Konvensjonelt fiske etter blåkveite 2019

Fartøy under 28 meter. Blåkveite omsatt gjennom Norges Råfisklag, leveringer sør for Råfisklagets distrikt kommer i tillegg.