Dynamisk minstepris torsk

Minsteprisen på torsk går ned 25 øre fra mandag 18. juni. Minsteprisen for torsk ligger på vippepunktet, og denne gangen er det små endringer i prisen som betales til fisker som fører til en liten reduksjon. Prisene gjelder frem til 1. juli.

  04.06-17.06 18:06-01.07
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Torsk over 6,0 kg 22,75 22,50
Torsk 2,5-6,0 kg 22,00 21,75
Torsk 1,0-2,5 kg 20,75 20,50
Torsk under 1,0 kg 18,00 17,75
     
Rund    
Torsk over 9,0 kg 14,87 14,70
Torsk 3,7-9,0 kg 14,37 14,20
Torsk 1,5-3,7 kg 13,53 13,37
Torsk under 1,5 kg  11,70 11,53
     
Levendetorsk    
Levendetorsk levert samfengt 18,37 18,20
Levendetorsk minst 2 kg 20,37 20,20
Levendetorsk 1-2 kg 13,37 13,20
Levendetorsk under 1 kg 9,87 9,70

 

Les bestemmelser for dynamiske minstepriser i rundskriv 31/2016 Les også utfyllende informasjon om dynamisk minstepris her

Dynamisk minstepris sei

Minsteprisen på sei er uforandret fra mandag 18. juni. Eskportindeksen går litt ned, men ikke nok til å påvirke minsteprisen. Minsteprisene gjelder frem til 1. juli.

  04.06-17.06 18.06-01.07
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Sei over 2,3 kg 8,70 8,70
Sei 1,2-2,3 kg 7,70 7,70
Sei under 1,2 kg 5,60 5,60
     
Sløyd med hode    
Sei over 2,6+kg 7,70 7,70
Sei 1,3-2,6 kg 6,80 6,80
Sei under 1,3 kg 5,00 5,00
     
Rund    
Sei over 3,1 kg 6,14 6,14
Sei 1,6-3,1 kg 5,40 5,40
Sei under 1,6 kg* 3,30 3,30

 

*Norges Råfisklag og Sjømat Norge er enige om å redusere minsteprisen for rund sei under 1,6 kg fra om med 23. mai og inntil videre, men ikke utover 31. oktober 2018.


Les om bestemmelser for dynamiske minstepriser for sei i rundskriv nr 4/2017


Dynamisk minstepris kongekrabbe

Minsteprisen på kongekrabbe går opp 7 kroner fra mandag 11. juni. Årsaken til oppgangen er en økning i prisen som betales til fisker og eksportprisindeksen, spesielt for fryst krabbe. Prisene gjelder til og med søndag 8. juli. 

Dynamiske minstepriser gjelder for de tre største størrelsene av lytefri hannkrabbe.

  Periode 07.05-10.06 11.06-08.07
Lytefri kongekrabbe størrelse: Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Hannkrabbe over 3,2 kg 154,00 161,00
Hannkrabbe 2,2-3,2 kg 149,00 156,00
Hannkrabbe 1,6-2,2 kg 104,00 111,00

Minsteprisene for all annen kongekrabbe finner du her (rundskriv nr 7/2018)

Gjeldende minstepriser øvrige arter
 
 
 

Minsteprisforhandlinger 2018

18. sep råfisk