NYE MINSTEPRISER

Økning for hyse og torsk og uforandret for sei fra 21. september:
🐟 Hyse opp 3,00 kroner til kr 15,00.
🐟 Torsk går opp 25 øre til kr 24,00.
🐟 Sei uforandret kr 9,80.

Etter å ha vært suspendert siden i mars gjeninnføres den dynamiske minsteprisen for hyse fra 21. september.

Minsteprisene gjelder fram til 4. oktober.

Se alle de dynamiske minsteprisene for torsk, sei, rognkjeks og kongekrabbe, samt minsteprisen for hyse her

(18-SEP-2020 11:21 AM)

Ny minsteprisliste til fisker

Den 16. september 2020 avholdt Norges Råfisklag og kjøperorganisasjonene prisdrøftelser.
 
Minsteprisene for flere arter som ble suspendert i mars i år på grunn av corona-situasjonen, er gradvis gjeninnført. Under drøftelsene ble også minsteprisene for flekksteinbit og gråsteinbit gjeninnført på samme nivå som gjaldt før mars 2020.
 
Minsteprisene, heriblant de for gjeninnførte arter er listet i den oppdaterte minsteprislisten

Se minsteprislisten her

(17-SEP-2020 11:43 AM)

GJENINNFØRING AV PRISER FOR TRE ARTER

Minsteprisene for flere arter har vært suspendert fra 20. mars i år. Etter drøftelse med kjøperorganisasjonene gjeninnføres nå minsteprisene for flekksteinbit, gråsteinbit, samt den dynamiske minsteprismodellen for hyse fra mandag 21. september:

**Flekksteinbit kr 14,00 (minst 3 kg)
**Flekksteinbit kr 12,50 (1-3 kg)
**Gråsteinbit kr 11,50 (minst 1 kg)
**Hyse - de dynamiske minsteprisene beregnes igjen fredag 18. september.

Les mer i pressemeldingen her

(16-SEP-2020 04:13 PM)

FISKNYTT - det nyeste fra fiskerinæringen:

⚓️ Kystflåten leverer mesteparten av fangstene i Finnmark. Der finner vi det meste av leveranser av både torsk, hyse og sei, for ikke å snakke om kongekrabbe.
⚓️ I Troms skiller Vannøya seg ut med stor deltakelse i juksafisket etter sei, det samme gjelder for Myre i Vesterålen. Lenger sør dreier det seg om fiske etter taskekrabbe og leppefisk.
⚓️ Omsetningen i uke 37 var på 148,4 millioner, en økning fra uka før. Dette skyldes først og fremst levering av fryst råstoff av torsk og hyse som er landet tidligere i år
👉 Sørg for å ha en leveringsavtale før du starter å fiske grunnet Covid 19-innvirkninger på markedet.

Les alt om fisket i perioden 7. - 13. sept. Her finner du fisket foregående perioder Se gjennomsnittspriser for fersk fisk pr. uke 37 og hittil i år Se gjennomsnittspriser for tidligere uker her

(14-SEP-2020 01:10 PM)

Viktig info fra Skatteetaten: Krav til salgsdokument for fiskekvoter

Skatteetatens kontroller viser at det forekommer en del mangler i fakturaer som blir utstedt i forbindelse med omsetning av fiskekvoter med eller uten fartøy/redskap. Mangler ved faktura kan igjen medføre feil i avskrivinger og skatt.

Krav om spesifisert faktura

Salg kan ikke alene dokumenteres ved kontrakten. Det må også utstedes en faktura som inneholder lovpålagte opplysninger. Ved samlet salg av eiendeler må du sørge for å fordele salgssummen etter faktisk omsetningsverdi på hver enkelt eiendel, som kvote, fartøy og redskap. En skipsmegler vil kunne bidra med kunnskap om riktig verdsetting. På fakturaen skiller du de ulike kvotene som strukturkvoter, enhetskvoter, konsesjoner og adganger ved å bruke kvotenes ID-nummer som du finner i tildelingsbrevet fra Fiskeridirektoratet.

