Nye rundskriv

Bestemmelser om generell utfylling av sluttsedler med fiskeridirektoratets presisering av plikten til å føre korrekt sone på landings- og sluttseddel.

Se rundskriv nr 31/2018 her

Og:

Oppheving av særskilt minstepris for småsei, tilpasset seinotfisket mellom 66°33’N og 62°N

Se rundskriv nr 32/2018 her

(14-NOV-2018 02:59 PM)

Informasjon om Råfisklagskortet og bytte av hovedbankforbindelse

I forbindelse med at Norges Råfisklag bytter hovedbankforbindelse fra Danske Bank til Sparebank 1 Nord-Norge, vil ditt Råfisklagskort ikke bli oppdatert med disponibel saldo dagen etter leveranser. Råfisklagskortet og konto fungerer ellers som normalt.

Det er anledning til å få utbetalt forskudd. Dette bestilles enten ved mail til firmapost@rafisklaget.no eller telefon 77 66 01 00.

Vi forventer at nytt Råfisklagskort vil være på plass første kvartal 2019, i mellomtiden er det anledning til å ta ut forskudd.

Vi ber dere avvente ny informasjon fra oss angående det nye Råfisklagskortet.

Vi beklager eventuelle bry dette skaper for dere, og ber om tålmodighet og forståelse i overgangsperioden. Ta kontakt med oss på tlf. 77 66 01 00 dersom spørsmål.

(14-NOV-2018 02:47 PM)

FISKNYTT!

Sjøfryst fisk sto for den største omsetningen i forrige uke. Mesteparten ble fisket av trålerne, som i hovedsak hadde torsk, sei, blåkveite, snabeluer og uer i fangstene. Autolinebåtene bidro også sterkt, og hadde en større andel av hyse i sine fangster.

Omsetningen av ferskt råstoff var mer på det jevne. Vi registrerer økende torskekvantum og aktivitet i både Finnmark og Nord-Troms. Ellers tar vi med at det ble levert 100 tonn kveite, som er det største kvantumet levert på ei uka så langt i år.

Totalomsetningen hittil i år er nå oppe i over 11 milliarder kroner, hvilket er 927 millioner kroner mer enn på samme tid i fjor.

Les alt om fisket i perioden 5. - 11. nov

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder her

(12-NOV-2018 03:10 PM)

Minsteprisen på kongekrabbe går ned 7 kroner.

Her er de nye minsteprisene fra og med 12. november:

**Størrelse over 3,2 kg - 159,00 kroner.
**Størrelse 2,2-3,2 kg - 154,00 kroner.
**Størrelse 1,6-2,2 kg - 109,00 kroner.

Årsaken til nedgangen er en reduksjon i eksportprisene for både levende og fryst kongekrabbe. Snittprisen som betales til fisker holder fortsatt høyt nivå.

Prisene gjelder frem til 9. desember.

Se de dynamiske minsteprisene for torsk, sei og kongekrabbe her

(09-NOV-2018 10:37 AM)

NYE MINSTEPRISER: Økning for både torsk og sei

Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 5. november:

**Torsk går opp 25 øre til 23,50 kroner (for størrelse 2,5-6 kg).
**Sei går opp 10 øre til 9,20 kroner (for størrelse over 2,3 kg).

Årsaken til oppgangen for torsk og sei er en økning i prisene som betales til fisker.

Prisene gjelder fram til 18. november.

Se de dynamiske minsteprisene for torsk, sei og kongekrabbe her

(02-NOV-2018 10:35 AM)

Råfisklagskortet

Norges Råfisklag har besluttet å bytte hovedbankforbindelse fra Danske Bank til Sparebank 1 Nord-Norge. Eksisterende Råfisklagskort og konto fungerer som normalt inntil videre.

Det forventes at nytt Råfisklagskort vil være klart i Sparebank 1 Nord-Norge første kvartal 2019. Ny informasjon vil bli gitt så snart vi vet mer om registrering i den nye banken.

(01-NOV-2018 12:51 PM)

Levering og omsetning av viltlevende marine ressurser på Svalbard

Med hjemmel i Forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) FOR-2014-05-06-607, sist endret FOR-2018-06-29-1089, har Norges Råfisklag laget en ordning der restauranter og spisesteder skal registrere mottatte fangster etter forskriften.

Les informasjonsskriv om levering og omsetning av viltlevende marine ressurser til restauranter og spisesteder på Svalbard her

(29-OCT-2018 02:20 PM)

Økte minstepriser for de to minste størrelsene av kveite

Som følge av økte priser i ferskmarkedet, økes minsteprisene for de to minste kveitestørrelsene til nivå som framgår av minsteprislista, (Rundskriv 29/2018).
Størrelse Minstepris (øre pr kg sløyd u/ hode)
Kveite under 20 kg, lovlig fanget 6500
Kveite minst 20 kg, under 40 kg 6000
Se rundskriv
(26-OCT-2018 02:22 PM)

Har du noen gang lurt på hva Råfisklaget gjør?

Da Svein Ove forklarte vår rolle i verdikjeden under Torskefiskkonferansen forrige uke, fikk vi så mange positive tilbakemeldinger at vi rett og slett poster filmsnutten her også.

Filmen der Svein Ove forklarer Råfisklagets rolle kan du se på våre facebooksider her

(25-OCT-2018 06:13 PM)

Island skal konkurrere med kvalitetsmerket Skrei

- Først og fremst skal vi tolke skreioffensiven fra Island, at de kopierer vår suksess, som at de norske skreipakkerne gjør en utrolig bra jobb, sier kontrollsjef i Råfisklaget Charles Ingebrigtsen. 

- Deretter skal vi skjerpe eget fokus. For kvalitetsmerket Skrei er ikke noe man kødder med, sier han. 

Det er lov å pakke skrei med kvalitetsmerket mellom 1. januar og 30. april. I denne perioden sjekker Råfisklagets skreipatrulje at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

Les hele saken om Islands skreioffensiv på fiskeribladet.no her

(24-OCT-2018 02:06 PM)

To klare oppfordringer til oss i sjømatnæringa!

Fredrik Myhre fra WWF Verdens naturfond har to klare oppfordringer til oss i sjømatnæringa:

**Bli kvitt fiskerikriminalitet.
**Stopp plastmonstret fra å vokse seg større.

Du kan se oppfordningene i sin helhet fra Fredrik Myhre i video på våre facebooksider her

(22-OCT-2018 07:03 PM)

Hva er egentlig verdien i et merke?

MSC, Skreimerket, Catch certificate, Norsk Hval og Varanger. Det blir stadig flere nye merker på maten vår. Men har det noen betydning?

På Torskefiskkonferansen forklarte Svein Ove Haugland hva det betyr for næringa.

Se filmen på våre facebooksider her

(19-OCT-2018 07:55 PM)

Råfisklaget bør styrke arbeidet med kvalitetstilsynet!

Tor-Bjarne Stabell ved Tobø Fisk Havøysund var klar i sin melding til Råfisklagets styre når de denne uken besøkte flere bedrifter i Finnmark.

Tobø Fisk har tatt imot levendetorsk siden 2002 og er en av bedriftene som satser på å utvide markedet for fersk sei. Akkurat nå forsyner de det spanske markedet med blankpakket sei.

 

Les mer om styrets besøk i Finnmark og se alle flotte bildene på vår facebookside her

 

(17-OCT-2018 06:34 PM)

Landingsforskriften har trådt i kraft på Svalbard

1. september trådte landingsforskriften på Svalbard i kraft. Landingsforskriften er en forskrift som har som formål å sikre en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressursene. De siste dagene har våre fagfolk vist hvordan man enkelt registrerer fangsten elektronisk.

Foreløpig er det kun fritidsfiskere som leverer fangst til restauranter på Svalbard, og for å gjøre det må de registrere fangsten i Råfisklagets systemer.

På grunn av sesongisen rundt Svalbard, er det nå på høsten det er mulig å fiske torsk og hyse. Dette er arter som det ikke fiskes så mye av nært det norske fastland på denne tiden av året.

(15-OCT-2018 06:50 PM)

Se etter det blå merket når du kjøper hummer i butiken!

Se etter det 🔵BLÅ🔵 merket når du kjøper hummer i butikken, da vet du at den er lovlig og bærekraftig fanget!

I Norges Råfisklags distrikt varer hummersesongen fra 1. oktober til og med 31. desember.

Foto: Inger Johnsen.

(12-OCT-2018 11:01 AM)

Ny avdelingsdirektør for omsetning

Norges Råfisklag styrker laget med ny avdelingsdirektør for omsetning. Charles A. Aas har fiskerinæringa godt inne i ryggmargen. Nå er han klar til å lede avdelinga som har en sentral rolle både i daglig drift og utvikling av næringa.

Den nye avdelingsdirektøren har allerede begynt å stake ut kursen, men er klar på at en viktig del av jobben er å kunne tilpasse retningen etter strømningene i næringa.

– Aldri før har endringene i næringa gått like fort som nå. Fartøy og kvoter bytter eiere og nye og mer moderne fartøy bygges og kommer på løpende bånd. Det samme ser vi på kjøpersiden. Der er det kommet flere nye moderne anlegg samtidig som andre mottaksanlegg kjøpes opp av større konsern, sier Aas.  

Han fastslår at en av de sentrale oppgavene til avdelinga er å daglig oppdatere seg på det som skjer i fiskerinæringa, slik at de kan komme raskt på banen i tilfelle fisket må reguleres eller ekstra mottakskapasitet må settes inn.  

Les hele pressemeldingen på våre nettsider her Her finner du pressemeldingen i pdf-format

(05-OCT-2018 01:04 PM)

Hva er en rettferdig fordeling av fiskeressursene?

Bli med på Lørdagsuniversitetet: "Kampen om kysten", hvor forskere ved Norges arktiske universitet setter et viktig tema på agendaen.

📍Tromsø Hålogaland Teater, lørdag 6. oktober k. 13:00.

Andre spørsmål som vil bli belyst:
👉 Er fiskerne fortsatt garantister for at den økonomiske avkastningen av de viltlevende marine ressursene tilfaller kystsamfunn?
👉 Bør territoriell rett til kystnære havområder være et rettferdighetskrav, altså noe folket har en moralsk rett på?

Se eventet på facebook her for mer informasjon om arrangementet

(03-OCT-2018 07:03 PM)

Gode tider for norsk kongekrabbenæring!

Over 85 prosent av årets kongekrabbekvota er nå oppfisket, og rekordlav bestand i Alaska fører til at den norske krabben blir ekstra etterspurt i markedet. Vi forventer at trenden med god etterspørsel og prisøkning fortsetter frem mot neste høst.

Vi kan allerede nå fastslå nye rekordverdier for både fangst- og eksport med levende kongekrabbe som dominerende produkt i 2018.

Se snittpriser og volum pr mars 2018 her Se fangst og priser pr desember i markedrapporten her

(24-SEP-2018 02:49 PM)

Villfanget sjømat for 10 milliarder!

Fiskerne i vårt distrikt har levert sjømat for 10 milliarder kroner så langt i år! 😁 Det betyr at vi foreløpig ligger over 800 millioner kroner foran fjoråret og rekordåret 2016!

Fiske gir ringvirkninger til lokalsamfunnene og vi er stolt over å være med og bidra til både lys i husene og mat på bordet - både nå og i fremtiden!

I denne filmen fra Sintef kan du se noen av de fantastiske ringvirkninger sjømatnæringa skaper

(19-SEP-2018 07:05 PM)

NYE MINSTEPRISER: Økning for hyse og kvitlange og midlertidig nedgang for kveite og uer.

Her er et utdrag av de nye minsteprisene fra og med 24. september:

**Hyse opp 1 krone til 15,00 kroner (for snørefanget størrelse over 8 hg).
**Hyse opp 1 krone til 11,25 kroner (for andre redskaper størrelse over 8 hg).

