FISKNYTT!

Havflåten stod for nær 70 % av forrige ukes omsetning. En uke som var uværspreget, med vest/nordvest opp mot storm fredag og lørdag og mye snø. Uke 2 ga dermed laber omsetning, spesielt for kystflåten, der garn- og snurrevadflåten fremdeles hadde mest sei i fangstene.

Les alt om fisket i perioden 7. - 13. jan

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder her

(14-JAN-2019 03:06 PM)

Suksess med kvalitetsmerking av skrei

Kvalitetsmerket Skrei betyr at du er garantert et produkt i toppklasse. Den har aldri vært mer ettertraktet i det internasjonale markedet, men hvor blir det av entusiasmen hos norske forbrukere?

Nå starter endelig vinterens vakreste eventyr; skreisesongen. En travel tid for kontrollørene i Norges Råfisklag som gjennomfører kontroll av kvalitetsmerket Skrei; flaggskipet for norsk hvitfisknæring i vintersesongen.

I en kronikk i Nationen 28. desember 2018 skrev forskere fra Forbruksforskningsinstituttet (SIFO og OsloMet) om effektene av myndighetenes satsing på kvalitetsmerking av mat. De hadde undersøkt norske husholdningers kjennskap til kvalitetsmerkene. Ifølge undersøkelsen mener forbrukerne at både matkvalitet og lokalmat er viktig, uten at det nødvendigvis fører til at nordmenn prioriterer kvalitetsmerket mat av den grunn. Kronikkforfatterne mener at vi rett og slett ikke legger merke til dem i havet av andre matmerker – og det gjelder særlig de som indikerer andre kvaliteter enn økologisk eller norsk opprinnelse, som kvalitetsmerket skrei.

Les kronikken om skreiens internasjonale suksess her

(14-JAN-2019 02:53 PM)

Åpning for omsetning av klør fra taskekrabbe tatt som bifangst i annet fiskeri

I en periode fram til utgangen av mars i år åpner Norges Råfisklag for omsetning av klør fra taskekrabbe tatt som bifangst i annet fiskeri. Det forutsettes at knekking av klørne skjer i samsvar med Mattilsynets regelverk, og at slik omsetning avklares med kjøper.

Se rundskriv 2/2019

(14-JAN-2019 01:52 PM)

NYE MINSTEPRISER: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei.

Her er de dynamiske minsteprisene og med 14. januar:

**Torsk går opp 75 øre til 24,25 kroner (for størrelse 2,5-6 kg).
**Hyse går opp 1 krone til 16,25 kroner (for størrelse over 0,8 kg, snørefanget).
**Kongekrabbe går opp 4 kroner til 162,00 kroner (for størrelse over 3,2 kg).
**Sei står uendret på 9,50 kroner (for størrelse over 2,3 kg).

Årsaken til oppgang i minsteprisene for torsk og hyse er en økning i prisen som betales til fisker for fersk torsk samt økte eksportpriser.

Når det gjelder kongekrabbe så er det økt eksportpris for levende kongekrabbe som er årsak til oppgangen.

Prisene for torsk, hyse og sei gjelder til og med 27. januar, mens kongekrabbeprisen varer frem til 10. februar.

Se alle de dynamiske minsteprisene for torsk, hyse, sei og kongekrabbe her

(11-JAN-2019 01:28 PM)

Videreføring av minstepriser for kvitlaks

Under dagens prisdrøftelser for kvitlaks ble vi sammen med Sjømatbedriftene enige om å videreføre minsteprisene.

Les mer og se prisene for kvitlaks, kolmule, isgalt og skolest i rundskriv 1/2019

(09-JAN-2019 12:50 PM)

Utvidete åpningstider på vakttelefonen for sluttsedler

Fra om med 7. januar har vår vakttelefon for sluttsedler åpent:
Mandag - fredag 08:00-22:00
Lørdag - søndag 12:00-18:00.

(08-JAN-2019 07:46 AM)

Norge eksporterte sjømat for hele 99 milliarder i 2018!

Det er en verdiøkning på 5 prosent eller 4,6 milliarder kroner sammenlignet med 2017.

I måltider utgjør det utrolige 37 millioner sjømatmåltid hver dag hele året, eller 25.700 måltider per minutt.

Det er mange hender som står bak denne imponerende verdiskapningen. Vi gratulerer sjømatnæringa med et nytt godt år for norsk sjømateksport og gleder oss til fortsettelsen!