Avskriving

Riktig avskrivning er nødvendig for at skatt og fradrag skal stemme. Strukturkvoter er tidsbegrensede og kan avskrives skattemessig. Dette gjøres i saldoskjema ved innsending av skattemeldingen. Ved eierskifte skal kvotens levetid videreføres av den nye eieren. Avskrivingen i omsetningsåret følger den bruken av kvoten som er avtalt mellom partene. Tidsubegrensede fiskeritillatelser som deltakeradganger og konsesjoner kan som hovedregel ikke avskrives. Unntak gjelder ved et åpenbart verdifall.

www.skatteetaten.no/fiskekvoter kan du lese mer om lovpålagte krav til faktura, avskrivingsregler og hvordan du skal gå frem ved kjøp eller salg av fiskekvoter.

(01-SEP-2020 02:49 PM)

Gjeninnføring av minstepriser for 5 arter

Minsteprisene for flere arter har vært suspendert fra 20. mars 2020. Etter drøftelse med kjøperorganisasjonene gjeninnføres nå minstepris for lyr, kveite, breiflabb, uer (rund) og rødspette.

Se rundskriv her

(28-AUG-2020 10:18 AM)

Føringstilskudd kystreke - rammen oppbrukt

Vi viser til rundskriv nr 7/2020.

Norges Råfisklag gjør oppmerksom på at rammen på 300.000 kroner avsatt til føringstilskudd for kystreke, råreker til pilling, er i ferd med å bli oppbrukt. Dette kan medføre at ordningen midlertidig vil bli stoppet. Etter ferieavvikling vil vi søke utvidelse av rammen med sikte på at ordningen kan videreføres ut året.

(29-JUL-2020 11:37 AM)

Sol, sommer og rekordsalg av nordnorske reker!

Sommerglade nordmenn har den siste tiden spist rekordmye reker fra nord. Juni ble en av tidenes beste måneder noensinne for kokte skallreker fangstet av nordnorske fiskere. Godt vær og fiske har gjort sitt, men den største årsaken er kvaliteten på rekene.

- Vi har store reker i nord på sommeren og dette er svært ettertraktet i markedet. Dyktige fiskere med tilgang til gode rekefelt er en stor suksessfaktor, og dersom man kombinerer dette med høy kvalitet og riktig pris blir salget godt, sier Jack Robert Møller ved Lyngen Reker.

Bedriften er en av de tre største rekeprodusentene i Troms, og sammen med Karls Fisk & Skalldyr og Sjøland står de for 86 % av den totale omsetningen av kokte skallreker i nord. Alle tre pakker kokte skallreker som de forsyner dagligvarebutikker og grossister med, i både nord og sør. Alle har opplevd rekordstor etterspørsel av den nordnorske delikatessen så langt i sommer. Det var ikke det man så for seg når landet ble lukket ned som følge av koronapandemien i mars.

Les hele pressemeldingen her (word) Se den digitale pressemeldingen på våre facebook-siden her (filmsnutt)

Gunnar Kvernenes nyter ferske reker i fjæra, fotograf Lise Mangseth

(27-JUL-2020 09:32 AM)

Til deg som skal fiske leppefisk: nå skal alle sedler signeres elektronisk

Fra og med i år skal alle som fisker leppefisk signere sedlene elektronisk. Det betyr at papirseddelen nå forsvinner.

For å signere seddel elektronisk må du lage deg en egen personlig «Signeringsbruker» som benyttes til signering av seddel, før første leveranse til samlepose eller til brønnbåt/oppdretter.

Signeringsbrukeren lager du ved å logge på Råfisklagets Min Side og velge «eSignering» i menyen. Signeringsbrukeren er din signeringsidentifikasjon som består av fødselsdato og initialer. Last deretter ned «CatchSign-appen» på mobil eller nettbrett.

Se film og få hjelp til å opprette signeringsbruker, laste ned CatchSign-appen, logge inn og signere seddel her Les veiledning til hvordan du oppretter signeringsbruker og laster ned appen her

(22-JUL-2020 08:23 AM)

Melding til kongekrabbe-fiskere: avtal leveranse før du fisker!

