Bli med oss på ryddelaget!

Bli med oss på ryddelaget!

Norges Råfisklag har satt av 1 million kroner til støtte til lag og foreninger som tar i et tak og rydder i fjæra langs kysten i vårt distrikt (fra Finnmark til Nordmøre) i 2019.

Søppel i havet er et enormt miljøproblem som berører oss alle. Vi i Råfisklaget vil gjøre alt vi kan for å bevare havene for fremtidige generasjoner. Strandrydding kan bevisstgjøre og endre holdninger, og på den måten bidra til et bærekraftig hav. Vi håper det blir mange søkere til støtteordningen, og mange flotte aksjoner.

Hvem kan søke:
Alle lag og foreninger.

Slik deltar du:
1. Meld inn planlagt ryddeaksjon på ryddeportalen til Hold Norge Rent: holdnorgerent.no
2. Send søknad til oss firmapost@rafisklaget.no og svar på disse spørsmålene:
- Hvilket område er valgt ut og registrert hos Hold Norge Rent, gjerne si noe om omfang?
- Hva er behovet for rydding av området (kort beskrivelse)? Legg ved bilde(r).
- Når skal ryddingen foregå?

Beregn inntil to ukers behandlingstid på din søknad.

3.Når ryddingen er gjennomført, registreres aksjonen som gjennomført hos Hold Norge Rent: holdnorgerent.no
4. Send søknad om utbetaling av støtte til firmapost@rafisklaget.no med:
- Dokumentasjon for innlevert søppel til deponi.
- Bilder og eller video (før og etter). Bildene kommer til å brukes på nett og sosiale medier, og personer som er med må ha gitt sin tillatelse til det.
- Oppgi antall deltakere og hvilket område som ble ryddet.
- Hva slags søppel og hvor mye (omtrentlig) ble plukket?
- Foreningens kontonummer (og eier?)
5. Vi utbetaler penger.

Lykke til! Har dere spørsmål, kontakt oss telefon 77 66 01 00 eller epost firmapost@rafisklaget.no

#rentmiljø

Disse er innvilget ryddestøtte pr 04.07.19

Disse er innvilget ryddestøtte pr 04.07.19

Listen oppdateres fortløpende.