Les mer i pressemeldingen fra Sjømatrådet her

Bilde: Norges Sjømatråd

(07-JAN-2019 11:11 AM)

Skal du fiske kongekrabbe i år? Her er endringene du bør få med deg:

**Kvota går ned: Kvotefaktor 1 (full krabbekvote) går ned til 1,71 tonn fra tidligere 3,07 tonn premium hannkrabbe.

**Inntektsgrensa øker: For å få full krabbekvote må du ha fisket andre arter i 2018 for minst 200.000 kroner, i stedet for tidligere 100.000 kroner.

**Innstramminger når du lagrer krabbe i samleteiner: Det er ikke lov å lagre mer kongekrabbe enn det som gjenstår av kvota på fartøyet.

**Krav om AIS og tilsyn på samleteiner: Fra 1. mai skal samleteiner utstyres med Automatisk identifikasjonssystem (AIS) og skal ha daglig tilsyn.

Fullt regelverk og kvoter finner du hos Fiskeridirektoratet her

(03-JAN-2019 01:28 PM)

Frist for krav om føringstilskudd for 2018

Krav om føringstilskudd må være mottatt av oss innen 04.01.2019.

Krav som kommer inn etter fristen, vil ikke være tilskuddsberettiget.

(02-JAN-2019 11:17 AM)

Endring av sats for beregning av produktavgift

Satsen for produktavgift endres til 2,4 % fra 1. januar 2019, i henhold til Stortingets vedtak av 12. desember, se rundskriv 36/2018 her.

(28-DEC-2018 10:52 AM)

Råfisklagssjefen viser oss sin julefavoritt: Skagenrøre!

Svein Ove liker stort sett orden og system på ting, men denne typen røre setter han virkelig pris på.

Visste du forresten at reka er på sitt aller beste akkurat nå? Det flotte med skagenrøre er at ingrediensene ikke skjuler, men spiller på lag med, den gode rekesmaken.

 

Se sjefens nydelige Skagerøre i filmen på våre facebooksider her

(21-DEC-2018 07:03 PM)

Nå er torskekvotene for 2019 er klare!

Totalkvoten er redusert. Her er andre viktige endringer:

**Distriktskvoten blir avviklet.
**Kystfiskekvoten reduseres fra 16 til 7 tonn per fartøy.
**Ferskfiskordningen starter allerede 15. april, med inntil 10 % innblanding av torsk. Den 15. juli øker denne til 30 %.
**Bonuskvote ved levendelagring av torsk utsettes til 4. mars og bonusen reduseres til 40 %.

Fartøy i åpen gruppe:
**Fartøy under 8 meter får en maksimalkvote på 9,7 tonn torsk, hvor 7,7 tonn er garantert.
**Fartøy mellom 8-9,99 meter får en maksimalkvote på 12,8 tonn torsk, hvor 10,8 tonn er garantert.
**Fartøy over 10 meter får en maksimalkvote på 14,3 tonn, hvor 12,3 tonn er garantert.

Fartøy i lukket gruppe (yrkesfiskere):
(Disse kvotene er midlertidige. Endelig kvotefordeling skjer når man har komplett fangststatistikk for 2018 (januar/februar 2019)).
**Ca. 90 % av kvotene på fartøynivå blir tildelt fra 1. januar.
**Fartøy med hjemmelslengde på 10-10,9 meter og største lengde u. 11 meter får en kvote på 40,15 tonn torsk.

Les mer i forskriften fra Fiskeridirektoratet her

(21-DEC-2018 01:46 PM)

Seddelføring og rapportering ved sjølproduksjon av tørrfisk

Norges Råfisklag har tilrettelagt et system for sjølprodusenter av tørrfisk som er tilpasset det nasjonale regelverket.

Les hva du må gjøre i rundskriv 2018/35 her Vedlegg til rundskriv: Registreringsskjema for sjølprodusert tørrfisk

(20-DEC-2018 12:06 PM)

Villfanget sjømat for over 12 milliarder!

Ny toppnotering i Norges Råfisklag! Aldri tidligere er det omsatt fisk, skalldyr og annen villfanget sjømat i Råfisklagets distrikt for større verdi enn i 2018. Etter 50 uker viser omsetningen 12,4 milliarder kroner.

– Når 2018 avsluttes forventer vi at omsetningen passerer 12,5 milliarder kroner, vel en milliard opp fra de to foregående årene, sier adm. direktør Svein Ove Haugland.