**Kvitlange opp 75 øre til 11,75 kroner (for størrelse over 2 kg).
**Kvitlange opp 50 øre til 10,50 kroner (for størrelse 0,7-2,0 kg).

Midlertidig minstepris mellom 24. september og 4. november:
**Kveite ned 10 kroner til 55 kroner (for størrelse under 20 kg).
**Kveite ned 10 kroner til 50 kroner (for størrelse 20-40 kg).

**Uer 12,00 kroner (for størrelse over 7 hg rund) til om med 30. september.

Kveitefisket medfører markedsmessige utfordringer hver høst når vi får økte landinger. Dette har resultert i en periode med reduserte minstepriser for å sikre flyt i omsetningen. Den samme utviklingen har vi sett de siste ukene, noe som har ført til at partene har blitt enige om en midlertidig reduksjon av minsteprisen for de to minste vektklassene.

Torsk og sei har dynamiske minstepriser og publiseres fortløpende på våre nettsider.

Ny minsteprisliste blir publisert på våre nettsider i løpet av morgendagen.

Les hele pressemeldingen her Se hele minsteprislista (rundskriv 29/2018) her

(18-SEP-2018 03:05 PM)

Ytterlig utvidet periode for reduksjon av minstepris for uer

Situasjonen med store tilførsler av fersk uer preger fortsatt markedet og den reduserte minsteprisen for rund uer, minst 7hg, på kroner 12,- per kilo videreføres til og med 23. september 2018.

Se rundskrivet her

(14-SEP-2018 03:08 PM)

Nye minstepriser for hummer

Norges Råfisklag og Sjømatbedriftene har fastsatt følgende minstepriser for hummer gjeldende fra 1. oktober 2018:

Størrelse                     kr pr kg
Hummer u 1,2 kg 250,-
Hummer 1,2 - 2 kg 190,-
Hummer o/2 kg 140,-

Se rundskrivet her

(13-SEP-2018 10:52 AM)

Kom og smak!

Under årets SMAK-festival fylles Kystens Hus med smaken fra havet! Festivalen starter fredag kl. 11:00 og holder på frem til 18:00. På lørdagen er det full fart mellom 10:00-17:00.

Vi er med på laget når kystens sjømatmagikere tryller frem den lekreste sjømat til folket!

Foto: Ida Ramberg, iNord.

Les mer om hvem du finner i Kystens Hus og alle aktiviteter i eventet "Smaken fra kysten" på facebook her

(12-SEP-2018 08:56 AM)

Viktig info til deg som fisker ved Bjørnøya!

Fiskeridirektoratet melder at fiskeridirektøren med øyeblikkelig virkning stenger et område nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad. Se hvilke posisjoner det gjelder på fiskeridir.no her

(07-SEP-2018 03:16 PM)

Vil du påvirke Norges Fiskarlag?

Er du yrkesfisker på egen båt eller som mannskap? Vil du påvirke Norges Fiskarlag? Svar på denne undersøkelsen - det tar 5 minutter og du er helt anonym!

PS! Du trenger ikke være medlem for å delta.

Delta på Norges Fiskarlags undersøkelse her

(07-SEP-2018 03:13 PM)

Jobber du med fiskerijuss? Da bør du få med deg dette seminaret!

Vi gjentar fjorårets suksess og inviterer jurister, advokater, myndigheter og andre interesserte fra fiskerinæringen til fagseminar, med blant annet dette på agendaen:

👨‍🎓Pantsetting av fisketillatelser i et nytt kvotesystem - førsteamanuensis Svein Kristian Arntzen.
👩‍🎓Ikrafttredelse av landingsforskriften på Svalbard - førsteamanuensis Irene Vanja Dahl.
👨‍⚖️Sanksjoner i fiskerinæringen - førstestatsadvokat Lars Fause.

Tid: onsdag 19. september fra 16:00-19:00.
Sted: Kystens Hus, Tromsø.

Bindende påmelding senest 13. september til: gerd.sollid@rafisklaget.no

Norges Råfisklag samarbeider med K. G. Jebsen-senter for havrett, UiT Norges arktiske universitet, og arrangementet er et av tiltakene for å styrke kontakten mellom organisasjoner i fiskerinæringen og det juridiske miljøet ved senteret.

Les hele programmet her Følg arrangementet på facebook her

(05-SEP-2018 03:00 PM)

Årets blåkveitesesong: God etterspørsel og gode priser!

- God etterspørsel og gode priser førte til stor deltakelse under kystflåtens direktefiske etter blåkveite, sier omsetningssjef i Råfisklaget Willy Godtliebsen.

Sesongen gikk stort sett på skinner, der litt dårlig vær sto for den største utfordringen. Som tidligere år har det vært klart best fiske på Tromsøflaket med opp i 300 kg blåkveite på stampen.

- Det er trangt om plassen på de beste fiskefeltene, men fiskerne er dyktige til å lage turordninger seg i mellom slik at alle får fisket sin del, forteller Willy.

Les oppsummeringen av årets direktefiske etter blåkveite for kystflåten her

Mannskapet på «Myntevik» er godt fornøyd med årets blåkveitesesong, foto Mikal Rafael Molnes.

 

(04-SEP-2018 06:22 PM)

Villfisknæringen tar ansvar for havmiljøet, og inviterer nå DEG til bli med på ryddelaget!

Norges Råfisklag har satt av 1 million kroner til støtte av ryddeaksjoner i fjæra langs kysten i vårt distrikt (fra Vevang i sør til russegrensa i nord) i 2018. Vi oppfordrer derfor alle - enkeltpersoner, lag, næringsaktører og organisasjoner - til å bli med på dette gode tiltaket som gir tilbake til både lokalsamfunnene langs kysten generelt, og villfisknæringen spesielt.

Her finner du mer info om hvordan du kan bli med på ryddelaget og rydd ei fjære du også

(03-APR-2018 07:06 PM)

Arendalsuka: Nesvik debuterte med fiskepølse og sang

Nybakt fiskeriminister Harald Tom Nesvik klemte til da Norsk Villfisk inviterte til sjømatfest onsdag, for å få fisk tilbake på middagsbordet. Det ble servert både ferske verdiskapingstall – og nystekt fiskepølse fra scenen.

- Sjømatnæringen er viktig for Norge og kysten og bidrar til distriktsarbeidsplasser og verdiskaping fra nord til sør. Det er klart jeg ikke kunne la være å stille opp for å løfte frem denne særdeles viktige næringen, sier Nesvik, som understreker at han kommer til å omtale seg selv som sjømatminister fremover.

 

Les pressemeldingen her

Foto: Espen Solli.

(16-AUG-2018 08:53 AM)

Ingen vet hva dagen bringer ...

... men skaffer du deg Råfisklagskortet disponerer du pengene på kontoen allerede dagen etter du har levert fangsten. 💳😎

Neste uke er det Nor-Fishing, kommer du innom på stand T-121 og skaffer deg Råfisklagskortet gir vi deg termos og kopper så du kan kose deg med noe varmt å drikke.

(14-AUG-2018 07:06 PM)

Midlertidig reduksjon av minsteprisen for rund uer

Vi viser til rundskriv nr 16/2018 (minsteprislista), der minsteprisen for rund uer er kr 15 pr kg.

Økte tilførsler av fersk rund uer har ført til fall i markedsprisene for nevnte art. Etter henvendelse fra kjøperorganisasjonene har vi i dag blitt enige om at minsteprisen for rund uer, minst 7 hg reduseres til kr 12 pr kg.

Den reduserte minsteprisen gjelder for omsetning fra og med 09. august 2018 og inntil videre, men ikke utover 26. august 2018. Fra og med 27. august 2018 gjeninnføres kr 15 pr kg som minstepris for rund uer.

(08-AUG-2018 01:20 PM)

Takk for innsatsen!

Forrige uke forlot Trygve Myrvang sjefsroret i Råfisklaget. Her forteller han om høydepunkter, tøffe tak og artigheter fra sine 31 år i salgslagets tjeneste.

 

 

Se filmen på våre facebooksider og skriv gjerne din hilsen til Trygve i kommentarfeltet

 

(08-AUG-2018 12:59 PM)

En suksesshistorie fra Lofoten: Thomas Sedeniussen er 27 år og satser alt i eget rederi!

👉 Rowenta a/s registert som aksjeselskap i 2013.
👉 Har byttet seg opp i båtstørrelse tre ganger.
👉 Strategisk kvotekjøp for å ha helårsdrift.
👉 80 % av mannskapet er under 30 år.
👉 Viser stor omsorg for mannskapet.

Silje Marie Møller har kjent Thomas siden de begge var små, og hun er mildt sagt imponert over hva han har fått til som ung entreprenør innenfor fiskeri. Når hun skulle velge emne til sin bacheloroppgave i ledelse, innovasjon og marked på Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø var valget lett - det måtte bli om Thomas og hvilke faktorer og egenskaper som ligger til grunn for å lykkes som kystfisker. I oppgaven skriver hun blant annet dette:

«Den unge gutten har de grunnleggende egenskapene som kreves for godt lederskap, og har skapt en trygg og inkluderende arbeidsplass for sine ansatte. Han har samtidig gjort strategiske trekk som har gitt selskapet gode gevinster og har bidratt til utvikling og ekspansjon. I en alder av knappe 27 år har den unge skipperen oppnådd gode resultater og fått mersmak for næringen og hva den har å tilby.»

Selv er Silje Marie kjempeinteressert i fiskeri og sjømatnæringen, og hvilke ringvirkninger den skaper. Hun mener at man ikke trenger å jobbe på fiskebåt for å jobbe med fiskeri.

Silje lånte kontorplass hos oss i Kystens Hus når hun skrev oppgaven. Vi takker så mye for laget og vi ønsker henne all mulig lykke til i fiskerinæringen i fremtiden.

Les Siljes flotte bacheloroppgave om Thomas Sedeniussens vei til suksess her

Bilde: Lisbeth Nikolaisen Drotz, Kai Nikolaisen i Lofotposten og Thomas Sedeniussen.

(25-JUL-2018 07:11 PM)

Viktig info til deg som fisker leppefisk fra Nordmøre til Finnmark!

**Les info fra Fiskeridirektoratet nøye før du leverer: rapportering ved fiske etter leppefisk 2018 finner du her
**Sluttseddel skal alltid skrives når levering og omsetning skjer samtidig.
**Ved oppsamling i merd og kum skal elektronisk landingsseddel fylles ut og sendes inn - en pr døgn (linken krever pålogging til Min Side): skriv elektronisk landingsseddel her

Ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp med pålogging til Min Side eller noe annet:
Inger Fløystad (frem til 3.august) - tel. 77 66 01 81 eller 91 77 39 48.
Ina Kjøl (fra 6.august) - tel 77 66 01 83 eller 95 14 53 12.
Benedicte Nielsen 77 66 01 02 eller 41 47 33 45.

Vi ønsker lykke til med leppefisksesongen!

Se veiledning for elektronisk registering av landingsseddel her
(19-JUL-2018 12:56 PM)

Fra 35 kroner kiloen i fjor til over 50 kroner i år!

- Fantastisk etterspørsel etter norsk rognkjeksrogn drev opp prisene til fisker i et jafs, sier omsetningssjef i Råfisklaget Willy Godtliebsen​.

Etter flere år med vanskelig marked og laber etterspørsel, fikk fisket etter rognkjeks en kraftig oppsving i år. Lite rogn på lager, miljømerking av det norske fisket fra MSC, samtidig som Island mistet sin godkjenning, er de viktigste årsakene til den utrolige økningen.

- Rognkjeksfisket er et fiske som den minste flåten kan få gode inntekter av, og foregår i en periode når hovedsesongen for torskefiske er på hell, sier Godtliebsen.

Miljømerket fra MSC - Marine Stewardship Council​ garanterer at den norske rognkjeksen kommer fra et bærekraftig fiske og godkjenningen varer til oktober 2022, men evalueres fortløpende.

Bilde: Aina Johansen.

