Dynamisk minstepris torsk

Minsteprisen på torsk går opp 75 øre fra mandag 15. januar. Hovedårsaken til økningen skyldes en oppgang i prisen som betales til fisker for fersk torsk. Prisene gjelder frem til 28. januar.

  18.12-14.01.18 15.01-28.01
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Torsk over 6,0 kg 21,75 22,50
Torsk 2,5-6,0 kg 21,00 21,75
Torsk 1,0-2,5 kg 19,75 20,50
Torsk under 1,0 kg 17,00 17,75
     
Rund    
Torsk over 9,0 kg 14,20 14,70
Torsk 3,7-9,0 kg 13,70 14,20
Torsk 1,5-3,7 kg 12,87 13,37
Torsk under 1,5 kg  11,03 11,53
     
Levendetorsk    
Levendetorsk levert samfengt 17,70 18,20
Levendetorsk minst 2 kg 19,70 20,20
Levendetorsk 1-2 kg 12,70 13,20
Levendetorsk under 1 kg 9,20 9,70

 

Les bestemmelser for dynamiske minstepriser i rundskriv 31/2016 Les også utfyllende informasjon om dynamisk minstepris her

Dynamisk minstepris sei

Minsteprisen på sei går opp 40 øre fra mandag 15. januar. Årsaken til økningen er oppgang i både eksportprisindeksen og prisen som betales til fisker for fersk sei. Minsteprisene gjelder frem til 28. januar.

  18.12-14.01.18 15.01-28.01
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Sei over 2,3 kg 9,60 10,00
Sei 1,2-2,3 kg 8,60 9,00
Sei under 1,2 kg 6,50 6,90
     
Sløyd med hode    
Sei over 2,6+kg 8,50 8,90
Sei 1,3-2,6 kg 7,60 8,00
Sei under 1,3 kg 5,80 6,10
     
Rund    
Sei over 3,1 kg 6,81 7,11
Sei 1,6-3,1 kg 6,07 6,37
Sei under 1,6 kg 4,31 4,61


Les om bestemmelser for dynamiske minstepriser for sei i rundskriv nr 4/2017

06.11-19.11

Dynamisk minstepris kongekrabbe

Minsteprisen på kongekrabbe går opp med 8 kroner. Det er en økning i parametene som danner grunnlaget for den dynamiske minsteprisen som er årsaken til oppgangen. Prisene gjelder fra og med mandag 8. januar til og med søndag 4. februar. 

Dynamiske minstepriser gjelder for de tre største størrelsene av lytefri hannkrabbe.

  Periode 11.12-07.01.18 Periode 08.01-04.02
Lytefri kongekrabbe størrelse: Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Hannkrabbe over 3,2 kg 149,00 157,00
Hannkrabbe 2,2-3,2 kg 144,00 152,00
Hannkrabbe 1,6-2,2 kg 99,00 107,00

Minsteprisene for all annen kongekrabbe finner du her (rundskriv nr 1/2017)

Gjeldende minstepriser øvrige arter
 
 
 

Minsteprisforhandlinger 2018

10. april Råfisk