Regelverk

I vårt daglige virke oppdaterer og forvalter vi eget regelverk. I tillegg forholder vi oss til og forvalter regelverk fastsatt av andre parter i sjømatnæringen.

Rundskriv og meldinger Utgåtte rundskriv og meldinger

Nytt

17.09.2020Minstepris til fisker fra og med 21. september 2020 og inntil videre, men ikke utover 13. desember 2020.

Rundskriv nr 2020/28

28.08.2020Gjeninnføring av minstepriser for 5 arter

Rundskriv nr 2020/27

28.08.2020Endringer av betingelser knyttet til kredittforsikring gjennom GIEK Kredittforsikring as

Rundskriv nr 2020/26

29.07.2020Føringstilskudd kystreke - rammen oppbrukt

Melding

08.07.2020Melding til kongekrabbe-fiskere: avtal leveranse før du fisker!

Melding

29.05.2020Videreføring av minsteprisene for blåkveite

Rundskriv nr 2020/24