Regelverk

I vårt daglige virke oppdaterer og forvalter vi eget regelverk. I tillegg forholder vi oss til og forvalter regelverk fastsatt av andre parter i sjømatnæringen.

Rundskriv og meldinger Utgåtte rundskriv og meldinger

Nytt

20.01.2020Minstepriser for tare f.o.m 1. januar 2020

Rundskriv nr 2020/03

20.01.2020Fakturering, betalingsvilkår og forsinkelsesrenter

Rundskriv nr 2020/02

02.01.2020Norges Råfisklags garantiordning

Rundskriv nr 2020/01

23.12.2019Oppgjørsbetingelser for fiskere

Rundskriv nr 2019/33

20.12.2019Minstepriser for kvitlaks f.o.m. 1. januar 2020

Rundskriv nr 2019/32

18.12.2019Endring i bruk av begrepet "ikke tilsiktet fangst" på sluttseddel

Rundskriv nr 2019/31