Informasjonsutvalget for reker

Styret i Norges Råfisklag anser markedsarbeid som svært viktig og setter årlig av 4 øre pr kg fangst reker til å støtte markedsføring av norskfangede reker. Disse midlene forvaltes gjennom informasjonsutvalget for reker i samarbeid med de andre fire salgslagene i Norge og Norges Sjømatråd.


Test av rekesmørbrød - Norges Råfisklag har gjennom Informasjonsutvalget for reker utviklet en metode for test av rekesmørbrød. Formålet er at metoden skal brukes av journalister og matskribenter for å gi mer omtale i media av kaldtvannsrekenes gode smaksegenskaper i forhold til substitutter fra tropiske strøk og samtidig befeste markedsposisjonen til det klassiske skandinaviske rekesmørbrødet. Testmateriell og brukerveiledning kan bestilles av media, aktører i rekenæringen og andre intereserte.

Støtte og reklamemateriell - Det bevilges støtte inntil kr 10.000,- til innkjøp av rekeprodukter som skal brukes til å servere reker/ dele ut smaksprøver på festivaler. Reklamemateriell i form av caps, forkle, banner, plakat (70x90 / 90x120) og oppskriftshefte  sendes ut gratis til bruk for de som skal servere/bemanne stand. Regelsett for gjennomføring av rekepillekonkurranse, sangark og skjema for gjennomføring av smakstest sendes også gratis fra oss.

Bruk gjerne denne støtteordningen mot alle de som spør din bedrift om litt drahjelp til festivaler og lignende arrangementer. Forutsetningen er at Norske Reker serveres og profileres på en god måte og du kan samtidig gjerne benytte anledningen til å synliggjøre din bedrift og dine rekeprodukter. Støtten utbetales mot faktura for innkjøpte Norske Reker og foto med beskrivelse av rekebordet/rekestanden.

Kontakt Markedssjef for skalldyr tor-edgar.ripman@rafisklaget.no.Styret Informasjonsutvalget for reker

Medlemmer:
Svein Ove Haugland
Norges Råfisklag

Jan Roger Lerbukt
Hermes A/S

Knut Helge Vestre
Cold Water Prawns of Norway

Kjell Arild Tøfte
Skagerakfisk SL

Frank Midtbø
Rogaland Fiskesalgslag S/L

Jan Eirik Johnsen(observatør)
Norges Sjømatråd

Sekretariat:
Tor-Edgar Ripman
Norges Råfisklag

Varamedlemmer:
Trygve Myrvang
Norges Råfisklag

Johnny Caspersen
Casper As

Jørn Remøy
REM Maritime As

Jan Henrik Bredsand
Skagerakfisk SL

Magnar Aasebø
Vest-Norges Fiskesalslag

NORGE–merket er felles verdi for hele den norske sjømatnæringen og representerer sjømat fra bærekraftige og ansvarlige fiskerier. Reker er selvsagt en del av dette.

 

NORGE-Seafood from Norway