Vi sørger for effektiv omsetning av fangsten

Salg av fangst

Vi organiserer omsetningen av villfangede marine arter fra og med Nordmøre til og med Finnmark og er en moderne markedsplass for bærekraftig norsk sjømat.

Fisker har flere muligheter når fangsten skal selges. Direkteavtale med fiskekjøper. Auksjon av fangsten på internett. Sjølproduksjon av fangst. Langsiktig avtale med fiskekjøper.

NR auksjoner
BudfristVareSnittKvant.Fartøy
17.07 10:00Hyse1934Sara Karin
17.07 10:05Uer337Sara Karin
17.07 12:10Torsk0,76 kg5647Sara Karin
17.07 12:15Hyse0,56 kg25372Sara Karin

Hvem kjøper fisk i sommer?

Opplysninger fra kjøper om leveransesituasjon sommer 2019.

Se oversikt over her.

Oppdatert 11.07.2019