• Ukentlige beregninger av minstepriser

  Kjøperorganisasjonene Sjømat (...)
  (22-JAN-21)
 • Omsetningen i Norges Råfisklag passerte 12,7 milliarder korner i 2020

  Den samlede verdien av torsk, hyse, sei, skalldyr og annen fangst i Norges Råfisklag (...)
  (19-JAN-21)
 • FISKNYTT - det nyeste fra fiskerinæringen:

  ⚓️Variabelt vær forrige uke ga omtrent samme omsetning som første (...)
  (18-JAN-21)
 • Nå kan du kjøpe fisk på mobil!

  Hvert år selges millioner av kilo sjøfryst fisk og skalldyr til norske (...)
  (19-JAN-21)
 • Auksjonsregelverk - generelle regler

  Norges Råfisklags generelle bestemmelser for auksjon av fangster ombord i (...)
  (15-JAN-21)
 • Til fiskere med Råfisklagskort-avtale!

  For at du skal kunne oppnå alle fordelene du har på ditt Råfisklagskort (...)
  (13-JAN-21)
 • Endringer av betingelser av kredittforsikringsavtale med Euler Hermes

  Vår samarbeidspartner Euler Hermes har varslet premieøkning knyttet til (...)
  (13-JAN-21)
 • Innskjerping av krav til seddelføring/rapportering av sjøltilvirket tørrfisk

  Bestemmelsene i dette rundskriv gjelder for fiskere som produserer egen fangst for lagring (...)
  (12-JAN-21)
 • NYE MINSTEPRISER FOR KONGEKRABBE

  Prisen går opp 13 kroner fra og med 11. januar.**Størrelse over 3,2 kg - 191,00 (...)
  (08-JAN-21)
 • Smittevern i praksis

  I samarbeid med næringsorganisasjonene har vi utarbeidet felles retningslinjer for (...)
  (06-JAN-21)
 • Frist for krav om føringstilskudd for 2020

  Krav om føringstilskudd må være mottatt av oss innen 04.01.2021.Krav som (...)
  (30-DEC-20)
 • Nye minstepriser for vassild/kvitlaks

  Norges Råfisklag og Sjømatbedriftene/Sjømat Norge er enige om nye (...)
  (22-DEC-20)
 • Innkreving av kontrollavgift

  Stortinget har godkjent hjemmel for innkreving av kontrollavgift i fiskeflåten med (...)
  (21-DEC-20)
 • Nye satser for beregning av pensjonstrekk fisker og produktavgift.

  Endring av sats for beregning av produktavgift Se rundskrivEndring av sats for beregning av (...)
  (21-DEC-20)

Offentlige landingsopplysninger

Fiskeri- og kystdepartementet har høsten 2005 pålagt salgslagene å gjøre sentrale landingsopplysninger offentlig tilgjengelig på internett. Rapporten viser fartøy med landinger siste to uker.