Markedssjef ved hovedkontoret i Tromsø

Vi søker deg med stort hjerte for fiskerinæringen.

Arbeidsoppgaver:
- Drift av informasjonsutvalget for reker som daglig leder.
- Saksbehandling av søknader og dialog med kunder om aktuelle markedsprosjekter.
- Saksforberedelser til prisdrøftelser med markedsrapporter.
- Utvikle og styrke nye og eksisterende kommunikasjonskanaler og bidra til omdømmebygging.
- Gjennomføringer av kundearrangement.
- Styrke samspill mellom avdelinger og fagfelt.
- Utadrettede aktiviteter, herunder dialog med fiskeflåten, fiskeindustrien og myndighetene.
- Som ansatt på omsetningsavdelingen vil du være aktiv deltaker i avdelingens generelle oppgavetilfang.

Utdanning:
- Innen marked, salg, økonomi, fiskeri eller forvaltning.

Vi søker etter en person med god kompetanse innenfor:
- Datasystemer og dataverktøy.
- Analytiske egenskaper.
- Språk.

Og følgende egenskaper:
- Godt humør, kreativ og løsningsorientert.
- God på å samarbeide med andre.
- Innsatsvillig.

Erfaring fra nevnte arbeidsområder og kjennskap til fiskerinæringen er en fordel.

Vi tilbyr:
- Godt arbeidsmiljø i nye og trivelige kontorlokaler.
- Gode velferdstilbud.
- Velordnede arbeidsforhold, forsikrings- og pensjonsordninger.
- Lønn etter avtale.

Søknadsfrist 31. oktober. Søknad og CV sendes til: jobb@rafisklaget.no.

Kontaktinfo ved spørsmål:
- Avdelingsdirektør Charles A. Aas, mob. 913 03 928, ca@rafisklaget.no.
- Administrasjonssjef Lena Pettersen, mob. 995 30 310.

Her finner du utlysningen i PDF

Om oss
Norges Råfisklag er fiskernes egen salgsorganisasjon for viltlevende marine ressurser som leveres til fiskekjøpere langs kysten fra Nordmøre til Finnmark.

 

Norges Råfisklag har et godt utviklet tjenestetilbud for fiskerne og kjøperne innenfor salg, oppgjør, veiledning og informasjon. Et viktig mål for organisasjonen er å skape et velfungerende råvaremarked med like konkurranse- og leveringsbetingelser, og bidra til en bærekraftig og lønnsom verdiskaping for fiskerinæringen.

Norges Råfisklaget driver sin virksomhet med grunnlag i Fiskesalslagslova. De viktigste artene er torsk, hyse, sei og reker som fanges langs Norskekysten, i Barentshavet og ved Svalbard. Vi omsetter fangster fra ca 4 500 fiskefartøy til ca 190 fiskekjøpere. I 2018 ble det omsatt ca 1,2 millioner tonn til en førstehåndsverdi på 12,7 milliarder kroner.

Jobb og karriere

Norges Råfisklag har ansvar for viktige nasjonale oppgaver. Virksomhet bygger på kompetanse, utnyttelse av informasjonsteknologi og lokalkunnskap. Til å utføre mangfoldet av oppgaver, er vi avhengig av dyktige medarbeidere innen forskjellige fagområder.

Vi tilbyr våre medarbeidere: Godt arbeidsmiljø. Faglig og personlig utvikling. LånFleksibel arbeidstid. Gunstig pensjonsordning. Sosiale sammenkomster. Firmahytta.

Send oss gjerne en CV og noen ord, så kontakter vi deg om vi har en passende stilling i nærmeste framtid. CV/ søknad sendes til jobb@rafisklaget.no.