Bilde: Båten "Feskargutten" drar garn, fotograf Ronny Steve Johansen.

Les pressemelding om toppnotering i omsetningen 2018 her

 

(20-DEC-2018 09:17 AM)

Ragnhild har stresstestet torsken:

- Løsningen kan være å ha vanntanker i båten, slik at fisken kommer seg før bløgging, sier forsker Ragnhild Aven Svalheim i Nofima.

I dag er det foreløpig kun én tråler som har investert i et såkalt vått mottak, som kan gi bedre kvalitet. En god løsning for flere fartøygrupper?

Bilde: Norges Sjømatråd, Per Eide Studio

Les om Ragnhilds interessante funn og hva du som fisker kan gjøre for å bedre kvaliteten på nofima.no her

(18-DEC-2018 07:04 PM)

Nye minsteprisbestemmelser for hyse

Med virkning fra og med mandag 17. desember innføres det, som en prøveordning, dynamiske minstepriser for hyse

Se rundskriv

(13-DEC-2018 02:32 PM)

Vinterens nye minstepriser for fisk

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har i dag forhandlet og blitt enige om nye minstepriser for fisk for kommende vintersesong.

Partene ble også enige om en dynamisk minsteprismodell for hyse. Prøveordningen for hyse iverksettes fra og med 17. desember. Modellen bygger på samme prinsipp som for torsk og sei, med noen justeringer.

I modellen for beregning av dynamisk minstepris for torsk gjøres det noen justeringer. Lyr, rødspette og biprodukter av torsk øker alle i minstepris fra mandag 17. desember.

Les mer om prismodellen for hyse og endringene for øvrige arter i pressemeldingen her

Se hele minsteprislista (rundskriv 33/2018) her

(11-DEC-2018 03:04 PM)

Minsteprisen på kongekrabbe går ned 1 krone

Her er de nye minsteprisene fra og med 10. desember:

**Størrelse over 3,2 kg - 158,00 kroner.
**Størrelse 2,2-3,2 kg - 153,00 kroner.
**Størrelse 1,6-2,2 kg - 108,00 kroner.

Årsaken til nedgangen er en reduksjon i eksportprisen for fryst kongekrabbe. Eksportprisen for levende krabbe gikk litt opp, men ikke nok til å forhindre reduksjon. Snittprisen som betales til fisker har holdt seg stabil i perioden.

Prisene gjelder frem til 13. januar 2019.

Se de dynamiske minsteprisene for torsk, sei og kongekrabbe her

(07-DEC-2018 10:32 AM)

Fiskere på Smøla: Vil du bli oppdatert om fiske og marked, og prate fisk med andre interesserte?

Vi inviterer til møte på Smøla Havfiskesenter tirsdag 4.desember kl 14.

Møtet arrangerer vi sammen med Bud og Hustad Forsikring. Andre aktører som vil delta er Møre og Romsdal Fiskarlag og Sjøfartsdirektoratet.

I tillegg til å få en oppdatering på fisket og markedet, er det en god arena for å diskutere fag, sikkerhet, fiskeripolitikk og kvalitet – og ikke minst blir det gode muligheter til å utveksle synspunkter og dele erfaringer.

Møtene holdes som åpne møter for aktører i næringen – velkommen!

På grunn av matserveringen er fint om du sender påmelding til jan.erik.strom@rafisklaget.no innen 2.desember.

(30-NOV-2018 03:05 PM)

Sjømatnæringa må ta del i kampen mot matsvinn!

En fjerdedel av all sjømat ender opp i søpla. Skal vi nå FN’s bærekraftsmål må det tallet dramatisk ned. Norsk fiskerinæring har et ansvar for å redusere matsvinnet på lik linje med andre bransjer – og det ansvaret starter på havet.

Norsk villfisknæring produserer mat. Det leveres også fisk til andre formål som fôr, bioteknologi og medisin, men først og fremst som mat til folk. Da må kvaliteten holde mål hele veien frem til den som skal spise maten, ellers ender den som søppel.

Omkring 25% av sjømaten forsvinner fra levering til forbruker, viser en undersøkelse FN’s matvareorganisasjon (FAO) publiserte i sommer. Tallet gjelder fiskeprodukter på global basis, men også norsk dagligvarehandel rapporterer høyt svinn på ferske fiskeprodukter. Disse rapportene peker også på at det er forhold tidlig i verdikjeden som påvirker holdbarheten til produktene, og øker svinnet i butikkene og hos forbruker. Råfisklagets kontrollører bekrefter at det er potensiale for forbedringer i næringa.

