Åpent møte om fiskeri på Røst 27. mars

Sammen med Norges Fiskarlag inviterer vi til møte om fiskeri, der vi ønsker alle som er interessert velkommen!

📍 Røst, Havly.
⏰ 18:00-20:30.

Status og fremtid i kvotesystemetet, fartøyinstruksen, Lofotreguleringen, organisajonsutvikling i Norges Fiskarlag og pris- og markedssituasjonen er aktuelle tema som vi belyser og diskuterer.

Brita Rasmussen, Bendicte Nielsen og Johnny Caspersen fra Norges Råfisklag, Kjell Ingebrigtsen, Jan Birger Jørgensen, Steinar Jonassen og Jan Erik Indrestrand fra Norges Fiskarlag ønsker alle hjertelig velkommen!

(19-MAR-2019 10:56 AM)

FISKNYTT!

Endelig ble det full klaff med været og et godt fiske. Det ga for uke 11, alle tiders rekordnotering når det gjelder ukeverdi. Torskekvantumet levert fersk steg også til en topp for året på 24.280 tonn. Størst aktivitet har det vært i Lofoten, spesielt på innersida i området Stamsund-Henningsvær. Men uka ga et generelt løft også for øvrige områder.

Les alt om fisket i perioden 11. - 17. mars

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder her

(18-MAR-2019 02:28 PM)

Minstepriser og omsetningsbestemmelser for rognkjeks

Nye minstepriser og omsetningsbestemmelser for rognkjeksfiske i 2019

Se hele rundskrivet her

(15-MAR-2019 11:05 AM)

Unik mulighet: Ledig traineestilling ved Europakontoret i Brussel

Dette er stillingen for deg som har lyst på en utfordrende, spennende og variert start på karrieren. Som trainee ved Europakontoret får du en unik mulighet å lære mer om Nord-Norges forhold til EU.

Noen av arbeidsoppgavene:

• Informasjonsarbeid og oppdatering av kontorets hjemmesider og sosiale medier
• Overvåking av EU-politikk med relevans for Nord-Norge, herunder regionalpolitikk, nordområdepolitikk, fiskeri, olje og gass, transport, forskning og utviklingsarbeid (FoU), Barentsregionen, kultur og urfolk
• Organisering av seminarer og studiebesøk
• Kontaktarbeid mot relevante aktører i Brussel

Traineeoppholdet er over en periode på ti måneder med oppstart i begynnelsen av september 2019. Arbeidssted er Brussel, Belgia.

Les mer om traineestillingen og søk her (pdf)

(12-MAR-2019 02:56 PM)

Levendelagring av torsk. Påmelding og seddelføring

Oppdatert regelverk knyttet til påmelding, rapportering og seddelføring av levendetorsk som overføres merd for mellomlagring før salg.

Se rundskriv nr 4/2019 her

(12-MAR-2019 02:52 PM)

Informasjon til fiskere i åpen gruppe

Fiskeridirektoratet informerer at det er lite som tyder på at det blir en refordeling i åpen gruppe da overreguleringen allerede er satt høyt både på fartøykvoter og maksimalkvoter. Fiskeridirektoratet følger fisketakten tett og gjør vurderinger fra uke til uke. Det samme gjelder fisket innenfor kystfiskekvoten.

Man kan følge utviklingen i fisket ved å følge med på ukestatistikken som publiseres på Fiskeridirektoratets hjemmesider hver tirsdag.

Hvis det tas beslutning om refordeling eller stopp på maksimalkvotetillegg/kystfiskekvoten i åpen gruppe, legges beslutningen umiddelbart ut på Fiskeridirektoratets hjemmesider slik at alle aktører får tilgang til den samme informasjonen samtidig.

(12-MAR-2019 10:40 AM)

Fiskeindustrien taper ikke kampen om fryst råstoff!

Det har den senere tid kommet påstander om at fiskeindustrien ikke får muligheten til å komme i inngrep med fiskeråstoffet og at vi dermed går glipp av norsk bearbeiding og verdiskaping. Denne påstanden har særlig vært knyttet til at andelen fryst fisk som omsettes på auksjon har vært fallende de siste årene, og at mer råstoff har blitt solgt på kontrakter direkte mellom rederi og kjøper.

Norges Råfisklag har gjennomført en analyse for å se hva slags selskap som kjøper fryst råstoff hos fiskerne i Råfisklagets distrikt. I analysen har vi kategorisert alle godkjente kjøpere ut fra to kriterier:

1. Produksjonsbedrift (selskap med tilgang til produksjonsbedrift i konsern e.l.)
2. Trader (selskap uten tilgang til produksjon i eget konsern og rederier som kjøper egen fangst)

Se de spennende resultatene fra analysen her

(11-MAR-2019 08:35 AM)

NYE MINSTEPRISER: Oppgang for torsk og kongekrabbe

Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 11. mars:

**Kongekrabbe går opp 1 krone til 165,00 kroner (for størrelse over 3,2 kg).
**Torsk går opp 25 øre til 25,00 kroner (for størrelse 2,5-6 kg).
**Sei går ned 20 øre til 9,50 kroner (for størrelse over 2,3 kg).
**Hyse går ned 25 øre til 15,50 kroner (for størrelse over 0,8 kg, snørefanget).

Årsaken til oppgang i pris for kongekrabbe er økning i prisen som betales til fisker og eksportprisen for levende krabbe. Når det gjelder torsk så er det en økning i prisen som betales til fisker som er årsaken.

Nedgangen i prisen på sei skyldes reduserte priser som betales til fisker og eksportprisen, for hyse er det sistnevnte som trekker ned prisen.

Prisene for torsk, hyse og sei gjelder til og med 24. mars, og for kongekrabbe til og med 8. april.

Se alle de dynamiske minsteprisene for torsk, hyse, sei og kongekrabbe her

 

(08-MAR-2019 10:58 AM)

Årets kvalitetsfisker 2019: Nå kan du foreslå din kandidat!

Hvem mener du har gjort seg fortjent til hedersprisen «Årets kvalitetsfisker»? Kåringen går av stabelen i mai, og Råfisklaget mottar nå forslag til kandidater.

– Vi har mange inspirerende fiskere og fartøy som strekker seg ekstra langt for å levere fisk av aller ypperste kvalitet i vårt distrikt. Med denne prisen skal vi løfte disse fram og hedre dem, sier markedskonsulent Eve Falck i Norges Råfisklag.  ;

I mai skal Råfisklaget dele ut prisen «Årets kvalitetsfisker» for 16. gang. Prisen deles ut til én eller flere fiskere, eller hele mannskap, på fartøy som utøver sitt fiskeri med gode kvalitetsholdninger. Nå ønsker fiskesalgslaget hjelp til å finne årets kandidater.

