Regelverk

I vårt daglige virke oppdaterer og forvalter vi eget regelverk. I tillegg forholder vi oss til og forvalter regelverk fastsatt av andre parter i sjømatnæringen.

Rundskriv og meldinger Utgåtte rundskriv og meldinger

Nytt

19.09.2018Minstepriser til fisker fra og med 16. april 2018 og inntil videre, men ikke utover 16. desember 2018

Rundskriv nr 2018/29

14.09.2018Utvidet periode med redusert minstepris for rund uer M/7 hg

Rundskriv nr 2018/28

13.09.2018Minstepriser for hummer f.o.m. 1. oktober 2018

Rundskriv nr 2018/27

07.09.2018Utvidet periode midlertidig reduksjon av minsteprisen for rund uer

Rundskriv nr 2018/26

27.06.2018Minstepriser for sjøltilvirket tørrfisk omsatt f.o.m. 2. juli 2018 og inntil videre

Rundskriv nr 2018/23

22.06.2018Nye satser for lagsavgift

Rundskriv nr 2018/22