Les hele rapporten fra årets rognkjeksfiske her

(18-JUL-2018 10:03 AM)

Blåkveitefisket 2018

1. periode av kystflåtens blåkveitefiske hadde en varighet på knappe 4 uker, og ga ei omsetning på rundt regnet 5.000 tonn til verdi 142,5 mill kroner. Se rapporten på Fisknyttsiden.

 

(05-JUL-2018 01:34 PM)

Arendalsuka 2018

Med arrangementet "Sjømat til folket!" setter Råfisklaget og resten av foreningen Norsk Villfisk (tidl. Fiskesalslagenes Samarbeidsråd) villfisk på agendaen under Norges største politiske møteplass, Arendalsuka. Se mer...

 
(05-JUL-2018 09:17 AM)

Kjøling må bli det neste!

Kjøling må bli det neste, og det er helt klart at fiskeindustrien ikke kan lykkes med sitt og vårt felles oppdrag om økt verdiskaping uten at fiskeflåten bevarer kvaliteten på råstoffet best mulig.

Råfisklaget har siden 2015 kartlagt kvalitet gjennom et tilsyn. Tatt i betraktning den positive utviklingen som er registrert på bløgging/utblødning, er det kjøling som peker seg ut som det neste kvalitetstiltaket som er innen rekkevidde med relativt enkle grep. Dette skriver Charles Ingebrigtsen og Jonette N. Braathen i Norges Råfisklag i kronikken "Kjøling må bli det neste".

Les hele kronikken "Kjøling må bli det neste"

(04-JUL-2018 01:37 PM)

Nye minstepriser for sjøltilvirket tørrfisk

Minstepriser for sjøltilvirket tørrfisk omsatt f.o.m 2. juli 2018 og inntil videre.

Fiskeslag/sortering Minstepris pr kg
Torsk, rund, prima over 600 gram 110,-
Torsk, rund, prima 400 - 600 gram 100,-
Torsk, rund, prima 200 - 400 gram 90,-

Se øvrige arter og sorteringer i rundskrivet her

Råfisklaget har laget en avtale som kjøper og fisker kan ta i bruk i forbindelse med omsetning av sjøltilvirka tørrfisk. Avtleformularet finnes på våre salgstjenestesider

 

(28-JUN-2018 10:35 AM)

Nye satser for lagsavgift

Årsmøtet i Norges Råfisklage vetok 31. mai 2018 å sette ned satsene for lagsavgift.

Avgiftssats Produkter
0,90% Ferske produkter
0,69% Ombordfryste produkter mm.
0,28% Ombordtilvirket fryst filet, farse mm.

Endringene gjelder fral 1. juli 2018.

Se alle produktkategoriene i rundskrivet her

(22-JUN-2018 10:08 AM)

Sei + MSC = sant!

Nå kan seien smykke seg med miljømerket fra MSC i fem nye år – merket som garanterer at produktet kommer fra et bærekraftig fiske.

Flere og flere land forlanger at fisken de kjøper er miljømerket, derfor er det både viktig og bra at seien nå er MSC-godkjent for fem nye år.

Vi er med på laget når våre fiskerier sertifiseres som ansvarlig og bærekraftig.

Det nye sertifikatet vil bli tilgjengelig for nedlasting 16. juni.

Her kan du laste ned den nye godkjenningen sammen med de andre av våre arter og fiskerier som kan smykke seg med ulike miljømerker

Foto: Threse Wahl

(13-JUN-2018 10:19 AM)

Bli med på tørrfisk-smaking i Nord!

En unik mulighet til å smake på ulike tørrfiskretter!

Hvor: Fra Helgeland til Finnmark (se hvilke restauranter i linken under).
Når: 18. - 24. juni.
Hvem: Alle som ønsker å smake denne fantastiske råvaren.

Se hvilke spisesteder du kan smake unike tørrfiskretter her Se mer informasjon i eventet på facebook her

Bilde: Norges Sjømatråd, Tom Haga

(13-JUN-2018 09:48 AM)

Norges beste klippfisk er kåret!

Jangaard Export AS avd. Kleivane er kåret til Norges beste klippfisk 2018! Det ble høytidelig markert på Lossiusgården i Kristiansund torsdags kveld.

Gratulerer så mye!

(08-JUN-2018 07:48 AM)

Søknadsfrist støttefond for mottaksstasjoner

Vi minner om at fristen for innsending av søknad for drift og investeringstilskudd for mottaksstasjoner i Finnmark, Troms og Nordland er 30.06.2018.

Informasjon, søknadsskjema og regelverk finner du her

Søknaden sendes til formapost@rafisklaget.no

Kontaktpersoner:
Tove Isaksen, tel. 975 09 062, tove.isaksen@rafisklaget.no
Willy Godtliebsen, tel. 951 09 277, willy.godtliebsen@rafisklaget.no

(07-JUN-2018 09:25 AM)

Pressisering av fakturering, betalingsvilkår og forsinkelsesrenter

Norges Råfisklag vil gjøre endringer i sats for forsinkelsesrenter til 0,70% pr mnd. Videre vil godskrift av renter for betaling før forfall bortfalle I sin helhet se rundskriv her.

(05-JUN-2018 12:16 PM)

Mattilsynet dispenserer fra kravet til bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund

Mattilsynet har fattet vedtak om dispensasjon fra kravet om bløgging/sløying i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer §§7 og 8, gjeldende for notfanget sei som innfryses rund for eksport til tredjeland.
 
Det presiseres i vedtaket at fisk som ikke bløgges og/eller sløyes, likevel skal håndteres slik at kvaliteten ikke forringes i form av skader, buktæring og andre innvollsmerker, framtredende nedbrytingsprosesser eller unormale sensoriske egenskaper.
 
Dispensasjonen gjelder fram til det fastsettes nytt regelverk som regulerer forholdet eller Mattilsynet bestemmer noe annet.

(31-MAY-2018 02:16 PM)

Årets kvalitetsfisker 2018

Tor Inge Nilsen ble kåret til Årets kvalitetsfisker for sitt utrettelige kvalitetsarbeid under Råfisklagets årsmøte 2018.

-Det kan aldri bli nok fokus på kvalitet i fiskerinæringa, sier den unge fiskeren.

Det var statssekretær Veronica Isabel Pedersen fra Nærings- og Fiskeridepartementet som delte ut prisen.

 

 

Pressemelding Årets kvalitetsfisker 2018

 

(30-MAY-2018 02:55 PM)

Foredrag fra Årsmøtet 2018

Vi legger ut alle innleggene fra Råfisklagets årsmøte fortløpende, du finner de på vår Årsmøteside her.

I tillegg sender vi live og poster fra årsmøtet på våre facebooksider her.

(30-MAY-2018 10:00 AM)

Gode sjømatvenn! Hva er ditt favorittprodukt av norsk sjømat?

Det Norske Måltid skal kåre landets beste mat- og drikkeprodukter – og nå er påmeldingen åpnet! Vi oppfordrer sjømatbedrifter over hele landet til delta.

Fortell hva som er din(e) favoritt(er) og la produsenten vite at du synes de skal melde seg på kåringen ved å tagge dem i kommentarfeltet i facebookposten, se link lenger ned i saken. (Du kan selvsagt også oppfordre dem direkte.)

Noen av kategoriene som man kan vinne i:
**Årets sjømat foredlet (påmeldingfrist 6. juli)
**Årets sjømat villfanget (påmeldingfrist 18. august)
**Årets godbit (påmeldingfrist 18. august)

Det Norske Måltid er landets viktigste og mest prestisjefylte prisutdeling, og Råfisklaget er med på laget når de beste mat- og drikkeproduktene i Norge kåres.

Les mer om konkurransen og påmelding her Tagg en produsent som du synes skal melde seg på Det Norske Måltid på facebook her

(23-MAY-2018 06:02 PM)

Redusert minstepris for små sei omsatt rund

Norges Råfisklag og Sjømat Norge er enig om å redusere minsteprisen for nevnte kategori til følgende, gjeldende omsetning fra og med 23. mai 2018 inntil videre, men ikke utover 31. oktober 2018: Rund sei under 1,6 kg, lovlig fanget kr 3,30 pr kg se rundskriv her.

(22-MAY-2018 02:09 PM)

Økning av maksimalkvoten i fisket etter rognkjeks

Fiskeridirektoratet melder om økning i kvoten til norske fartøy med adgang til å delta i fisket etter rognkjeks Nordland, Troms og Finnmark i 2018 økes i dag 16. mai. Økningen er fra et kvantum rognkjeks tilsvarende 4 000 kg til et kvantum rognkjeks tilsvarende 7 000 kg utilvirket rognkjeksrogn, les meldingen på fiskeridir.no.

(16-MAY-2018 02:58 PM)

Nye minstepriser på reke

I gårdagens prisforhandling med kjøpergruppen representert ved Sjømat Norge og Norske Sjømatbedrifters Landsforening, ble det enighet om nye minstepriser gjeldende fra og med 21. mai 2018 og inntil videre, se alle prisene i rundskriv 2018/19 her.

(16-MAY-2018 10:33 AM)

Skreipatruljen oppsummerer: Tidenes beste sesong for kvalitetsmerket Skrei!

Nå er årets sesong for pakking av kvalitetsmerket Skrei avsluttet. Skreipatruljen ser tilbake på nok en eventyrlig sesong; Kontrollene av den kvalitetsmerkede skreien har aldri vist bedre resultater.

– Pakkerne har jevnt over gjort en meget god jobb i år, sier kontrollsjef i Norges Råfisklag Charles Ingebrigtsen fornøyd.

Sesongen for å pakke kvalitetsmerket skrei varer fra 1. januar til og med 30. april. Patruljen har på denne tiden kontrollert 149 partier skrei og 24 partier skreifilet. Det betyr at kvaliteten på rundt 2400 fisker og 10.000 kg har blitt undersøkt i løpet av årets sesong.

Les kontrollsjefens oppsummering og oppfordring her

(15-MAY-2018 07:03 PM)

NYE MINSTEPRISER: Sommerprisen på reke går opp!

**Reke, kokt med skall opp 5 kroner til 80,00 kroner.

Sommerprisen varer en uke lengre enn i fjor, og i perioden mellom 28. mai og 13. august.

Reker fanget av norske fiskere er sertifisert som ansvarlig og bærekraftig fangst etter internasjonale miljøstandarder.

Prisdrøftelsene ble gjennomført sammen med Sjømat Norge og Norske Sjømatbedrifters Landsforening - NSL.

Les hele prssemeldingen her

Se alle minstepriser på reke i rundskriv 2018/19 her

(15-MAY-2018 03:58 PM)

Ryddet fem tonn søppel på tre timer!

I enkelte viker knitret det av gamle plastflasker under gresset. Der fant vi lag på lag med flasker, dunker og matbeholdere – og fiskeredskap. Slik kan vi ikke ha det. Vi trenger en total holdningsendring, i befolkningen generelt og blant fiskere og andre som ferdes på havet!

Sammen med Redningsselskapet arrangerte Råfisklaget ryddeaksjon på Strandryddedagen, lørdag 5. mai. Redningsselskapet Region Nord stilte med alle tilgjengelige fartøy, fra redningsskøyter til småbåter. Til sammen var det hele 50 frammøtte som brukte lørdagen på å rydde i fjæra, og vi ryddet Nordvika, Styrsøya og Løksfjorden. Bare på disse buktene fant vi svimlende fem tonn med søppel.

Vi takker alle for en fantastisk innsats!

Les mer om aksjonen og hva vi fant mest av herSe den fantastiske billedserien fra aksjonen på våre facebooksider her

#rentmiljø

(09-MAY-2018 07:44 PM)

Skreifisket – vinterens største eventyr!

