FISKNYTT - det nyeste fra fiskerinæringen:

⚓️ Kystflåten leverer mesteparten av fangstene i Finnmark. Der finner vi det meste av leveranser av både torsk, hyse og sei, for ikke å snakke om kongekrabbe.
⚓️ I Troms skiller Vannøya seg ut med stor deltakelse i juksafisket etter sei, det samme gjelder for Myre i Vesterålen. Lenger sør dreier det seg om fiske etter taskekrabbe og leppefisk.
⚓️ Omsetningen i uke 37 var på 148,4 millioner, en økning fra uka før. Dette skyldes først og fremst levering av fryst råstoff av torsk og hyse som er landet tidligere i år
👉 Sørg for å ha en leveringsavtale før du starter å fiske grunnet Covid 19-innvirkninger på markedet.

Les alt om fisket i perioden 7. - 13. sep Her finner du fisket foregående perioder Se gjennomsnittspriser for fersk fisk pr. uke 37 og hittil i år Se gjennomsnittspriser for tidligere uker her

Fangsrapport hval pr uke 37

3 fartøy fikk fangst
8 vågehval fanget 
498 vågehval totalt
429 på samme tid i fjor

Hilken fisk er best akkurat nå?Sesongkalender gir deg svaret

Reker er kortreist og miljøvennlig mat for kvalitetsbevisste forbrukere