7,20 7,40
Sei under 1,3 kg 5,30 5,50
     
Rund    
Sei over 3,1 kg 6,44 6,59
Sei 1,6-3,1 kg 5,70 5,85
Sei under 1,6 kg 3,94 4,09


Les om bestemmelser for dynamiske minstepriser for sei i rundskriv nr 4/2017

Gjeldende minstepriser øvrige arter
 
 
 

Minsteprisforhandlinger 2017

19. september Råfisk