Bli med oss på ryddelaget!

Bli med oss på ryddelaget!

Norges Råfisklag gjentar suksessen for tredje året på rad og setter av en million kroner til ryddeaksjoner fra Finnmark til Nordmøre.

Søppel i havet er et enormt miljøproblem som berører oss alle. Vi i Råfisklaget vil gjøre alt vi kan for å bevare havene for fremtidige generasjoner. Strandrydding kan bevisstgjøre og endre holdninger, og på den måten bidra til et bærekraftig hav. Vi håper det blir mange søkere til støtteordningen, og mange flotte aksjoner.

Hvem kan søke:
Alle lag og foreninger fra Finnmark til Nordmøre.

Prioriteringsområder 2020
Yttersideområder og områder nært fiskevær prioriteres. Strandsonene rundt Tromsø (Tromsøya, Kvaløya og fastlandet) er ikke med i årets aksjon.

Før søknad om støtte sendes til Råfisklaget må ryddeaksjonen være registrert på Ryddenorge.no

Ved behov for ryddemateriell eller transport av søppel til deponi, forutsetter vi at dere bruker refusjonsordningen til Ryddenorge og kommunens/friluftsrådenes tjenestetilbud.

Søknad sendes til firmapost@rafisklaget.no og skal inneholde:
1. Navn på området/fjæra og kommunen.
2. Aksjonskode fra Ryddenorge.
3. Beskriv, dokumenter behovet for rydding av området, helst med bilde.
4. Antall deltakere på dugnaden.
5. Lengde på fjæra som skal ryddes.
6. Angi hvis det er spesielle frakt- eller transportkostnader knyttet til ryddedugnaden.
7. Tidspunkt for rydding.
8. Organisasjons- og bankkontonummer til laget eller foreningen.

Beregn inntil to ukers behandlingstid på din søknad.

Følg friluftslivets koronavettregler og disse rådene for trygg rydding på holdnorgerent.no

Når ryddingen er gjennomført, må følgende gjøres for å få utbetalt støtte:
1. Register ryddeaksjonen som avsluttet på Rydde.
2. For at vi skal vite hvilken sak det gjelder, svar på eposten du mottok med tilsagn fra Råfisklaget og legg ved:
    a. Rapport og bilder som viser dugnadsinnsatsen
    b. Dokumentasjon for innlevert søppel til deponi.

 

Vi sender bekreftelse på at pengene utbetales.

Lykke til! Har dere spørsmål, kontakt oss telefon 77 66 01 00 eller epost firmapost@rafisklaget.no

#rentmiljø