Viktig info til fiskere som driver samfiske!

Noen fartøy som deltar i samfiske har feil i visning av restkvote på Min Side. Dette gjelder når det aktive fartøyet er over 11 meter (faktisk lengde) og det passive fartøyet tilhører en mindre lengdegruppe. Vi viser i disse tilfellene mest sannsynlig feil restkvote og kvote på Min Side.

Dersom du er i denne situasjonen må du være oppmerksom og selv beregne restkvote. Du kan ta kontakt med oss for å få hjelp. Tel 77 66 01 00.

For fartøy som deltar i samfiske der det aktive fartøyet er over 11 meter (faktisk lengde) og det passive fartøyet er i en annen lengdegruppe, så skal det passive fartøyet få redusert overregulering som om det tilhører samme lengde gruppe som det aktive fartøyet. Dette gjelder kun dersom det passive fartøyet har høyere overregulering enn det aktive fartøyet. Reduksjon i overregulering vil gjelde hele kvoteåret, også etter at samfiske er avsluttet. Dette gjelder for torsk, hyse og sei.

Eksempel:

Her er et samfiskelag der det aktive fartøyet er i en annen lengdegruppe enn det passive fartøyet.

Aktivt fartøy har hjemmelslengde på 10,5 meter og største lengde på 12,3 meter. Torskekvoten for dette fartøyet er ifølge forskriften (J-4-2019) 37,08 tonn, dette vises korrekt i våre register.

Passivt fartøy har hjemmelslengde på 10,5 meter og største lengde på 10,95 meter. Torskekvoten for dette fartøy blir redusert fra 40,15 tonn til 37,08 tonn for kvoteåret 2019. I våre register vil kvoten vises feilaktig som 40,15 tonn.

Årsaken:

Norges Råfisklag mottar informasjon om fartøy og kvoter fra Fiskeridirektoratet daglig. I 2018 fikk vi i løpet av mars korrekte kvoter for fartøy i denne situasjonen. I år har vi fått informasjon om at Fiskeridirektoratet ikke har ressurser til å oppdatere kvotene for disse fartøyene fortløpende. Dermed får vi feil kvote fra Fiskeridirektoratet, og som følge av dette vil også vi ha feil kvote i våre register. Dette fører igjen til at beregning av restkvote til Min Side blir feil. Vi arbeider med en teknisk løsning der vi skal klare å oppdatere kvotene slik at de blir korrekt i våre register og at restkvotevisning blir korrekt.

Finn din kvote i J-4-2019 § 16 på fiskeridir.no her