Utfylling av seddel ved føringstilskudd

Fra mottak til produksjonsanlegg

Felt 1 og 2 fylles ut og skal være forskjellig. Felt 5 - gjelder for hovedprodukter av all fisk og taskekrabbe.

 

Bilfrakt

Felt 1 og 2 fylles ut og skal være lik. Sett kryss i felt 4.

 

Brønnbåtført sei

Sett kryss i felt 3. Felt 6 - gjelder for tilstand "BB" og "Rund".

 

Tørrfisk

Felt 1 og 2 fylles ut og skal være lik. Sett kryss i felt 4. Felt 5 - gjelder for sei, torsk, hyse og brosme. Konserveringskode "17" må brukes under felt 7.

 

Reke

Felt 1 og 2 fylles ut og skal være lik. Sett kryss i felt 4. Felt 5 - gjelder for reke. Felt 8 - gjelder for anvendelse "fersk" (pf) og "fersk sjøkokt".