Les hele kronikken skrevet av Jonette Jonette Braathen, prosjektleder for kvalitetstilsynet i Råfisklaget, her

(27-NOV-2018 10:53 AM)

Viktig beskjed til fiskere og fiskekjøpere angående fiske på næringssprengt fisk!

I tilknytning til fisket som foregår i Nord-Troms og vest i Finnmark på næringssprengt fisk, påpeker Norges Råfisklag at fisket må tilpasses fiskens kondisjon for å sikre best mulig kvalitet på levert villfisk.

Vi forutsetter at fiskerne som deltar i dette fisket, gjør sitt ytterste for å bevare en tilfredsstillende kvalitet på fisken. Vi har sett at med fornuftig fangsting med tilpasset bruksmengde, røkting av bruk og håndtering av fisken med rask bløgging/sløying og nedkjøling, er det fullt mulig å levere kvalitetsråstoff også av næringssprengt fisk.

Avgjørende for et godt resultat er god kommunikasjon med kjøper, og at fisket tilpasses kjøpers etterspørsel.

(16-NOV-2018 02:44 PM)

Hun skal lede Norges Råfisklags nye avdeling for samfunnskontakt

Norges Råfisklag omorganiserer administrasjonen og etablerer en ny avdeling for samfunnskontakt. – Vil vi bli hørt og forstått, må vi være tydelig og synlig. Derfor styrker Råfisklaget dette området, sier den ferske avdelingsdirektøren, Benedicte Nielsen.

– Flere bør forstå verdien av stabilitet i rammevilkårene, bedre markedsadgang og forutsigbar fiskeripolitikk. Det er vårt eget ansvar å opplyse folk om dette, sier avdelingsdirektør Benedicte Nielsen.

Nielsen har jobbet i salgslaget siden 2005, og kommer fra stillingen som teamleder for omsetningsavdelingen. Nielsen er en av ildsjelene bak utviklingen av de elektroniske tjenestene for fiskerne og fiskekjøperne på «Min Side». Hun har klare ambisjoner for den nye avdelingen.

– Vi skal i større grad vise frem det brede spekter av tjenester som Råfisklaget utvikler og leverer – og har gjort i 80 år - og ikke minst hvordan vi løser vårt samfunnsoppdrag. Det ser jeg fram til, sier hun.

Les hele pressemeldingen på våre nettsider her Her finner du pressemeldingen i pdf-format

(15-NOV-2018 12:48 PM)

Nye rundskriv

Bestemmelser om generell utfylling av sluttsedler med fiskeridirektoratets presisering av plikten til å føre korrekt sone på landings- og sluttseddel.

Se rundskriv nr 31/2018 her

Og:

Oppheving av særskilt minstepris for småsei, tilpasset seinotfisket mellom 66°33’N og 62°N

Se rundskriv nr 32/2018 her

(14-NOV-2018 02:59 PM)

Informasjon om Råfisklagskortet og bytte av hovedbankforbindelse

I forbindelse med at Norges Råfisklag bytter hovedbankforbindelse fra Danske Bank til Sparebank 1 Nord-Norge, vil ditt Råfisklagskort ikke bli oppdatert med disponibel saldo dagen etter leveranser. Råfisklagskortet og konto fungerer ellers som normalt.

Det er anledning til å få utbetalt forskudd. Dette bestilles enten ved mail til firmapost@rafisklaget.no eller telefon 77 66 01 00.

Vi forventer at nytt Råfisklagskort vil være på plass første kvartal 2019, i mellomtiden er det anledning til å ta ut forskudd.

Vi ber dere avvente ny informasjon fra oss angående det nye Råfisklagskortet.

Vi beklager eventuelle bry dette skaper for dere, og ber om tålmodighet og forståelse i overgangsperioden. Ta kontakt med oss på tlf. 77 66 01 00 dersom spørsmål.

(14-NOV-2018 02:47 PM)

Råfisklagskortet

Norges Råfisklag har besluttet å bytte hovedbankforbindelse fra Danske Bank til Sparebank 1 Nord-Norge. Eksisterende Råfisklagskort og konto fungerer som normalt inntil videre.

Det forventes at nytt Råfisklagskort vil være klart i Sparebank 1 Nord-Norge første kvartal 2019. Ny informasjon vil bli gitt så snart vi vet mer om registrering i den nye banken.

