Kontaktinformasjon


 

Test ut å finne tak i oss på våre nye nettsider her

Råfisklaget skal få splitter nye nettsider! Vi kjører ut en beta-versjon sånn at du kan gi oss tilbakemelding på hva som funker, hva som ikke gjør det, hva du vil ha mer av og hva du vil ha mindre av.

Tjenestetorg 77 66 01 00

Mandag-fredag 08:00-15:45
Sommertid 01. mai -15. sept 08:00-15:00

firmapost@rafisklaget.no

Vakttelefon esignering
77 66 01 30

Vakttelefon seddelinnsending
41 46 84 40

Åpningstider vakttelefon

Henvendelse presse Webmaster Tekniske henvendelser Jobbsøknader

Norges Råfisklag

Org. nr. 938469148
Postboks 6162 Langnes
9291 Tromsø
 

Besøksadresser

Stortorget 1, Kystens Hus, Tromsø 
Se kart her

Strandgata 4 Vardø
Fiskergata 22 Svolvær
Astrupsgate 9 Kristiansund