Villfisknæringen tar ansvar for havmiljøet, og inviterer nå DEG til bli med på ryddelaget!

Villfisknæringen tar ansvar for havmiljøet, og inviterer nå DEG til bli med på ryddelaget!

Norges Råfisklag har satt av 1 million kroner til støtte av ryddeaksjoner i fjæra langs kysten i vårt distrikt (fra Vevang i sør til russegrensa i nord) i 2018. Vi oppfordrer derfor alle - enkeltpersoner, lag, næringsaktører og organisasjoner - til å bli med på dette gode tiltaket som gir tilbake til både lokalsamfunnene langs kysten generelt, og villfisknæringen spesielt.

Rydd ei fjæra du også

Norges Råfisklag støtter ulike aktiviteter

Markedsaktiviteter og kompetansehevende aktiviteter for fiskere.

Markedsføringsaktiviteter som gjennomføres av norske produsenter og eksportører.

Matfestivaler, messearrangementer og produktpresentasjoner, kulturelle/allmennyttige arrangementer i fiskerimiljø eller med fisk som tema.

Miljøorganisasjoner som arbeider med fiskeri/fiskerirelatert virksomhet.

Utdanningsinstitusjoner med fiskerirelatert virksomhet eller tema; markedsundersøkelser- og info, hovedfagsoppgaver, studiereiser, arrangement.

Studenter kan søke om støtte til studiereiser med relevant innhold i forhold til fiskerinæringen.

Sponsormidler til idrettsdrakter for lagidrett.

Jubileumsarrangement ved markering av 50-75-100 år i lokale fiskarlag.

Aktivitetene skal være utadrettet og innenfor Råfisklagets distrikt

Søknaden skal innholde

1. Navn på arrangement/prosjekt.
2. Dato for gjennomføring.
3. Målgruppe.
4. Kort beskrivelse av type arrangement/prosjekt.
5. Søknadsbeløp.
6. Plan for synliggjøring av aktiviteten og Norges Råfisklags som bidragsyter.
7. Andre opplysninger.
8. Kontaktinfo; Fullt navn, navn på organisasjon el bedrift, postadresse, epost, telefon.

Send søknad til firmapost@rafisklaget.no

Søk om støtte til utadrettede tiltak

Søknader om utadrettede tiltak som fremmer sjømatnæringens fremtid og rekruttering rettes til det regionale fiskarlaget, Norges Kystfiskarlag, Fiskebåt og Norsk Sjømansforbund.

Eksempler på utadrettede tiltak:
- Kampanjer i samfunnet for å styrke næringens fremtid.
- Kampanjer for å øke rekruttering til fiskeryrket.
Les retningslinjene for utadrettede tiltak her

 

Finn det regionale fiskarlaget her Norges Kystfiskarlag Fiskebåt Norsk Sjømansforbund