Levendelagring av torsk

Fisker har mulighet for å lagre levendefanget torsk i merd. Denne fisken kvoteavregnes i 2015 med 50 %, dvs si at 1000 kg levende torsk vil bli kvoteavregnet med 500 kg. For at en skal kunne oppnå kvotebonus skal fisken mellomlagres i minst 7 dager før slakting.
 
Fartøy må før oppstart av levendefiske være godkjent av Mattilsynet. Fisker skal også melde seg på til Råfisklaget og til Fiskeridirektoratet lokalt. Det er egne krav til blant annet redskap, fangsthåndtering, transport, utforming av restitusjonsmerd og lagringsmerd.

 

Fisker skriver og sender inn elektronisk landingsseddel fortløpende via dine sider, og kan be om forskudd på inntil 70 % av fangstverdi.

 

Ta gjerne kontakt med oss før fangststart hvis det er noe du lurer på.

 

PåmeldingVeiledning landingsseddel