NYE MINSTEPRISER

Økning for torsk og kongekrabbe og nedgang for sei:

- Torsk øker 25 øre til kr 28,00.
- Kongekrabbe øker 2 kroner til 191,00.
- Sei går ned 20 øre til kr 11,60.

Det valutasituasjonen som bidrar til at minstepriene for kongekrabbe og torsk øker.

*Den dynamiske minsteprisen for hyse er suspendert fra og med 20. mars 2020 og inntil videre, les mer her.

Dynamiske minstepriser for torsk og sei gjelder til og med 19. april. Prisen for kongekrabbe til og med 3. mai.

Se alle de dynamiske minsteprisene for torsk, sei, rognkjeks og kongekrabbe, samt minsteprisen for hyse her

(03-APR-2020 03:22 PM)

Disse kjøper fisk i påske: men ha en leveringsavtale før du starter å fiske!

Det ligger an til å bli et svært godt fiske hvis været holder seg, men det er det lurt å sikre seg avsetning på fisken på grunn av enkelte Covid-19 innvirkninger på markedet. Vi oppfordrer derfor fiskere til å ha ekstra god kommunikasjon med fiskekjøperne om leveranser fremover.

I linken under du en oversikt over hvilke kjøpere som holder åpent i påsken, og hvem som har stengt. Listen innholder kun kjøper av fisk (ikke skalldyr).

Vær oppmerksom på at det kan bli endringer i listen inn mot påske.

Se hvem som kjøper fisk i påsken

(03-APR-2020 12:38 PM)

Nye føringstilskudd

For å avhjelpe omsetningsutfordringer forårsaket av Covid-19, iverksettes ekstraordinært føringstilskudd for leveranser fra kystflåten av fisk som fraktes fra område med råstoffoverskudd til produksjonsanvendelse utenfor området. I tillegg ytes tilskudd for kvanta som fraktes til produksjonsanvendelse fra kjøpere med ferskpakking som hovedanvendelse.

Se rundskriv 13/2020

Kostnaden forbundet med frakt av lever og rogn fra førstehåndskjøper til produksjonsanlegg er blitt vesentlig økt som følge av Hurtigruten’s innskrenkninger. For å avhjelpe situasjonen iverksettes føringstilskudd som omfatter slike forsendelser.

Se rundskriv 14/2020

(03-APR-2020 11:02 AM)

Vi utbetaler alle oppgjør før påske!

Det er utfordrende tider for mange grunnet pandemisituasjonen med koronavirus. Som en ekstra service utbetaler vi derfor alt oppgjør for levert fangst før påske.

Det vil således ikke være nødvendig å be om forskudd og forskuddskappen på Min Side er derfor inaktiv.

For å få utbetaling før påske må seddel være registrert senest 7. april kl. 18:59.

(03-APR-2020 09:46 AM)

Snart kan du signere på mobilen

Den er rykende fersk og har akkurat blitt rullet ut, som det så offensivt heter på fagspråket når man snakker om elektroniske tjenester. De aller første sedlene er i skrivende stund signert elektronisk via CatchSign-appen på mobilen, og testbrukerne er begeistret.

Prosjektleder og IT-konsulent Stein Pedersen forteller engasjert om den nye appen.

- Jeg veiledet Knut Tårnes på Troms Fryseterminal over telefon når han brukte tjenesten første gangen. Plutselig hører jeg; «Og der fòr han!». Knut snakket om seddelen. Da humret jeg litt for meg selv, innrømmer Stein og legger til; Meningen er jo at det skal være lettvint og gå raskt.

Tjenesten testes nå hos de 10 fryselagrene som tar imot- og cirka 40 fiskerne som leverer sjøfryste varer, der de bes om å teste og gi tilbakemeldinger på tjenesten. Forbedringer og feil rettes fortløpende i denne perioden, før tjenesten rulles ut til alle 400 fiskemottak og 6200 fiskere langs kysten fra Finnmark til Nordmøre.

Les hele artikkelen om den nye tjenesten CatchSign mobilapp her

Gjennom en helt fantastisk og felles innsats fra hjemmekontorer rundt omkring, bidro denne gjengen med sin spisskompetanse og trykket på for å få CatchSign på plass snarest når situasjonen med koronaviruset og viktigheten av å holde avstand oppsto. Fra venstre: Stein Pedersen, Jan Olav Punsvik, Robert Hansen, Svein-Helge Haugen, Charles Ingebrigtsen, Stein-Arne Mortensen, Are Selnes.

