Konsulent ved økonomiavdelingen i Svolvær

Arbeidsoppgaver:
- Saksbehandling sluttsedler
- Oppfølging av fiskere og kjøpere
- Fakturering
- Bidra på tjenestetorg
- Diverse administrative oppgaver
- Tilrettelegging i forbindelse med arrangementer, møter etc.
- Oppfølging av kontormaskiner
- Teamet har rullering på beredskapsvakter i vintersesongen 

Vi søker etter en person som:
- Har økonomisk utdannelse
- Liker å jobbe i team
- Er serviceinnstilt og fleksibel
- Gode kompetanse på IKT-verktøy
- Har gode språkkunnskaper
- Er selvstendig, systematisk og effektiv
- Er ansvarsbevisst og utviklingsorientert
- Erfaring fra tilsvarende arbeidsområder og kjennskap til fiskerinæringen vil være fordelaktig.
 

Vi tilbyr:
- Godt arbeidsmiljø
- Gode velferdstilbud
- Velordnede arbeidsforhold, forsikrings- og pensjonsordninger
- Lønn etter avtale

Søknadsfrist 14. juli. Søknad med CV sendes jobb@rafisklaget.no.

Kontaktinfo ved spørsmål:
- Regiondirektør Brita Åsheim Rasmussen, tlf. 41544124, br@rafisklaget.no.

Om oss:
Norges Råfisklag er fiskernes egen salgsorganisasjon for viltlevende marine ressurser som leveres til fiskekjøpere langs kysten fra Nordmøre til Finnmark.

Norges Råfisklag har et godt utviklet tjenestetilbud for fiskerne og kjøperne innenfor salg, oppgjør, veiledning og informasjon. Et viktig mål for organisasjonen er å skape et velfungerende råvaremarked med like konkurranse- og leveringsbetingelser, og bidra til en bærekraftig og lønnsom verdiskaping for fiskerinæringen. Å sikre fiskerne og kystsamfunnene stabilitet, forutsigbarhet og trygghet er et samfunnsansvar Norges Råfisklag tar på alvor.

Norges Råfisklaget driver sin virksomhet med grunnlag i Fiskesalslagslova. De viktigste artene er torsk, hyse, sei og reker som fanges langs Norskekysten, i Barentshavet og ved Svalbard. Norges Råfisklag omsetter fangster fra ca 4 500 fiskefartøy til ca 190 fiskekjøpere. I 2018 ble det omsatt ca 1,2 millioner tonn til en førstehåndsverdi på 12,7 milliarder kroner.