(01-NOV-2018 12:51 PM)

Levering og omsetning av viltlevende marine ressurser på Svalbard

Med hjemmel i Forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) FOR-2014-05-06-607, sist endret FOR-2018-06-29-1089, har Norges Råfisklag laget en ordning der restauranter og spisesteder skal registrere mottatte fangster etter forskriften.

Les informasjonsskriv om levering og omsetning av viltlevende marine ressurser til restauranter og spisesteder på Svalbard her

(29-OCT-2018 02:20 PM)

Økte minstepriser for de to minste størrelsene av kveite

Som følge av økte priser i ferskmarkedet, økes minsteprisene for de to minste kveitestørrelsene til nivå som framgår av minsteprislista, (Rundskriv 29/2018).
Størrelse Minstepris (øre pr kg sløyd u/ hode)
Kveite under 20 kg, lovlig fanget 6500
Kveite minst 20 kg, under 40 kg 6000
Se rundskriv
(26-OCT-2018 02:22 PM)

Har du noen gang lurt på hva Råfisklaget gjør?

Da Svein Ove forklarte vår rolle i verdikjeden under Torskefiskkonferansen forrige uke, fikk vi så mange positive tilbakemeldinger at vi rett og slett poster filmsnutten her også.

Filmen der Svein Ove forklarer Råfisklagets rolle kan du se på våre facebooksider her

(25-OCT-2018 06:13 PM)

Island skal konkurrere med kvalitetsmerket Skrei

- Først og fremst skal vi tolke skreioffensiven fra Island, at de kopierer vår suksess, som at de norske skreipakkerne gjør en utrolig bra jobb, sier kontrollsjef i Råfisklaget Charles Ingebrigtsen. 

- Deretter skal vi skjerpe eget fokus. For kvalitetsmerket Skrei er ikke noe man kødder med, sier han. 

Det er lov å pakke skrei med kvalitetsmerket mellom 1. januar og 30. april. I denne perioden sjekker Råfisklagets skreipatrulje at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

Les hele saken om Islands skreioffensiv på fiskeribladet.no her

(24-OCT-2018 02:06 PM)

To klare oppfordringer til oss i sjømatnæringa!

Fredrik Myhre fra WWF Verdens naturfond har to klare oppfordringer til oss i sjømatnæringa:

**Bli kvitt fiskerikriminalitet.
**Stopp plastmonstret fra å vokse seg større.

Du kan se oppfordningene i sin helhet fra Fredrik Myhre i video på våre facebooksider her

(22-OCT-2018 07:03 PM)

Hva er egentlig verdien i et merke?

MSC, Skreimerket, Catch certificate, Norsk Hval og Varanger. Det blir stadig flere nye merker på maten vår. Men har det noen betydning?

På Torskefiskkonferansen forklarte Svein Ove Haugland hva det betyr for næringa.

Se filmen på våre facebooksider her

(19-OCT-2018 07:55 PM)

Råfisklaget bør styrke arbeidet med kvalitetstilsynet!

Tor-Bjarne Stabell ved Tobø Fisk Havøysund var klar i sin melding til Råfisklagets styre når de denne uken besøkte flere bedrifter i Finnmark.

Tobø Fisk har tatt imot levendetorsk siden 2002 og er en av bedriftene som satser på å utvide markedet for fersk sei. Akkurat nå forsyner de det spanske markedet med blankpakket sei.

 

Les mer om styrets besøk i Finnmark og se alle flotte bildene på vår facebookside her

 

(17-OCT-2018 06:34 PM)

Landingsforskriften har trådt i kraft på Svalbard

1. september trådte landingsforskriften på Svalbard i kraft. Landingsforskriften er en forskrift som har som formål å sikre en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressursene. De siste dagene har våre fagfolk vist hvordan man enkelt registrerer fangsten elektronisk.

Foreløpig er det kun fritidsfiskere som leverer fangst til restauranter på Svalbard, og for å gjøre det må de registrere fangsten i Råfisklagets systemer.

På grunn av sesongisen rundt Svalbard, er det nå på høsten det er mulig å fiske torsk og hyse. Dette er arter som det ikke fiskes så mye av nært det norske fastland på denne tiden av året.

(15-OCT-2018 06:50 PM)

Se etter det blå merket når du kjøper hummer i butiken!

