FISKNYTT!

Leveranser av villfanget sjømat tok seg litt opp i uke 28 sammenlignet med uka før. Det leveres fremdeles mest sjøfryst fisk og skalldyr fra den havgående flåten der snøkrabbe, torsk, hyse, reke og snabeluer sto for de største verdiene. Snøkrabben har nå gått inn i en periode med sommerstopp i fisket.

Når det gjelder kystflåtens fiske så er den største aktiviteten i Finnmark, der fløytlinefisket etter hyse, kongekrabben og seinotfisket holder steamen oppe.

Utenom Finnmark er det mye ferieavvikling i vårt distrikt og bare et fåtall kjøpere som har registrerte sjømatleveranser.

Les alt om fisket i perioden 8. - 14. juli

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder her

Her finner du fisket foregående perioder

Fangsrapport hval pr uke 27

4 fartøy fikk fangst
13 vågehval fanget 
345 vågehval totalt
332 på samme tid i fjor

Fra 35 kroner kiloen i fjor til over 50 kroner i år!

- Fantastisk etterspørsel etter norsk rognkjeksrogn drev opp prisene til fisker i et jafs, sier omsetningssjef i Råfisklaget Willy Godtliebsen​.

Les hele rapporten fra årets rognkjeksfiske her