Ikke tilsiktet fangst

Sett kryss i felt 1.

Unintended catch

Mark box 3.