Regelverk

I vårt daglige virke oppdaterer og forvalter vi eget regelverk. I tillegg forholder vi oss til og forvalter regelverk fastsatt av andre parter i sjømatnæringen.

Rundskriv og meldinger Utgåtte rundskriv og meldinger

Nytt

23.02.2021Føringstilskudd for fersker reker som fiskes på kysten og anvendes til pilling

Rundskriv nr 2021/6

23.02.2021Førings- og pakketilskudd for fisk 2021

Rundskriv nr 2021/5

04.02.2021Justering av minsteprisene for kveite, breiflabb og lyr

Rundskriv nr 2021/4

15.01.2021Prosedyre for prøvetaking av frossen industrireke

Rundskriv nr 2021/3 Vedlegg 2

15.01.2021Norges Råfisklags auksjonsregelverk - generelle regler

Rundskriv nr 2021/3 m Vedlegg 1

13.01.2021Endring av betingelser knyttet til kredittforsikringsavtale med Euler Hermes

Rundskriv nr 2021/2