Informasjon om Råfisklagskortet og bytte hovedbankforbindelse

I forbindelse med at Norges Råfisklag bytter hovedbankforbindelse fra Danske Bank til Sparebank 1 Nord-Norge, vil ditt Råfisklagskort ikke bli oppdatert med disponibel saldo dagen etter leveranser. Råfisklagskortet og konto fungerer ellers som normalt, med da til bankens egne betingelser.

Det er anledning til å få utbetalt forskudd. Dette bestilles enten ved mail til firmapost@rafisklaget.no eller telefon 77 66 01 00.

Vi forventer at nytt Råfisklagskort vil være på plass første kvartal 2019, i mellomtiden er det anledning til å ta ut forskudd.

Vi ber dere avvente ny informasjon fra oss angående det nye Råfisklagskortet.

Vi beklager eventuelle bry dette skaper for dere, og ber om tålmodighet og forståelse i overgangsperioden. Ta kontakt med oss på tlf. 77 66 01 00 dersom spørsmål.

Ingen vet hva dagen bringer...

En ting er sikkert. Med Råfisklagskortet er oppgjøret disponibelt etter to dager.

Gode innskuddsrenter. Rabatter på årsforbruk olje, smøreolje og kjemiprodukter hos Cirkle K.
Rabatter på ringetjenster hos Telenor. Rabatter på telefon-, datatjenester og utstyr hos Telebutikken. Rabatter på førstehjelpsutstyr og kurs hos Norsk Folkehjelp 

For bestilling eller spørsmål ring 77 66 01 00 eller send e-post:

firmapost@rafisklaget.no