FISKNYTT!

Sjøfryst fisk sto for den største omsetningen i forrige uke. Mesteparten ble fisket av trålerne, som i hovedsak hadde torsk, sei, blåkveite, snabeluer og uer i fangstene. Autolinebåtene bidro også sterkt, og hadde en større andel av hyse i sine fangster.

Omsetningen av ferskt råstoff var mer på det jevne. Vi registrerer økende torskekvantum og aktivitet i både Finnmark og Nord-Troms. Ellers tar vi med at det ble levert 100 tonn kveite, som er det største kvantumet levert på ei uka så langt i år.

Totalomsetningen hittil i år er nå oppe i over 11 milliarder kroner, hvilket er 927 millioner kroner mer enn på samme tid i fjor.

Les alt om fisket i perioden 5. - 11. nov

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder

Her finner du fisket foregående perioder

Kongekrabbe pr 24.09.2018

Hannkrabbe premium kvalitet i kvoteområdet 

Strl Fangst kg Verdi Sn.pris 2018 Sn.pris 2017 Minstepris sep
3,2+  619 216 120 612 945  194,78 175,11 157,00
2,2-3,2  753 111 146 456 605  194,47 175,50 152,00
1,6-2,2   75 229   13 775 670 183,12 146,03 107,00
Totalt 1 447 556 280 845 220 194,01 174,35  

Kvoteåret startet 1. jan - kvote 1687 tonn.

Over 85 prosent av årets kongekrabbekvota er nå oppfisket, og rekordlav bestand i Alaska fører til at den norske krabben blir ekstra etterspurt i markedet. Vi forventer at trenden med god etterspørsel og prisøkning fortsetter frem mot neste høst.

Vi kan allerede nå fastslå nye rekordverdier for både fangst- og eksport med levende kongekrabbe som dominerende produkt i 2018.

Spørsmål og kommentarer?

Kontakt markedssjef skalldyr
Tor-Edgar Ripman
tel. 77 66 01 17 mob. 90 12 66 80
Send e-post Les den siste markedsrapporten om kongekrabbe her

Årets blåkveitesesong: God etterspørsel og gode priser!

- God etterspørsel og gode priser førte til stor deltakelse under kystflåtens direktefiske etter blåkveite, sier omsetningssjef i Råfisklaget Willy Godtliebsen.

Sesongen gikk stort sett på skinner, der litt dårlig vær sto for den største utfordringen. Som tidligere år har det vært klart best fiske på Tromsøflaket med opp i 300 kg blåkveite på stampen.

Les oppsummeringen av årets blåkveitefiske her

Fangsrapport hval pr uke 36

1 fartøy fikk fangst
1 vågehval fanget 
454 vågehval totalt
432 på samme tid i fjor

Fra 35 kroner kiloen i fjor til over 50 kroner i år!

- Fantastisk etterspørsel etter norsk rognkjeksrogn drev opp prisene til fisker i et jafs, sier omsetningssjef i Råfisklaget Willy Godtliebsen​.

Les hele rapporten fra årets rognkjeksfiske her