FISKNYTT - det nyeste fra fiskerinæringen:

⚓️ Det ble levert dobbelt så mye fersk torsk som uka før, mestparten i Finnmark og Troms.
⚓️ Økende innslag av fersk skrei (gytemoden torsk) i fangstene i Vesterålen, helt i takt med vandringsmønsteret til skreien som i disse dager svømmer mot Lofoten for å gyte.
⚓️ Reduserte mengder fersk sei i fangstene, som nå utover vil vike plass for skreien.
⚓️ Økte leveranser av kongekrabbe i Finnmark.

Les alt om fisket i perioden 13. - 19. jan

Her finner du fisket foregående perioder

Hilken fisk er best akkurat nå?Sesongkalender gir deg svaret

Reker er kortreist og miljøvennlig mat for kvalitetsbevisste forbrukere