Dynamisk minstepris torsk

  10.09-23.09 24.09-07.10
Art, tilstand og størrelse Pris (kg/kr) Pris (kg/kr)
Sløyd uten hode    
Torsk over 6,0 kg 22,75 23,00
Torsk 2,5-6,0 kg 22,00 22,25
Torsk 1,0-2,5 kg 20,75 21,00
Torsk under 1,0 kg 18,00 18,25
     
Rund    
Torsk over 9,0 kg 14,87 15,03
Torsk 3,7-9,0 kg 14,37 14,53
Torsk 1,5-3,7 kg 13,53 13,70
Torsk under 1,5 kg  11,70 11,87
     
Levendetorsk    
Levendetorsk levert samfengt 18,37 18,53
Levendetorsk minst 2 kg 20,37 20,53
Levendetorsk 1-2 kg 13,37 13,53
Levendetorsk under 1 kg 9,87 10,03

 

Les bestemmelser for dynamiske minstepriser i rundskriv 31/2016 Les også utfyllende informasjon om dynamisk minstepris her

Dynamisk minstepris sei

  10.09-23.09 24.09-07.10
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Sei over 2,3 kg 8,90 8,70
Sei 1,2-2,3 kg 7,90 7,70
Sei under 1,2 kg 5,80 5,60
     
Sløyd med hode    
Sei over 2,6+kg 7,90 7,70
Sei 1,3-2,6 kg 7,00 6,80
Sei under 1,3 kg 5,20 5,00
     
Rund    
Sei over 3,1 kg 6,29 6,14
Sei 1,6-3,1 kg 5,55 5,40
Sei under 1,6 kg* 3,30 3,30

 

*Norges Råfisklag og Sjømat Norge er enige om å redusere minsteprisen for rund sei under 1,6 kg fra om med 23. mai og inntil videre, men ikke utover 31. oktober 2018.


Les om bestemmelser for dynamiske minstepriser for sei i rundskriv nr 4/2017


Dynamisk minstepris kongekrabbe

Minsteprisen på kongekrabbe går opp 1 krone fra mandag 6. august. Årsaken til oppgangen er en økning i eksportprisen for fryst kongekrabbe. Prisene gjelder til og med søndag 9. september.

  06.08-09.09 10.09-07.10
Lytefri kongekrabbe størrelse: Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Hannkrabbe over 3,2 kg 169,00 161,00
Hannkrabbe 2,2-3,2 kg 164,00 156,00
Hannkrabbe 1,6-2,2 kg 119,00 111,00

Minsteprisene for all annen kongekrabbe finner du her (rundskriv nr 7/2018)

Gjeldende minstepriser øvrige arter
 
 
 

Minsteprisforhandlinger 2018

11. des råfisk