Kåringen foregår slik:
• Alle kan nominere kandidater (seg selv eller andre).
• Råfisklagets fagjury går igjennom forslagene og sjekker referanser hos fiskekjøpere og kvalitetskontrollører.
• 14. mai kåres «Årets kvalitetsfisker» på Råfisklagets årsmøte i Tromsø.

Nominasjonen må ha bakgrunn i fangst levert i Norges Råfisklags distrikt. Det er ingen restriksjoner i forhold til båttype, redskapstype eller fiskerier. Men det stilles strenge krav til vinneren, ifølge Råfisklaget. 

Foreslå din kandidat før 10. april her

Les mer om prisen og tidligere vinnere her

På bildet ser vi Årets kvalitetsfisker 2018 Tor Inge Nilsen og mannskap.

(06-MAR-2019 01:29 PM)

Bli med på skolekonkurranse: RENT HAVMILJØ!

Delta – og du kan vinne penger til klassen din!

Norges Råfisklag inviterer alle ungdomsskole- og videregåendeskoleelevene i vårt distrikt (fra Nordmøre til Finnmark) til å delta i vår nye videokonkurranse. Det er totalt 20.000 kroner i premiepotten, og vi trekker inntil fire vinnere. Konkurransen omhandler «rent havmiljø».

Hva skal til for å få et rent havmiljø?

Vi ønsker oss videosnutter i en av disse kategoriene:
1. Tiltak du/klassen står bak.
2. Vise og forklare tiltak andre gjennomfører i ditt nærmiljø.
3. Åpen klasse: Forklar hva du mener må til!

Alt du som bidragsyter trenger å gjøre for å delta er å sende inn en videosnutt (på maks 2 minutter) som svarer på hva du mener skal til for å få et rent havmiljø.

Videoen kan vise ditt personlige forhold til rent hav, det kan være gode historier, inspirerende mennesker, konkrete situasjoner – ja, her er det bare fantasien som setter grenser.

Her trenger man ikke være filmskaper for å vinne. Vi dømmer etter kriterier som varierer fra faglig substans til engasjement.

Les mer om konkurransen og delta her Se en av fjorårets vinnere på våre facebooksider her Les pressemeldingen her

(27-FEB-2019 10:03 AM)

Sjømatnæringa er fremtiden!

Vi har laget en liten film som viser noen av yrkene du kan jobbe med etter du har startet utdannelsen på den nye nasjonale sjømatlinja ved Vardø videregående skole.

👉🏻 Søk innen fredag 1. mars: sjømatlinja.no

Se filmen om hva du kan jobbe med på våre facebooksider her

(27-FEB-2019 07:43 AM)

NYE MINSTEPRISER: Nedgang for torsk, sei og hyse.

Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 25. februar:

**Torsk går ned 25 øre til 24,75 kroner (for størrelse 2,5-6 kg).
**Sei går ned 10 øre til 9,70 kroner (for størrelse over 2,3 kg).
**Hyse går ned 50 øre til 15,75 kroner (for størrelse over 0,8 kg, snørefanget).

Årsaken til nedgangen er i hovedsak en reduksjon i prisen som betales til fisker de siste to ukene.

Prisene gjelder til og med 10. mars.

Se alle de dynamiske minsteprisene for torsk, hyse, sei og kongekrabbe her

 

(22-FEB-2019 12:20 PM)

Åpent møte om fiskeri på Senja 27. februar

Sammen med Fiskarlaget Nord inviterer vi til møte om fiskeri, der vi ønsker alle som er interessert velkommen!

📍 Botnhamn, Meyerbrygga.
⏰ 18:00-20:30.

Vi belyser og diskuterer aktuelle tema om status og fremtid i kvotesystemetet, mannskap, organisajonsutvikling i Norges Fiskarlag og pris- og markedssituasjonen.

Charles Aas fra Norges Råfisklag, Jon-Erik Henriksen og Eli-Kristine Lund fra Fiskarlaget Nord ønsker alle hjertelig velkommen!

(22-FEB-2019 08:58 AM)

Stor verdiskaping i villfisknæringen!

Nylig ble det fremmet påstander om at Norge taper 30 milliarder kroner fordi norsk fisk ikke bearbeides her hjemme. Den påstanden er i beste fall unøyaktig, antakelig direkte feil.

Påstandene har vært gjentatt i flere mediesaker, blant annet i Fiskeribladet, og baseres på en undersøkelse fra Sjømatrådet som har sammenlignet priser på hel fisk, filét og produkter av restråstoff, mens investeringer og kostnader ved å bearbeide råstoffet, ikke er vurdert.

Det er ikke slik at Norge taper 30 milliarder kroner på at norsk villfisk eksporteres. Norge tjener milliarder på eksport av norsk villfisk.

Les hele kronikken skrevet av Sveinung Flem, leder i Norsk Villfisk her

(18-FEB-2019 11:36 AM)

Minstepris på tare

Minsteprisen for omsetning av tare gjeldende fra og med 1. januar 2019 er satt til Kr 279,- per tonn.

Se rundskriv nr 3/2019 her

(04-FEB-2019 03:21 PM)

Viktig info til fiskere som driver samfiske!

Kvoteinfo på fartøyet kan være feil og vise for høy kvote på "Min Side".

Det gjelder 👉 Fartøy som deltar i samfiske der det aktive fartøyet er over 11 meter (faktisk lengde) og det passive fartøyet er i en mindre lengdegruppe.

Dette må du gjøre 👉 Selv beregne kvote og restkvote ut fra Fiskeridirektoratets reguleringer eller ta kontakt med oss for å få hjelp.

Årsaken til feilen ligger i kvoteopplysningene som vi mottar elektronisk fra Fiskeridirektoratet. Våre fagfolk prøver å finne en teknisk løsning slik at riktige kvoteopplysninger vises på våre nettsider.

Les mer om saken her

(01-FEB-2019 03:12 PM)

– Unøyaktigheter og direkte feile påstander!

