Kvalitetsveiledning

Du kan bestille fra sortimentet under. Husk tittel på det du bestiller og antall stk.
Send bestilling

DVD - Fisk i første hånd

<a class="hlink" href="/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/Fisk%20i%20forste%20hand.mpg">DVD - Fisk i f&oslash;rste h&aring;nd</a>

Veiledning i fangstbehandling for redskapene trål, snurrevad, garn og krokredskap.

Verdt å vite om blod i fisk

<a class="hlink" href="/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/Nofima_Veileder_%20Verdt_a_vite_om_blod_i_fisk.PDF">Verdt å vite om blod i fisk</a>

Tre minutter utblødning kan være nok.
Her gir forskerne fra NOFIMA sine aller beste tips til tiltak for å oppnå best mulig kvalitet på fisken under fangst og etter ombordtaking.

Kvalitet på første hånd

<a class="hlink" href="/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/Kvalitetsbrosjyre.pdf">Kvalitet på første hånd</a>

Håndbok i kvalitetsveiledning. Kvalitet kommer ikke av seg selv, den må planlegges.

Håndbok i levendelagring

<a class="hlink" href="https://nofima.no/filearchive/haandbok.pdf">Håndbok i levendelagring</a>

En håndbok i levendelagring fra Nofima.

Kvalitetssortering SKREI®

<a class="hlink" href="/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/Veiledning%20Skrei%202017.pdf">Kvalitetssortering SKREI®</a>

Enkel veiledning i pakking av merkevaren SKREI®.

Sortering av torskelever

<a class="hlink" href="/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/Leverplakat.pdf">Sortering av torskelever</a>

Veiledning i sortering av torskelever til blokkfrysing/ferskpakking.

Veiledning ved ombordfrysing

<a class="hlink" href="/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/veledning_utfordringer_ombord%20frysing_oppdatert_061011.pdf">Veiledning ved ombordfrysing</a>

Veiledning ved ombordfrysing av råstoff.

Rapport "Røstprosjektet"

<a class="hlink" href="/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/Rost%20rapport.pdf">Rapport "Røstprosjektet"</a>

Rapport fra kvalitetsprosjektet på Røst 2006.

Hvis du kunne velge

<a class="hlink" href="/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/Hvis%20du%20kunne%20velge.pdf">Hvis du kunne velge</a>

Godt råstoff gir perfekt produkt.

Iskalde fakta

Plakat kjølekjede. God kjøling lønner seg. 0°C dobler holdbarheten, gir mindre svinn og bedre lønnsomhet! Utarbeidet av FHF, Nofima og Sintef. (Norsk, engelsk og spansk.)

Koke og pakke reke ombord

<a class="hlink" href="/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/Veiledning_koking_og_pakking_reker_2015.pdf">Koke og pakke reke ombord</a>

Veiledning for koking og pakking av reke ombord. Tilpasset Mattilsynets godkjenningsordning og systematisert fremstilling av beste praksis om bord i kystrekebåter.

Rekebrosjyre

<a class="hlink" href="/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/Rekebrosjyre_web.pdf">Rekebrosjyre</a>

Veiledning fangstbehandling av reker, hygiene- og kvalitetskontroll.

Fangst og håndtering av levende kongekrabbe

<a class="hlink" href="/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/veiledning_fangst_hantering_levende_kongekrabbe.pdf">Fangst og håndtering av levende kongekrabbe</a>

Teinene skal røktes innen syv dager, , hold teina ut fra båtsiden for å unngå klemskader... En veiledning for fangst og håndtering av levende kongekrabbe.

Slik behandler vi kongekrabben

<a class="hlink" href="/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/Handtering_kongekrabbe_2.pdf">Slik behandler vi kongekrabben</a>

Håndter krabbene varsomt... En veiledning i håndtering av kongekrabbe ombord.

Produksjon av Kongekrabbe

<a class="hlink" href="/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/Veiledning_Kongekrabbe_%201607_web.pdf">Produksjon av Kongekrabbe</a>

Veiledning i produksjon av kongekrabbe utviklet i samarbeid med Merkevareforeningen Varanger.

Taskekrabbe

<a class="hlink" href="/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/Taskekrabben.pdf">Taskekrabbe</a>

Biologi, sortering, kvalitet og fangstbehandling.

Behandling av hvalkjøtt

<a class="hlink" href="/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/Hvalperm_samlet.pdf">Behandling av hvalkjøtt</a>

Veiledning i behandling av hvalkjøtt.

Norwegian Minkewhale - catch and production in brief

<a class="hlink" href="/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/Norwegian_Minkewhale_2012.pdf">Norwegian Minkewhale - catch and production in brief </a>

Norwegian Minkewhale - catch and production in brief.

Norsk Saltfisk Torsk

<a class="hlink" href="https://www.rafisklaget.no/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/Norsk_Saltfisk.pdf">Norsk Saltfisk Torsk</a>

Veiledning - hvordan produsere kvalitetssaltfisk.

Saltfiskbrosjyre

<a class="hlink" href="/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/Saltfiskhefte_trykk.pdf">Saltfiskbrosjyre</a>

Kjøkkensjef Luigi Tomei har noe å fortelle norske fiskere.

Tørrfiskbrosjyre

<a class="hlink" href="/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/T%C3%B8rrfiskbrosjyre%20T%C3%B8rrfiskforum.pdf">Tørrfiskbrosjyre</a>

Tørrfisk - skapt gjennom respekt, omtanke og varsom
behandling, fra havet til Pavens bord.

Produksjon av tørrfisk

<a class="hlink" href="/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/torrfiskbrosjyre.pdf">Produksjon av tørrfisk</a>

Fra livsgrunnlag for vikinger til fremst i gastronomien. Veiledning i produksjon av tørrfisk.