Regelverk - 21/2021

Nye satser for lagsavgift

Regelverk 21/2021
Gyldig fra 01.07.2021 |
Gyldig til Inntil videre

Årsmøtet i Norges Råfisklag vedtok 11. mai 2021 å sette ned satsene for lagsavgift. Avgiften blir som følger:

Avgift - sats Beregnet av samlet salgssum for viltlevende marine ressurser:
0,77 %

Ferske produkter

0,59 %

Ombordfryste produkter, sjøltilvirkede produkter, ombordfryste rå produkter for produksjon på land, fryste produkter pakket for konsum og halvfabrikata for videreforedling i land

0,24 %

Ombordtilvirket fryst fiskefilet og farse, ombordtilvirkede fryste produkter av småkval i forbrukerpakninger på inntil 1/2 kg og skalldyr i forbrukerpakninger på inntil 1 kg, renpillet muskel/rogn av bløtdyr, ombordpillede reker, samt for ombordfryste seksjoner av snøkrabbe og kongekrabbe


Endringen gjelder fra og med 1. juli 2021.

Ombordtilvirket mel/olje og ensilasje følger samme avgiftssats som ombordtilvirket fryst fiskefilet og farse mv 0,24 %.

Norges Råfisklag
Svein Ove Haugland
Adm. direktør
Siv Hansen
Norges Råfisklag