Regelverk

I vårt daglige virke oppdaterer og forvalter vi eget regelverk. I tillegg forholder vi oss til og forvalter regelverk fastsatt av andre parter i sjømatnæringen.

Rundskriv og meldinger Utgåtte rundskriv og meldinger

Nytt

11.11.2019Fangster fra tredjelandsfartøy ilandført med fraktefartøy

Rundskriv nr 2019/28

08.11.2019Videreført redusert minstepris kveite

Rundskriv nr 2019/27

23.09.2019Minstepriser for hummer f.o.m. 1. oktober 2019

Rundskriv nr 2019/23

18.09.2019Låssetting av sei - Påmelding og seddelføring fom. 17.09.2019 og inntil videre

Rundskriv nr 2019/21

11.09.2019Minsteprisliste til fisker fra og med 16. september 2019 og inntil videre

Rundskriv nr 2019/20

28.06.2019Endring for sats for beregning av produktavgift

Rundskriv nr 2019/19