Hvert år får Norge en fantastisk gave fra naturen. Millioner av gytemoden torsk svømmer fra Barentshavet for å gyte langs kysten av Nord-Norge. Skreien, «fisken som skrider», har skapt grunnlag for liv i mange tusen år langs en kyst som ellers kan være nokså ugjestmild. Skreien er hovedgrunnen til at vi fortsatt har god aktivitet i svært mange fiskevær langs kysten vår.

Vinterens fiske har vært meget vellykket. Det har vært gode driftsforhold og god tilgang på skrei. Fra årsskiftet til og med april måned landet norske fiskebåter 216 millioner kilo (216 000 tonn) torsk i Råfisklagets distrikt.

Hvor mye fisk er egentlig dette? Hvis vi skulle fordele denne fisken i Norge så ville hver nordmann ha tilgang på 40 kg torsk i denne perioden. Imidlertid eksporteres det aller meste av torsken vår til hele verden som nydelig saltfisk, klippfisk, tørrfisk, filet eller hel fersk eller fryst fisk.

Våre fagfolk har oppsummert en av naturens underverker; Skreifisket - les hele kronikken her

Av: Svein Ove Haugland, ass. direktør og Charles Aas, rådgiver, Norges Råfisklag.

Bilde: Ørjan Henriksen

(08-MAY-2018 09:12 AM)

Det er helt klart at vi som fiskere også må ta ansvar

For det er faktisk vi som i stor grad blir rammet når konsekvensene av forurensingene av havet kommer for en dag.

Det sa fisker Paul Jensen da vi møtte han i Ersfjorden og slo av en prat om den enorme miljøutfordringen vi står ovenfor i dag.

– Vi må bli i stand til å verne oss for fremtidige farer, og det kan godt hende at dette blir et vendepunkt - jeg håper det!

Vil du bidra til dette vendepunktet, og dermed til et bedre havmiljø? Da oppfordrer vi deg til å bli med på vår ryddeaksjon:

Norges Råfisklag har satt av 1 million kroner til støtte av ryddeaksjoner i fjæra langs kysten i vårt distrikt (fra Vevang i sør til russegrensa i nord) i 2018. Vi oppfordrer derfor alle - enkeltpersoner, lag, næringsaktører og organisasjoner - til å bli med på dette gode tiltaket som gir tilbake til både lokalsamfunnene langs kysten generelt, og villfisknæringen spesielt, les mer om hvordan du søker her.

Se filmen på våre facebooksider og hør hvordan Paul jobber for et bedre havmiljø!

(04-MAY-2018 07:03 PM)

Hva tenker folk om fisk på middagsbordet?

Nylig kom gladmeldingen om at pilene for salg av fisk i norske dagligvarebutikker skyter til værs.

Vi dro derfor ut for å høre hva folk på gata tenker om fisk på middagsbordet.

 

Se hva folk svarte i filmen på våre facebooksider her

(27-APR-2018 06:33 PM)

Kåring av Norges beste klippfisk 2018!

Klippfisk er et ettertraktet produkt både nasjonalt og internasjonalt, og det er ingen som lager den bedre enn norske produsenter. Men hvem lager den aller beste klippfisken?

Sammen med Norges sjømatråd, Klippfiskakademiet, Kristiansund Kommune og Norsk klippfiskmuseum, setter vi klippfisk i fokus og arrangerer «Norges beste klippfisk 2018» - torsdag 7. juni i Kristiansund.

Kjenner du en klippfiskprodusent som bør delta? Tips dem gjerne - det er ikke for sent å melde seg på.

I tilknytning til konkurransen blir det fiskeriseminar på Thon Hotell Innlandet i Kristiansund (event og program kommer), etterfulgt av høytidelig kåring av vinneren og middag i hyggelig lag.

For mer informasjon om arrangementet, konkurranseregler og påmelding, send e-post til inger.johnsen@rafisklaget.no.

Se den helt fantastiske opphavsfilmen om norsk klippfisk fra Norges Sjømatråd på våre facebooksider her

Bilde: Norges Sjømatråd.

(26-APR-2018 06:06 PM)

Buenísmo! Fantastisk effekt av å ta med spanske journalister på skreitur i Norge!

Norges Sjømatråd inviterer hvert år journalister og kokker fra de viktigste markedene til Norge for å få oppleve det fantastiske eventyret om skreien i nord. Vår skreipatrulje bistår alltid og viser frem hva som skal til for at en torsk skal kunne pynte seg med kvalitetsmerket Skrei.

Denne oversikten viser hvor viktig jobb som gjøres for skreien - i dette tilfelle det største markedet for kvalitetsmerket Skrei. Vi er stolte over at våre fagfolk i skreipatruljen er en del av denne fantastiske jobben.

Besøket er dekt av et titalls spanske medier, blant annet av RTVE 1 - som er en av Spanias største TV-kanaler.

Se reportasjen fra TVE 1 på våre facebooksider her (Obs: Reportasjen er på spansk, men vi anbefaler å se de flotte bildene)

(24-APR-2018 07:07 PM)

VIKTIG INFORMASJON TIL FISKERE OM DISTRIKTSKVOTEORDNINGEN:

Planlegger du å delta i dette fisket ber vi deg om å avtale levering med kjøper før oppstart!

**Fiskefartøy som er påmeldt ordningen innen fristen 15. april kan delta i 2018.
**Fisket innenfor ordningen starter 1. mai 2018.
**Påmeldt fartøy må levere fangst innen 1. oktober for å ikke miste retten til å delta i ordningen ut året.
**Maksimalkvoten er 10 tonn rund torsk per fartøy.
**Det er et vilkår at kvotetype «distriktskvote» angis på landings- og sluttseddel.
**Fangst på andre arter, for eksempel sei og hyse, føres på egne landings- og sluttsedler med kvotetype «vanlig kvote».
**Fangsten må leveres i Gamvik- eller Lebesby kommune i Finnmark.

HUSK: Dersom du planlegger å delta i dette fisket, så må du sikre leveringsavtale med kjøper før oppstart. Kontaktinformasjon til aktuelle fiskemottak i Gamvik- og Lebesby kommune finner du i linken lenger ned.

Fisk levert på distriktskvoteordningen inngår ikke i beregningsgrunnlag for andre bonusordninger av torsk.

Fiskeforedlingsbedriften der fangsten leveres må ha godkjenning etter Mattilsynets produksjonskoder PP, PP-ST, PP-SA, PP-KL og/eller FFPP-P. Samtidig, og må bearbeide 100% av torskefangstene før videresalg.

Det er Fiskeridirektoratet som forvalter regelverket om distriktkvoteordningen og har fastsatt kvotenivå basert på rådgivning fra sjø- og landsiden i fiskerinæringen, les mer her.

Her finner du en oversikt med kontaktinformasjon til aktuelle fiskemottak i Gamvik- og Lebesby kommune

(23-APR-2018 03:32 PM)

Her er vinnerne i Råfisklagets skolekonkurranse om sjømat!

 

Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom». Dette er pengepremien klassene mottar for bidragene:

**VG1 studiespesialisering på Vardø videregående skole - 7500 kroner.
**Klasse 9A på Øksnes skole - 7500 kroner.
**Ungdomstrinnet på Husøy skole - 5000 kroner.

 

Med konkurransen «sjømat og ungdom» ønsket vi å rette et sterkere fokus på sjømatnæringen blant neste generasjon sjømatkonsumenter og forvaltere av havets ressurser; ungdommen. Det spises nemlig for lite fisk. I 2017 ble det spist 15 prosent mindre fisk enn året før, og den største nedgangen er blant dem under 34 år, viser tall fra Norges sjømatråd. Råfisklaget ville ha et klarere bilde av hvilket forhold unge har til næringen, og de innsendte bidragene viser at elevene tok oppdraget på alvor.

– Videosnuttene illustrerer tydelig at fiske og sjømat betyr mye for ungdom i dag. Det er gode historier fra land og sjø, med norsk villfisk i fokus. Det er flott å se, sier prosjektleder i Norges Råfisklag, Lisbeth Drotz.

Vi har laget en pressemelding som omhandler hver av vinnerne som du finner på denne siden

(19-APR-2018 03:04 PM)

Råfisklagets forretningsregler

Våre forretningsregler er oppdatert og gjelder fra 26. februar 2018, du finner de her.

(19-APR-2018 11:52 AM)

Anmodning om redusert fiske etter lyr

Markedssituasjonen for fersk lyr er utfordrende, med økte tilførsler og reduserte priser.

Norges Råfisklag anmoder derfor om at fiske der lyr inngår, begrenses og tilpasses kjøpers etterspørsel.

(18-APR-2018 02:28 PM)

Som fiskekjøper setter jeg umåtelig pris på å få lov til å kjøpe Finn Tores fisk!

Innkjøpssjef for Norway Seafoods As i Båtsfjord Ørjan Nergaard hyllet Finn Tore Frantzen da han ble tildelt prisen «Årets kvalitetsfisker 2017». Vet du om en fisker eller et mannskap som fortjener å vinne prisen i år?

Noen som alltid gjør det lille ekstra for at fisken skal få den aller beste starten på sin reise til å bli et herlig måltid? Fiskere som, uansett hvilket fiske, alltid sørger for å; røkte bruket ofte, bløgge fisken umiddelbart, unngå fall og slagskader – og som alltid kjøler fisken raskt?

Fristen for å foreslå din kandidat er 1. mai. Vi sender live på våre facebooksider når prisen deles ut under Råfisklagets årsmøte onsdag 30. mai.

Foreslå din kandidat her Se filmen når Ørjan hyllet Finn Tore på våre facebooksider her

(17-APR-2018 08:02 PM)

Minstepriser for småsei under 40 cm

I rundskriv nr 15/2018 ble særskilt minstepris for småsei gjort gjeldende tilpasset et fiske i område mellom 66°33’N og 62°N der minstemålet for de første 3.000 tonnene som fiskes med seinot er satt til 35 cm.
 
Etter henvendelse fra Sjømat Norge gjøres tilsvarende minstepriser gjeldende for småsei i nevnte kategori omsatt i hele Råfisklagets distrikt
(13-APR-2018 03:38 PM)

Minstepriser for blåkveite omsatt f.o.m. 16. april

Med henvisning til rundskriv nr 16/2018 tar vi her med minsteprisene for forskjellige leveringstilstander av blåkveite (kr pr kg levert vekt) som gjelder fra og med 16. april 2018 og inntil videre. Se hele rundskrivet her

(13-APR-2018 03:34 PM)

NYE MINSTEPRISER: Økning for blåkveite, steinbit, kvitlange, uer og rødspette - uendret for hyse.

Her er et utdrag av de nye minsteprisene fra og med 16. april:

**Blåkveite opp 1 krone til 26,00 kroner (for størrelse 1,0-2,0 kg)
**Blåkveite opp 2,50 kroner til 23,50 kroner (for størrelse under 1,0 kg​)

**Flekksteinbit opp 1 krone til 12,50 kroner (for størrelse over 3,0 kg​)
**Flekksteinbit opp 1 krone til 11,00 kroner (for størrelse 1,0-3,0 kg​)
**Gråsteinbit opp 1 krone til 11,00 kroner (for størrelse over 3,0 kg​)

**Kvitlange opp 50 øre til 11,00 kroner (for størrelse over 2,0 kg)
**Kvitlange opp 50 øre til 10,00 kroner (for størrelse 0,7-2,0 kg​)

**Uer opp 50 øre til 15,00 kroner (for sløyd over 5 hg​)
**Uer opp 50 øre til 15,00 kroner (for rund over 7 hg)​

**Rødspette opp 1 krone til 8,00 kroner (for størrelse over 650 g​)
**Rødspette opp 50 øre til 7,00 kroner (for størrelse under 650 g​)

Minsteprisene for torsk og sei var ikke tema under dagens drøftelser og følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som fremgår på våre nettsider her.

Ny minsteprisliste blir publisert på våre nettsider i løpet av morgendagen.

Prisdrøftelsene ble gjennomført sammen med Sjømat Norge, Norske Sjømatbedrifters Landsforening - NSL og Fiskekjøpernes Forening.

