Hun skal lede Norges Råfisklags nye avdeling for samfunnskontakt

Hun skal lede Norges Råfisklags nye avdeling for samfunnskontakt

Norges Råfisklag omorganiserer administrasjonen og etablerer en ny avdeling for samfunnskontakt. – Vil vi bli hørt og forstått, må vi være tydelig og synlig. Derfor styrker Råfisklaget dette området, sier den ferske avdelingsdirektøren, Benedicte Nielsen.

– Flere bør forstå verdien av stabilitet i rammevilkårene, bedre markedsadgang og forutsigbar fiskeripolitikk. Det er vårt eget ansvar å opplyse folk om dette, sier avdelingsdirektør Benedicte Nielsen.

Nielsen har jobbet i salgslaget siden 2005, og kommer fra stillingen som teamleder for omsetningsavdelingen. Nielsen er en av ildsjelene bak utviklingen av de elektroniske tjenestene for fiskerne og fiskekjøperne på «Min Side». Hun har klare ambisjoner for den nye avdelingen.

– Vi skal i større grad vise frem det brede spekter av tjenester som Råfisklaget utvikler og leverer – og har gjort i 80 år - og ikke minst hvordan vi løser vårt samfunnsoppdrag. Det ser jeg fram til, sier hun.

– Ta for eksempel Råfisklagets rolle i omsetningssystemet, der vi håndterer transaksjonene mellom våre 6000 fiskere og kjøperne. I stedet for at hver enkelt fisker skal fakturere hver enkelt fiskekjøper og kreve inn penger på vegne av seg selv, så gjør vi det. Fiskekjøperen får en faktura fra oss i stedet for å motta fakturaer fra hver enkelt fiskebåt og leveranse. Dette er en fantastisk effektiv modell, både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk.

Avdelingen for samfunnskontakt består i dag av åtte ansatte som til daglig har jobber med et bredt spekter av kommunikasjonsoppgaver innenfor blant annet arkiv, web og sosiale medier, statistikker, juss, foredrag og messer.

Sterkt engasjement

Nielsen oppgir at hun har et sterkt engasjement for jobben – noe hun mener hun har til felles med samtlige av sine kollegaer i salgslaget.

– Hos oss finner man et genuint engasjement for å yte best mulig service og tjenester for fiskerne, som er vår største og viktigste mål- og kundegruppe. De skal få konsentrere seg om det de er aller best til, nemlig å fiske den beste sjømaten til folket, så skal vi være best på å gjøre hverdagen lettere gjennom gode og lett tilgjengelige tjenester – som for eksempel oppgjør for fangsten, hvor mye som gjenstår på kvote og hvor og når det lønner seg å fiske.

Den nye avdelingsdirektøren har tilegnet seg en arbeidsfilosofi som hun synes fungerer godt:

– Jeg har trua på evolusjon fremfor revolusjon som arbeidsmetode, både når det gjelder folk og forbedring av tjenester. Dagens utvikling går så raskt at vi er nødt til å følge med og endre underveis, det nytter ikke å ta skippertak, sier hun.

Lang fartstid i næringen

Benedicte kommer opprinnelig fra Alta i Finnmark, og begynte etter videregående å jobbe i fiskeindustrien med rekepilling og som en av «jentan på fileten». Etter å ha utdannet seg som fiskeriøkonom ved Høyskolen i Bodø, skaffet hun seg bred erfaring som blant annet kvalitetssjef, personalsjef og selger. Før hun startet i Råfisklaget jobbet hun med både markedsføring og eksport av norsk villfisk for ulike selskaper, blant annet for Norges Sjømatråd.

Nielsen er klar på at Råfisklaget er avhengig av tilbakemelding fra næringsaktørene for å kunne utvikle et best mulig tjenestetilbud. Hun ber derfor fiskere og fiskekjøpere som har ideer og innspill om å ikke være beskjeden, men å ta kontakt.

Les mer om Min Side og få tilgang her

Er du allerede bruker av Min Side og har innspill til oss, send oss en epost til minside@rafisklaget.no.