• Nye minstepriser for tare

  Minstepris for tare gjeldende fra 01.01.2020 er kr 287,- pr tonn. Se rundskriv
  (20-JAN-20)
 • Endring og presisering av Råfisklagets betalingsvilkår mm.

  Fom 01.01.2020 endret satsen for morarente seg til 9,5 % pr år. Vi har derfor endret vår (...)
  (20-JAN-20)
 • FISKNYTT - det nyeste fra fiskerinæringen:

  ⚓️ Det ble levert dobbelt så mye fersk torsk som uka før, (...)
  (20-JAN-19)
 • Norske kvalitetsmerket Skrei er endelig i butikkene!

  Fisken i verdensklasse får du bare kjøpt en begrenset periode.Det stilles helt (...)
  (15-JAN-20)
 • NYE MINSTEPRISER

  Økning for torsk, hyse og sei. Nedgang for kongekrabbe.**Torsk øker 1,50 (...)
  (10-JAN-20)
 • Ny rekord: Villfanget sjømat for 13 milliarder i Råfisklagets distrikt!

  Omsetningen i Norges Råfisklag passerte 13 milliarder kroner i 2019. Dette er ny rekord og (...)
  (02-JAN-20)
 • Norges Råfisklags garantiordning

  Revidert utgave av Råfisklagets garantibestemmelser presenteres som vedlegg til rundskriv nr (...)
  (02-JAN-20)
 • Oppgjørsbetingelser for fiskere

  Norges Råfisklag tilbyr trekk i oppgjør til tredjepart som en tjeneste for (...)
  (23-DEC-19)
 • Minstepriser for kvitlaks f.o.m. 1. januar 2020

  Norges Råfisklag og Sjømatbedriftene er enige om nye minstepriser for (...)
  (20-DEC-19)
 • Frist for krav om føringstilskudd for 2019

  Krav om føringstilskudd må være mottatt av oss innen 03.01.2020.Krav som (...)
  (19-DEC-19)
 • Endring i bruk av begrep om utilsiktet fangst på sluttseddel

  Norges Råfisklag innfører en endring i bruk av begrepet Ikke tilsiktet fangst (...)
  (18-DEC-19)
 • Garanti for kjøp av råstoff i 2020

  Vi viser til § 10 i våre forretningsregler og gjeldende garantibestemmelser. Det (...)
  (17-DEC-19)
 • Nå får kveite som er fanget med krok en egen og høyere minstepris

  Kveite som er fanget med krok har gjennomgående høyere kvalitet, og er mer (...)
  (10-DEC-19)
 • Stopp i fisket etter vassild mandag 9. desember

  Fiskeridirektoratet stopper fisket etter vassild i 2019 fra og med i dag, mandag 9. desember (...)
  (09-DEC-19)

Offentlige landingsopplysninger

Fiskeri- og kystdepartementet har høsten 2005 pålagt salgslagene å gjøre sentrale landingsopplysninger offentlig tilgjengelig på internett. Rapporten viser fartøy med landinger siste to uker.