Les hele pressemeldingen her

Se minsteprislisten her

 

(12-APR-2018 07:08 PM)

– Ved Røst fant vi 32.000 egg presset inn på én kvadratmeter!

Ingen har observert så mange egg per kvadratmeter noen gang før.

Det sier toktleder for Havforskningsinstituttet Knut Korsbrekke, som opplyser at den gamle rekorden var på 28.000 egg.

Havforskningsinstituttet har nettopp gjennomført sitt årlige skreitokt, som dekker gyteinnsiget av torsk til Vesterålen og Lofoten i perioden 22. mars til 8. april. Toktet viser samtidig en tydelig nedgang av gytemoden torsk i forhold til fjorårets dekning og dette er tydeligst på Røstbanken.

Hovedformålet er å samle mest mulig data som til slutt blir et råd fra ICES, Det Internasjonale Havforskningsrådet, om neste års torskekvote.

Les mer om hva forskerne så på toktet i lofotposten.no her

(13-APR-2018 09:03 AM)

Er du under 30 år og yrkesfisker? Bli med på årsmøtet!

Råfisklagets årsmøte setter kursen for salgslagets arbeid framover, og er i tillegg en god, relevant og hyggelig møteplass for fiskere.

Vi er opptatt av å slippe unge mennesker til der beslutningene skal tas. Derfor vil vi spandere reise, hotell og opphold på noen heldige unge fiskere, slik at de kan delta på årsmøtet vårt. Vil du være en av dem?

Skriv til oss i kommentarfeltet på facebookposten (se link nederst), og du er med i trekningen. Frist for å delta: 9. mai.

ÅRSMØTET
Dato: 30.-31. mai.
Sted: Radisson Blu i Tromsø.

Se hele programmet herSkriv deg på i kommentarfeltet på facebook her

Bilde: Fisker Stephan Solhaug ombord på «Lysbøen» fikk en flott kveite i fangsten midt under torskefisket i februar.

(11-APR-2018 07:07 PM)

Krabbe og skalldyrmøte i Bodø 19. april

Er du krabbe og skalldyrfisker i Nordland? Hitramat AS inviterer nå til møte for sine fiskere og samarbeidspartnere i Nordland. På programmet står aktuelle tema om krabbe- og kongesneglfisket; marked, rigging av båt, en ny type agn, biologi, kvalitet, lønnsomt fiske på ikke kvotebelagte arter, og generell info om Hitramat.

I tillegg til Hitramat, vil representanter fra Møreforsking AS, Nordland Fylkes Fiskarlag, utstyrsleverandører og vi i Norges Råfisklag bidra med innlegg.

**Tid: 12.00-18.00
**Sted: Skagen Hotell, Bodø.

Hitramat inviterer også til 3-retters middag for de som ønsker å fortsette kvelden i hyggelig lag.

Påmelding sendes på epost til: kul@hitramat.no eller til tlf.: 907 45 095.

Påmeldingsfrist: 15. april (oppgi navn og hvor mange som kommer).

Bilde: Norges Sjømatråd, Johan Wildhagen

(10-APR-2018 07:06 PM)

Folk vil ha mer fisk!

Denne gladnyheten kom dagligvarekjedene med forrige uke.

KIWI​ økte fiskesalget med 12,9 prosent – målt i volum – i årets to første måneder. Coop melder om en økning på 7 prosent, REMA 1000 har registrert en økning på 27 prosent.

Takket være alle de 5500 fiskerne som har levert fisk og skalldyr i vårt distrikt, kan norges befolkning nyte norsk villfisk i ypperste klasse. Visste du at disse har fisket og levert 290 millioner kilo sjømat hittil i år? Løp og kjøp! 🐟🦀

Les hele saken på iTromso.no her

Bilde: Norges sjømatråd, Synnøve Dreyer.

(09-APR-2018 06:02 PM)

Det er fisket og levert torsk for over 3 milliarder kroner fra norske fiskere hittil i år!

- Skreien skaper liv på kysten, mat på bordet, og verdier til Norge!
Det sa assisterende direktør Svein Ove Haugland i et radiointervju om skreifisket så langt i år på NRK Nordland i morges.

Skreien er en solid merkevare, og bare i Lofoten og Vesterålen har det blitt fisket og levert hele 80 millioner kilo skrei hittil i år.

I dag runder vi 5 milliarder kroner i fisket og levert sjømat av våre fiskere fra Vevang i sør til russegransa i nord. Samtidig viser tallene til Norges sjømatråd tidenes beste kvartal for torskeeksporten.

- Dette er det beste kvartalet for torsk noensinne, med en samlet eksportverdi på over 3 milliarder kroner. Spesielt klippfisk, saltfisk og fersk hel torsk har opplevd en prisoppgang, med henholdsvis 19, 12 og 7 prosents økning. Dette skyldes en god etterspørsel i våre viktigste konsummarkeder, som Portugal og Spania, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd Ingrid Kristine Pettersen.

Hør Svein Ove oppsummere sesongen på NRK Nordland herNorges Sjømatråd melder om tidenes beste kvartal for torskeeksporten her

Bilde: Norges Sjømatråd, Tom Haga.

(05-APR-2018 06:07 PM)

Minstepris for notfanget sei fisket i område med dispensasjon fra minstemålet

(28-MAR-2018 12:04 PM)

- Utstyr kan aldri erstatte holdning!

Det sier Finn Tore Frantzen, som ble kåret «årets kvalitetsfisker» i fjor. Han har tilpasset båten sin for mest mulig skånsom behandling av fisken. Finn Tore er genuint opptatt av at fisken han leverer skal være i like godt skikk som når den ble fanget.

- Det er ikke bestandig at utstyr kan erstatte holdning til at fisk er et førsteklasses produkt som skal leveres til fiskekjøperen i vel så god kvalitet som da den ble dratt ombord, presiserer han.

Kjenner du noen som fortjener å vinne den ærefulle prisen i år? Foreslå din kandidat her - og husk; du kan nominere hele mannskap: 

Fristen for å foreslå din kandidat er 1. mai. Vi sender live på facebook når prisen deles ut under Råfisklagets årsmøte onsdag 30. mai.

Se hvordan Finn Tore har rigget båten sin for å ta vare på fisken på våre facebooksider her

(29-MAR-2018 06:33 PM)

- Fisken var inne i sitt åttende døgn, og av helt utmerket kvalitet!

Det sier avdelingsdirektør for ressurs og miljø i Norges Råfisklag Charles Ingebrigtsen.

Skreipatruljen har nettopp gjennomført sin obligatoriske sjekk av kvalitetsmerket Skrei i Spania - det viktigste og største markedet for skrei, og det som ligger lengst unna Norge. Det stiller derfor ekstra store krav til at fisken som pakkes har blitt behandlet helt riktig fra den blir fanget. Både Jan-Erik Jensen og Charles Ingebrigtsen var fornøyd med skreien de kontrollerte i Spania.

- Fisken må ha vært av topp kvalitet helt fra fiskebåten. Her har alle gjort alt rett i alle ledd, det er kun på den måten fisken opprettholder så høy kvalitet etter åtte døgn, sier Ingebrigtsen.

På kontrollrunden i Spania besøkte patruljen en av Europas største fiskemarked «Mercamadrid» i tillegg til flere omlastingsterminaler. Patruljen som fort ble titulert "fish police" tiltrakk seg en del oppmerksomhet, og ble stadig spurt om hva de kontrollerte og hvorfor.

- Vi så mye kvalitetsmerket Skrei på stedene vi besøkte, og alle vi pratet med virket stolt over kvalitetsmerket. Det er veldig gledelig, og lover godt for fortsettelsen, fastslår Ingebrigtsen.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

Se fler bilder fra kontrollen på våre facebooksider her

(27-MAR-2018 08:03 PM)

Åpningstider påsken

Vi har åpent frem til onsdag kl. 12:00, og holder stengt hele påsken. Vi er på plass igjen tirsdag 3. april kl. 08:00.

Åpningstider vakttelefon sluttsedler er mellom kl. 12:00-18:00 alle dager i påsken.

Vi ønsker alle en riktig god påske!
(26-MAR-2018 09:04 AM)

Hvem kjøper fisk i påsken?

Opplysninger fra kjøper om leveransesituasjonen påsken 2018.

Se oversikt her

(23-MAR-2018 05:03 PM)

Minstepriser og omsetningsbestemmelser for taskekrabbe

Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018. Minsteprisen for ho- og hannkrabbe minst 13 cm økes da med 25 øre pr kg.

**Hokrabbe, minst 13 cm 11,00 kr/kg.
**Hannkrabbe, minst 13 cm 11,00 kr/kg.

Det er videre ikke tillatt for fiskerne å fjerne klør fra krabbene før levering

Se rundskriv her

(21-MAR-2018 09:23 AM)

Nye minstepriser og omsetningsbestemmelser for rognkjeksrogn 2018

Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn gjeldende fra 21. mars 2018.
Minsteprisen for utilvirket rogn økes med kr 5,- pr kg, og økningen for sjøltirvirket rogn økes med kr 800,- pr tønne.

**Rogn av rognkjeks, utilvirket:  39,00 kr/kg.
**Rognkjeksrogn, sjøltilvirket i tønner:  5 500,- kr/tønne.

Fisker anmodes om ikke å starte fangst/produksjon før avtale med kjøper om salg/pris foreligger.

Se rundskriv her

(21-MAR-2018 08:55 AM)

Vil du bli trainee ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel?

Har du lyst på en utfordrende, spennende og variert start på karrieren? Og samtidig lære mer om Nord-Norges forhold til EU?

Nord-Norges Europakontor har en ledig traineestilling fra starten av september 2018 til ut juni 2019.

Arbeidsoppgavene vil inkludere:
•Informasjonsarbeid og oppdatering av kontorets hjemmesider og sosiale medier.
•Overvåking av EU-politikk med relevans for Nord-Norge, herunder regionalpolitikk, nordområdepolitikk, fiskeri, olje og gass, transport, forskning og utviklingsarbeid (FoU), Barentsregionen, kultur og urfolk.
•Organisering av seminarer og studiebesøk.
•Kontaktarbeid mot relevante aktører i Brussel.
•Administrativt arbeid for kontoret.

Traineeoppholdet er over en periode på ti måneder med oppstart i begynnelsen av september 2018. Arbeidssted er Brussel, Belgia.

Les mer og søk på northnorway.org her

(13-MAR-2018 03:25 PM)

SKOLEKONKURRANSE: HVA BETYR FISKE OG SJØMAT FOR DEG?

Fortsatt sjanse til å vinne inntil 20.000 kroner til klassen din - men da må du være rask! Frist for innsending av konkurransebidrag er 23. mars 2018.

Norges Råfisklag inviterer alle ungdomsskole- og videregåendeskoleelevene i vårt distrikt (fra Nordmøre til Finnmark) til å delta i vår nye videokonkurranse. Det er totalt 20.000 kroner i premiepotten, og vi trekker inntil fire vinnere. Konkurransen dedikeres temaet «sjømat og ungdom».

Vi ønsker å se videosnutter som forklarer hva norsk, villfanget sjømat betyr for unge i dag. Alt du som bidragsyter trenger å gjøre for å delta er å sende inn en videosnutt (på maks 2 minutter) som på en eller annen måte svarer på spørsmålet: «Hva betyr fiske og norsk, villfanget sjømat for deg?».

Videoen kan vise ditt personlige forhold til fiske og sjømat, det kan være gode historier, inspirerende mennesker, konkrete situasjoner – ja, her er det bare fantasien som setter grenser.

Her trenger man ikke være filmskaper for å vinne. Vi dømmer etter kriterier som varierer fra faglig substans og engasjement.

Les mer om konkurransen og delta på sjomattilfolket.rafisklaget.no her

(12-MAR-2018 06:01 PM)

Stopp i fisket etter torsk for fartøy i åpen gruppe

Fiskeridirektoratet stopper fisket på maksimalkvotetillegg for fartøy i åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62°N, fra mandag 12. mars.

