Søk etter gjeldende minstepris
 
 
 

Dynamisk minstepris hyse

  **20.03 - 20.09 21.09-04.10
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Hyse over 0,8 kg, krokfanget 12,00 15,00
Hyse over 0,8 kg 7,25 11,25
Hyse under 0,8 kg 4,25 7,25
     
Sløyd med hode    
Hyse over 0,98 kg, krokfanget 9,77 12,21
Hyse over 0,98 kg 5,90 9,16
Hyse under 0,98 kg 3,46 5,90
     
Rund *    
Hyse over 1,1 kg, krokfanget 8,27 10,41
Hyse over 1,1 kg 4,88 7,74
Hyse 0,9-1,1 kg 2,74 4,88


Pris rund hyse er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,40 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse.

**Den dynamiske minsteprisen på hyse var suspendert fra 20. mars til og med 20. september.

Presiseringer vedrørende omregning minstepris hyse sløyd med hodeLes om bestemmelser for dynamiske minstepriser for hyse i rundskriv nr 34/2018

Dynamisk minstepris torsk

  07.09-20.09 21.09-04.10
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Torsk over 6,0 kg 25,75 26,00
Torsk 2,5-6,0 kg 23,75 24,00
Torsk 1,0-2,5 kg 22,50 22,75
Torsk under 1,0 kg 19,75 20,00
     
Rund    
Torsk over 9,0 kg 17,17 17,33
Torsk 3,7-9,0 kg 15,83 16,00
Torsk 1,5-3,7 kg 15,00 15,17
Torsk under 1,5 kg  13,17 13,33
     
Levendetorsk    
Levendetorsk levert samfengt 19,83 20,00
Levendetorsk minst 2 kg 21,83 22,00
Levendetorsk 1-2 kg 14,83 15,00
Levendetorsk under 1 kg 11,33 11,50

 

Presiseringer vedrørende omregning minstepris torsk sløyd med hodeLes bestemmelser for dynamiske minstepriser i rundskriv 31/2016 Les også utfyllende informasjon om dynamisk minstepris her


Dynamisk minstepris sei

  07.09-20.09 21.09-04.10
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Sei over 2,3 kg 9,80 9,80
Sei 1,2-2,3 kg 8,80 8,80
Sei under 1,2 kg** 7,15** 7,15**
     
Sløyd med hode    
Sei over 2,6+kg 8,71 8,71
Sei 1,3-2,6 kg7,97 7,82 7,82
Sei under 1,3 kg** 6,36** 6,36**
     
Rund *    
Sei over 3,1 kg 6,96 6,96
Sei 1,6-3,1 kg 6,22 6,22
Sei under 1,6 kg** 5,00** 5,00**


* Pris rund sei er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,35 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse.

**Norges Råfisklag og industrien er enig om å ta ut minste vektklasse for sei fra den dynamiske minsteprismodellen. Minsteprisene for nevnte kategori vil derfor stå uendret for omsetning fra og med 25. april 2020 inntil videre, men ikke utover 31. oktober 2020, se rundskriv nr 18/2020 her.

Presiseringer vedrørende omregning minstepris sei sløyd med hode, samt spesielle bestemmelser for rund ubløgga notseiLes om bestemmelser for dynamiske minstepriser for sei i rundskriv nr 4/2017

Dynamisk minstepris kongekrabbe

  10.08-06.09 07.09-04.10
Premium kongekrabbe størrelse: Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Hannkrabbe over 3,2 kg 180,00 174,00
Hannkrabbe 2,2-3,2 kg 175,00 169,00
Hannkrabbe 1,6-2,2 kg 130,00 124,00

Minsteprisene for all annen kongekrabbe finner du her (rundskriv nr 7/2018)

Dynamisk minstepris rognkjeks

  08.06-21.06 22.06-inntil videre**
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Rogn av rognkjeks, utilvirket* 65,00 60,00
Rognkjeks, rund 13,00 12,00

 

*Levert rogn måles i kg. Pris på rognkjeksrogn gjelder for rogn hvor vann er frasilt. Fisker som sløyer på sjøen må sørge for at rognen legges til forsvarlig avsiling i minimum 20 minutter før levering. Når sløying foregår på land bestemmes rognvekten etter avsiling av vann i 20 minutter.

**Rognkjeksfisket 2020 er over og det utføres beregning når det igjen leveres fangst.

Les mer i rundskriv 6/2019 her