Svein Ove svarer PwC Norge og forklarer hvorfor minsteprisen er viktig - og på ingen måte en hindring for økt bearbeiding eller lønnsomhet i norsk fiskerinæring

Viktig 👉 Minsteprisen har stor betydning som sikkerhetsnett for den minste og minst mobile flåten som ofte ikke oppnår den samme prisen som større og mer mobile fartøy oppnår. Dette er også den grunnleggende meningen med minstepriser.

Ingen hindring 👉 16 % av laksen bearbeides i Norge mens 58 % av torsken blir bearbeidet. Laksen er jo som kjent ikke «belemret» hverken med minstepris i råvaremarkedet eller deltakerlov – så hvorfor er da bearbeidingsgraden så lav?

Artikkelen er Svein Oves svar til Torben Foss i PwC Norge i forbindelse med sjømatbarometeret 2019 der det blant annet ble hevdet at aktivitetskravet og fiskerens rett til å bestemme minstepris kan hemme foredling og innovasjon: sjømatbarometeret 2019

Les hele Svein Oves svar her

(31-JAN-2019 03:43 PM)

Skreipatruljen lot seg imponere av kvaliteten!

Skreipatruljen har nettopp gjennomført årets første store kontroll av kvalitetsmerket Skrei ved omlastingsterminaler i Norge og Europa, og er imponert over kvaliteten.

- Vi ser at både fiskerne og produsentene har gjort en kjempeinnsats med å ta vare på fisken, sier skreipatruljens Lillian Hansen.

Hun og kollega Jan Erik Jensen har hatt en travel start på sesongen, og de har på den første patruljerunden sjekket 52 partier kvalitetsmerket Skrei fra 29 ulike produsenter. Begge er veldig fornøyde med kvaliteten og forteller at de nesten ikke har sett fisk med røde finner, røde nakker, for høy temperatur eller for lite is:

- Skreien som var bra var helt fantastisk og vi sto nesten med stjerner i øynene når vi åpnet eskene, sier Hansen.

Les Skreipatruljens oppsummering fra kontroll i Europa her

(30-JAN-2019 06:38 PM)

Viktig beskjed til deg som har rett til kystfiskekvote av torsk!

Husk å melde deg på elektronisk FØR du begynner å fiske, se link lengst ned.

Eier du en båt i åpen gruppe og er bosatt her, har du rett til 7 tonn ekstra torsk:
📍Alle kommuner i Finnmark.
📍Troms: Karlsøy, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Balsfjord, Sørreisa, Salangen, Gratangen, Lavangen, Skånland, deler av Tromsø (se hvilke områder lenger ned).
📍Nordland: Narvik, Hamarøy, Tysfjord, Evenes.

I Tromsø må eier av båten være bosatt her:
📍Jøvik, Olderbakken, Lakselvbukt, Lakselvdalen, Sjøvassbotn, Stordal, Sjursnes, Reiervik, Breivika eller Ullsfjordmoane.

Meld deg på fiske på kystfiskekvote elektronisk her

Les mer om kystfiskekvota i Fiskeridirektoratets J-4-2019 §22 her

 

(29-JAN-2019 08:25 AM)

- Vi har hatt to fantastiske sjøvær - i dag med ønskevær og god fangst! 🙌

Christian Caspersen, som til daglig er regissør og manusforfatter i Oslo, er med sin far og onkel på skreifiske utenfor Troms og nyter dagene på havet:

- Jeg trengte sårt et avbrekk fra Tigerstadens møterom, automatkaffe og LCD displays. Deilig sjøluft, kok-kaffe og stadig stødigere grep om tinarhuken har vært et avbrekk som frister veldig til gjentakelse. ☺️

Christian har foreviget turen med fantastiske bilder, der vi får se Johnny Caspersen (Christians pappa og styreleder i Råfisklaget), Kjell Caspersen (onkel) og Christian selv om bord på "Cardinal".

Se de stemningsfulle bildene fra havet på våre facebooksider her

(23-JAN-2019 07:26 PM)

- Vi lever på forskudd på torsken, mens vi lar hysa stå i banken!

Synnøve Liabø fra Fiskeridirektoratet var klar i sin tale da hun oppsummerte de siste års utvikling i fiskeriene, for fagfolk i Kystens Hus tidligere denne uka. Fiskeridirektoratet presenterte årets reguleringer og ga eksempler på hvordan de virker over tid. Liabø viste tall om at torskekvota overfiskes – samtidig som vi lar hyse stå igjen i havet.

Den blandete norsk-russisk fiskerikommisjon fastsetter i tillegg høyere torskekvote enn forvaltningsregelen tilsier, men uttaket er innenfor en bærekraftig ramme.

Liabø har et viktig budskap til både fiskerne og fiskeindustrien for fremtiden:
- Se på mulighetene for å fiske og utnytte også andre arter!

(22-JAN-2019 02:07 PM)

Skreipatruljen har sendt oss film fra kontroll i Europa

Skreipatruljen er i disse dager ute på sesongens første kontroll av kvalitetsmerket Skrei i Europa.

Se filmen på våre facebooksider her og sjekk hva de fant! 🧐

Skrei med kvalitetsmerket finnes også som beinfri og gryteklar filet. Spør gjerne etter kvalitetsmerket Skrei neste gang du besøker butikken eller fiskehandleren.

(21-JAN-2019 07:04 PM)

Suksess med kvalitetsmerking av skrei

Kvalitetsmerket Skrei betyr at du er garantert et produkt i toppklasse. Den har aldri vært mer ettertraktet i det internasjonale markedet, men hvor blir det av entusiasmen hos norske forbrukere?

Nå starter endelig vinterens vakreste eventyr; skreisesongen. En travel tid for kontrollørene i Norges Råfisklag som gjennomfører kontroll av kvalitetsmerket Skrei; flaggskipet for norsk hvitfisknæring i vintersesongen.

I en kronikk i Nationen 28. desember 2018 skrev forskere fra Forbruksforskningsinstituttet (SIFO og OsloMet) om effektene av myndighetenes satsing på kvalitetsmerking av mat. De hadde undersøkt norske husholdningers kjennskap til kvalitetsmerkene. Ifølge undersøkelsen mener forbrukerne at både matkvalitet og lokalmat er viktig, uten at det nødvendigvis fører til at nordmenn prioriterer kvalitetsmerket mat av den grunn. Kronikkforfatterne mener at vi rett og slett ikke legger merke til dem i havet av andre matmerker – og det gjelder særlig de som indikerer andre kvaliteter enn økologisk eller norsk opprinnelse, som kvalitetsmerket skrei.

