Regelverk

I vårt daglige virke oppdaterer og forvalter vi eget regelverk. I tillegg forholder vi oss til og forvalter regelverk fastsatt av andre parter i sjømatnæringen.

Rundskriv og meldinger Utgåtte rundskriv og meldinger

Nytt

10.05.2021Videreføring av suspensjon minstepris småhyse

Rundskriv nr 2021/15

04.05.2021Suspensjon av minsteprisen for småhyse f.o.m. 5. mai og inntil videre

Rundskriv nr 2021/14

29.04.2021Minstepriser til fisker fra og med 03. mai 2021 og inntil videre, men ikke utover 19. september 2021

Rundskriv nr 2021/13

29.04.2021Reduserte minstepriser for rundsei, minste vektklasse f.o.m. 30.04.21

Rundskriv nr 2021/12

29.04.2021Suspensjon av minsteprisene for kveite f.o.m. 30.04.21

Rundskriv nr 2021/11

23.04.2021Torsk/hyse nord for 62°N. Bortfall av MSC-sertifisering for fangster tatt innenfor 12 nautiske mil.

Rundskriv nr 2021/10