Det vil si at fisket og faststående bruk må avsluttes/dras opp innen søndag kveld kl. 23:59.

Fisket fortsetter innenfor garantere kvoter, les meldingen på fiskeridir.no her

(09-MAR-2018 02:50 PM)

VELKOMMEN PÅ FISKERMØTER I LOFOTEN

Er du fisker/fiskekjøper i Lofoten og ønsker en oppdatering på fisket og markedet? Vil du prate fisk med andre interesserte?

Møt opp på fiskermøter i Henningsvær eller Ballstad neste uke!
** Henningsvær – Velferden i Henningsvær, mandag 12. mars kl. 18:00.
** Ballstad - Kafé 8373 (tidligere Velferdslokalet) på Ballstad, torsdag 15. mars kl. 18:00.

Møtene holdes som åpne møter for aktører i næringen – velkommen!

I tillegg til å få en oppdatering på fisket og markedet, er det en god arena for å diskutere fag, fiskeripolitikk og kvalitet – og ikke minst blir det gode muligheter til å utveksle synspunkter og dele erfaringer.

Møtene arrangerer vi sammen med Norges Fiskarlag og Nordland Fylkes Fiskarlag.

I Henningsvær deltar:
**Norges Fiskarlag ved Kjell Ingebrigtsen og Otto Gregussen.
**Nordland Fylkes Fiskarlag ved Steinar Jonassen.
**Norges Råfisklag ved Johnny Caspersen, Kjell-Bjørnar Bakken, Svein Ove Haugland, Brita Å. Rasmussen og Jan Erik Strøm.

På Ballstad deltar:
**Nordland Fylkes Fiskarlag ved Steinar Jonassen.
**Norges Råfisklag ved Svein Ove Haugland og Brita Å. Rasmussen.

(08-MAR-2018 05:57 PM)

- Når vi åpnet lokket på eskene med kvalitetsmerket Skrei ble vi både glad og stolt!

Det sier skreipatruljens Jan-Erik Jensen og Arne-Magne Andersen om fisken de sjekket på omlastingsterminaler i Danmark og Oslo forrige uke.

Det er nå toppsesong for pakking av kvalitetsmerket Skrei, og under denne kontrollrunden sjekket patruljen over 600 skrei - det er over 2700 kilo fisk! Noe av dette var kvalitetsmerket Skreifilet, men mestparten var hel fisk.

- Hvis vi skal gi et par tilbakemeldinger til pakkerne om forbedring, må det være å kaste et ekstra blikk på at finnene til fisken ikke er røde og at fisken som det skjæres filet av skal være like fin som den som pakkes hel, sier skreipatruljens Arne Magne.

- Det kan kanskje virke litt pirkete, men standarden er krystallklar og det er kun den aller fineste fisken som kan bli kvalitetsmerket Skrei, sier Jan-Erik og Arne Magne samstemt. Næringsaktørene har selv vært med å sette kravene i skreistandarden, og skreipatruljen kontrollerer at de følges og at skreien som pakkes tilfredsstiller kravene.

Patruljen er veldig fornøyd med kvaliteten på fisken hittil i år, og har en klar beskjed til de som pakker; fortsett sånn! 

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

Les mer om skreipatruljen og kvalitetsmerket Skrei her

 

(06-MAR-2018 06:09 PM)

Informasjon fra Skatteetaten til deg som selger egen fangst

Denne brosjyren fra Skatteetaten veileder hva du må gjøre når du selger egen fangst.

Slik dokumenterer du salget av fisk riktig:

• Hovedregelen er at du skal registrere alle salg fortløpende på kassaapparat, terminal eller likeverdige system.
• Dersom du har en omsetning under 278.000 kroner, og ikke har kassaapparat, må du:
** føre kontantsalget fortløpende i innbundet bok med forhåndsnummererte sider.
**eller bruke kvitteringsblokk med blåkopi.
• Ved kaisalg skal faktisk salgssum også føres i sluttseddelen.

Les mer og last ned informasjonsbrosjyre fra Skatteetaten her (pdf)

(01-MAR-2018 12:11 PM)

Foreslå din kandidat: Årets kvalitetsfisker 2018

Hvem mener du fortjener den ærefulle prisen «Årets kvalitetsfisker»? Kåringen går av stabelen i mai, og Råfisklaget mottar nå forslag til kandidater.

– Blant alle hardtarbeidende og dyktige fiskere i Råfisklagets distrikt, vet vi at det finnes fiskere og fartøy som strekker seg ekstra langt for å levere fisk av aller ypperste kvalitet. Disse vil vi løfte fram og hedre, sier rådgiver Charles Aas i Norges Råfisklag. 

I mai skal Råfisklaget dele ut prisen «Årets kvalitetsfisker» for 15. gang. Prisen deles ut til én eller flere fiskere, eller hele mannskap, på fartøy som utøver sitt fiskeri med gode kvalitetsholdninger. Nå ønsker fiskesalgslaget hjelp til å finne årets kandidater.

Kåringen foregår slik:
**Folket sender inn sine kandidater.
**Råfisklagets fagjury går igjennom forslagene og sjekker referanser hos fiskekjøpere og kvalitetskontrollører.
**30. mai kåres «Årets kvalitetsfisker» på Råfisklagets årsmøte i Tromsø.

Nominasjonen må ha bakgrunn i fiske eller fangst levert i Norges Råfisklags distrikt. Det er ingen restriksjoner i forhold til båttype, redskapstype eller fiskerier, men det stilles strenge krav til vinneren, ifølge Råfisklaget. 

På bildet ser vi Årets kvalitetsfisker 2017 Finn Tore Frantzen. Bilde: ©ArcticSupreme, fotograf Marius Fiskum.

Les hele pressemeldingen her

Foreslå din kandidat til Årets kvalitetsfisker 2018 her Se hvem som tidligere har mottatt prisen her

(28-FEB-2018 02:42 PM)

Førings- og pakketilskudd 2018

(27-FEB-2018 02:11 PM)

Minstepriser og omsetningsbestemmelser for hvalprodukter 2018

Følgende minstepriser gjelder f.o.m. 26.02.2018 og inntil videre:

**Kvalkjøtt anvendelse konsum 35,35 kr/kg.
**Kvalspekk og finner til konsum 0,01 kr/kg.

Norges Råfisklag legger til grunn for årets omsetning av kvalprodukter at all omsetning skal baseres på leveringsavtale inngått mellom fanger og kjøper før fangststart. Leveringsavtalen forutsettes å inneholde både fangst-/ avtaleperiode, pris og kvantum. Til dette formål har vi utarbeidet eget avtaleformular, jfr. vedlegg. Vi presiserer at ingen fartøy tillates å gå ut på fangsttur uten at skriftlig leveringsavtale foreligger. Norges Råfisklag vil være behjelpelig med å knytte kontakt mellom fanger og kjøper.

Kravet om leveringsavtale innebærer at behovet for omsetningskvoter bortfaller. Dermed utgår også særskilte bestemmelser knyttet til fangers kjøp av egen fangst, jfr tidligere rundskriv nr 11/2011, herunder begrensningen om at all egen fangst må omsettes til eget kjøperfirma.

Norges Råfisklag vil følge utviklingen nøye, og tar forbehold om at omsetningsreguleringer kan bli innført på kort varsel hvis situasjonen skulle tilsi det.

Les mer i rundskriv 8/2018

(23-FEB-2018 01:14 PM)

Inviterer til skolekonkurranse om sjømat

Norges Råfisklag arrangerer skolekonkurransen «sjømat og ungdom» for å se hva fiske og sjømat betyr for unge i dag.

– Sjømat og ungdom. To viktige fokusområder hver for seg – og sammen. Med denne konkurransen ønsker vi å rette et sterkere fokus på den fantastiske sjømatnæringen blant neste generasjon sjømatkonsumenter og forvaltere av havets ressurser; ungdommen, sier prosjektleder i Norges Råfisklag, Lisbeth Drotz.

Tall fra Norges Sjømatråd viser at vi spiste 15 prosent mindre fisk i 2017 enn året før – og det er størst nedgang blant dem under 34 år. Norges Råfisklag håper skolekonkurransen kan være et bidrag til at flere unge spiser mer fisk og engasjerer seg i fiskerinæringen.

– Vi ønsker et klarere bilde av hvilket forhold unge har til næringen – i tillegg er det en veldig god anledning for elevene til å utforske og lære mer om norsk villfisknæring, sier Drotz.

Norges Råfisklag er det største av Norges seks fiskesalgslag. Råfisklagets distrikt strekker seg fra Nordmøre til Finnmark.

Les mer om skolekonkurransen i pressemeldingen her Delta på konkurransen og se hvilke bidrag som allerede har kommet inn på sjomattilfolket.rafisklaget.no her

(23-FEB-2018 08:14 AM)

Svein Ove Haugland blir ny adm. direktør

Styret i Norges Råfisklag har i møte 19. februar 2018 ansatt Svein Ove Haugland (58) som ny administrerende direktør. Haugland tiltrer stillingen 1. august 2018 når dagens direktør Trygve Myrvang fratrer etter eget ønske etter 35 år i lagets tjeneste. Styret er svært tilfreds med at Haugland har takket ja til stillingen.

Haugland har vært ansatt i Råfisklaget siden 1990. Han har hatt ulike stillinger som IT-sjef, controller, direktør for strategi og samfunnskontakt og nå sist som assisterende direktør siden 2007.

Styreleder Johnny Caspersen uttaler: «Det er en godt erfaren og vel kvalifisert kontinuitetsbærer som nå blir ny administrerende direktør i Norges Råfisklag.»

Les hele pressemeldingen her

(19-FEB-2018 02:43 PM)

2017 ble nok et rekordår for norske fiskere!

I det vi venter på at den eventyrlige skreisesongen skal ta for alvor løs, kan vi se tilbake på det som ble nok et rekordår for den norske fiskeflåten. 2017 går nemlig inn i historiebøkene som det fjerde «all time high»-året i verdi for norske fiskere som leverer torskefisk, skalldyr og kval i Norges Råfisklags distrikt (f.o.m Nordmøre og t.o.m Finnmark).

- Tallene viser at totalomsetningen i Råfisklaget endte på 11,4 milliarder kroner når vi inkluderer verdien av landingene fra den utenlandske flåten. Dette er nesten på nivå med den høyeste verdien noensinne på 11,5 milliarder i 2016, sier assisterende direktør Svein Ove Haugland i en kronikk i Norsk Fiskerinæring.

Les hele kronikken om rekordåret for norske fiskere her

(16-FEB-2018 07:04 PM)

Totalkvotene for torsk, hyse og sei er klare.

Fiskeridirektoratet har nå justert fartøykvotene i tråd med kvotefleksibilitetsordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Ordningen med kvotefleksibilitet ble innført i fisket etter torsk og hyse nord for 62°N i 2015, og for sei nord for 62°N i 2016.

Fiskeridirektoratet mener fangststatistikken for 2017 nå er komplett nok til å foreta overføringer av kvoter mellom 2017 og 2018. Dermed ser totalkvotene for henholdsvis torsk, hyse og sei i 2018 slik ut:
**Torsk: 349 932 tonn
**Hyse: 110 186 tonn
**Sei: 162 088 tonn

Les mer om totalkvotene på fiskeridir.no her Se kvotene for torsk, hyse og sei i J-19-2018 på fiskeridir.no her

(15-FEB-2018 02:22 PM)

Fiskesalgslagenes samarbeidsråd endrer navn til foreningen Norsk Villfisk

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd bytter navn og heter nå foreningen Norsk Villfisk. Foreningen skal, som tidligere, være et samarbeidsorgan for de seks fiskesalgslagene i Norge (Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Vest-Norges Fiskesalslag, Rogaland Fiskesalgslag, Skagerakfisk og Norges Sildesalgslag).

