Rentebetingelser 

 

Rente Gyldig fra Sats
Innskuddsrente (kreditrente) 11.11.19 1,8 %

 

Gebyr 03.04.19 Sats
Årsgebyr Råfisklagskortet   0 kr
Uttak i minibank utland   30 kr + 0,5 %
Uttak i minibank innland   10 kr
Varekjøp innland og utland   0 kr
Vekslingskurs ved bruk i utland   2,00 %
Nettbank for privat og enkeltpersonforetak    0 kr
Nettbank for bedrift koster, jfr. bankens prisliste.