Regelverk

I vårt daglige virke oppdaterer og forvalter vi eget regelverk. I tillegg forholder vi oss til og forvalter regelverk fastsatt av andre parter i sjømatnæringen.

Rundskriv og meldinger Utgåtte rundskriv og meldinger

Nytt

14.11.2018Oppheving av særskilt minstepris for småsei under 40cm lengste lengde

Rundskriv nr 2018/32

14.11.2018Generelle bestemmelser om utfylling av landings- /sluttseddel

Rundskriv nr 2018/31

29.10.2018Informasjonsskriv: levering og omsetning av viltlevende marine ressurser til restauranter og spisesteder på Svalbard

Melding. Med hjemmel i Forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) FOR-2014-05-06-607, sist endret FOR-2018-06-29-1089, har Norges Råfisklag laget en ordning der restauranter og spisesteder skal registrere mottatte fangster etter forskriften.

26.10.2018Økte minstepriser for de to minste størrelsene av kveite

Rundskriv nr 2018/30

19.09.2018Minstepriser til fisker fra og med 16. april 2018 og inntil videre, men ikke utover 16. desember 2018

Rundskriv nr 2018/29

14.09.2018Utvidet periode med redusert minstepris for rund uer M/7 hg

Rundskriv nr 2018/28