(02-APR-2020 12:23 PM)

Behov for tilstedeværelse og tilsyn

Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag, Sjømat Norge og Surofi ber Fiskeridirektoratet om å se på mulighetene for å få lokalt personell ut på kaiene for å overvåke landinger av fisk.

Vi har stor forståelse for at alle må gjøre sitt i en svært krevende situasjon, og at smitteverntiltak er avgjørende for å lykkes. Men med strenge retningslinjer for smittevern mener vi det vil være forsvarlig å utnytte tilgjengelige ressurser på en slik måte.

Les mer i brevet til Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet her

(02-APR-2020 10:29 AM)

Til deg som kjøper fisk og bruker MSC sertifikater

MSC sertifikatene er endret og har derfor fått nye nummer som skal påføres sluttsedler, merking på produkter og salgsdokumenter ved videresalg. Frist for oppdatering er 30.06.2020.

Miljøsertifikatene finner du på våre nettsider her

(31-MAR-2020 09:37 AM)

FISKNYTT - det nyeste fra fiskerinæringen:

⚓️ Også i uke 13 ble fisket mye værhindret, spesielt i første delen av uka.
⚓️ De største mengdene med villfanget torsk og sei ble levert i Lofoten. Her fiskes det mest med garn, helt i takt med sesongen.
⚓️ Det ble fisket hele 700 tonn hyse og mestparten ble levert fersk i Finnmark.

👉 Vi ber fiskerne om å ha ekstra god kommunikasjon med fiskekjøperne om leveranser fremover, grunnet Covid-19 innvirkninger på markedet.

Les alt om fisket i perioden 23. - 29. mars

Her finner du fisket foregående perioder

(30-MAR-2020 01:18 PM)

Hvem kan ikke være fritidsfisker? Her får du svaret!

Fiskeridirektoratet har definert hvem som ikke kan være fritidsfisker slik:

**Den som eier, eller er medeier av, en merkeregistrert båt kan ikke drive fritidsfiske for omsetning på fiskeslag som den merkeregistrerte båten er tildelt kvota for.

**Eiere av merkeregistrerte båter skal ikke kunne bruke en fritidsbåt til å fiske et tillegg til kvota.

**Dette gjelder alle som har en eierandel i en merkeregistrert båt som er tildelt kvote, uavhengig av hvor liten eierandelen er. Det er for eksempel ikke noe krav om å eie mer enn 50 % av den merkeregisterte båten for å være omfattet av regelen.

(26-MAR-2020 03:08 PM)

Nye minstepriser for ferske reker

Norges Råfisklag har etter henvendelse fra kjøpergruppen vedtatt reduksjon av minsteprisen for kokte skallreker til konsum som skallreke.

Se rundskriv

(20-MAR-2020 01:01 PM)

Endring og presisering av Råfisklagets betalingsvilkår mm.

Endringer i rundskrivet trer i kraft 19. mars 2020 og gjelder inntil videre. Beregninger av forsinkelsesrenter med ny sats gjelder fra og med 1. mars 2020.

Se rundskriv

(19-MAR-2020 02:35 PM)

Reduksjon og suspensjon av enkelte minstepriser

På bakgrunn av store utfordringer i ferskmarkedet suspenderes den dynamiske minsteprismodellen for hyse inntil videre, og ny redusert minstepris kunngjøres i rundskriv nr 10/2010.

Minsteprisene for uer, lyr, kveite, rødspette, lomre, breiflabb og steinbit (flekksteinbit og gråsteinbit) suspenderes minsteprisene inntil videre.

