Vi sørger for effektiv omsetning av fangsten

Salg av fangst

Vi organiserer omsetningen av villfangede marine arter fra og med Nordmøre til og med Finnmark og er en moderne markedsplass for bærekraftig norsk sjømat.

Fisker har flere muligheter når fangsten skal selges. Direkteavtale med fiskekjøper. Auksjon av fangsten på internett. Sjølproduksjon av fangst. Langsiktig avtale med fiskekjøper.

NR auksjoner
BudfristVareSnittKvant.Fartøy
15.11 11:45Uer17Sjøvær
15.11 11:50Blåkveite3,55 kg1109Sjøvær
15.11 11:55Blåkveite1,54 kg5132Sjøvær
15.11 12:00Blåkveite0,76 kg3737Sjøvær