Les kronikken om skreiens internasjonale suksess her

(14-JAN-2019 02:53 PM)

Åpning for omsetning av klør fra taskekrabbe tatt som bifangst i annet fiskeri

I en periode fram til utgangen av mars i år åpner Norges Råfisklag for omsetning av klør fra taskekrabbe tatt som bifangst i annet fiskeri. Det forutsettes at knekking av klørne skjer i samsvar med Mattilsynets regelverk, og at slik omsetning avklares med kjøper.

Se rundskriv 2/2019

(14-JAN-2019 01:52 PM)

Videreføring av minstepriser for kvitlaks

Under dagens prisdrøftelser for kvitlaks ble vi sammen med Sjømatbedriftene enige om å videreføre minsteprisene.

Les mer og se prisene for kvitlaks, kolmule, isgalt og skolest i rundskriv 1/2019

(09-JAN-2019 12:50 PM)

Utvidete åpningstider på vakttelefonen for sluttsedler

Fra om med 7. januar har vår vakttelefon for sluttsedler åpent:
Mandag - fredag 08:00-22:00
Lørdag - søndag 12:00-18:00.

(08-JAN-2019 07:46 AM)

Norge eksporterte sjømat for hele 99 milliarder i 2018!

Det er en verdiøkning på 5 prosent eller 4,6 milliarder kroner sammenlignet med 2017.

I måltider utgjør det utrolige 37 millioner sjømatmåltid hver dag hele året, eller 25.700 måltider per minutt.

Det er mange hender som står bak denne imponerende verdiskapningen. Vi gratulerer sjømatnæringa med et nytt godt år for norsk sjømateksport og gleder oss til fortsettelsen!

Les mer i pressemeldingen fra Sjømatrådet her

Bilde: Norges Sjømatråd

(07-JAN-2019 11:11 AM)

Skal du fiske kongekrabbe i år? Her er endringene du bør få med deg:

**Kvota går ned: Kvotefaktor 1 (full krabbekvote) går ned til 1,71 tonn fra tidligere 3,07 tonn premium hannkrabbe.

**Inntektsgrensa øker: For å få full krabbekvote må du ha fisket andre arter i 2018 for minst 200.000 kroner, i stedet for tidligere 100.000 kroner.

**Innstramminger når du lagrer krabbe i samleteiner: Det er ikke lov å lagre mer kongekrabbe enn det som gjenstår av kvota på fartøyet.

**Krav om AIS og tilsyn på samleteiner: Fra 1. mai skal samleteiner utstyres med Automatisk identifikasjonssystem (AIS) og skal ha daglig tilsyn.

Fullt regelverk og kvoter finner du hos Fiskeridirektoratet her

(03-JAN-2019 01:28 PM)

Frist for krav om føringstilskudd for 2018

Krav om føringstilskudd må være mottatt av oss innen 04.01.2019.

Krav som kommer inn etter fristen, vil ikke være tilskuddsberettiget.

(02-JAN-2019 11:17 AM)

Endring av sats for beregning av produktavgift

Satsen for produktavgift endres til 2,4 % fra 1. januar 2019, i henhold til Stortingets vedtak av 12. desember, se rundskriv 36/2018 her.

(28-DEC-2018 10:52 AM)

Råfisklagssjefen viser oss sin julefavoritt: Skagenrøre!

Svein Ove liker stort sett orden og system på ting, men denne typen røre setter han virkelig pris på.

Visste du forresten at reka er på sitt aller beste akkurat nå? Det flotte med skagenrøre er at ingrediensene ikke skjuler, men spiller på lag med, den gode rekesmaken.

 

Se sjefens nydelige Skagerøre i filmen på våre facebooksider her

(21-DEC-2018 07:03 PM)

Nå er torskekvotene for 2019 er klare!

Totalkvoten er redusert. Her er andre viktige endringer:

**Distriktskvoten blir avviklet.
**Kystfiskekvoten reduseres fra 16 til 7 tonn per fartøy.
**Ferskfiskordningen starter allerede 15. april, med inntil 10 % innblanding av torsk. Den 15. juli øker denne til 30 %.
**Bonuskvote ved levendelagring av torsk utsettes til 4. mars og bonusen reduseres til 40 %.

Fartøy i åpen gruppe:
**Fartøy under 8 meter får en maksimalkvote på 9,7 tonn torsk, hvor 7,7 tonn er garantert.
**Fartøy mellom 8-9,99 meter får en maksimalkvote på 12,8 tonn torsk, hvor 10,8 tonn er garantert.
**Fartøy over 10 meter får en maksimalkvote på 14,3 tonn, hvor 12,3 tonn er garantert.

Fartøy i lukket gruppe (yrkesfiskere):
(Disse kvotene er midlertidige. Endelig kvotefordeling skjer når man har komplett fangststatistikk for 2018 (januar/februar 2019)).
**Ca. 90 % av kvotene på fartøynivå blir tildelt fra 1. januar.
**Fartøy med hjemmelslengde på 10-10,9 meter og største lengde u. 11 meter får en kvote på 40,15 tonn torsk.

Les mer i forskriften fra Fiskeridirektoratet her

(21-DEC-2018 01:46 PM)

Seddelføring og rapportering ved sjølproduksjon av tørrfisk

Norges Råfisklag har tilrettelagt et system for sjølprodusenter av tørrfisk som er tilpasset det nasjonale regelverket.

Les hva du må gjøre i rundskriv 2018/35 her Vedlegg til rundskriv: Registreringsskjema for sjølprodusert tørrfisk

(20-DEC-2018 12:06 PM)

Villfanget sjømat for over 12 milliarder!

Ny toppnotering i Norges Råfisklag! Aldri tidligere er det omsatt fisk, skalldyr og annen villfanget sjømat i Råfisklagets distrikt for større verdi enn i 2018. Etter 50 uker viser omsetningen 12,4 milliarder kroner.

– Når 2018 avsluttes forventer vi at omsetningen passerer 12,5 milliarder kroner, vel en milliard opp fra de to foregående årene, sier adm. direktør Svein Ove Haugland.

Bilde: Båten "Feskargutten" drar garn, fotograf Ronny Steve Johansen.

Les pressemelding om toppnotering i omsetningen 2018 her

 

(20-DEC-2018 09:17 AM)

Ragnhild har stresstestet torsken:

- Løsningen kan være å ha vanntanker i båten, slik at fisken kommer seg før bløgging, sier forsker Ragnhild Aven Svalheim i Nofima.

