Nye minstepriser for tare

Minstepris for tare gjeldende fra 01.01.2020 er kr 287,- pr tonn. 

Se rundskriv

(20-JAN-2020 03:54 PM)

Endring og presisering av Råfisklagets betalingsvilkår mm.

Fom 01.01.2020 endret satsen for morarente seg til 9,5 % pr år. Vi har derfor endret vår rentesats til kjøperne fra 8,4% pr år til 9 % pr år, altså 0,75% pr mnd.

Se rundskriv

(20-JAN-2020 03:26 PM)

FISKNYTT - det nyeste fra fiskerinæringen:

⚓️ Det ble levert dobbelt så mye fersk torsk som uka før, mestparten i Finnmark og Troms.
⚓️ Økende innslag av fersk skrei (gytemoden torsk) i fangstene i Vesterålen, helt i takt med vandringsmønsteret til skreien som i disse dager svømmer mot Lofoten for å gyte.
⚓️ Reduserte mengder fersk sei i fangstene, som nå utover vil vike plass for skreien.
⚓️ Økte leveranser av kongekrabbe i Finnmark.

Les alt om fisket i perioden 13. - 19. jan

Her finner du fisket foregående perioder

(20-JAN-2019 12:48 PM)

Norske kvalitetsmerket Skrei er endelig i butikkene!

Fisken i verdensklasse får du bare kjøpt en begrenset periode.

Det stilles helt spesielle krav til kvalitetsmerket Skrei:

🤗 Perfekt utenpå og inni (uten merker og hvit i fiskekjøttet).
❄️12 dagers garantert holdbarhet (kjølt hurtig ned mot null grader).
📆 Fanget mellom 1. januar og 30. april.

Råfisklagets skreipatrulje passer på at fisken som pakkes holder det høye kvaliteten som merket lover.

Les mer om torskens Rolls Roys her

(15-JAN-2020 07:13 PM)

NYE MINSTEPRISER

Økning for torsk, hyse og sei. Nedgang for kongekrabbe.

**Torsk øker 1,50 kroner til 28,25 (for størrelse 2,5-6 kg).
**Hyse øker 1,50 kroner til 16,75 (for størrelse over 0,8 kg, krokfanget).
**Sei øker 40 øre til kr 10,80 (for størrelse over 2,3 kg).
**Kongekrabbe går ned 10 kroner til 174,00 (for størrelse over 3,2 kg).

Årsaken til oppgangen i minstepris for fisken er økt pris betalt til fisker og økte eksportpriser de siste to ukene. For kongekrabbe er det lavere eksportpriser den siste måneden som er årsaken til nedgangen.

Minsteprisene for torsk, hyse og sei gjelder til og med 26. januar og minsteprisene for kongekrabbe til og med 9. februar.

Se alle de dynamiske minsteprisene for torsk, hyse, sei, rognkjeks og kongekrabbe her

(10-JAN-2020 12:46 PM)

Ny rekord: Villfanget sjømat for 13 milliarder i Råfisklagets distrikt!

Omsetningen i Norges Råfisklag passerte 13 milliarder kroner i 2019. Dette er ny rekord og er den høyeste registrerte verdien noensinne i fiskesalgs-lagets historie.

Det var hele 6.200 ulike fartøy som sørget for mer enn 146.900 enkelteveranser i Råfisklagets distrikt i 2019.

– Et svært viktig forhold er at fiskeflåten som leverer i Råfisklagets distrikt består av små og mellomstore bedrifter som eies og drives lokalt. De legger igjen store verdier i sine lokal-samfunn og er med på å sørge for liv og røre langs hele kysten, sier administrerende direktør Svein Ove Haugland.

Les mer om den utrolige rekorden i pressemeldingen her

(02-JAN-2020 12:52 PM)

Norges Råfisklags garantiordning

Revidert utgave av Råfisklagets garantibestemmelser presenteres som vedlegg til rundskriv nr 1/2020.

Se hele rundskrivet

(02-JAN-2020 11:15 AM)

Oppgjørsbetingelser for fiskere

Norges Råfisklag tilbyr trekk i oppgjør til tredjepart som en tjeneste for fiskere. Trekkordning gjennomføres etter mottak av signert transporterklæring fra fisker, hvor fisker og mottaker av trekket har signert erklæringen.

På grunn av oppgjørssystemet og forpliktelsene fiskere pålegges i forbindelse med omsetning, vil vi sette en maksimal grense på trekk som kan gjennomføres. Vi vil maksimalt akseptere trekk på 75% av trekkgrunnlaget.

Les mer i rundskriv nr 33/2019 her Last ned skjema for avtale om overføringer og trekk her (word-fil)

(23-DEC-2019 01:39 PM)

Minstepriser for kvitlaks f.o.m. 1. januar 2020

Norges Råfisklag og Sjømatbedriftene er enige om nye minstepriser for kvitlaks.

