Regelverk

I vårt daglige virke oppdaterer og forvalter vi eget regelverk. I tillegg forholder vi oss til og forvalter regelverk fastsatt av andre parter i sjømatnæringen.

Rundskriv og meldinger Utgåtte rundskriv og meldinger

Nytt

11.09.2019Minsteprisliste til fisker fra og med 16. september 2019 og inntil videre

Rundskriv nr 2019/20

28.06.2019Endring for sats for beregning av produktavgift

Rundskriv nr 2019/19

21.06.2019Minstepriser for sjøltilvirket tørrfisk omsatt fom. 24. juni 2019 og inntil videre

Rundskriv nr 2019/18

07.06.2019Oppheving av regulering hysefiske

Melding

22.05.2019Minstepriser for ferskreker f.o.m. 27. mai og inntil videre

Rundskriv nr 2019/16

09.05.2019Døgnkvoter for fersk hyse fra 11. mai 2019

Melding