FISKNYTT

Det er fortsatt blåkveitefisket som opptar kystflåten mest, og flere båter er nå ferdig med sin kvote. Hittil er det fisket 3.750 tonn av periodekvoten på 5.450 tonn - og atter en gang la kraftig vind i helgen en liten demper på fisket. (Her kan du følge med på utviklingen av blåkveitefisket)

Samtidig er det økt aktivitet i fisket etter både sei med not og kongekrabbe.

Flere av trålerne i den havgående flåten fisker snabeluer, og selv om fangstmengden varierer ble det levert snabeluer for hele 13,1 mill kroner i forrige uke.

Les alt om fisket i perioden 11. - 17. juni

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder

Her finner du fisket foregående perioder

Kongekrabbe pr 08.03.2018

Hannkrabbe premium kvalitet i kvoteområdet 

Strl Fangst kg Verdi Sn.pris 2018 Sn.pris 2017
3,2+  166 974 30 4480 161  182,35 175,11
2,2-3,2  155 349 28 293 712  182,13 175,50
1,6-2,2   4 312   681 824 158,12 146,03
Totalt 326 635 59 423 697 181,93 174,35

Kvoteåret startet 1. jan - kvote 1687 tonn.

Vi har fått en god start på kongekrabbeåret 2018 med en liten økning av båtkvota og fortsatt rekordhøyt prisnivå. Snittpris for stor krabbe er kr 182 som er opp fra kr 175 i fjor.

Det gjenstår kun 80% av kvota og med et godt fiske i juli og august slik som i fjor vil det være begrenset volum som produseres i september/oktober hvor konkurransen fra Russland og Alaska er størst.

Til sammenligning har fiskerne i Alaska hatt en litt svakere sesong enn tidligere med snittpris til fisker på kun ca kr 160 i snitt og dermed er norsk kongekrabbe for første gang priset høyere til fisker enn i Alaska.

Spørsmål og kommentarer?

Kontakt markedssjef skalldyr
Tor-Edgar Ripman
tel. 77 66 01 17 mob. 90 12 66 80
Send e-post Les den siste markedsrapporten om kongekrabbe her

Fangsrapport hval pr uke 24

6 fartøy fikk fangst
65 vågehval fanget 
254 vågehval totalt
271 på samme tid i fjor