Se rundskriv

Se pressemelding

(19-MAR-2020 01:01 PM)

Endringer i gebyr ved forskudd til fisker

Norges Råfisklag endrer gebyrer ved bestilling av forskudd fra og med i dag 19. mars til:

< 50.000 : 50 kr
50.000 - 100.000 : 100 kr
100.000 - 150.000 : 150 kr
150.000 - 200.000 : 200 kr
> 200.000 : rente 2,5% pa til forfall

(19-MAR-2020 08:48 AM)

Utsatt årsmøte

Råfisklagets årsmøte i mai er utsatt. Se pressemelding her

(18-MAR-2020 10:49 AM)

NY INFORMASJON OM KARANTENEREGLER i FISKERINÆRINGEN

**OPPDATERT 18. MARS** Nå kan kommunale bestemmelser ikke hindre mannskapsbytter på fiskebåter - men nasjonale kan! Dette må du vite:

👉 Dersom du har vært i Norge de siste 14. dagene kan ikke kommunale regler hindre deg som arbeidstager fra å reise til fiskebåten.
👉 Lokale bestemmelser skal underordnes hensynet til matproduksjon.
👉 Dersom du kommer fra utlandet til Norge skal du være 14 dager i karantene. *Mannskap på havgående båter er per dags dato ikke fritatt fra dette, se info fra Fiskebåt og Norges Fiskarlag.
👉 Bedriftsledere og redere må være varsomme og gjennomføre mannskapsbytte på en måte som ikke bidrar til smitte.
👉 Barn av personell som jobber i sjømatnæringen (så kalt kritisk personell) skal gis et tilbud selv om barneskoler og barnehager er stengt. Det gjelder ikke hvis en av foreldrene har hjemmekontor.

Sjømatnæringen er en av flere samfunnskritiske sektorer og hensynet til matproduksjonen må derfor ivaretas.

Har du spørsmål er det bare å ringe oss på 77 66 01 00 eller sende en melding på våre facebooksider

(17-MAR-2020 05:22 PM)

Nå er det klart: Kommunale bestemmelser ikke til hinder for mannskapsbytter!

Flere kommuner har innført særegne restriksjoner og karantenebestemmelser. Ettersom sjømatnæringen er en av flere samfunnskritiske sektorer, så er hensynet til matproduksjonen hevet over disse.

Helseminister Bent Høie har i dag sendt ut melding om at samfunnskritiske funksjoner skal sikres, og at kommunale bestemmelser ikke skal være til hinder for dette.

Meldingen fra regjeringen synliggjør at lokale bestemmelser skal underordnes hensynet til matproduksjonen. De tre organisasjonene er imidlertid tydelige på at bedriftsledere og redere må være varsomme og gjennomføre mannskapsskift på en måte som ikke bidrar til smittepress.

Les hele saken her

(17-MAR-2020 02:05 PM)

Lokale regler må ikke hindre samfunnsfunksjoner

Flere fiskebåter har kontaktet Råfisklaget fordi de opplever problemer i tilknytning til de kommunale karantenebestemmelsene når de skal gjennomføre mannskapsbytter.

Personell som jobber i fiskeri- og havbruksnæringen er definert som samfunnskritiske funksjoner. Regjeringen har i dag presisert at kommunale regler skal ikke hindre at de som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner forflytter seg over kommunegrensene. Det er i dag gått ut et brev fra regjeringen til Fylkesmennene hvor de blir bedt om å rydde opp i dette (link)

Råfisklaget er, sammen med øvrige fiskeriorganisasjoner, i kontakt med fylkesmennene og jobber for at fiskeriene og sjømatproduksjonen skal kunne fortsette uhindret av kommunale karanteneregler.

Vi oppdater dere fortløpende på arbeidet.

Les brevet fra regjeringen her

Hvilke yrker er samfunnskritiske? Her er lista fra Justisdepartementet

(17-MAR-2020 12:50 PM)

Slik gjennomfører du enkelt mannskapsbytte i Tromsø innenfor karantenereglene ifbm. koronavirus:

👉 Frakt mannskap direkte fra flyplass til båten i egen transport. De må bli om bord i minst 14 dager.

👉 Går mannskapet i land før det har gått 14 dager, må de være i karantene til det har gått 14 dager. Dette gjelder for friske personer.

👉 Personer som er syk skal følge generelle råd om karantene, les mer på regjeringen.no her.

Les meldingen her

(15-MAR-2020 06:47 PM)

Tiltak ifbm koronaviruset: Sedler signeres ikke fysisk

Norges Råfisklag følger Fiskeridirektoratets praksis for signering av sluttseddel og kontroll:

Inntil videre vil Fiskeridirektoratet akseptere at fisker ikke signerer seddel fysisk, som et tiltak for å redusere risikoen for smitte av koronaviruset. Dette forutsetter at fisker får oversendt bilde av seddelen eller seddelinformasjonen per SMS eller e-post, og at fisker deretter bekrefter seddelinformasjonen per SMS eller e-post.

