Dynamisk minstepris torsk

 

  18.06-01.07 02.07-26.08
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Torsk over 6,0 kg 22,50 22,75
Torsk 2,5-6,0 kg 21,75 22,00
Torsk 1,0-2,5 kg 20,50 20,75
Torsk under 1,0 kg 17,75 18,00
     
Rund    
Torsk over 9,0 kg 14,70 14,87
Torsk 3,7-9,0 kg 14,20 14,37
Torsk 1,5-3,7 kg 13,37 13,53
Torsk under 1,5 kg  11,53 11,70
     
Levendetorsk    
Levendetorsk levert samfengt 18,20 18,37
Levendetorsk minst 2 kg 20,20 20,37
Levendetorsk 1-2 kg 13,20 13,37
Levendetorsk under 1 kg 9,70 9,87

 

Les bestemmelser for dynamiske minstepriser i rundskriv 31/2016 Les også utfyllende informasjon om dynamisk minstepris her

Dynamisk minstepris sei

 

  18.06-01.07 02.07-26.08
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Sei over 2,3 kg 8,70 8,80
Sei 1,2-2,3 kg 7,70 7,80
Sei under 1,2 kg 5,60 5,70
     
Sløyd med hode    
Sei over 2,6+kg 7,70 7,80
Sei 1,3-2,6 kg 6,80 6,90
Sei under 1,3 kg 5,00 5,10
     
Rund    
Sei over 3,1 kg 6,14 6,22
Sei 1,6-3,1 kg 5,40 5,48
Sei under 1,6 kg* 3,30 3,30

 

*Norges Råfisklag og Sjømat Norge er enige om å redusere minsteprisen for rund sei under 1,6 kg fra om med 23. mai og inntil videre, men ikke utover 31. oktober 2018.


Les om bestemmelser for dynamiske minstepriser for sei i rundskriv nr 4/2017


Dynamisk minstepris kongekrabbe

Minsteprisen på kongekrabbe går opp 7 kroner fra mandag 9. juli. Prisene gjelder til og med søndag 5. august. 
Økingen kommer som en følge av økte førstehåndspriser og økt eksportpris for levende kongekrabbe.
Dynamiske minstepriser gjelder for de tre største størrelsene av lytefri hannkrabbe.

  Periode 11.06-08.07 09.06-05.08
Lytefri kongekrabbe størrelse: Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Hannkrabbe over 3,2 kg 161,00 168,00
Hannkrabbe 2,2-3,2 kg 156,00 163,00
Hannkrabbe 1,6-2,2 kg 111,00 118,00

Minsteprisene for all annen kongekrabbe finner du her (rundskriv nr 7/2018)

Gjeldende minstepriser øvrige arter
 
 
 

Minsteprisforhandlinger 2018

18. sep råfisk