Vi presenterer det nye Råfisklagskortet!

Du kan nå bestille Råfisklagskonto og kort hos vår nye bankforbindelse SpareBank 1 Nord-Norge.

Råfisklagskortet fungerer som tidligere men nå med enda bedre rentebetingelser: 1,2 % er langt over innskuddsrentene som tilbys på de fleste brukskonti.

Ordningen med tilgang på oppgjøret dagen etter leveranse er ikke klart enda, det blir tidligst tilgjengelig i midten av juni.

I mellomtiden tilbyr vi rentefritt forskudd. Dette bestilles enten ved mail til forskudd@rafisklaget.no eller telefon 77 66 01 00.

Kundeservice tel. 91 50 22 44

For spørsmål ring 77 66 01 00 eller send e-post:

kort@rafisklaget.no