Denne kommunikasjonen må lagres og kan innhentes av Fiskeridirektoratet eller aktuelt salgslag i etterkant. De som har tatt i bruk elektronisk signering av seddel fortsetter med dette.

Tiltakene innebærer at vi ikke gjennomfører fysiske kontroller på fartøy eller kai, men fortsetter med digitale tilsyn og kontroller.

Les mer om at næringene må være aktsomme på fiskeridir.no her

(13-MAR-2020 02:44 PM)

Ingebrigtsen ny fiskeriminister

Odd Emil Ingebrigtsen fra Bodø er i dag utnevnt til ny fiskeriminister. Ingebrigtsen er tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet.

Vi ønsker Odd Emil Ingebrigtsen velkommen som ny fiskeriminister i Nærings- og fiskeridepartementet (Norge) og ser frem til godt samarbeid.

Les mer om vår nye fiskeriminister på fiskeribladet.no herSe pressekonferansen om endringer i regjeringen på regjeringen.no her

(13-MAR-2020 12:58 PM)

Melding vedr. vurderinger knyttet til Covid-19 (korona-viruset)

Arbeidsutvalget (AU) i Norges Råfisklag har i dialog med fiskeindustriens organisasjoner vurdert behovet for regulering av fisket i lys av situasjonen med covid-19 (korona-viruset).

Konklusjonen er etter dialogen at det ikke iverksettes noen reguleringer.

Råfisklaget vil følge den videre utviklingen nøye sammen med fiskeindustriens organisasjoner.

Fiskerne må som tidligere meddelt, holde tett dialog med sine fiskekjøpere for å sikre tilpasning av fisketakten i forhold til markedssituasjonen.

Se meldingen her

(12-MAR-2020 03:31 PM)

Endringer i gebyr ved forskudd til fisker

Norges Råfisklag endrer gebyrer ved bestilling av forskudd fra og med i dag 11. mars til:

< 50.000 : 100 kr
50.000 - 100.000 : 200 kr
100.000 - 150.000 : 300 kr
150.000 - 200.000 : 400 kr
> 200.000 : rente 5% pa til forfall, minimum 400 kr

(11-MAR-2020 11:42 AM)

Melding vedr. vurderinger knyttet til Covid-19 (korona-viruset)

Norges Råfisklag har i møte med fiskekjøpernes organisasjoner drøftet situasjonen knyttet til  Covid-19 (korona-viruset) og aktuelle konsekvenser for sjømathandelen.

På denne bakgrunn oppfordrer Norges Råfisklag aktørene på hav og land om tett dialog for å tilpasse fisketakt og landinger til markedssituasjonen.

Se meldingen her

(10-MAR-2020 08:56 AM)

Unik mulighet: Ledig traineestilling ved Europakontoret i Brussel

Har du lyst på en utfordrende, internasjonal, spennende og variert start på karrieren? Og samtidig lære mer om Nord-Norges forhold til EU? Nord-Norges Europakontor har en ledig traineestilling fra 1. september 2020 til 30. juni 2021.

Søknadfrist 22. mars 2020.

Les mer om arbeidsoppgavene og hvordan du søker herSjekk ut @NorthNorwayEuropeanOffice på facebook her

(06-MAR-2020 08:29 AM)

Inviterer til skolekonkurranse om fremtidens fiskerinæring

Norges Råfisklag inviterer skoleelever til å delta i ny og spennende skolekonkurranse!

I konkurransen inviteres elevene til å lage en kort film på under to minutter hvor man ser nærmere på ett eller flere av spørsmålene:

1. Hvordan har fiskerinæringa utviklet seg?
2. Hvordan er dagens fiskerinæring?
3. Hvordan tror du/klassen at fiskerinæringa vil se ut i fremtiden?

Premiepotten er på 20.000 kroner, og nytt av året er at hele fire klasser kan dele på og vinne premien. Juryen dømmer etter kriterier som varierer fra faglig substans til kreativitet og engasjement.

– Det er ingen krav om å være filmprodusent. Videosnutten kan vise gode historier fra lokalmiljøet, gamle eller nye systemer på en fiskebåt, intervjuer, modeller av nye tekniske løsninger eller noe helt annet. Her er det bare for alle som har lyst til å delta å kaste seg ut i det, det er bare fantasien som setter grenser, sier Amalie Oda Harland i Norges Råfisklag.

