Regelverk

I vårt daglige virke oppdaterer og forvalter vi eget regelverk. I tillegg forholder vi oss til og forvalter regelverk fastsatt av andre parter i sjømatnæringen.

Rundskriv og meldinger Utgåtte rundskriv og meldinger

Nytt

27.11.2020Minstepris for kveite fom. 30. november 2020 og inntil videre

Rundskriv nr 2020/38

26.11.2020Minstepriser for kongekrabbe f.o.m. 30. november og inntil videre

Rundskriv nr 2020/37

18.11.2020Oppheving av ukekvote i fisket etter kveite

Rundskriv nr 2020 36

13.11.2020Videreføring av reduserte minstepriser breiflabb

Rundskriv nr 2020/35

30.10.2020Seddelføring av fryst glasert snøkrabbe

Rundskriv nr 2020/33

19.10.2020Markedstilpasning for kveite

Rundskriv nr 2020/30