FISKNYTT!

Kongekrabbe ble for andre uka på rad størst i verdi av fersk levert sjømat med hele 21,6 mill kroner! 102 tonn tonn premium krabbe ble levert av 148 fiskebåter, og dermed gjenstår det kun 295 tonn av årets kvote.

Fisket etter taskekrabbe holder seg godt, men nådde ikke helt opp til kvantumet som ble levert i uke 36, som er årets toppuke så langt.

De få fartøyene som deltar i seinotfisket får fortsatt gode fangster. Ellers var det meste på det jevne, noe som er helt normalt for årstiden.

Les alt om fisket i perioden 10. - 16. sep

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder

Her finner du fisket foregående perioder

Kongekrabbe pr 08.03.2018

Hannkrabbe premium kvalitet i kvoteområdet 

Strl Fangst kg Verdi Sn.pris 2018 Sn.pris 2017
3,2+  166 974 30 4480 161  182,35 175,11
2,2-3,2  155 349 28 293 712  182,13 175,50
1,6-2,2   4 312   681 824 158,12 146,03
Totalt 326 635 59 423 697 181,93 174,35

Kvoteåret startet 1. jan - kvote 1687 tonn.

Vi har fått en god start på kongekrabbeåret 2018 med en liten økning av båtkvota og fortsatt rekordhøyt prisnivå. Snittpris for stor krabbe er kr 182 som er opp fra kr 175 i fjor.

Det gjenstår kun 80% av kvota og med et godt fiske i juli og august slik som i fjor vil det være begrenset volum som produseres i september/oktober hvor konkurransen fra Russland og Alaska er størst.

Til sammenligning har fiskerne i Alaska hatt en litt svakere sesong enn tidligere med snittpris til fisker på kun ca kr 160 i snitt og dermed er norsk kongekrabbe for første gang priset høyere til fisker enn i Alaska.

Spørsmål og kommentarer?

Kontakt markedssjef skalldyr
Tor-Edgar Ripman
tel. 77 66 01 17 mob. 90 12 66 80
Send e-post Les den siste markedsrapporten om kongekrabbe her

Årets blåkveitesesong: God etterspørsel og gode priser!

- God etterspørsel og gode priser førte til stor deltakelse under kystflåtens direktefiske etter blåkveite, sier omsetningssjef i Råfisklaget Willy Godtliebsen.

Sesongen gikk stort sett på skinner, der litt dårlig vær sto for den største utfordringen. Som tidligere år har det vært klart best fiske på Tromsøflaket med opp i 300 kg blåkveite på stampen.

Les oppsummeringen av årets blåkveitefiske her

Fangsrapport hval pr uke 36

1 fartøy fikk fangst
1 vågehval fanget 
454 vågehval totalt
432 på samme tid i fjor

Fra 35 kroner kiloen i fjor til over 50 kroner i år!

- Fantastisk etterspørsel etter norsk rognkjeksrogn drev opp prisene til fisker i et jafs, sier omsetningssjef i Råfisklaget Willy Godtliebsen​.

Les hele rapporten fra årets rognkjeksfiske her