Les mer i pressemeldingen herLes mer om konkurransen og se fjorårets vinnerbidrag på sjomattilfolket/rafisklaget.no her

(04-MAR-2020 01:47 PM)

Minstepriser og omsetningsbestemmelser kvalprodukter 2020

Følgende minstepriser gjelder fra og med 3. mars 2020 og inntil videre:

Kvalkjøtt, anvendelse konsum kr 36,75 pr kg¹
Kvalspekk og finner til konsum kr 0,01 pr kg

Norges Råfisklag legger til grunn for årets omsetning av kvalprodukter at all omsetning skal baseres på leveringsavtale inngått mellom fanger og kjøper før fangststart.

Les mer i rundskrivet her

(03-MAR-2020 11:54 AM)

Føringstilskudd 2020

Norges Råfisklag har fått Nærings- og Fiskeridepartementets godkjenning til satser og ordninger for førings- og pakketilskudd gjeldende for 2020.

Rundskriv 6/2020: Førings- og pakketilskudd for fisk 2020

Rundskriv 7/2020: Føringstilskudd for ferske reker som fiskes på kysten og anvendes til pilling

Rundskriv 8/2020: Føringstilskudd for notfanget sei avhentet med brønnbåt

(02-MAR-2020 12:55 PM)

Fangster fra tredjelandsfartøy ilandført med fraktefartøy

Hjemmelsgrunnlag for førstehåndsomsetning av fisk/skalldyr av utenlandsk opprinnelse, også omlastet og landet med fraktefartøy

Se rundskriv

(28-FEB-2020 12:56 PM)

Levendelagring av torsk, Påmelding og seddelføring

I forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 °N (Fiskesalgslagslova) og forskrift om landings- og sluttseddel (Landingsforskrift) gir Norges Råfisklag noen bestemmelser om påmelding og seddelføring for levendelagring av torsk.

Se rundskriv

(28-FEB-2020 12:22 PM)

Skreien – naturens gave til Kyst-Norge!

Hvert år får Norge en fantastisk gave fra naturen. Millioner av gytemoden torsk vandrer fra Barentshavet for å gyte langs kysten av Norge. Skreien er grunnen til at vi fortsatt har god aktivitet i mange fiskevær langs kysten vår.

Skreien fikk navnet sitt fra vikingene. «Fisken som skrider» har skapt liv i mange tusen år langs en kyst som ellers kan være nokså ugjestmild.

Båten "Feskargutten" drar garn, fotograf Ronny Steve Johansen.

Les hele kronikken om skreien, den eventyrlige gaven fra naturen her

(24-FEB-2020 09:12 AM)

ÅRETS KVALITETSFISKER 2020: Hvem fortjener hedersprisen?

Årets kvalitetsfisker er fiskernes Oscar-pris. Den som får prisen leverer villfanget sjømat av ypperste kvalitet, og er et forbilde for andre.

Nå søker vi etter årets kandidater. Kjenner du noen som fortjener å vinne, da vil vi gjerne at du sender oss ditt forslag i linken under!  

Foreslå din kandidat før 26. april her

Se hvem som vant i for og les mer om årets kvalitetsfisker her

Vinneren kåres på Råfisklagets årsmøte 12. mai.

(05-MAR-2013 02:06 PM)

Viktig info til fiskekjøpere som mottar EHF-faktura:

Feil i forbindelse med utsending av EHF-faktura (elektronisk faktura) er nå rettet opp.
Fra i dag 14.02.2020 vil faktura bli sendt ut på EHF-format.
 

(14-FEB-2020 10:50 AM)

Falsk epost fra Råfisklaget!

Viktig! Dersom du mottar epost fra ingvar.skirbekk@rafisklaget.no, eller andre @rafisklaget.no-adresser, som innholder en oppfordring til å klikke på linker, ber vi deg om å slette den. Eposten er falsk og linkene kan være skadelig for din mobil, nettbrett eller datamaskin.

