FISKNYTT - det nyeste fra fiskerinæringen:

⚓️ Det ble solgt sjøfryst sjømat for over 100 millioner kroner forrige uke, mestparten av dette var torsk og hyse som er fisket tidligere i år.
⚓️ Fiskeriaktiviteten langs kysten er nå i sommermodus og flere fiskemottak har tatt ferie. Hvem som holder åpent finner du her.
⚓️ Leveranser av fersk fisk fra kystflåten holdes oppe av torsk, sei og kongekrabbe, men for alle disse var det reduksjon sammenlignet med uka før. En grunn til det var en vindfull periode midt i uka.

👉 Vi ber fiskerne om å ha ekstra god kommunikasjon med fiskekjøperne om leveranser fremover, grunnet Covid-19 innvirkninger på markedet.

Les alt om fisket i perioden 29. juni - 5. juli Her finner du fisket foregående perioder Se gjennomsnittspriser for fersk fisk pr. uke 27 og hittil i år Se gjennomsnittspriser for tidligere uker her

Fangsrapport hval pr uke 27

6 fartøy fikk fangst
48 vågehval fanget 
381 vågehval totalt
345 på samme tid i fjor

Hilken fisk er best akkurat nå?Sesongkalender gir deg svaret

Reker er kortreist og miljøvennlig mat for kvalitetsbevisste forbrukere