Nå finner du minsteprisene på vår nye nettside

Vi har samlet alle minstepriser på våre nye nettsider med søk og filter. Sjekk de ut og gi oss din tilbakemelding.

Klikk her for å se gjeldende minstepriser

Søk etter gjeldende minstepris
 
 
 

Presisering:

I beregninga f.o.m. 1. februar 2021 er sedler med etterbetaling hensyntatt i beregningsgrunnlaget for dynamiske minstepriser.

Minsteprisforhandlinger

28. april 2021 råfisk