FISKNYTT!

Aktiviteten i torskefisket fortsetter å avta i takt med naturen og levert kvantum er halvert siden forrige uke. Så langt i år har over 7.000 tonn levende torsk blitt levert til lagringsmerd, av det er ca 2.000 tonn tatt ut av merd og omsatt. I alt har 24 båter levert levende torsk fra Båtsfjord i øst til Værøy i vest, og Helligvær i sør.

Seifiske med not på Nordmøre har fortsatt god aktivitet, og en levert fangst i Vest-Finnmark forrige uke markerer starten på fisket nord.

Etter at døgnkvotene ble innført i fiske etter hyse 11. mai har de store enkeltkvanta blitt redusert og det ble levert ca 400 tonn mindre i uke 20 sammenlignet med uke 19.

Les alt om fisket i perioden 13.-19. mai

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder

Her finner du fisket foregående perioder

Fangsrapport hval pr uke 20

5 fartøy fikk fangst
21 vågehval fanget 
57 vågehval totalt
96 på samme tid i fjor

Årets blåkveitesesong: God etterspørsel og gode priser!

- God etterspørsel og gode priser førte til stor deltakelse under kystflåtens direktefiske etter blåkveite, sier omsetningssjef i Råfisklaget Willy Godtliebsen.

Sesongen gikk stort sett på skinner, der litt dårlig vær sto for den største utfordringen. Som tidligere år har det vært klart best fiske på Tromsøflaket med opp i 300 kg blåkveite på stampen.

Les oppsummeringen av årets blåkveitefiske her

Fra 35 kroner kiloen i fjor til over 50 kroner i år!

- Fantastisk etterspørsel etter norsk rognkjeksrogn drev opp prisene til fisker i et jafs, sier omsetningssjef i Råfisklaget Willy Godtliebsen​.

Les hele rapporten fra årets rognkjeksfiske her