Regelverk

I vårt daglige virke oppdaterer og forvalter vi eget regelverk. I tillegg forholder vi oss til og forvalter regelverk fastsatt av andre parter i sjømatnæringen.

Rundskriv og meldinger Utgåtte rundskriv og meldinger

Nytt

14.01.2019Omsetning av klør av taskekrabbe tatt som bifangst

Rundskriv nr 2019/02

09.01.2019Videreføring av minstepriser for kvitlaks

Rundskriv nr 2019/01

28.12.2018Endring av sats for beregning av produktavgift.

Rundskriv nr 2018/36

20.12.2018Seddelføring/rapportering sjølproduksjon tørrfisk.

Rundskriv nr 2018/35

20.12.2018Registreringsskjema for sjølprodusert tørrfisk

Vedlegg til rundskriv nr 2018/35

13.12.2018Dynamiske minstepriser for hyse - prøveordning

Rundskriv nr 2018/34