Se pressemelding

(12-FEB-2018 11:26 AM)

Informasjon til fiskere fra Mattilsynet: dette kontrolleres under vinterfisket!

Mattilsynet sender når ut et informasjonsskriv til alle som jobber i sjark, not- og snurrevadflåten. Hensikten er å informere om hva Mattilsynet vil føre tilsyn med under årets vinterfiske.

Mattilsynet sier at tilsynsresultatene fra fjorårets vintersesong viser at mange fartøy har forbedret renholdet sitt det siste året, men at det er viktig å fortsette arbeidet slik at den hygieniske standarden opprettholdes og heves der det er nødvendig.

Dette er noe av det som kontrolleres:
**Fangstbehandling - sjekk om fisken er tilfredsstillende bløgget og utblødd. Mengden fisk som tas om bord skal stå i forhold til kapasiteten på fartøyet. Ved sløying om bord skal dette gjøres snarest mulig, og før kvalitetsforringelse oppstår.
**Nedkjølingsrutiner - sjekk at fisker har et bevisst forhold til temperaturen i råstoffet. Nedkjøling skal starte så raskt som mulig etter at fisken er tatt om bord. Vann fra havnebasseng er urent og skal ikke brukes til renhold av utstyr eller til oppbevaring av fisk.
**Renhold og vedlikehold av fartøy og utstyr - sjekker renhold av innredning og utstyr som er i direkte og indirekte kontakt med fisken. For eksempel i kar/ kontainere, på transportbånd og under «hevebunn» i sløyebinge/skyllekar. Kar som har hull eller sprekker, og er tydelig misfarget mellom lagene må repareres eller byttes ut.

Les mer i inforskriv fra Mattilsynet her

(09-FEB-2018 01:15 PM)

Utvidete åpningstider på vakttelefonen for sluttsedler

Fra om med 1. februar dag har vår vakttelefon for sluttsedler åpent:
Mandag - fredag 08:00-22:00
Lørdag - søndag 12:00-18:00.

(01-FEB-2017 07:58 AM)

Fin fisk på skreipatruljens første kontroll!

– Vi er imponert over kvaliteten på fisken! Den var godt nedkjølt og fint behandlet.

Det melder skreipatruljens Lillian Hansen etter årets første sjekk av kvalitetsmerket Skrei på omlastingsterminaler i Norge og Europa. 

Det er ennå tidlig i sesongen, men patruljen har likevel kontrollert fisk fra rundt 20 pakkere allerede. Skreipatruljen venter nå på innsiget med gyteklar torsk til kysten av Nord-Norge. Februar og mars er toppsesongen for pakking av kvalitetsmerket Skrei. 

Lillian og kollega Jan-Erik Jensen var veldig fornøyde med det de så på denne kontrollrunden og håper at de som pakker kvalitetsmerket Skrei fortsetter den gode jobben. De ber samtidig pakkerne om å være like strenge med at fisken som pakkes, og kassene som de pakkes i, er rene og fine. 

Det er Norges sjømatråd som står bak kvalitetsmerket, som signaliserer at den aktuelle skreien er av ypperste kvalitet.

(25-JAN-2018 07:58 PM)

Minstepriser for snøkrabbe og kongekrabbe

For ombordfryste klør/cluster av snøkrabbe økes minsteprisen fra kr 60,- til kr 80,- pr kg, med virkning f.o.m. 24. januar 2018 og inntil videre. Øvrige minstepriser for snøkrabbe videreføres uendret.

Gjelende minstepriser for kongekrabbe som omsettes fra og med 24. januar 2018 og inntil videre, der de tre største størrelsene av skadd han-krabbe er endret. De dynamiske minstepriser for de tre største størrelsene av lytefri han-krabbe og fastsettes etter avtale med Sjømat Norge, for perioder på én kalendermåned.

Minstepriser snøkrabbe finner du i rundskriv 6/2018 her Minstepriser kongekrabbe finner du i rundskriv 7/2018 her

(23-JAN-2018 03:17 PM)

Videreføring minstepriser for kvitlaks

Norges Råfisklag og Norske Sjømatbedrifters Landsforening er enige om å videreføre minsteprisene for kvitlaks.

Se rundskriv

(18-JAN-2018 02:24 PM)

Mekling om nye kongekrabbepriser

Ingen enighet etter mekling om nye minstepriser for skadd kongekrabbe.

Se pressemelding

(17-JAN-2018 03:26 PM)

Levendelagring av torsk, påmelding og seddelføring

Bestemmelser rundt påmelding, seddelføring og lagring mm. av levendetorsk.

Norges Råfisklag har oppdatert sitt rundskriv grunnet de endrede kravene fra myndighetene om at torsk som levendelagres må stå minst tre uker i merd før en kan oppnå kvotebonus.

Se rundskriv her

(17-JAN-2018 10:03 AM)

Bare den fineste skreien kan bli kvalitetsmerket Skrei!

Hva skal egentlig til for at skreien får kvalitetsmerket? Se filmen og finn det ut.

Skrei med kvalitetsmerket pakkes kun mellom 1. januar og 30. april. Under hele denne perioden er skreipatruljen på stikkprøvekontroller i Norge og i Europa.

Det er Norges Sjømatråd som står bak kvalitetsmerket, som signaliserer at den aktuelle skreien er av ypperste kvalitet.

Les mer om kvalitetsmerket Skrei og skreipatruljen her

Film og bilder: Åge Jakobsen, Jan-Erik Jensen, Marius Fiskum, Norges sjømatråd, Bjørn Eide.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

 

(16-JAN-2018 07:03 PM)

SJØMAT + REISELIV = SANT!

Kysten vår er kjerneområde både for fiskeriene, fiskeindustrien og en stadig voksende turisme. De reisende ønsker å oppleve stedets og regionens råvarer og matskikker i tillegg til eksotiske omgivelser. På Arctic Culinary Tourism vil det bli gitt konkrete eksempler på vellykkede samarbeid, samtidig som det legges opp til en velfungerende møteplass mellom matleverandører og reiselivsaktører.

I et samarbeid med reiselivet er du tett på kunden, får raske tilbakemeldinger og ny kunnskap til bedriftens produktutvikling. Er du med?

Arrangør er reiselivsklyngen VinterTroms i samarbeid med Arctic Frontiers og matnettverket Mat fra Troms som består av Innovasjon Norge Arktis, Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune, Norges sjømatråd, NIBIO og Norges Råfisklag.

Les mer og meld deg på arrangementet på facebook her

(09-JAN-2018 01:35 PM)

SKOLEKONKURRANSE: Sjømat og ungdom!

Kjenner du noen som bør delta – og konkurrere om pengepremie til klassen sin?

For første gang inviterer Råfisklaget alle ungdomsskole- og videregåendeskoleelevene i vårt distrikt (fra Nordmøre til Finnmark) til en videokonkurranse! Det er 20.000 kroner i premiepotten, og konkurransen dedikeres temaet «sjømat og ungdom».

Alt elevene trenger å gjøre for å delta er å sende inn en videosnutt (på maks 2 minutter) som på en eller annen måte svarer på spørsmålet: «Hva betyr fiske og norsk, villfanget sjømat for deg?».

Norsk villfisk skaper enorme verdier og sysselsetter mennesker langs hele kysten. Vi håper med dette at vi kan bidra til at flere unge får et bevisst forhold til norsk villfisk og dens betydning.

Vi trekker inntil fire vinnere (første- og andreplass på ungdomsskolenivå og videregåendeskolenivå).

For mer informasjon og konkurranseregler se sjomattilfolket.rafisklaget.no her

(09-JAN-2018 09:44 AM)

Minstepris for tare

Minsteprisen for omsetning av tare gjeldene f.o.m. 1. januar 2018 er satt til Kr 271,- per tonn, les mer i rundskriv 2018/01.

(09-JAN-2018 08:26 AM)

Aldri før har landingene til den norske fiskeflåten hatt høyere verdi!

Tallene for Råfisklagets omsetning i 2017 er klare!

Omsetningen mellom fiskere og fiskekjøpere endte på hele 11,4 milliarder kroner. Det er den nest høyeste omsetningen noen sinne - både i løpende kroner og om det korrigeres for inflasjon. Norske fiskere sto for over 9,5 milliarder av dette!

Måten Norge forvalter og høster av den villfiskressursen er en formidabel suksess. Fiskeflåten i vårt distrikt er et stort antall små og mellomstore bedrifter, som eies og drives lokalt, og som legger igjen store verdier i sine lokalsamfunn.

Detaljerte tall publisererer vi på våre nettsider neste uke i rapporten «Årsomsetning 2017».

Les pressemeldingen her

(05-JAN-2018 11:32 AM)

Trekk av kjøpers sløyekostnad på sluttseddel

Rundskrivet er oppdatert med henvisning til rapport som nå finnes på rafisklaget.no/Mine sider, der kjøper kan hente ut oversikt fra aktuelle sluttsedler der sløyetrekk er påført. Oversikten er laget av hensyn til fakturering som danner grunnlag for mva-regnskap.

Les rundskriv 2018/02)

(04-JAN-2018 11:29 AM)

Råfisklagets auksjonsregelverk - Generelle regler

Rundskrivet er oppdatert med utvidede reklamasjonsfrister for fryst fisk, etter avtale med Sjømat Norge/NSL. Dette framgår av punkt 7 i rundskrivets vedlegg 1.

Når det gjelder Råfisklagets elektroniske auksjon av fisk m.v., jfr rundskrivets vedlegg 2, har vi i punkt 4 tatt inn følgende presisering:

"Ved tekniske feil eller avvik, vil registrerte bud i Råfisklagets sentrale budlogg være avgjørende for auksjonsresultatet."
I tillegg er rundskrivets vedlegg 4, som vedrører omsetningen av ombordfryste industrireker, forenklet når det gjelder beskrivelsen av auksjon. Her hadde vi tidligere en todeling mellom kjølauksjon (d.v.s. mens fangst befinner seg om bord i fiskebåt) og lagerauksjon.
 
Les hele rundskrivet her (rundskriv 2018/01)

 

(04-JAN-2018 11:03 AM)

Informasjon til fiskekjøpere som har fått nye kommunenummer.

Fiskekjøpere som har fått nye kommunenummer fra 1. januar 2018 må oppdatere sine seddelsystemer med det nye nummeret for at sluttsedlene som sendes til oss skal kunne bli godkjent.

Trenger du hjelp til å endre, kan du kontakte din seddel-systemlevendør.

Her finner du hvilke kommuner som er berørt og oversikt over gamle og nye kommunenummer (side 2)

(03-JAN-2018 10:48 AM)

Frist for krav om føringstilskudd 2017

Krav om føringstilskudd må være mottatt av oss innen 05.01.2018. Krav som kommer inn etter fristen, vil ikke være tilskuddsberettiget.

(28-DEC-2017 12:05 PM)

Alternativ sikkerhetsstillelse - kredittforsikring

Som et ledd i tjenesteutviklingen ønsker Norges Råfisklag å tilby alternativ sikkerhetsstillelse for fiskekjøpere.

Les mer om kredittforsikring her (rundskriv 2017/32)

(21-DEC-2017 12:26 PM)

Utbetaling av oppgjør i jule- og nyttårshelgen

I julehelgen vil utbetalinger med forfallsdato til og med onsdag 27. desember, betales ut fredag 22. desember.

I nyttårshelgen vil utbetalinger med forfall til og med tirsdag 2. januar 2018, betales ut torsdag 28. desember.

Dersom det er behov for ytterligere forskudd, så må det være hos oss før kl. 09.30 den aktuelle dagen de ønsker forskudd, for at de skal få det utbetalt samme dag.

(21-DEC-2017 09:29 AM)

Endring av sats for beregning av produktavgift

Stortinget har vedtatt å endre sats for produktavgift i 2018 til 2,3%.

