Regelverk

I vårt daglige virke oppdaterer og forvalter vi eget regelverk. I tillegg forholder vi oss til og forvalter regelverk fastsatt av andre parter i sjømatnæringen.

Rundskriv og meldinger Utgåtte rundskriv og meldinger

Nytt

27.06.2018Minstepriser for sjøltilvirket tørrfisk omsatt f.o.m. 2. juli 2018 og inntil videre

Rundskriv nr 2018/23

22.06.2018Nye satser for lagsavgift

Rundskriv nr 2018/22

07.06.2018Søknadsfrist støttefond for mottaksstasjoner

Melding

05.06.2018Fakturering, betalingsvilkår og forsinkelsesrenter

Rundskriv nr 2018/21

22.05.2018Redusert minstepris for små sei omsatt rund

Rundskriv nr 2018/20

16.05.2018Minstepriser for ferske reker f.o.m. 21. mai 2018 og inntil videre.

Rundskriv nr 2018/19