Dynamisk minstepris kongekrabbe

  08.10-11.11 12.11-09.12
Premium kongekrabbe størrelse: Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Hannkrabbe over 3,2 kg 166,00 159,00
Hannkrabbe 2,2-3,2 kg 161,00 154,00
Hannkrabbe 1,6-2,2 kg 116,00 109,00

Minsteprisene for all annen kongekrabbe finner du her (rundskriv nr 7/2018)

Dynamisk minstepris torsk

  22.10-04.11 5.11-18.11
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Torsk over 6,0 kg 24,00 24,25
Torsk 2,5-6,0 kg 23,25 23,50
Torsk 1,0-2,5 kg 22,00 22,25
Torsk under 1,0 kg 19,25 19,50
     
Rund    
Torsk over 9,0 kg 15,70 15,87
Torsk 3,7-9,0 kg 15,20 15,37
Torsk 1,5-3,7 kg 14,37 14,53
Torsk under 1,5 kg  12,53 12,70
     
Levendetorsk    
Levendetorsk levert samfengt 19,20 19,37
Levendetorsk minst 2 kg 21,20 21,37
Levendetorsk 1-2 kg 14,20 14,37
Levendetorsk under 1 kg 10,70 10,87

 

Les bestemmelser for dynamiske minstepriser i rundskriv 31/2016 Les også utfyllende informasjon om dynamisk minstepris her

Dynamisk minstepris sei

  22.10-04.11 5.11-18.11
Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode    
Sei over 2,3 kg 9,10 9,20
Sei 1,2-2,3 kg 8,10 8,20
Sei under 1,2 kg 6,00 6,10
     
Sløyd med hode    
Sei over 2,6+kg 8,10 8,20
Sei 1,3-2,6 kg 7,20 7,30
Sei under 1,3 kg 5,30 5,40
     
Rund    
Sei over 3,1 kg 6,44 6,51
Sei 1,6-3,1 kg 5,70 5,77
Sei under 1,6 kg* 3,30 4,02

 

*Norges Råfisklag og Sjømat Norge er enige om å redusere minsteprisen for rund sei under 1,6 kg fra om med 23. mai og inntil videre, men ikke utover 4. november 2018.


Les om bestemmelser for dynamiske minstepriser for sei i rundskriv nr 4/2017


Gjeldende minstepriser øvrige arter
 
 
 

Minsteprisforhandlinger 2018

11. des råfisk