Hvalpatruljen i felt for kvalitet

Hvalfangsten er godt i gang, og denne uken reiser Hvalpatruljen i felt for å bidra til kvalitetssikring av produkter under merkevaren Norsk Kvalitetshval.

Etter mønster fra varemerket SKREI har næringen etablert det felles varemerket Norsk Kvalitetshval, med tilhørende kvalitetsstandard. Det er seks bedrifter som er medlemmer av merkevareforeningen og som har muligheten til å benytte seg av dette felles merket. Målet med varemerket er å sikre forbrukerne stabile og forutsigbare kvalitetsprodukter av hval. Norges Råfisklag stiller fagfolk tilgjengelig for merkevareforeningen på samme måte som SKREI-patruljen.

- Når flere lager produkter etter en felles standard trenger man nøytrale observatører som besøker alle produsentene og sørger for en felles oppfatning av hvor nivået skal ligge, sier avdelingssjef Charles Ingebrigtsen i Norges Råfisklag. - Hvalpatruljen vil se mye kjøtt i produksjon hos alle produsentene og vil dermed være i stand til å veilede slik at det blir lik håndheving av standarden.

Det er i hovedsak produksjon under varemerket Norsk Kvalitetshval som skal kontrolleres, men også andre produsenter vil kunne få besøk av kontrollørene. Kontrollene foregå under produksjon i bedriften.

Mattilsynet foretar kvalitetskontroller på kaia når fangerne leverer. Kjøttet skal i tillegg modnes ytterligere før det blir produsert. Det gir Hvalpatruljen god tid til å planlegge kontrollene sammen med produsentene. Det er sluttproduktet som skal ha varemerket på og som skal tilfredsstille de høye kravene i standarden, det er derfor naturlig å legge innsatsen her. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med produsent.

Hvalpatruljen kontrollerer at medlemmsbedriftene i merkevareforeningen for Norsk Hval følger standarden og at hvalen som pakkes til merkevaren "Norsk Kvalitetshval" tilfredsstiller kravene. Det er merkevareforeningen for Norsk Hval som eier merket og som gir medlemmsbedriftene tillatelse til å bruke merket.

(03.JUN.2015 12:22)

Hvalpatruljens oppgaver

Hvalpatruljen kontrollerer at medlemmsbedriftene i merkevareforeningen for Norsk Hval følger standarden og at hvalen som pakkes til merkevaren "Norsk Kvalitetshval" tilfredsstiller kravene. Det er merkevareforeningen for Norsk Hval som eier merket og som gir medlemmsbedriftene tillatelse til å bruke merket.
Hvalsesongen starter i april og varer til i august-september. I denne perioden gjennomfører Hvalpatruljen kontroller i Norge.