Eksportørene av kongekrabbe melder om logistikkutfordringer knyttet til redusert flytrafikk til viktige markeder i Asia. Fiskere som skal starte fiske etter kongekrabbe bes derfor om å holde tett kontakt med sine kjøpere for å sikre at fisketakt og landinger er i overenstemmelse med markedssituasjonen.

(08-JUL-2020 02:36 PM)

Hvem kjøper fisk i sommer?

Lurer du på hvilke mottak som kjøper fisk i sommer? Vi har som tidligere laget en komplett oversikt over åpne fiskemottak i sommer, fra Nordmøre til Finnmark.

Se oversikt

(25-JUN-2020 02:59 PM)

Ungdomsfiske for deg mellom 12 og 25 år

Ordningen er ment som en sommerjobb for deg som er er mellom 12 og 25 år og den som deltar kan levere fisk for inntil kr 50.000,-. Du registrerer deg til ungdomsfiske hos Fiskeridirektoratet.

I fjor deltok ca 400 ungdommer. Ungdomsfiskeordningen gjelder i perioden fra og med 15. juni til og med 07. august.

(17-JUN-2020 01:59 PM)

Stopp i kystflåtens direktefiske etter blåkveite fra 16. juni

Fiskeridirektoratet melder om stopp i direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde fra og med 16. juni.

Det innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 15. juni kl. 23:59.

(12-JUN-2020 02:47 PM)

Snart kan du kjøpe fisk på mobil!

Hvert år auksjonerer Råfisklaget hundrevis av millioner kilo sjøfryst sjømat til million-verdier. Dette er fisk og skalldyr som fiskes av større båter, langt til havs, og som leveres til fryselager langs kysten. Fangsten blir så solgt elektronisk på auksjon til høystbydende bedrift.

Camilla Stormoen er en av skaperne bak de nye auksjonssidene som nå skreddersys for mobiltelefon. Camilla er 26 år og fersk utdannet sivilingeniør i informatikk fra Universitetet i Tromsø og ansatt som IT-konsulent i Norges Råfisklaget. Det er hun som står for programmeringen.

- Fiskeauksjonen får splitternytt utseende i ny programvare og blir lettere å bruke fra både pc og mobil, forklarer Stormoen.

Nå er de nye auksjonssidene klar for testing, les mer her

(10-JUN-2020 08:42 AM)

Gjør en forskjell for havet

Norges Råfisklag gir bort 1 million kroner til rydding av plast og søppel.

Norges Råfisklag gjentar suksessen for tredje året på rad og setter av en million kroner til ryddeaksjoner fra Finnmark til Nordmøre. I 2020 kan alle lag, foreninger og organisasjoner søke om inntil 50.000 kroner i støtte hvis de deltar på den felles dugnaden. Synne Guldbrandsen i Råfisklaget håper så mange som mulig blir med på ryddelaget.

– Søppel i havet er et enormt miljøproblem som berører oss alle. Samtidig vet vi at rydding av strendene faktisk gjør en forskjell. Derfor setter vi i Råfisklaget igjen av en million kroner til et krafttak for rene strender. Pengene som lag og foreninger får går i sin helhet til deres egen kasse, forklarer Guldbrandsen.

Les mer om hvordan du kan bidra her

(04-JUN-2020 08:25 AM)

Føringstilskudd blåkveite

Norges Råfisklag har fått godkjenning fra Nærings- og Fiskeridepartementet til iverksettelse av ordning med føringstilskudd for blåkveite som fiskes under årets direktefiske for kystflåten.

Se rundskriv

(29-MAY-2020 02:42 PM)

Endring i renten på Råfisklagskortet

Fra og med 1. juni ser vi oss nødt til å sette ned renten på Råfisklagskortet til 0,5 %. Årsaken er en nedgang i rentemarkedet.

Vi følger med i markedet og vil alltid gi deg gode renter på Råfisklagskortet!

Les mer om Råfisklagskortet og bestill her

(29-MAY-2020 12:20 PM)

Norges Råfisklags årsmøte er avviklet digitalt!

Norges Råfisklags 82. ordinære årsmøte ble i år som følge av covid-19 pandemien for første gang gjennomført digitalt. Sakslista besto av et minimum av saker – kun de sakene som vedtektene forplikter behandling av.

