Regelverk - 37/2021

Minstepris for tare f.o.m. 1. januar 2022

Regelverk 37/2021
Gyldig fra 01.01.2022 |
Gyldig til Inntil videre

Minsteprisen for tare gjeldende for omsetning f.o.m. 1. januar 2022 er

              kr 307,- per tonn

Eventuelle spørsmål om omsetning kan rettes til Ina Kjøl på e-post firmapost@rafisklaget.no

Norges Råfisklag
Jan Erik Strøm
Regiondirektør
Audun Reiertsen
Rådgiver
Norges Råfisklag