Bli med oss på ryddelaget!

Bli med oss på ryddelaget!

Norges Råfisklag gjentar suksessen for tredje året på rad og setter av en million kroner til ryddeaksjoner fra Finnmark til Nordmøre i 2020.

Søppel i havet er et enormt miljøproblem som berører oss alle. Vi i Råfisklaget vil gjøre alt vi kan for å bevare havene for fremtidige generasjoner.

Vi håper det blir mange søkere til støtteordningen, og mange flotte aksjoner. Strandrydding kan bevisstgjøre og endre holdninger, og på den måten bidra til et bærekraftig hav.

Les mer og søk om støtte her

Råfisklaget deler ut koronastøtte

Råfisklaget deler ut koronastøtte

Denne våren har korona-pandemien og nedstengingen av landet ført til store konsekvenser for mange kystsamfunn i Norge. Flere har måttet avlyse arrangementer for å stoppe smitten, deriblant lag og foreninger. Samtidig har mange bedrifter vært innovative og tilpasset sine tjenester og produkter til nedstengingen, og kundenes nye hverdag.

Norges Råfisklag er opptatt av å sikre sterke lokalsamfunn langs kysten. Styret i Norges Råfisklag har derfor besluttet å dele ut til sammen én million kroner til lag, foreninger og bedrifter i Råfisklagets område fra Finnmark til Nordmøre.

Støtten avgrenses til maks kr 20 000,- pr søknad/tiltak, og man må regne ca tre ukers behandlingstid.

Søk om støtte her

Foto: Hanne Synnøve Johansen

Norges Råfisklag støtter ulike aktiviteter

Markedsaktiviteter og kompetansehevende aktiviteter for fiskere.

Markedsføringsaktiviteter som gjennomføres av norske produsenter og eksportører.

Matfestivaler, messearrangementer og produktpresentasjoner, kulturelle/allmennyttige arrangementer i fiskerimiljø eller med fisk som tema.

Miljøorganisasjoner som arbeider med fiskeri/fiskerirelatert virksomhet.

Utdanningsinstitusjoner med fiskerirelatert virksomhet eller tema; markedsundersøkelser- og info, hovedfagsoppgaver, studiereiser, arrangement.

Studenter kan søke om støtte til studiereiser med relevant innhold i forhold til fiskerinæringen.

Sponsormidler til idrettsdrakter for lagidrett.

Jubileumsarrangement ved markering av 50-75-100 år i lokale fiskarlag.

Aktivitetene skal være utadrettet og innenfor Råfisklagets distrikt

Søknaden skal innholde

1. Navn på arrangement/prosjekt.
2. Dato for gjennomføring.
3. Målgruppe.
4. Kort beskrivelse av type arrangement/prosjekt.
5. Søknadsbeløp.
6. Plan for synliggjøring av aktiviteten og Norges Råfisklags som bidragsyter.
7. Andre opplysninger.
8. Kontaktinfo; Fullt navn, navn på organisasjon el bedrift, postadresse, epost, telefon.

Send søknad til firmapost@rafisklaget.no

Søk om støtte til utadrettede tiltak

Søknader om utadrettede tiltak som fremmer sjømatnæringens fremtid og rekruttering rettes til det regionale fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Fiskebåt og Norsk Sjømannsforbund.

Eksempler på utadrettede tiltak:
- Kampanjer i samfunnet for å styrke næringens fremtid.
- Kampanjer for å øke rekruttering til fiskeryrket.
Les retningslinjene for utadrettede tiltak her

 

Finn det regionale fiskarlaget her Norges Kystfiskarlag Fiskebåt Norsk Sjømansforbund