• NYE MINSTEPRISER

  Økning for torsk og kongekrabbe og nedgang for sei:- Torsk øker 25 øre til kr 28,00.- (...)
  (03-APR-20)
 • Disse kjøper fisk i påske: men ha en leveringsavtale før du starter å fiske!

  Det ligger an til å bli et svært godt fiske hvis været holder seg, men det (...)
  (03-APR-20)
 • Nye føringstilskudd

  For å avhjelpe omsetningsutfordringer forårsaket av Covid-19, iverksettes (...)
  (03-APR-20)
 • Vi utbetaler alle oppgjør før påske!

  Det er utfordrende tider for mange grunnet pandemisituasjonen med koronavirus. Som en ekstra (...)
  (03-APR-20)
 • Snart kan du signere på mobilen

  Den er rykende fersk og har akkurat blitt rullet ut, som det så offensivt heter (...)
  (02-APR-20)
 • Behov for tilstedeværelse og tilsyn

  Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag, Sjømat Norge og Surofi ber (...)
  (02-APR-20)
 • Til deg som kjøper fisk og bruker MSC sertifikater

  MSC sertifikatene er endret og har derfor fått nye nummer som skal (...)
  (31-MAR-20)
 • FISKNYTT - det nyeste fra fiskerinæringen:

  ⚓️ Også i uke 13 ble fisket mye værhindret, spesielt i (...)
  (30-MAR-20)
 • Hvem kan ikke være fritidsfisker? Her får du svaret!

  Fiskeridirektoratet har definert hvem som ikke kan være fritidsfisker slik:**Den som eier, (...)
  (26-MAR-20)
 • Nye minstepriser for ferske reker

  Norges Råfisklag har etter henvendelse fra kjøpergruppen vedtatt reduksjon av (...)
  (20-MAR-20)
 • Endring og presisering av Råfisklagets betalingsvilkår mm.

  Endringer i rundskrivet trer i kraft 19. mars 2020 og gjelder inntil videre. Beregninger av (...)
  (19-MAR-20)
 • Reduksjon og suspensjon av enkelte minstepriser

  På bakgrunn av store utfordringer i ferskmarkedet suspenderes den dynamiske (...)
  (19-MAR-20)
 • Endringer i gebyr ved forskudd til fisker

  Norges Råfisklag endrer gebyrer ved bestilling av forskudd fra og med i dag 19. mars (...)
  (19-MAR-20)
 • Utsatt årsmøte

  Råfisklagets årsmøte i mai er utsatt. Se pressemelding her
  (18-MAR-20)

Offentlige landingsopplysninger

Fiskeri- og kystdepartementet har høsten 2005 pålagt salgslagene å gjøre sentrale landingsopplysninger offentlig tilgjengelig på internett. Rapporten viser fartøy med landinger siste to uker.