Dynamisk minstepris torsk

  23.03-05.04 06.04-19.04
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Torsk over 6,0 kg 29,75 30,00
Torsk 2,5-6,0 kg 27,75 28,00
Torsk 1,0-2,5 kg 26,50 26,75
Torsk under 1,0 kg 23,75 24,00
     
Rund    
Torsk over 9,0 kg 19,83 20,00
Torsk 3,7-9,0 kg 18,50 18,67
Torsk 1,5-3,7 kg 17,67 17,83
Torsk under 1,5 kg  15,83 16,00
     
Levendetorsk    
Levendetorsk levert samfengt 22,50 22,67
Levendetorsk minst 2 kg 24,50 24,67
Levendetorsk 1-2 kg 17,50 17,67
Levendetorsk under 1 kg 14,00 14,17

 

Presiseringer vedrørende omregning minstepris torsk sløyd med hodeLes bestemmelser for dynamiske minstepriser i rundskriv 31/2016 Les også utfyllende informasjon om dynamisk minstepris her

Dynamisk minstepris sei

  23.03-05.04 06.04-19.04
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Sei over 2,3 kg 11,80 11,60
Sei 1,2-2,3 kg 10,80 10,50
Sei under 1,2 kg 9,30 9,10
     
Sløyd med hode    
Sei over 2,6+kg 10,49 10,31
Sei 1,3-2,6 kg 9,60 9,42
Sei under 1,3 kg 8,27 8,09
     
Rund *    
Sei over 3,1 kg 8,44 8,29
Sei 1,6-3,1 kg 7,70 7,55
Sei under 1,6 kg 6,59 6,44


* Pris rund sei er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,35 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse.

Presiseringer vedrørende omregning minstepris sei sløyd med hode, samt spesielle bestemmelser for rund ubløgga notseiLes om bestemmelser for dynamiske minstepriser for sei i rundskriv nr 4/2017

Dynamisk minstepris hyse

  09.03-19.03 **20.03 - inntil videre
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Hyse over 0,8 kg, krokfanget 16,50 12,00
Hyse over 0,8 kg 12,75 7,25
Hyse under 0,8 kg 8,75 4,25
     
Sløyd med hode    
Hyse over 0,98 kg, krokfanget 13,43 9,77
Hyse over 0,98 kg 10,38 5,90
Hyse under 0,98 kg 7,12 3,46
     
Rund *    
Hyse over 1,1 kg, krokfanget 11,49 8,27
Hyse over 1,1 kg 8,81 4,88
Hyse 0,9-1,1 kg 5,95 2,74


Pris rund hyse er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,40 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse.

** Den dynamiske minsteprisen for hyse er suspendert fra og med 20. mars 2020 og inntil videre, se rundskriv nr 10/2020 her

Presiseringer vedrørende omregning minstepris hyse sløyd med hodeLes om bestemmelser for dynamiske minstepriser for hyse i rundskriv nr 34/2018

Dynamisk minstepris kongekrabbe

  09.03-05.04 06.04-03.05
Premium kongekrabbe størrelse: Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Hannkrabbe over 3,2 kg 189,00 191,00
Hannkrabbe 2,2-3,2 kg 184,00 186,00
Hannkrabbe 1,6-2,2 kg 139,00 141,00

Minsteprisene for all annen kongekrabbe finner du her (rundskriv nr 7/2018)

Dynamisk minstepris rognkjeks

  10.06-23.06 24.06 - inntil videre
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Rogn av rognkjeks, utilvirket* 64,00 63,00
Rognkjeks, rund 13,00 13,00

 

*Levert rogn måles i kg. Pris på rognkjeksrogn gjelder for rogn hvor vann er frasilt. Fisker som sløyer på sjøen må sørge for at rognen legges til forsvarlig avsiling i minimum 20 minutter før levering. Når sløying foregår på land bestemmes rognvekten etter avsiling av vann i 20 minutter.

Les mer i rundskriv 6/2019 her

Gjeldende minstepriser øvrige arter
 
 
 

Minsteprisforhandlinger

29. april 2020 råfisk