Se etter det 🔵BLÅ🔵 merket når du kjøper hummer i butikken, da vet du at den er lovlig og bærekraftig fanget!

I Norges Råfisklags distrikt varer hummersesongen fra 1. oktober til og med 31. desember.

Foto: Inger Johnsen.

(12-OCT-2018 11:01 AM)

Ny avdelingsdirektør for omsetning

Norges Råfisklag styrker laget med ny avdelingsdirektør for omsetning. Charles A. Aas har fiskerinæringa godt inne i ryggmargen. Nå er han klar til å lede avdelinga som har en sentral rolle både i daglig drift og utvikling av næringa.

Den nye avdelingsdirektøren har allerede begynt å stake ut kursen, men er klar på at en viktig del av jobben er å kunne tilpasse retningen etter strømningene i næringa.

– Aldri før har endringene i næringa gått like fort som nå. Fartøy og kvoter bytter eiere og nye og mer moderne fartøy bygges og kommer på løpende bånd. Det samme ser vi på kjøpersiden. Der er det kommet flere nye moderne anlegg samtidig som andre mottaksanlegg kjøpes opp av større konsern, sier Aas.  

Han fastslår at en av de sentrale oppgavene til avdelinga er å daglig oppdatere seg på det som skjer i fiskerinæringa, slik at de kan komme raskt på banen i tilfelle fisket må reguleres eller ekstra mottakskapasitet må settes inn.  

Les hele pressemeldingen på våre nettsider her Her finner du pressemeldingen i pdf-format

(05-OCT-2018 01:04 PM)

Hva er en rettferdig fordeling av fiskeressursene?

Bli med på Lørdagsuniversitetet: "Kampen om kysten", hvor forskere ved Norges arktiske universitet setter et viktig tema på agendaen.

📍Tromsø Hålogaland Teater, lørdag 6. oktober k. 13:00.

Andre spørsmål som vil bli belyst:
👉 Er fiskerne fortsatt garantister for at den økonomiske avkastningen av de viltlevende marine ressursene tilfaller kystsamfunn?
👉 Bør territoriell rett til kystnære havområder være et rettferdighetskrav, altså noe folket har en moralsk rett på?

Se eventet på facebook her for mer informasjon om arrangementet

(03-OCT-2018 07:03 PM)

Gode tider for norsk kongekrabbenæring!

Over 85 prosent av årets kongekrabbekvota er nå oppfisket, og rekordlav bestand i Alaska fører til at den norske krabben blir ekstra etterspurt i markedet. Vi forventer at trenden med god etterspørsel og prisøkning fortsetter frem mot neste høst.

Vi kan allerede nå fastslå nye rekordverdier for både fangst- og eksport med levende kongekrabbe som dominerende produkt i 2018.

Se snittpriser og volum pr mars 2018 her Se fangst og priser pr desember i markedrapporten her

(24-SEP-2018 02:49 PM)

Villfanget sjømat for 10 milliarder!

Fiskerne i vårt distrikt har levert sjømat for 10 milliarder kroner så langt i år! 😁 Det betyr at vi foreløpig ligger over 800 millioner kroner foran fjoråret og rekordåret 2016!

Fiske gir ringvirkninger til lokalsamfunnene og vi er stolt over å være med og bidra til både lys i husene og mat på bordet - både nå og i fremtiden!

I denne filmen fra Sintef kan du se noen av de fantastiske ringvirkninger sjømatnæringa skaper

(19-SEP-2018 07:05 PM)

NYE MINSTEPRISER: Økning for hyse og kvitlange og midlertidig nedgang for kveite og uer.

Her er et utdrag av de nye minsteprisene fra og med 24. september:

**Hyse opp 1 krone til 15,00 kroner (for snørefanget størrelse over 8 hg).
**Hyse opp 1 krone til 11,25 kroner (for andre redskaper størrelse over 8 hg).

**Kvitlange opp 75 øre til 11,75 kroner (for størrelse over 2 kg).
**Kvitlange opp 50 øre til 10,50 kroner (for størrelse 0,7-2,0 kg).

Midlertidig minstepris mellom 24. september og 4. november:
**Kveite ned 10 kroner til 55 kroner (for størrelse under 20 kg).
**Kveite ned 10 kroner til 50 kroner (for størrelse 20-40 kg).