I dag er det foreløpig kun én tråler som har investert i et såkalt vått mottak, som kan gi bedre kvalitet. En god løsning for flere fartøygrupper?

Bilde: Norges Sjømatråd, Per Eide Studio

Les om Ragnhilds interessante funn og hva du som fisker kan gjøre for å bedre kvaliteten på nofima.no her

(18-DEC-2018 07:04 PM)

Nye minsteprisbestemmelser for hyse

Med virkning fra og med mandag 17. desember innføres det, som en prøveordning, dynamiske minstepriser for hyse

Se rundskriv

(13-DEC-2018 02:32 PM)

Vinterens nye minstepriser for fisk

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har i dag forhandlet og blitt enige om nye minstepriser for fisk for kommende vintersesong.

Partene ble også enige om en dynamisk minsteprismodell for hyse. Prøveordningen for hyse iverksettes fra og med 17. desember. Modellen bygger på samme prinsipp som for torsk og sei, med noen justeringer.

I modellen for beregning av dynamisk minstepris for torsk gjøres det noen justeringer. Lyr, rødspette og biprodukter av torsk øker alle i minstepris fra mandag 17. desember.

Les mer om prismodellen for hyse og endringene for øvrige arter i pressemeldingen her

Se hele minsteprislista (rundskriv 33/2018) her

(11-DEC-2018 03:04 PM)

Minsteprisen på kongekrabbe går ned 1 krone

Her er de nye minsteprisene fra og med 10. desember:

**Størrelse over 3,2 kg - 158,00 kroner.
**Størrelse 2,2-3,2 kg - 153,00 kroner.
**Størrelse 1,6-2,2 kg - 108,00 kroner.

Årsaken til nedgangen er en reduksjon i eksportprisen for fryst kongekrabbe. Eksportprisen for levende krabbe gikk litt opp, men ikke nok til å forhindre reduksjon. Snittprisen som betales til fisker har holdt seg stabil i perioden.

Prisene gjelder frem til 13. januar 2019.

Se de dynamiske minsteprisene for torsk, sei og kongekrabbe her

(07-DEC-2018 10:32 AM)

Fiskere på Smøla: Vil du bli oppdatert om fiske og marked, og prate fisk med andre interesserte?

Vi inviterer til møte på Smøla Havfiskesenter tirsdag 4.desember kl 14.

Møtet arrangerer vi sammen med Bud og Hustad Forsikring. Andre aktører som vil delta er Møre og Romsdal Fiskarlag og Sjøfartsdirektoratet.

I tillegg til å få en oppdatering på fisket og markedet, er det en god arena for å diskutere fag, sikkerhet, fiskeripolitikk og kvalitet – og ikke minst blir det gode muligheter til å utveksle synspunkter og dele erfaringer.

Møtene holdes som åpne møter for aktører i næringen – velkommen!

På grunn av matserveringen er fint om du sender påmelding til jan.erik.strom@rafisklaget.no innen 2.desember.

(30-NOV-2018 03:05 PM)

Sjømatnæringa må ta del i kampen mot matsvinn!

En fjerdedel av all sjømat ender opp i søpla. Skal vi nå FN’s bærekraftsmål må det tallet dramatisk ned. Norsk fiskerinæring har et ansvar for å redusere matsvinnet på lik linje med andre bransjer – og det ansvaret starter på havet.

Norsk villfisknæring produserer mat. Det leveres også fisk til andre formål som fôr, bioteknologi og medisin, men først og fremst som mat til folk. Da må kvaliteten holde mål hele veien frem til den som skal spise maten, ellers ender den som søppel.

Omkring 25% av sjømaten forsvinner fra levering til forbruker, viser en undersøkelse FN’s matvareorganisasjon (FAO) publiserte i sommer. Tallet gjelder fiskeprodukter på global basis, men også norsk dagligvarehandel rapporterer høyt svinn på ferske fiskeprodukter. Disse rapportene peker også på at det er forhold tidlig i verdikjeden som påvirker holdbarheten til produktene, og øker svinnet i butikkene og hos forbruker. Råfisklagets kontrollører bekrefter at det er potensiale for forbedringer i næringa.

Les hele kronikken skrevet av Jonette Jonette Braathen, prosjektleder for kvalitetstilsynet i Råfisklaget, her

(27-NOV-2018 10:53 AM)

Viktig beskjed til fiskere og fiskekjøpere angående fiske på næringssprengt fisk!

I tilknytning til fisket som foregår i Nord-Troms og vest i Finnmark på næringssprengt fisk, påpeker Norges Råfisklag at fisket må tilpasses fiskens kondisjon for å sikre best mulig kvalitet på levert villfisk.

Vi forutsetter at fiskerne som deltar i dette fisket, gjør sitt ytterste for å bevare en tilfredsstillende kvalitet på fisken. Vi har sett at med fornuftig fangsting med tilpasset bruksmengde, røkting av bruk og håndtering av fisken med rask bløgging/sløying og nedkjøling, er det fullt mulig å levere kvalitetsråstoff også av næringssprengt fisk.

Avgjørende for et godt resultat er god kommunikasjon med kjøper, og at fisket tilpasses kjøpers etterspørsel.

(16-NOV-2018 02:44 PM)

Hun skal lede Norges Råfisklags nye avdeling for samfunnskontakt

Norges Råfisklag omorganiserer administrasjonen og etablerer en ny avdeling for samfunnskontakt. – Vil vi bli hørt og forstått, må vi være tydelig og synlig. Derfor styrker Råfisklaget dette området, sier den ferske avdelingsdirektøren, Benedicte Nielsen.

– Flere bør forstå verdien av stabilitet i rammevilkårene, bedre markedsadgang og forutsigbar fiskeripolitikk. Det er vårt eget ansvar å opplyse folk om dette, sier avdelingsdirektør Benedicte Nielsen.

Nielsen har jobbet i salgslaget siden 2005, og kommer fra stillingen som teamleder for omsetningsavdelingen. Nielsen er en av ildsjelene bak utviklingen av de elektroniske tjenestene for fiskerne og fiskekjøperne på «Min Side». Hun har klare ambisjoner for den nye avdelingen.

– Vi skal i større grad vise frem det brede spekter av tjenester som Råfisklaget utvikler og leverer – og har gjort i 80 år - og ikke minst hvordan vi løser vårt samfunnsoppdrag. Det ser jeg fram til, sier hun.

