FISKNYTT!

Variabel aktivitet og stor variasjon i arter for kystflåten - helt i takt med årstiden. Uke 37 er en fin oppsummering av det rike mangfoldet av ressurser som havet byr på; Det fiskes kongekrabbe, taskekrabbe og leppefisk med teiner. Snurrevadflåten er veldig aktiv og får en jevn fordeling av torsk, sei og hyse i sine fangster. Det fiskes kveite, uer og breiflabb - sistnevnte med en topp for året. Fisket etter sei tok seg opp i forrige uke og viser en fin økning i flere områder og på flere redskaper, herunder garn, not og juksa.

Leveranser av sjøfryst fisk fra havflåten er fortsatt beskjeden.

Les alt om fisket i perioden 9. - 15. sep

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder her

Her finner du fisket foregående perioder

Fangsrapport hval pr uke 35

1 fartøy fikk fangst
4 vågehval fanget 
416 vågehval totalt
453 på samme tid i fjor

Fra 35 kroner kiloen i fjor til over 50 kroner i år!

- Fantastisk etterspørsel etter norsk rognkjeksrogn drev opp prisene til fisker i et jafs, sier omsetningssjef i Råfisklaget Willy Godtliebsen​.

Les hele rapporten fra årets rognkjeksfiske her