• SEDLENE SIGNERES NÅ PÅ MOBILEN!

  Fra 1. desember skal alle slutt- og landingssedler signeres på mobil eller (...)
  (22-OCT-20)
 • Midlertidig prisreduksjon for breiflabb

  Som følge av corona-restriksjoner reduseres minsteprisen for breiflabb fra og med 22. (...)
  (21-OCT-20)
 • FISKNYTT - det nyeste fra fiskerinæringen:

  🐟 ‼️ Minsteprisene for kveite er redusert fra 20. oktober grunnet (...)
  (19-OCT-20)
 • MARKEDSTILPASNING FOR KVEITE

  På grunn av en meget krevende markedssituasjon er avsetninga av kveite svært (...)
  (19-OCT-20)
 • NYE MINSTEPRISER

  Økning for torsk og uforandret for sei fra 19. oktober:🐟 Torsk går opp (...)
  (16-OCT-20)
 • Nye minstepriser for kveite og hyse

  Norges Råfisklag har etter en henvendelse fra kjøperorganisasjonene, på (...)
  (09-OCT-20)
 • NYE MINSTEPRISER FOR KONGEKRABBE

  Prisen går opp 1 krone fra og med 12. oktober.**Størrelse over 3,2 kg - 175,00 (...)
  (09-OCT-20)
 • All norsk villfanget hummer skal ha det blå merket!

  Hummersesongen startet 1. oktober og all norsk villfanget hummer skal ha det blå (...)
  (07-OCT-18)
 • Ny minsteprisliste til fisker

  Den 16. september 2020 avholdt Norges Råfisklag og kjøperorganisasjonene (...)
  (17-SEP-20)
 • GJENINNFØRING AV PRISER FOR TRE ARTER

  Minsteprisene for flere arter har vært suspendert fra 20. mars i år. Etter (...)
  (16-SEP-20)
 • Viktig info fra Skatteetaten: Krav til salgsdokument for fiskekvoter

  Skatteetatens kontroller viser at det forekommer en del mangler i fakturaer som blir utstedt (...)
  (01-SEP-20)
 • Gjeninnføring av minstepriser for 5 arter

  Minsteprisene for flere arter har vært suspendert fra 20. mars 2020. Etter (...)
  (28-AUG-20)
 • Føringstilskudd kystreke - rammen oppbrukt

  Vi viser til rundskriv nr 7/2020.Norges Råfisklag gjør oppmerksom på at (...)
  (29-JUL-20)
 • Sol, sommer og rekordsalg av nordnorske reker!

  Sommerglade nordmenn har den siste tiden spist rekordmye reker fra nord. Juni ble en av (...)
  (27-JUL-20)

Offentlige landingsopplysninger

Fiskeri- og kystdepartementet har høsten 2005 pålagt salgslagene å gjøre sentrale landingsopplysninger offentlig tilgjengelig på internett. Rapporten viser fartøy med landinger siste to uker.