Les hele pressemeldingen på våre nettsider her Her finner du pressemeldingen i pdf-format

(15-NOV-2018 12:48 PM)

Nye rundskriv

Bestemmelser om generell utfylling av sluttsedler med fiskeridirektoratets presisering av plikten til å føre korrekt sone på landings- og sluttseddel.

Se rundskriv nr 31/2018 her

Og:

Oppheving av særskilt minstepris for småsei, tilpasset seinotfisket mellom 66°33’N og 62°N

Se rundskriv nr 32/2018 her

(14-NOV-2018 02:59 PM)

Informasjon om Råfisklagskortet og bytte av hovedbankforbindelse

I forbindelse med at Norges Råfisklag bytter hovedbankforbindelse fra Danske Bank til Sparebank 1 Nord-Norge, vil ditt Råfisklagskort ikke bli oppdatert med disponibel saldo dagen etter leveranser. Råfisklagskortet og konto fungerer ellers som normalt.

Det er anledning til å få utbetalt forskudd. Dette bestilles enten ved mail til firmapost@rafisklaget.no eller telefon 77 66 01 00.

Vi forventer at nytt Råfisklagskort vil være på plass første kvartal 2019, i mellomtiden er det anledning til å ta ut forskudd.

Vi ber dere avvente ny informasjon fra oss angående det nye Råfisklagskortet.

Vi beklager eventuelle bry dette skaper for dere, og ber om tålmodighet og forståelse i overgangsperioden. Ta kontakt med oss på tlf. 77 66 01 00 dersom spørsmål.

(14-NOV-2018 02:47 PM)

Råfisklagskortet

Norges Råfisklag har besluttet å bytte hovedbankforbindelse fra Danske Bank til Sparebank 1 Nord-Norge. Eksisterende Råfisklagskort og konto fungerer som normalt inntil videre.

Det forventes at nytt Råfisklagskort vil være klart i Sparebank 1 Nord-Norge første kvartal 2019. Ny informasjon vil bli gitt så snart vi vet mer om registrering i den nye banken.

(01-NOV-2018 12:51 PM)

Levering og omsetning av viltlevende marine ressurser på Svalbard

Med hjemmel i Forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) FOR-2014-05-06-607, sist endret FOR-2018-06-29-1089, har Norges Råfisklag laget en ordning der restauranter og spisesteder skal registrere mottatte fangster etter forskriften.

Les informasjonsskriv om levering og omsetning av viltlevende marine ressurser til restauranter og spisesteder på Svalbard her

(29-OCT-2018 02:20 PM)

Økte minstepriser for de to minste størrelsene av kveite

Som følge av økte priser i ferskmarkedet, økes minsteprisene for de to minste kveitestørrelsene til nivå som framgår av minsteprislista, (Rundskriv 29/2018).
Størrelse Minstepris (øre pr kg sløyd u/ hode)
Kveite under 20 kg, lovlig fanget 6500
Kveite minst 20 kg, under 40 kg 6000
Se rundskriv
(26-OCT-2018 02:22 PM)

Har du noen gang lurt på hva Råfisklaget gjør?

Da Svein Ove forklarte vår rolle i verdikjeden under Torskefiskkonferansen forrige uke, fikk vi så mange positive tilbakemeldinger at vi rett og slett poster filmsnutten her også.

Filmen der Svein Ove forklarer Råfisklagets rolle kan du se på våre facebooksider her

(25-OCT-2018 06:13 PM)

Island skal konkurrere med kvalitetsmerket Skrei

- Først og fremst skal vi tolke skreioffensiven fra Island, at de kopierer vår suksess, som at de norske skreipakkerne gjør en utrolig bra jobb, sier kontrollsjef i Råfisklaget Charles Ingebrigtsen. 

- Deretter skal vi skjerpe eget fokus. For kvalitetsmerket Skrei er ikke noe man kødder med, sier han. 

Det er lov å pakke skrei med kvalitetsmerket mellom 1. januar og 30. april. I denne perioden sjekker Råfisklagets skreipatrulje at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

Les hele saken om Islands skreioffensiv på fiskeribladet.no her

(24-OCT-2018 02:06 PM)

To klare oppfordringer til oss i sjømatnæringa!

Fredrik Myhre fra WWF Verdens naturfond har to klare oppfordringer til oss i sjømatnæringa:

**Bli kvitt fiskerikriminalitet.
**Stopp plastmonstret fra å vokse seg større.

Du kan se oppfordningene i sin helhet fra Fredrik Myhre i video på våre facebooksider her

(22-OCT-2018 07:03 PM)

Hva er egentlig verdien i et merke?

MSC, Skreimerket, Catch certificate, Norsk Hval og Varanger. Det blir stadig flere nye merker på maten vår. Men har det noen betydning?

På Torskefiskkonferansen forklarte Svein Ove Haugland hva det betyr for næringa.

Se filmen på våre facebooksider her

(19-OCT-2018 07:55 PM)

Råfisklaget bør styrke arbeidet med kvalitetstilsynet!

Tor-Bjarne Stabell ved Tobø Fisk Havøysund var klar i sin melding til Råfisklagets styre når de denne uken besøkte flere bedrifter i Finnmark.

Tobø Fisk har tatt imot levendetorsk siden 2002 og er en av bedriftene som satser på å utvide markedet for fersk sei. Akkurat nå forsyner de det spanske markedet med blankpakket sei.

 

Les mer om styrets besøk i Finnmark og se alle flotte bildene på vår facebookside her

 

(17-OCT-2018 06:34 PM)

Landingsforskriften har trådt i kraft på Svalbard

1. september trådte landingsforskriften på Svalbard i kraft. Landingsforskriften er en forskrift som har som formål å sikre en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressursene. De siste dagene har våre fagfolk vist hvordan man enkelt registrerer fangsten elektronisk.

Foreløpig er det kun fritidsfiskere som leverer fangst til restauranter på Svalbard, og for å gjøre det må de registrere fangsten i Råfisklagets systemer.

På grunn av sesongisen rundt Svalbard, er det nå på høsten det er mulig å fiske torsk og hyse. Dette er arter som det ikke fiskes så mye av nært det norske fastland på denne tiden av året.

(15-OCT-2018 06:50 PM)

Se etter det blå merket når du kjøper hummer i butiken!

Se etter det 🔵BLÅ🔵 merket når du kjøper hummer i butikken, da vet du at den er lovlig og bærekraftig fanget!

I Norges Råfisklags distrikt varer hummersesongen fra 1. oktober til og med 31. desember.

Foto: Inger Johnsen.