**Uer 12,00 kroner (for størrelse over 7 hg rund) til om med 30. september.

Kveitefisket medfører markedsmessige utfordringer hver høst når vi får økte landinger. Dette har resultert i en periode med reduserte minstepriser for å sikre flyt i omsetningen. Den samme utviklingen har vi sett de siste ukene, noe som har ført til at partene har blitt enige om en midlertidig reduksjon av minsteprisen for de to minste vektklassene.

Torsk og sei har dynamiske minstepriser og publiseres fortløpende på våre nettsider.

Ny minsteprisliste blir publisert på våre nettsider i løpet av morgendagen.

Les hele pressemeldingen her Se hele minsteprislista (rundskriv 29/2018) her

(18-SEP-2018 03:05 PM)

Ytterlig utvidet periode for reduksjon av minstepris for uer

Situasjonen med store tilførsler av fersk uer preger fortsatt markedet og den reduserte minsteprisen for rund uer, minst 7hg, på kroner 12,- per kilo videreføres til og med 23. september 2018.

Se rundskrivet her

(14-SEP-2018 03:08 PM)

Nye minstepriser for hummer

Norges Råfisklag og Sjømatbedriftene har fastsatt følgende minstepriser for hummer gjeldende fra 1. oktober 2018:

Størrelse                     kr pr kg
Hummer u 1,2 kg 250,-
Hummer 1,2 - 2 kg 190,-
Hummer o/2 kg 140,-

Se rundskrivet her

(13-SEP-2018 10:52 AM)

Kom og smak!

Under årets SMAK-festival fylles Kystens Hus med smaken fra havet! Festivalen starter fredag kl. 11:00 og holder på frem til 18:00. På lørdagen er det full fart mellom 10:00-17:00.

Vi er med på laget når kystens sjømatmagikere tryller frem den lekreste sjømat til folket!

Foto: Ida Ramberg, iNord.

Les mer om hvem du finner i Kystens Hus og alle aktiviteter i eventet "Smaken fra kysten" på facebook her

(12-SEP-2018 08:56 AM)

Viktig info til deg som fisker ved Bjørnøya!

Fiskeridirektoratet melder at fiskeridirektøren med øyeblikkelig virkning stenger et område nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad. Se hvilke posisjoner det gjelder på fiskeridir.no her

(07-SEP-2018 03:16 PM)

Vil du påvirke Norges Fiskarlag?

Er du yrkesfisker på egen båt eller som mannskap? Vil du påvirke Norges Fiskarlag? Svar på denne undersøkelsen - det tar 5 minutter og du er helt anonym!

PS! Du trenger ikke være medlem for å delta.

Delta på Norges Fiskarlags undersøkelse her

(07-SEP-2018 03:13 PM)

Jobber du med fiskerijuss? Da bør du få med deg dette seminaret!

Vi gjentar fjorårets suksess og inviterer jurister, advokater, myndigheter og andre interesserte fra fiskerinæringen til fagseminar, med blant annet dette på agendaen:

👨‍🎓Pantsetting av fisketillatelser i et nytt kvotesystem - førsteamanuensis Svein Kristian Arntzen.
👩‍🎓Ikrafttredelse av landingsforskriften på Svalbard - førsteamanuensis Irene Vanja Dahl.
👨‍⚖️Sanksjoner i fiskerinæringen - førstestatsadvokat Lars Fause.

Tid: onsdag 19. september fra 16:00-19:00.
Sted: Kystens Hus, Tromsø.

Bindende påmelding senest 13. september til: gerd.sollid@rafisklaget.no

Norges Råfisklag samarbeider med K. G. Jebsen-senter for havrett, UiT Norges arktiske universitet, og arrangementet er et av tiltakene for å styrke kontakten mellom organisasjoner i fiskerinæringen og det juridiske miljøet ved senteret.

Les hele programmet her Følg arrangementet på facebook her

(05-SEP-2018 03:00 PM)

Årets blåkveitesesong: God etterspørsel og gode priser!

- God etterspørsel og gode priser førte til stor deltakelse under kystflåtens direktefiske etter blåkveite, sier omsetningssjef i Råfisklaget Willy Godtliebsen.

Sesongen gikk stort sett på skinner, der litt dårlig vær sto for den største utfordringen. Som tidligere år har det vært klart best fiske på Tromsøflaket med opp i 300 kg blåkveite på stampen.

- Det er trangt om plassen på de beste fiskefeltene, men fiskerne er dyktige til å lage turordninger seg i mellom slik at alle får fisket sin del, forteller Willy.