(07-FEB-2020 09:29 PM)

Melding til kongekrabbe-fiskere

Eksportørene av kongekrabbe melder om logistikkutfordringer knyttet til redusert flytrafikk til viktige markeder i Asia. Fiskere som skal starte fiske etter kongekrabbe bes derfor om å holde tett kontakt med sine kjøpere for å sikre at fisketakt og landinger er i overenstemmelse med markedssituasjonen.
(31-JAN-2020 01:51 PM)

SKREIPATRULJEN: Vi har aldri sett så mye fin kvalitetsmerket Skrei på første kontroll!

Skreipatruljen har akkurat kommet hjem fra sesongens første kontrolluke i Norge og Europa. De kan fastslå at de aldri har sett så mye fin kvalitetsmerket Skrei så tidlig på året. Skrei fra hele 22 ulike produksjonsanlegg langs kysten fra Finnmark til Nordmøre har blitt kontrollert.


Les mer om resultatene her

(23-JAN-2020 06:36 PM)

Nye minstepriser for tare

Minstepris for tare gjeldende fra 01.01.2020 er kr 287,- pr tonn. 

Se rundskriv

(20-JAN-2020 03:54 PM)

Endring og presisering av Råfisklagets betalingsvilkår mm.

Fom 01.01.2020 endret satsen for morarente seg til 9,5 % pr år. Vi har derfor endret vår rentesats til kjøperne fra 8,4% pr år til 9 % pr år, altså 0,75% pr mnd.

Se rundskriv

(20-JAN-2020 03:26 PM)

Norske kvalitetsmerket Skrei er endelig i butikkene!

Fisken i verdensklasse får du bare kjøpt en begrenset periode.

Det stilles helt spesielle krav til kvalitetsmerket Skrei:

🤗 Perfekt utenpå og inni (uten merker og hvit i fiskekjøttet).
❄️12 dagers garantert holdbarhet (kjølt hurtig ned mot null grader).
📆 Fanget mellom 1. januar og 30. april.

Råfisklagets skreipatrulje passer på at fisken som pakkes holder det høye kvaliteten som merket lover.

Les mer om torskens Rolls Roys her

(15-JAN-2020 07:13 PM)

Ny rekord: Villfanget sjømat for 13 milliarder i Råfisklagets distrikt!

Omsetningen i Norges Råfisklag passerte 13 milliarder kroner i 2019. Dette er ny rekord og er den høyeste registrerte verdien noensinne i fiskesalgs-lagets historie.

Det var hele 6.200 ulike fartøy som sørget for mer enn 146.900 enkelteveranser i Råfisklagets distrikt i 2019.

– Et svært viktig forhold er at fiskeflåten som leverer i Råfisklagets distrikt består av små og mellomstore bedrifter som eies og drives lokalt. De legger igjen store verdier i sine lokal-samfunn og er med på å sørge for liv og røre langs hele kysten, sier administrerende direktør Svein Ove Haugland.

Les mer om den utrolige rekorden i pressemeldingen her

(02-JAN-2020 12:52 PM)

Norges Råfisklags garantiordning

Revidert utgave av Råfisklagets garantibestemmelser presenteres som vedlegg til rundskriv nr 1/2020.

Se hele rundskrivet

(02-JAN-2020 11:15 AM)

Oppgjørsbetingelser for fiskere

Norges Råfisklag tilbyr trekk i oppgjør til tredjepart som en tjeneste for fiskere. Trekkordning gjennomføres etter mottak av signert transporterklæring fra fisker, hvor fisker og mottaker av trekket har signert erklæringen.

På grunn av oppgjørssystemet og forpliktelsene fiskere pålegges i forbindelse med omsetning, vil vi sette en maksimal grense på trekk som kan gjennomføres. Vi vil maksimalt akseptere trekk på 75% av trekkgrunnlaget.

Les mer i rundskriv nr 33/2019 her Last ned skjema for avtale om overføringer og trekk her (word-fil)

(23-DEC-2019 01:39 PM)

Minstepriser for kvitlaks f.o.m. 1. januar 2020

Norges Råfisklag og Sjømatbedriftene er enige om nye minstepriser for kvitlaks.

Se rundskriv

(20-DEC-2019 10:32 AM)

Frist for krav om føringstilskudd for 2019

Krav om føringstilskudd må være mottatt av oss innen 03.01.2020.

Krav som kommer inn etter fristen, vil ikke være tilskuddsberettiget.

(19-DEC-2019 01:54 PM)

Endring i bruk av begrep om utilsiktet fangst på sluttseddel

Norges Råfisklag innfører en endring i bruk av begrepet Ikke tilsiktet fangst på sluttseddel.

