Dynamisk minstepris sei

  27.05-09.06 10.06-23.06
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Sei over 2,3 kg 9,30 9,10
Sei 1,2-2,3 kg 8,30 8,10
Sei under 1,2 kg 6,20 6,40*
     
Sløyd med hode    
Sei over 2,6+kg 8,27 8,09
Sei 1,3-2,6 kg 7,38 7,20
Sei under 1,3 kg 5,51 5,69
     
Rund    
Sei over 3,1 kg 6,59 6,44
Sei 1,6-3,1 kg 5,85 5,70
Sei under 1,6 kg 4,09 4,44**

 

*Fra 10.06 er avstanden mellom minste og mellomste vektklasse er endret fra kr 2,1 til 1,7 kr. Dette vil være tilnærmet reversering av endringene gjort i modellen våren 2017.

**Fra 10.06 er den dynamiske modellen for sei endret. Endringen går i at sløyefradraget for minste vektklasse er endret fra 50 øre til 30 øre slik det er for de andre vektklassene.

Begge endringene vil være tilnærmet reversering av endringene gjort i modellen våren 2017.

Les om bestemmelser for dynamiske minstepriser for sei i rundskriv nr 4/2017

Dynamisk minstepris torsk

  27.05-09.06 10.06-23.06
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Torsk over 6,0 kg 26,25 26,00
Torsk 2,5-6,0 kg 25,25 25,00
Torsk 1,0-2,5 kg 24,00 23,75
Torsk under 1,0 kg 21,25 21,00
     
Rund    
Torsk over 9,0 kg 17,20 17,03
Torsk 3,7-9,0 kg 16,53 16,37
Torsk 1,5-3,7 kg 15,70 15,53
Torsk under 1,5 kg  13,87 13,70
     
Levendetorsk    
Levendetorsk levert samfengt 20,53 20,37
Levendetorsk minst 2 kg 22,53 22,37
Levendetorsk 1-2 kg 15,53 15,37
Levendetorsk under 1 kg 12,03 11,87

 

Les bestemmelser for dynamiske minstepriser i rundskriv 31/2016 Les også utfyllende informasjon om dynamisk minstepris her

Dynamisk minstepris hyse

  27.05-09.06 10.06-23.06
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Hyse over 0,8 kg, snørefanget 14,50 13,25
Hyse over 0,8 kg 10,75 9,50
Hyse under 0,8 kg 6,75 5,50
     
Sløyd med hode    
Hyse over 0,98 kg, snørefanget 11,80 10,79
Hyse over 0,98 kg 8,75 7,73
Hyse under 0,98 kg 5,49 4,48
     
Rund    
Hyse over 1,1 kg, snørefanget 10,06 9,16
Hyse over 1,1 kg 7,38 6,49
Hyse 0,9-1,1 kg 4,52 3,63Les om bestemmelser for dynamiske minstepriser for hyse i rundskriv nr 34/2018


Dynamisk minstepris rognkjeks

  27.05-09.06 10.06-23.06
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Rogn av rognkjeks, utilvirket* 62,00 64,00
Rognkjeks, rund 12,00 13,00

 

*Levert rogn måles i kg. Pris på rognkjeksrogn gjelder for rogn hvor vann er frasilt. Fisker som sløyer på sjøen må sørge for at rognen legges til forsvarlig avsiling i minimum 20 minutter før levering. Når sløying foregår på land bestemmes rognvekten etter avsiling av vann i 20 minutter.

Les mer i rundskriv 6/2019 her

Dynamisk minstepris kongekrabbe

  06.05-09.06 10.06-07.07
Premium kongekrabbe størrelse: Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Hannkrabbe over 3,2 kg 168,00 172,00
Hannkrabbe 2,2-3,2 kg 163,00 167,00
Hannkrabbe 1,6-2,2 kg 118,00 122,00

Minsteprisene for all annen kongekrabbe finner du her (rundskriv nr 7/2018)

Gjeldende minstepriser øvrige arter
 
 
 

Minsteprisforhandlinger

10. sept 2019 råfisk