Se rundskriv

(20-DEC-2019 10:32 AM)

Frist for krav om føringstilskudd for 2019

Krav om føringstilskudd må være mottatt av oss innen 03.01.2020.

Krav som kommer inn etter fristen, vil ikke være tilskuddsberettiget.

(19-DEC-2019 01:54 PM)

Endring i bruk av begrep om utilsiktet fangst på sluttseddel

Norges Råfisklag innfører en endring i bruk av begrepet Ikke tilsiktet fangst på sluttseddel.

Se rundskriv

(18-DEC-2019 02:30 PM)

Garanti for kjøp av råstoff i 2020

Vi viser til § 10 i våre forretningsregler og gjeldende garantibestemmelser. Det vil komme oppdaterte garantibestemmelser gjeldende fra 01.01.2020 i et eget rundskriv.

Vi aksepterer i hovedsak følgende former for sikkerhetsstillelse:

- Bankgaranti.
- Kredittforsikring i kredittforsikringsselskapet Euler Hermes.

Les mer i rundskrivet her

(17-DEC-2019 10:48 AM)

Nå får kveite som er fanget med krok en egen og høyere minstepris

Kveite som er fanget med krok har gjennomgående høyere kvalitet, og er mer etterspurt i markedet. Det er grunnen til at den fra og med 16. desember får en egen, høyere minstepris!

Minsteprisen øker med 5 kroner for krokfanget kveite som veier mer enn 40 kilo:
**50 kroner (for størrelse 40-60 kg)
**40 kroner (for størrelse over 60 kg)

Se alle endringene i vinterens minstepriser i pressemeldingen her Se minsteprisliste til fisker fra og med 16. desember her (rundskriv nr 30/2019)

Oppdatert 13.DES.2019 14:22

(10-DEC-2019 09:17 AM)

Stopp i fisket etter vassild mandag 9. desember

Fiskeridirektoratet stopper fisket etter vassild i 2019 fra og med i dag, mandag 9. desember 2019 klokken 23:59, da kvoten er beregnet oppfisket, se meldingen på fiskeridir.no her.

(09-DEC-2019 03:54 PM)

NYE MINSTEPRISER PÅ KONGEKRABBE, gjeldende fra og med 11. november

**Størrelse over 3,2 kg - 184,00 kroner.
**Størrelse 2,2-3,2 kg - 179,00 kroner.
**Størrelse 1,6-2,2 kg - 134,00 kroner.

Minsteprisen går opp med 11 kr fra 173 til 184 kr/kg for referansestørrelsen. Oppgangen kommer som følge av økte priser til fisker samt eksportpriser for levende og fryst. Prisen for frosset eksport har størst økning.

Prisene gjelder frem til 9. desember.

Se de dynamiske minsteprisene for torsk, hyse, sei, rognkjeks og kongekrabbe her

(06-DEC-2019 10:45 AM)

Pressemelding om Fiskerikontrollutvalgets innstilling

Vi ønsker fiskerikontrollutvalgets innstilling velkommen. Norge har verdens beste forvaltning av marine ressurser. Samtidig er det ingen tvil om at det er rom for forbedringer, også på kontrollsiden, noe ikke minst de siste ukers avsløringer av fiskerikriminalitet, viser.
Samtidig er vi opptatt av at man i jakten på forbedringer ikke kaster på båten de ordningene som fungerer godt i dag. Les mer om Norsk Villfisks tanker rundt innstillingen her

 

(02-DEC-2019 01:28 PM)

Høringsbrev - Omsetningssystemet for fryst hvitfisk

Salgslagene foreslår endringer i auksjonene av fryst fisk, og sender dem ut på høring. Det forslås at kun foredlede produkter skal kunne egenovertas, at minst 50% av fisken må på auksjon og  at start/akseptpris settes etter bestemte regler. Les mer om detaljene i hørinsbrevet

 

(02-DEC-2019 12:03 PM)

Uregistrert fiske er miljøkriminalitet og uakseptabelt!

- Det er svært gledelig at politiet sammen med blandt annet Fiskeridirektoratet og Mattilsynet, har prioritert å bruke store ressurser på å avdekke ulovligheter i kongekrabbenæringen!

Råfisklagets leder Svein Ove Haugland er klar på at all form for fiskerikriminalitet er både uakseptabelt og forkastelig.

- Uregistert fiske er miljøkriminalitet og bidrar til et større uttak av krabbe og fisk enn det som er forsvarlig for fiskebestandene. Uregistrert fiske er også konkurransevridende hvor de som driver lovlig blir taperne. Norges Råfisklag er opptatt av å komme miljøkriminalitet til livs og bidrar i kampen.

Les om politiets pågående etterforskning på nrk.no her

(22-NOV-2019 09:19 AM)