(12-OCT-2018 11:01 AM)

Ny avdelingsdirektør for omsetning

Norges Råfisklag styrker laget med ny avdelingsdirektør for omsetning. Charles A. Aas har fiskerinæringa godt inne i ryggmargen. Nå er han klar til å lede avdelinga som har en sentral rolle både i daglig drift og utvikling av næringa.

Den nye avdelingsdirektøren har allerede begynt å stake ut kursen, men er klar på at en viktig del av jobben er å kunne tilpasse retningen etter strømningene i næringa.

– Aldri før har endringene i næringa gått like fort som nå. Fartøy og kvoter bytter eiere og nye og mer moderne fartøy bygges og kommer på løpende bånd. Det samme ser vi på kjøpersiden. Der er det kommet flere nye moderne anlegg samtidig som andre mottaksanlegg kjøpes opp av større konsern, sier Aas.  

Han fastslår at en av de sentrale oppgavene til avdelinga er å daglig oppdatere seg på det som skjer i fiskerinæringa, slik at de kan komme raskt på banen i tilfelle fisket må reguleres eller ekstra mottakskapasitet må settes inn.  

Les hele pressemeldingen på våre nettsider her Her finner du pressemeldingen i pdf-format

(05-OCT-2018 01:04 PM)

Hva er en rettferdig fordeling av fiskeressursene?

Bli med på Lørdagsuniversitetet: "Kampen om kysten", hvor forskere ved Norges arktiske universitet setter et viktig tema på agendaen.

📍Tromsø Hålogaland Teater, lørdag 6. oktober k. 13:00.

Andre spørsmål som vil bli belyst:
👉 Er fiskerne fortsatt garantister for at den økonomiske avkastningen av de viltlevende marine ressursene tilfaller kystsamfunn?
👉 Bør territoriell rett til kystnære havområder være et rettferdighetskrav, altså noe folket har en moralsk rett på?

Se eventet på facebook her for mer informasjon om arrangementet

(03-OCT-2018 07:03 PM)

Gode tider for norsk kongekrabbenæring!

Over 85 prosent av årets kongekrabbekvota er nå oppfisket, og rekordlav bestand i Alaska fører til at den norske krabben blir ekstra etterspurt i markedet. Vi forventer at trenden med god etterspørsel og prisøkning fortsetter frem mot neste høst.

Vi kan allerede nå fastslå nye rekordverdier for både fangst- og eksport med levende kongekrabbe som dominerende produkt i 2018.

Se snittpriser og volum pr mars 2018 her Se fangst og priser pr desember i markedrapporten her

(24-SEP-2018 02:49 PM)

Villfanget sjømat for 10 milliarder!

Fiskerne i vårt distrikt har levert sjømat for 10 milliarder kroner så langt i år! 😁 Det betyr at vi foreløpig ligger over 800 millioner kroner foran fjoråret og rekordåret 2016!

Fiske gir ringvirkninger til lokalsamfunnene og vi er stolt over å være med og bidra til både lys i husene og mat på bordet - både nå og i fremtiden!

I denne filmen fra Sintef kan du se noen av de fantastiske ringvirkninger sjømatnæringa skaper

(19-SEP-2018 07:05 PM)

NYE MINSTEPRISER: Økning for hyse og kvitlange og midlertidig nedgang for kveite og uer.

Her er et utdrag av de nye minsteprisene fra og med 24. september:

**Hyse opp 1 krone til 15,00 kroner (for snørefanget størrelse over 8 hg).
**Hyse opp 1 krone til 11,25 kroner (for andre redskaper størrelse over 8 hg).

**Kvitlange opp 75 øre til 11,75 kroner (for størrelse over 2 kg).
**Kvitlange opp 50 øre til 10,50 kroner (for størrelse 0,7-2,0 kg).

Midlertidig minstepris mellom 24. september og 4. november:
**Kveite ned 10 kroner til 55 kroner (for størrelse under 20 kg).
**Kveite ned 10 kroner til 50 kroner (for størrelse 20-40 kg).

**Uer 12,00 kroner (for størrelse over 7 hg rund) til om med 30. september.

Kveitefisket medfører markedsmessige utfordringer hver høst når vi får økte landinger. Dette har resultert i en periode med reduserte minstepriser for å sikre flyt i omsetningen. Den samme utviklingen har vi sett de siste ukene, noe som har ført til at partene har blitt enige om en midlertidig reduksjon av minsteprisen for de to minste vektklassene.

Torsk og sei har dynamiske minstepriser og publiseres fortløpende på våre nettsider.

Ny minsteprisliste blir publisert på våre nettsider i løpet av morgendagen.

Les hele pressemeldingen her Se hele minsteprislista (rundskriv 29/2018) her

(18-SEP-2018 03:05 PM)

Ytterlig utvidet periode for reduksjon av minstepris for uer

Situasjonen med store tilførsler av fersk uer preger fortsatt markedet og den reduserte minsteprisen for rund uer, minst 7hg, på kroner 12,- per kilo videreføres til og med 23. september 2018.

Se rundskrivet her

(14-SEP-2018 03:08 PM)

Nye minstepriser for hummer

Norges Råfisklag og Sjømatbedriftene har fastsatt følgende minstepriser for hummer gjeldende fra 1. oktober 2018:

Størrelse                     kr pr kg
Hummer u 1,2 kg 250,-
Hummer 1,2 - 2 kg 190,-
Hummer o/2 kg 140,-

Se rundskrivet her

(13-SEP-2018 10:52 AM)

Kom og smak!

Under årets SMAK-festival fylles Kystens Hus med smaken fra havet! Festivalen starter fredag kl. 11:00 og holder på frem til 18:00. På lørdagen er det full fart mellom 10:00-17:00.

Vi er med på laget når kystens sjømatmagikere tryller frem den lekreste sjømat til folket!

Foto: Ida Ramberg, iNord.

Les mer om hvem du finner i Kystens Hus og alle aktiviteter i eventet "Smaken fra kysten" på facebook her

(12-SEP-2018 08:56 AM)

Viktig info til deg som fisker ved Bjørnøya!

Fiskeridirektoratet melder at fiskeridirektøren med øyeblikkelig virkning stenger et område nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad. Se hvilke posisjoner det gjelder på fiskeridir.no her

(07-SEP-2018 03:16 PM)

Vil du påvirke Norges Fiskarlag?

Er du yrkesfisker på egen båt eller som mannskap? Vil du påvirke Norges Fiskarlag? Svar på denne undersøkelsen - det tar 5 minutter og du er helt anonym!

