Ingen vet hva dagen bringer...

En ting er sikkert. Med Råfisklagskortet er oppgjøret disponibelt etter to dager.

Gode innskuddsrenter. Rabatter på årsforbruk olje, smøreolje og kjemiprodukter hos Cirkle K.
Rabatter på ringetjenster hos Telenor. Rabatter på telefon-, datatjenester og utstyr hos Telebutikken. Rabatter på førstehjelpsutstyr og kurs hos Norsk Folkehjelp 
Råfisklagskortet leveres av
Danske Bank
Kundeservice Råfisklagskortet tel. 06030

For bestilling eller spørsmål ring 77 66 01 00 eller send e-post:

firmapost@rafisklaget.no