Jobb og karriere

Norges Råfisklag har ansvar for viktige nasjonale oppgaver. Virksomhet bygger på kompetanse, utnyttelse av informasjonsteknologi og lokalkunnskap. Til å utføre mangfoldet av oppgaver, er vi avhengig av dyktige medarbeidere innen forskjellige fagområder.

Vi tilbyr våre medarbeidere: Godt arbeidsmiljø. Faglig og personlig utvikling. LånFleksibel arbeidstid. Gunstig pensjonsordning. Sosiale sammenkomster. Firmahytta.

Send oss gjerne en CV og noen ord, så kontakter vi deg om vi har en passende stilling i nærmeste framtid. CV/ søknad sendes til jobb@rafisklaget.no.