Regelverk

I vårt daglige virke oppdaterer og forvalter vi eget regelverk. I tillegg forholder vi oss til og forvalter regelverk fastsatt av andre parter i sjømatnæringen.

Rundskriv og meldinger Utgåtte rundskriv og meldinger

Nytt

03.04.2020Føringstilskudd for lever og rogn til produksjon

Rundskriv nr 2020/14

03.04.2020Ekstraordinært føringstilskudd fisk

Rundskriv nr 2020/13

20.03.2020Minstepriser for ferske reker f.o.m. 23. mars 2020 og inntil videre

Rundskriv nr 2020/12

19.03.2020Fakturering, betalingsvilkår og forsinkelsesrenter

Rundskriv nr 2020/11

19.03.2020Reduksjon/suspensjon av diverse minstepriser

Rundskriv nr 2020/10

15.03.2020Tromsø kommunes karanteneregler ifbm koronavirus og mannskapsbytte på fiskebåter

Melding