Se rundskriv her

(20-DEC-2017 03:36 PM)

Lanserer digitalt løft

Norges Råfisklag lanserer en ny digital «Min Side». Med denne kan hverdagen til fiskere, fiskekjøpere og fryselagre i Råfisklagets distrikt bli mer sømløs og effektiv.

– Dette er et prosjekt vi har jobbet med i lang tid. Vi er veldig fornøyde med nå å kunne sette det ut i livet og la fiskere og fiskekjøpere lære verktøyet å kjenne. Her styrker vi våre kjernetjenester, med mål om å gjøre det bedre, enklere og raskere for fiskerne, fiskekjøperne og fryselagrene, sier prosjektleder i Norges Råfisklag, Benedicte Nielsen.

Råfisklagets distrikt strekker seg fra Nordmøre til og med Finnmark. Samvirket omsetter fangst fra nærmere 5800 fartøy til rundt 260 fiskekjøpere/-mottak. I 2016 var samlet omsetning på hele 11,5 milliarder kroner. «Min Side» er et ledd i å gjøre denne markedsplassen mer åpen for brukerne.

– Tilgjengelighet, brukervennlighet og kvalitet er nøkkelord i alt vi gjør. Dette digitaliseringsprosjektet utnytter de store mulighetene som ligger i teknologien. «Min side» skal gi aktørene oppdaterte tall og informasjon i sanntid, sier Nielsen.

Les den digitale pressemeldingen her Last ned pressemeldingen i word-format her

Les mer om «Min Side» og få brukerkonto her
(19-DEC-2017 10:00 AM)

Endring i ferskfiskordningen fra 18. desember

Fiskeridirektoratet melder om at tillatt fangst innenfor ferskfiskordningen reduseres til inntil 10 % på ukebasis for fartøy i lukket og åpen gruppe fra og med mandag 18. desember, les meldingen på fiskeridir.no her.

(15-DEC-2017 10:17 AM)

Stopp i fisket etter sei for fartøy i lukket kystgruppe over 15 meter.

Fiskeridirektoratet melder om stopp fisket på maksimalkvotene etter sei nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde over 15 meter fra 18. desember.

Fisket fortsetter innenfor garanterte kvoter og bifangstordning, les meldingen på fiskeridir.no her.

(15-DEC-2017 08:38 AM)

Minsteprisliste for fisk

Råfisklaget har i drøftelser med NSL, Fiskekjøpernes Forening og Sjømat Norge blitt enige og vinterens minstepriser for fisk.

Prisene gjelder fra og med mandag 18. desember til søndag 15. april 2018.

Minsteprislisten finner du her

(14-DEC-2017 12:00 PM)

Adm. direktør Trygve Myrvang fratrer etter 35 år i Råfisklagets tjeneste.

Under styremøtet i går ettermiddag orienterte administrerende direktør Trygve Myrvang om at han fratrer sin stilling høsten 2018. Dette skjer etter eget ønske og 35 år i lagets tjeneste.

Trygve fyller 65 år i april 2018 og fortsetter i en 30 % stilling fra 1. august 2018.

Trygve ble ansatt i Råfisklaget som styresekretær og juridisk konsulent 1. juni 1983. I juni 1987 ble han ansatt som assisterende direktør og fra 1. januar 1999 har han vært administrerende direktør.

(14-DEC-2017 10:17 AM)

NYE MINSTEPRISER: Økning for hyse, kvitlange og biprodukter av torsk.

Her er et utdrag av de nye minsteprisene fra og med 18. desember:

**Hyse opp 50 øre til 14,00 kroner (for snørefanget størrelse over 8 hg).
**Hyse opp 1 krone til 10,25 kroner (for andre redskaper størrelse over 8 hg).

**Kvitlange opp 50 øre til 10,50 kroner (for størrelse over 2 kg).
**Kvitlange opp 50 øre til 9,50 kroner (for størrelse 0,7-2,0 kg).

**Rogn av torsk opp 50 øre til 5,50 kroner.
**Lever av torsk opp 50 øre til 3,75 kroner.
**Hau av torsk opp 10 øre (til konsum).

**I modellen for beregning av dynamisk minstepris for torsk, oppjusteres prisforskjellen mellom torsk 2,5-6,0 kg (referansestørrelsen) og torsk over 6,0 kg med ekstra 50 øre slik at forskjellen nå blir 75 øre mot tidligere 25 øre.

Torsk og sei har dynamiske minstepriser som blir forhandlet annenhver uke, og er derfor ikke inkludert her. Partene ble enige om å videreføre ordningen ut 2018 med samme metoder som har vært benyttet så langt.

Prisdrøftelsene ble gjennomført sammen med Sjømat Norge, Norske Sjømatbedrifters Landsforening - NSL og Fiskekjøpernes Forening.

Les hele pressemeldingen her

(12-DEC-2017 03:26 PM)

Garanti for råstoffkjøp i 2018

Kjøpere skal til en hver tid stille garanti som dekker kjøp av råstoff, og det er kjøpers ansvar å påse at garantien er tilstrekkelig.
Dersom det forventes høyere kjøp i 2018 enn tidligere bes kjøper å stille høyere garanti enn det vi har bedt om.

Se rundskriv.

(11-DEC-2017 01:50 PM)

Viktig info til havfiskeflåten: Overføring av torskekvoter fra 2017 til 2018

Fiskeridirektoratet gir nå havfiskeflåten adgang til å overføre 20 prosent av torskekvotene på fartøynivå fra 2017 til 2018. Bakgrunnen er lav fisketakt på torsk i den senere tid, samt behovet for å stimulere til at havfiskeflåten fisker hyse fram mot årsskiftet for å legge til rette for at norsk totalkvote av hyse kan utnyttes i størst mulig grad.

Vi har i samarbeid med Fiskeridirektoratet fått på plass denne muligheten for havgående flåte til å overføre kvote fra 2017 til 2018.

Les mer om overføring av torskekvoter fra 2017 til 2018 på fiskeridir.no her

(24-NOV-2017 03:11 PM)

Den sjøfryste torsken er et fint alternativ i fiskedisken når tilgangen på fersk er mangefull

Men: Den må behandles riktig fra starten!

Fersk forskning viser at det er tre viktige ingredienser som må på plass:

**For det første må fisken fryses med en gang den kommer opp fra havet. Det vil si at den må fryses ned på båten – før dødsstivheten inntreffer.
**Deretter må fisken holdes frossen med en jevn og lav temperatur helt fram til den skal tines, uten brudd på det som kalles kjølekjeden blant fagfolk.
**Selve tineprosessen må deretter skje rett før den skal legges ut til salg. Tiningen må skje kontrollert og i vann. Om man i tillegg tilsetter luftbobler i vannet, blir kvaliteten på torsken enda et hakk bedre.

Resultatene kommer fra forskningsprosjektet QualiFish Project som ledes av SINTEF, og du kan lese hele artikkelen skrevet av Christina Benjaminsen på Gemini.no her.

Nå er det høysesong for levering av sjøfrosset fisk, og hele 40 prosent av den sjøfryste torsken blir levert mellom 1. oktober og 31. desember. Det er nemlig sesong for harde pakker - fiskepakker.

(16-NOV-2017 02:34 PM)

Viktig informasjon til fiskere: Sjekk manntallet!

Fiskeridirektoratet har nå lagt ut fiskarmanntalet for 2018 til offentlig innsyn, og den enkelte person må kontrollere sin manntalsstatus for det komande året. Dersom du avdekker feil eller er strøket må du klage til Fiskeridirektoratet innen tre veker frå 10. november. Sjekk fiskarmanntallet på fiskeridir.no her

(15-NOV-2017 02:44 PM)

Et vedtak som rokker ved grunnmuren i norsk fiskeripolitikk

Samarbeidsrådet er svært bekymret over de framtidige konsekvensene av at fiskeriminister Per Sandberg har gitt fiskeindustribedriften Gunnar Klo AS adgang til å ha aksjemajoriteten i et kystfiskefartøy.

- Dette vedtaket åpner prinsipielt for at industribedrifter kan eie majoritetsandeler i fiskefartøyene og de kvoterettighetene disse har. Dermed åpner det dører som kan svekke både fiskernes og nasjonens interesser. Deltakerloven er et viktig instrument for å sikre rettferdig konkurranse om råstoffet og rettferdig fordeling av det. Og den sikrer at norsk fisk forblir på norske hender. Ved å slippe juridiske enheter inn som eiere på linje med aktive fiskere, åpner man for en utvikling som til slutt kan ende med at utenlandske selskaper kontrollerer den norske fisken, og dit er det ingen som ønsker seg, sier Sveinung Flem, styreleder i Samarbeidsrådet i en pressemelding i dag.

Les pressemeldingen fra Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd

(14-NOV-2017 09:50 AM)

Skal fiskeflåten eies av fiskerne eller av fiskeindustrien?

«Nordlys» bifaller i en leder 13.11.2017 fiskeriministerens beslutning om å gi dispensasjon til at en fiskeindustribedrift kan eie en fiskebåt. «Nordlys» sin analyse av denne saken er så grunn og ufullstendig at den krever en kommentar.

Hovedregelen i dagens fiskerilovgivning er at bare aktive fiskere kan eie fiskebåter i Norge. Det er dette som er omtalt som aktivitetskravet i deltakerloven. Regelverket er utformet slik at fiskere som går på land og administrerer rederiet eller båten, også tilfredsstiller dette aktivitetskravet. Det er dette «Nordlys» omtaler som at «... stadig flere fiskere har blå dress og hvit skjorte». Poenget er uansett påkledningen, at en person må tilfredsstille aktivitetskravet som fisker for å eie en fiskebåt.

Det er derimot ingen begrensninger på eierskapet til fiskeindustribedrifter. Norske og utenlandske selskaper, aksjefond og personer kan eie en fiskeindustribedrift slik man kan eie andre bedrifter i Norge.

Svein Ove forklarer her hvofor det er viktig at en person disponerer retten til å høste av fisken og at denne retten ikke kan overføres til for eksempel investorer som ikke har tilknytning til kysten

(14-NOV-2017 08:16 AM)

Pressemelding: Vil fortsette kvalitetstilsynet!

Det landes mye hvitfisk av god kvalitet og de fleste fartøyene er utstyrt for å ta vare på kvalitet. Likevel er det et stort rom for forbedring, viser en rapport Norges Råfisklag har levert til Nærings- og fiskeridepartementet.

Norges Råfisklag har siden 2015 gjennomført kvalitetskontroller på fisk, fartøy og mottaksanlegg i Nordland, Troms og Finnmark. Tilsynet var en prøveordning på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), og ble uført i et samarbeid mellom Mattilsynet, Nofima og Råfisklaget. Kvalitetstilsynet ble etablert for å forsøke å forbedre kvaliteten på hvitfisk som landes av kystflåten, og for å gi fiskesalgslagene en større rolle i å følge opp dette arbeidet.

Kontrollen og dialogen har ført til endring i praksis hos flere, og særlig ett grep har løftet kvaliteten på fangsten som leveres; Rigging av båt for ordentlig utbløding av fisken.

TIPS FOR RIKTIG UTBLØDING:

**Bløgg fisken med en snitts- eller to snittsmetoden umiddelbart.
**La fisken blø ut i et kar med sirkulerende (og reint) vann i ca 20 min.
**Oppbevar fisken i kjølt vann og unngå press på fisken.

Rapporten «Kvalitetstilsyn 2015-2017» er oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet (Norge). I perioden har Råfisklaget kontrollert cirka 700 fartøy.

Les hele pressemeldingen her (word) Les rapporten «Kvalitetstilsyn 2015-2017» her
(06-NOV-2017 12:11 PM)

Foredrag fra Årsmøtet 2018

Vi legger ut alle innleggene fra Råfisklagets årsmøte fortløpende, du finner de på vår Årsmøteside her.

I tillegg sender vi live og poster fra årsmøtet på våre facebooksider her.

(30-MAY-2018 03:19 PM)