FISKNYTT - det nyeste fra fiskerinæringen:

⚓️ Melding fra DNV oversendt fra Norges Fiskarlag: MSC-sertifikatet for torsk er forlenget for fiske fram til og med 30.10.21, (med forbehold om at den kan trekkes på kort varsel).
⚓️ Fortsatt god aktivitet i kystflåtens fisket etter torsk i Finnmark og bidrar til det meste av omsetningen.
⚓️ Notfisket etter sei kom i gang også i nord, etter å ha pågått siden påske lenger sør.
👉 Sørg for å ha en leveringsavtale før du starter å fiske.
🐟 Sjekk at kystkoden/fangstfeltet på seddelen er riktig før du signerer: Se hvordan her
🐟 De dynamiske minsteprisene for torsk, hyse, sei og rognkjeks beregnes annenhver uke og kan ses her
🐟 Se hvordan den dynamiske minsteprisen på torsk beregnes i denne veiledningen her

Les alt om fisket i perioden 3. - 9. maiHer finner du fisket foregående perioder Se gjennomsnittspriser for fersk fisk pr. uke 18 og hittil i år Se gjennomsnittspriser for tidligere uker her

Fangsrapport hval pr uke 18

3 fartøy fikk fangst
19 vågehval fanget 
86 vågehval totalt
23 på samme tid i fjor

Hilken fisk er best akkurat nå?Sesongkalender gir deg svaret

Reker er kortreist og miljøvennlig mat for kvalitetsbevisste forbrukere