Saksliste med forslag til vedtak ble utsendt til representantene med svarfrist. Det digitale årsmøtet ble fastsatt til 28. mai 2020, men da det ikke kom innvendinger eller merknader fra representantene, ble derfor alle sakene registrert som enstemmig vedtatt.

Se hvilke saker som ble behandlet av årsmøtet i pressemeldingen her Les hele årsbetningen for 2019 her

 

(28-MAY-2020 02:19 PM)

Nye minstepriser for ferske reker

Prisene gjelder fra 25. mai og inntil videre
  Periode Minstepriser (kr/kg)
Kokte skallreker til konsum som skallreke 25.5 - 16.8 2020 95,00
Kokte skallreker til konsum som skallreke 17.8 2020 - inntil videre 82,00
Kokte skallreker agn som skallreke Hele perioden 40,00

Se rundskriv for alle ferskreker til pilling

(20-MAY-2020 02:09 PM)

Enighet om videreføring av gjeldende minstepriser for blåkveite

Det vises til pressemelding utsendt etter de ordinære prisdrøftelsene 29. april.

Norges Råfisklag og industrien har nå hatt samtaler om markedssituasjonen for blåkveite og er enige om å videreføre dagens minstepriser. Minsteprisene for de viktigste tilstandene og størrelser er da som følger i tabellen.

(20-MAY-2020 02:16 PM)

Årets kvalitetsfisker deles ut i oktober

- og du kan være med på å nominere vinneren!

Hvem fortjener hedersprisen «Årets kvalitetsfisker» i 2020? Nå har du mulighet til å komme med forslag på nominerte!

Prisen deles ut for syttende gang, men på en litt annen tid av året enn tidligere. Situasjonen med coronaviruset fører til at Råfisklagets årsmøte i mai blir avholdt digitalt, og årets prisutdeling er derfor utsatt til høsten. Det innebærer at du har utvidet frist til å komme med forslag til kandidater.

Prisen deles ut til én eller flere fiskere, eller hele mannskap, på fartøy som utøver sitt fiskeri med gode kvalitetsholdninger. Det er ingen restriksjoner i forhold til båttype, redskapstype eller fiskerier, men nominasjonen må ha bakgrunn i fangst levert i Norges Råfisklags område, fra Finnmark til Nordmøre. Nå ønsker fiskesalgslaget hjelp til å finne årets kandidater.

Foreslå din kandidat her

Les mer om fiskernes egen Oscar-pris "Årets kvalitetsfisker" og hvordan du nominerer her

 

(20-MAY-2020 08:00 AM)

Skreipatruljen har aldri sett så mye fin fisk

Skreipatruljen til Råfisklaget rakk å gjennomføre 103 kontroller før koronaen stengte ned Norge og resten av Europa. Den kvaliteten de fikk se, imponerte kontrollørene.

Tidlig i januar, når skreien svømmer inn til kysten fra Barentshavet og er i toppform, pakkes kvalitetsmerket Skrei. For mange er dette høydepunktet på året. Også denne sesongen begynte normalt med rikelig tilgang på den aller fineste fisken, men så ble verden brått snudd på hodet, og i mars måtte Skreipatruljen innstille arbeidet sitt.

- Vi rakk å gjøre 103 kontroller fra omtrent 50 ulike produksjonsanlegg fra Finnmark til Nordmøre før koronaviruset inntok Europa og landegrensene stengte, men vi har aldri sett så mye fin skrei så tidlig i sesongen, sier kvalitetskontrollør Arne Magne Andersen i Råfisklaget.

Les mer om hva skreipatruljen fant og oppsummerer sesongen her

Før verden ble snudd på hodet rakk skreipatruljen å kontrollere over 1200 kvalitetsmerket Skrei, både i Norge og i utlandet og kvaliteten på det de fant var fantastisk. Faktisk det beste noen gang.

(19-MAY-2020 12:00 PM)

Nye minstepriser for sei fra 18. mai

Grunnet vanskelige markedsforhold for sei er det i dag utført en ekstraordinær beregning av de dynamiske minsteprisene.

Prisen går ned 20 øre, her er de nye minsteprisene i perioden 18.-24. mai:
Sei over 2,3 kg: kr 10,40.
Sei 1,2-2,3 kg: kr 9,40.

