FISKNYTT!

Havflåten stod for nær 70 % av forrige ukes omsetning. En uke som var uværspreget, med vest/nordvest opp mot storm fredag og lørdag og mye snø. Uke 2 ga dermed laber omsetning, spesielt for kystflåten, der garn- og snurrevadflåten fremdeles hadde mest sei i fangstene.

Les alt om fisket i perioden 7. - 13. jan

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder

Her finner du fisket foregående perioder

Årets blåkveitesesong: God etterspørsel og gode priser!

- God etterspørsel og gode priser førte til stor deltakelse under kystflåtens direktefiske etter blåkveite, sier omsetningssjef i Råfisklaget Willy Godtliebsen.

Sesongen gikk stort sett på skinner, der litt dårlig vær sto for den største utfordringen. Som tidligere år har det vært klart best fiske på Tromsøflaket med opp i 300 kg blåkveite på stampen.

Les oppsummeringen av årets blåkveitefiske her

Fra 35 kroner kiloen i fjor til over 50 kroner i år!

- Fantastisk etterspørsel etter norsk rognkjeksrogn drev opp prisene til fisker i et jafs, sier omsetningssjef i Råfisklaget Willy Godtliebsen​.

Les hele rapporten fra årets rognkjeksfiske her