Vi sørger for effektiv omsetning av fangsten

Salg av fangst

Vi organiserer omsetningen av villfangede marine arter fra og med Nordmøre til og med Finnmark og er en moderne markedsplass for bærekraftig norsk sjømat.

Fisker har flere muligheter når fangsten skal selges. Direkteavtale med fiskekjøper. Auksjon av fangsten på internett. Sjølproduksjon av fangst. Langsiktig avtale med fiskekjøper.

NR auksjoner
BudfristVareSnittKvant.Fartøy
23.07 09:35Sei1,0 kg169858Gadus Poseidon
23.07 09:40Sei0,77 kg71901Gadus Poseidon
23.07 09:45Sei3,37 kg5625Gadus Poseidon
23.07 09:50Kvitlange588Gadus Poseidon

Hvem kjøper fisk i sommer?

Opplysninger fra kjøper om leveransesituasjonen sommeren 2018.

Se oversikt her

Oppdatert 13.07.2018