Les oppsummeringen av årets direktefiske etter blåkveite for kystflåten her

Mannskapet på «Myntevik» er godt fornøyd med årets blåkveitesesong, foto Mikal Rafael Molnes.

 

(04-SEP-2018 06:22 PM)

Villfisknæringen tar ansvar for havmiljøet, og inviterer nå DEG til bli med på ryddelaget!

Norges Råfisklag har satt av 1 million kroner til støtte av ryddeaksjoner i fjæra langs kysten i vårt distrikt (fra Vevang i sør til russegrensa i nord) i 2018. Vi oppfordrer derfor alle - enkeltpersoner, lag, næringsaktører og organisasjoner - til å bli med på dette gode tiltaket som gir tilbake til både lokalsamfunnene langs kysten generelt, og villfisknæringen spesielt.

Her finner du mer info om hvordan du kan bli med på ryddelaget og rydd ei fjære du også

(03-APR-2018 07:06 PM)

Ingen vet hva dagen bringer ...

... men skaffer du deg Råfisklagskortet disponerer du pengene på kontoen allerede dagen etter du har levert fangsten. 💳😎

Neste uke er det Nor-Fishing, kommer du innom på stand T-121 og skaffer deg Råfisklagskortet gir vi deg termos og kopper så du kan kose deg med noe varmt å drikke.

(14-AUG-2018 07:06 PM)

Midlertidig reduksjon av minsteprisen for rund uer

Vi viser til rundskriv nr 16/2018 (minsteprislista), der minsteprisen for rund uer er kr 15 pr kg.

Økte tilførsler av fersk rund uer har ført til fall i markedsprisene for nevnte art. Etter henvendelse fra kjøperorganisasjonene har vi i dag blitt enige om at minsteprisen for rund uer, minst 7 hg reduseres til kr 12 pr kg.

Den reduserte minsteprisen gjelder for omsetning fra og med 09. august 2018 og inntil videre, men ikke utover 26. august 2018. Fra og med 27. august 2018 gjeninnføres kr 15 pr kg som minstepris for rund uer.

(08-AUG-2018 01:20 PM)

Takk for innsatsen!

Forrige uke forlot Trygve Myrvang sjefsroret i Råfisklaget. Her forteller han om høydepunkter, tøffe tak og artigheter fra sine 31 år i salgslagets tjeneste.

 

 

Se filmen på våre facebooksider og skriv gjerne din hilsen til Trygve i kommentarfeltet

 

(08-AUG-2018 12:59 PM)

En suksesshistorie fra Lofoten: Thomas Sedeniussen er 27 år og satser alt i eget rederi!

👉 Rowenta a/s registert som aksjeselskap i 2013.
👉 Har byttet seg opp i båtstørrelse tre ganger.
👉 Strategisk kvotekjøp for å ha helårsdrift.
👉 80 % av mannskapet er under 30 år.
👉 Viser stor omsorg for mannskapet.

Silje Marie Møller har kjent Thomas siden de begge var små, og hun er mildt sagt imponert over hva han har fått til som ung entreprenør innenfor fiskeri. Når hun skulle velge emne til sin bacheloroppgave i ledelse, innovasjon og marked på Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø var valget lett - det måtte bli om Thomas og hvilke faktorer og egenskaper som ligger til grunn for å lykkes som kystfisker. I oppgaven skriver hun blant annet dette:

«Den unge gutten har de grunnleggende egenskapene som kreves for godt lederskap, og har skapt en trygg og inkluderende arbeidsplass for sine ansatte. Han har samtidig gjort strategiske trekk som har gitt selskapet gode gevinster og har bidratt til utvikling og ekspansjon. I en alder av knappe 27 år har den unge skipperen oppnådd gode resultater og fått mersmak for næringen og hva den har å tilby.»

Selv er Silje Marie kjempeinteressert i fiskeri og sjømatnæringen, og hvilke ringvirkninger den skaper. Hun mener at man ikke trenger å jobbe på fiskebåt for å jobbe med fiskeri.

Silje lånte kontorplass hos oss i Kystens Hus når hun skrev oppgaven. Vi takker så mye for laget og vi ønsker henne all mulig lykke til i fiskerinæringen i fremtiden.

Les Siljes flotte bacheloroppgave om Thomas Sedeniussens vei til suksess her

Bilde: Lisbeth Nikolaisen Drotz, Kai Nikolaisen i Lofotposten og Thomas Sedeniussen.

(25-JUL-2018 07:11 PM)