PS! Du trenger ikke være medlem for å delta.

Delta på Norges Fiskarlags undersøkelse her

(07-SEP-2018 03:13 PM)

Jobber du med fiskerijuss? Da bør du få med deg dette seminaret!

Vi gjentar fjorårets suksess og inviterer jurister, advokater, myndigheter og andre interesserte fra fiskerinæringen til fagseminar, med blant annet dette på agendaen:

👨‍🎓Pantsetting av fisketillatelser i et nytt kvotesystem - førsteamanuensis Svein Kristian Arntzen.
👩‍🎓Ikrafttredelse av landingsforskriften på Svalbard - førsteamanuensis Irene Vanja Dahl.
👨‍⚖️Sanksjoner i fiskerinæringen - førstestatsadvokat Lars Fause.

Tid: onsdag 19. september fra 16:00-19:00.
Sted: Kystens Hus, Tromsø.

Bindende påmelding senest 13. september til: gerd.sollid@rafisklaget.no

Norges Råfisklag samarbeider med K. G. Jebsen-senter for havrett, UiT Norges arktiske universitet, og arrangementet er et av tiltakene for å styrke kontakten mellom organisasjoner i fiskerinæringen og det juridiske miljøet ved senteret.

Les hele programmet her Følg arrangementet på facebook her

(05-SEP-2018 03:00 PM)

Årets blåkveitesesong: God etterspørsel og gode priser!

- God etterspørsel og gode priser førte til stor deltakelse under kystflåtens direktefiske etter blåkveite, sier omsetningssjef i Råfisklaget Willy Godtliebsen.

Sesongen gikk stort sett på skinner, der litt dårlig vær sto for den største utfordringen. Som tidligere år har det vært klart best fiske på Tromsøflaket med opp i 300 kg blåkveite på stampen.

- Det er trangt om plassen på de beste fiskefeltene, men fiskerne er dyktige til å lage turordninger seg i mellom slik at alle får fisket sin del, forteller Willy.

Les oppsummeringen av årets direktefiske etter blåkveite for kystflåten her

Mannskapet på «Myntevik» er godt fornøyd med årets blåkveitesesong, foto Mikal Rafael Molnes.

 

(04-SEP-2018 06:22 PM)

Villfisknæringen tar ansvar for havmiljøet, og inviterer nå DEG til bli med på ryddelaget!

Norges Råfisklag har satt av 1 million kroner til støtte av ryddeaksjoner i fjæra langs kysten i vårt distrikt (fra Vevang i sør til russegrensa i nord) i 2018. Vi oppfordrer derfor alle - enkeltpersoner, lag, næringsaktører og organisasjoner - til å bli med på dette gode tiltaket som gir tilbake til både lokalsamfunnene langs kysten generelt, og villfisknæringen spesielt.

Her finner du mer info om hvordan du kan bli med på ryddelaget og rydd ei fjære du også

(03-APR-2018 07:06 PM)

Ingen vet hva dagen bringer ...

... men skaffer du deg Råfisklagskortet disponerer du pengene på kontoen allerede dagen etter du har levert fangsten. 💳😎

Neste uke er det Nor-Fishing, kommer du innom på stand T-121 og skaffer deg Råfisklagskortet gir vi deg termos og kopper så du kan kose deg med noe varmt å drikke.

(14-AUG-2018 07:06 PM)

Midlertidig reduksjon av minsteprisen for rund uer

Vi viser til rundskriv nr 16/2018 (minsteprislista), der minsteprisen for rund uer er kr 15 pr kg.

Økte tilførsler av fersk rund uer har ført til fall i markedsprisene for nevnte art. Etter henvendelse fra kjøperorganisasjonene har vi i dag blitt enige om at minsteprisen for rund uer, minst 7 hg reduseres til kr 12 pr kg.

Den reduserte minsteprisen gjelder for omsetning fra og med 09. august 2018 og inntil videre, men ikke utover 26. august 2018. Fra og med 27. august 2018 gjeninnføres kr 15 pr kg som minstepris for rund uer.

(08-AUG-2018 01:20 PM)

Takk for innsatsen!

Forrige uke forlot Trygve Myrvang sjefsroret i Råfisklaget. Her forteller han om høydepunkter, tøffe tak og artigheter fra sine 31 år i salgslagets tjeneste.

 

 

Se filmen på våre facebooksider og skriv gjerne din hilsen til Trygve i kommentarfeltet

 

(08-AUG-2018 12:59 PM)

En suksesshistorie fra Lofoten: Thomas Sedeniussen er 27 år og satser alt i eget rederi!

👉 Rowenta a/s registert som aksjeselskap i 2013.
👉 Har byttet seg opp i båtstørrelse tre ganger.
👉 Strategisk kvotekjøp for å ha helårsdrift.
👉 80 % av mannskapet er under 30 år.
👉 Viser stor omsorg for mannskapet.

Silje Marie Møller har kjent Thomas siden de begge var små, og hun er mildt sagt imponert over hva han har fått til som ung entreprenør innenfor fiskeri. Når hun skulle velge emne til sin bacheloroppgave i ledelse, innovasjon og marked på Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø var valget lett - det måtte bli om Thomas og hvilke faktorer og egenskaper som ligger til grunn for å lykkes som kystfisker. I oppgaven skriver hun blant annet dette:

«Den unge gutten har de grunnleggende egenskapene som kreves for godt lederskap, og har skapt en trygg og inkluderende arbeidsplass for sine ansatte. Han har samtidig gjort strategiske trekk som har gitt selskapet gode gevinster og har bidratt til utvikling og ekspansjon. I en alder av knappe 27 år har den unge skipperen oppnådd gode resultater og fått mersmak for næringen og hva den har å tilby.»

Selv er Silje Marie kjempeinteressert i fiskeri og sjømatnæringen, og hvilke ringvirkninger den skaper. Hun mener at man ikke trenger å jobbe på fiskebåt for å jobbe med fiskeri.

Silje lånte kontorplass hos oss i Kystens Hus når hun skrev oppgaven. Vi takker så mye for laget og vi ønsker henne all mulig lykke til i fiskerinæringen i fremtiden.

Les Siljes flotte bacheloroppgave om Thomas Sedeniussens vei til suksess her

Bilde: Lisbeth Nikolaisen Drotz, Kai Nikolaisen i Lofotposten og Thomas Sedeniussen.

(25-JUL-2018 07:11 PM)