Vi sørger for effektiv omsetning av fangsten

Salg av fangst

Vi organiserer omsetningen av villfangede marine arter fra og med Nordmøre til og med Finnmark og er en moderne markedsplass for bærekraftig norsk sjømat.

Fisker har flere muligheter når fangsten skal selges. Direkteavtale med fiskekjøper. Auksjon av fangsten på internett. Sjølproduksjon av fangst. Langsiktig avtale med fiskekjøper.

NR auksjoner
BudfristVareSnittKvant.Fartøy
21.09 10:00Sei1,68 kg19391Tønsnes
21.09 10:05Sei3,39 kg8291Tønsnes
21.09 10:10Sei0,95 kg5421Tønsnes
21.09 10:15Sei2553Tønsnes