Regelverk

I vårt daglige virke oppdaterer og forvalter vi eget regelverk. I tillegg forholder vi oss til og forvalter regelverk fastsatt av andre parter i sjømatnæringen.

Rundskriv og meldinger Utgåtte rundskriv og meldinger

Nytt

15.03.2019Minstepriser og omsetningsbestemmelser for rognkjeks f.o.m. 18. mars 2019

Rundskriv nr 2019/06

14.03.2019Minstepriser/Omsetningsbestemmelser kvalprodukter 2019

Rundskriv nr 2019/05

12.03.2019Levendelagring av torsk, påmelding og seddelføring

Rundskriv nr 2019/04

04.02.2019Minsteprisen for omsetning av tare gjeldene f.o.m. 1. januar 2019

Rundskriv nr 2019/03

14.01.2019Omsetning av klør av taskekrabbe tatt som bifangst

Rundskriv nr 2019/02

09.01.2019Videreføring av minstepriser for kvitlaks

Rundskriv nr 2019/01