FISKNYTT

God trøkk i enkelte fiskerier selv om store deler av kysten preges av ferieavvikling og sommermodus. Den største aktiviteten finner vi i Finnmark der det fiskes kongekrabbe, torsk, hyse og sei. Her er det fremfor alt fisket etter kongekrabbe som er økende.

Variabel aktivitet hos den havgående flåten, og fisket etter snabeluer utfor Bjørnøya genererte den største verdien i forrige uke. Syv trålere leverte til sammen 1800 tonn snabeluer til en verdi av 18,4 millioner kroner.

Les alt om fisket i perioden 9. - 15. juli

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder

Her finner du fisket foregående perioder

Kongekrabbe pr 08.03.2018

Hannkrabbe premium kvalitet i kvoteområdet 

Strl Fangst kg Verdi Sn.pris 2018 Sn.pris 2017
3,2+  166 974 30 4480 161  182,35 175,11
2,2-3,2  155 349 28 293 712  182,13 175,50
1,6-2,2   4 312   681 824 158,12 146,03
Totalt 326 635 59 423 697 181,93 174,35

Kvoteåret startet 1. jan - kvote 1687 tonn.

Vi har fått en god start på kongekrabbeåret 2018 med en liten økning av båtkvota og fortsatt rekordhøyt prisnivå. Snittpris for stor krabbe er kr 182 som er opp fra kr 175 i fjor.

Det gjenstår kun 80% av kvota og med et godt fiske i juli og august slik som i fjor vil det være begrenset volum som produseres i september/oktober hvor konkurransen fra Russland og Alaska er størst.

Til sammenligning har fiskerne i Alaska hatt en litt svakere sesong enn tidligere med snittpris til fisker på kun ca kr 160 i snitt og dermed er norsk kongekrabbe for første gang priset høyere til fisker enn i Alaska.

Spørsmål og kommentarer?

Kontakt markedssjef skalldyr
Tor-Edgar Ripman
tel. 77 66 01 17 mob. 90 12 66 80
Send e-post Les den siste markedsrapporten om kongekrabbe her

Fangsrapport hval pr uke 28

5 fartøy fikk fangst
20 vågehval fanget 
352 vågehval totalt
368 på samme tid i fjor

Fra 35 kroner kiloen i fjor til over 50 kroner i år!

- Fantastisk etterspørsel etter norsk rognkjeksrogn drev opp prisene til fisker i et jafs, sier omsetningssjef i Råfisklaget Willy Godtliebsen​.

Les hele rapporten fra årets rognkjeksfiske her

Blåkveitefisket 2018

Direktefisket etter blåkveite nord for 62-graden er forbeholdt kystflåten under 28 meter største lengde som drifter med konvensjonelle redskaper. Fisket er delt inn i 2 sommerperioder. 1. periode varte fra 1.-27. juni, og fra den har vi laget følgende rapport..

Les blåkveiterapporten