Se rundskriv

(18-DEC-2019 02:30 PM)

Garanti for kjøp av råstoff i 2020

Vi viser til § 10 i våre forretningsregler og gjeldende garantibestemmelser. Det vil komme oppdaterte garantibestemmelser gjeldende fra 01.01.2020 i et eget rundskriv.

Vi aksepterer i hovedsak følgende former for sikkerhetsstillelse:

- Bankgaranti.
- Kredittforsikring i kredittforsikringsselskapet Euler Hermes.

Les mer i rundskrivet her

(17-DEC-2019 10:48 AM)

Nå får kveite som er fanget med krok en egen og høyere minstepris

Kveite som er fanget med krok har gjennomgående høyere kvalitet, og er mer etterspurt i markedet. Det er grunnen til at den fra og med 16. desember får en egen, høyere minstepris!

Minsteprisen øker med 5 kroner for krokfanget kveite som veier mer enn 40 kilo:
**50 kroner (for størrelse 40-60 kg)
**40 kroner (for størrelse over 60 kg)

Se alle endringene i vinterens minstepriser i pressemeldingen her Se minsteprisliste til fisker fra og med 16. desember her (rundskriv nr 30/2019)

Oppdatert 13.DES.2019 14:22

(10-DEC-2019 09:17 AM)

Stopp i fisket etter vassild mandag 9. desember

Fiskeridirektoratet stopper fisket etter vassild i 2019 fra og med i dag, mandag 9. desember 2019 klokken 23:59, da kvoten er beregnet oppfisket, se meldingen på fiskeridir.no her.

(09-DEC-2019 03:54 PM)

NYE MINSTEPRISER PÅ KONGEKRABBE, gjeldende fra og med 11. november

**Størrelse over 3,2 kg - 184,00 kroner.
**Størrelse 2,2-3,2 kg - 179,00 kroner.
**Størrelse 1,6-2,2 kg - 134,00 kroner.

Minsteprisen går opp med 11 kr fra 173 til 184 kr/kg for referansestørrelsen. Oppgangen kommer som følge av økte priser til fisker samt eksportpriser for levende og fryst. Prisen for frosset eksport har størst økning.

Prisene gjelder frem til 9. desember.

Se de dynamiske minsteprisene for torsk, hyse, sei, rognkjeks og kongekrabbe her

(06-DEC-2019 10:45 AM)

Pressemelding om Fiskerikontrollutvalgets innstilling

Vi ønsker fiskerikontrollutvalgets innstilling velkommen. Norge har verdens beste forvaltning av marine ressurser. Samtidig er det ingen tvil om at det er rom for forbedringer, også på kontrollsiden, noe ikke minst de siste ukers avsløringer av fiskerikriminalitet, viser.
Samtidig er vi opptatt av at man i jakten på forbedringer ikke kaster på båten de ordningene som fungerer godt i dag. Les mer om Norsk Villfisks tanker rundt innstillingen her

 

(02-DEC-2019 01:28 PM)

Høringsbrev - Omsetningssystemet for fryst hvitfisk

Salgslagene foreslår endringer i auksjonene av fryst fisk, og sender dem ut på høring. Det forslås at kun foredlede produkter skal kunne egenovertas, at minst 50% av fisken må på auksjon og  at start/akseptpris settes etter bestemte regler. Les mer om detaljene i hørinsbrevet

 

(02-DEC-2019 12:03 PM)

Uregistrert fiske er miljøkriminalitet og uakseptabelt!

- Det er svært gledelig at politiet sammen med blandt annet Fiskeridirektoratet og Mattilsynet, har prioritert å bruke store ressurser på å avdekke ulovligheter i kongekrabbenæringen!

Råfisklagets leder Svein Ove Haugland er klar på at all form for fiskerikriminalitet er både uakseptabelt og forkastelig.

- Uregistert fiske er miljøkriminalitet og bidrar til et større uttak av krabbe og fisk enn det som er forsvarlig for fiskebestandene. Uregistrert fiske er også konkurransevridende hvor de som driver lovlig blir taperne. Norges Råfisklag er opptatt av å komme miljøkriminalitet til livs og bidrar i kampen.

Les om politiets pågående etterforskning på nrk.no her

(22-NOV-2019 09:19 AM)