Dynamisk minstepris torsk

  04.11-17.11 18.11-15.12
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Torsk over 6,0 kg 27,25 27,75
Torsk 2,5-6,0 kg 26,25 26,75
Torsk 1,0-2,5 kg 25,00 25,50
Torsk under 1,0 kg 22,25 22,75
     
Rund    
Torsk over 9,0 kg 17,87 18,20
Torsk 3,7-9,0 kg 17,20 17,53
Torsk 1,5-3,7 kg 16,37 16,70
Torsk under 1,5 kg  14,53 14,87
     
Levendetorsk    
Levendetorsk levert samfengt 21,20 21,53
Levendetorsk minst 2 kg 23,20 23,53
Levendetorsk 1-2 kg 16,20 16,53
Levendetorsk under 1 kg 12,70 13,03

 

Les bestemmelser for dynamiske minstepriser i rundskriv 31/2016 Les også utfyllende informasjon om dynamisk minstepris her

Dynamisk minstepris hyse

  04.11-17.11 18.11-15.12
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Hyse over 0,8 kg, snørefanget 15,75 16,00
Hyse over 0,8 kg 12,00 12,25
Hyse under 0,8 kg 8,00 8,25
     
Sløyd med hode    
Hyse over 0,98 kg, snørefanget 12,82 13,02
Hyse over 0,98 kg 9,77 9,97
Hyse under 0,98 kg 6,51 6,72
     
Rund    
Hyse over 1,1 kg, snørefanget 10,95 11,13
Hyse over 1,1 kg 8,27 8,45
Hyse 0,9-1,1 kg 5,41 5,59Les om bestemmelser for dynamiske minstepriser for hyse i rundskriv nr 34/2018


Dynamisk minstepris sei

  18.11-01.12 02.12-15.12
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Sei over 2,3 kg 10,10 10,30
Sei 1,2-2,3 kg 9,10 9,30
Sei under 1,2 kg 7,60 7,80
     
Sløyd med hode    
Sei over 2,6+kg 8,98 9,16
Sei 1,3-2,6 kg 8,09 8,27
Sei under 1,3 kg 6,76 6,93
     
Rund    
Sei over 3,1 kg 7,18 7,33
Sei 1,6-3,1 kg 6,44 6,59
Sei under 1,6 kg 5,33 5,48


Les om bestemmelser for dynamiske minstepriser for sei i rundskriv nr 4/2017


Dynamisk minstepris kongekrabbe

  11.11-8.12 9.12-5.1
Premium kongekrabbe størrelse: Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Hannkrabbe over 3,2 kg 173,00 184,00
Hannkrabbe 2,2-3,2 kg 168,00 179,00
Hannkrabbe 1,6-2,2 kg 123,00 134,00

Minsteprisene for all annen kongekrabbe finner du her (rundskriv nr 7/2018)

Dynamisk minstepris rognkjeks

  10.06-23.06 24.06 - inntil videre
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Rogn av rognkjeks, utilvirket* 64,00 63,00
Rognkjeks, rund 13,00 13,00

 

*Levert rogn måles i kg. Pris på rognkjeksrogn gjelder for rogn hvor vann er frasilt. Fisker som sløyer på sjøen må sørge for at rognen legges til forsvarlig avsiling i minimum 20 minutter før levering. Når sløying foregår på land bestemmes rognvekten etter avsiling av vann i 20 minutter.

Les mer i rundskriv 6/2019 her

Gjeldende minstepriser øvrige arter
 
 
 

Minsteprisforhandlinger

10. des 2019 råfisk