Se alle dynamiske minsteprisene for sei her

(15-MAY-2020 12:12 PM)

Oppheving av ekstraordinært føringstilskudd fisk og lever/rogn

Tilskuddsordningene kunngjort i rundskriv nr 13 og 14/2020 avsluttes 17. mai 2020, d.v.s. de omfatter kvanta ført til og med denne datoen.

For kjøpere som innen datoen har fått tilsagn om tilskudd, må dokumentasjon i form av fraktbrev innsendes innen 22. mai 2020 for å være tilskuddsberettiget.

(14-MAY-2020 02:24 PM)

Minstepriser taskekrabbe sesongen 2020

Sjømatbedriftene og Norges Råfisklag viderefører minsteprisene for taskekrabbe:

**Hokrabbe, minst 13 cm kr 12,00 pr kg, alle anvendelser.
**Hannkrabbe, minst 13 cm kr 12,00 pr kg, alle anvendelser, se rundskriv her.

(13-MAY-2020 02:01 PM)

Endring i sats for beregning pensjonstrekk fisker

Ny sats for beregning av avgift på omsetning av fisk er endret fra 0,25 % til: 0,3 % se rundskrivet her.

(11-MAY-2020 03:05 PM)

Råfisklaget tilbake på kaiene fra 11. mai

Norges Råfisklag sine kontrollører vil i likhet med Fiskeridirektoratets sine inspektører gjenoppta kaikontrollen fra mandag 11. mai.

Våre kontrollører vil følge de retningslinjene som bransjen og Fiskeridirektoratet er blitt enige om. Som vanlig vil dette gjelde både ressurskontroll og kvalitetstilsyn, les mer i pressemeldingen fra Fiskeridirektoratet her.

(08-MAY-2020 01:55 PM)

Endrede åpningstider fra i dag

Fra i dag mandag 4. mai har vi åpent mellom 8:00-15:00. Sommerens åpningstider gjelder frem til 15. september.

(04-MAY-2020 10:25 AM)

Økning i GIEK kredittforsikring

Vår samarbeidspartner GIEK Kredittforsikring har varslet premieøkning knyttet til vår avtale. Etter prisøkning fra vår samarbeidspartner er ny premie 0,08 %. Økningen vil gjelde for omsetning fra og med 1.mai, og vil bli fakturert fra og med juni måned. se rundskriv her.

(30-APR-2020 10:48 AM)

Vårens og sommerens nye minstepriser

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har i dag forhandlet minstepriser for fisk gjeldende for vår- og sommersesongen.

Norsk fiskerinæring er inne i en alvorlig situasjon der våre markeder er sterkt preget av corona-sitasjonen. For den norske industrien er det store usikkerheter knyttet til markedssituasjonen og dette preget også prisdrøftelsene.

Les hele pressemeldingen her

(29-APR-2020 03:49 PM)

Ny markedssjef på plass

Synne Guldbrandsen startet i mars i år som markedssjef i Norges Råfisklag, og hun inngår i teamet på avdeling for omsetning i Kystens Hus i Tromsø. Guldbrandsen overtar samtidig jobben som daglig leder i «Informasjonsutvalget for reker» etter Tor-Edgar Ripman, som pensjonerer seg etter 33 år.

- Jeg har så vidt rukket å ta fatt på jobben og er ydmyk overfor muligheten til å samarbeide med fiskerne om å få verdens beste sjømat ut til folket, sier Guldbrandsen.

Les hele pressemeldingen her

(29-APR-2020 11:06 AM)

ÅRETS KVALITETSFISKER 2020: Hvem fortjener hedersprisen?

📌 Festet innlegg

Årets kvalitetsfisker er fiskernes Oscar-pris. Den som får prisen leverer villfanget sjømat av ypperste kvalitet, og er et forbilde for andre.

Foreslå din kandidat her
(23-APR-2020 07:02 PM)

Nye minstepriser for sei fra 25. april

De dynamiske minsteprisene for sei er noe nedjustert fra 25. april, se de nye prisene her.

I tillegg er Norges Råfisklag og industrien er enig om å ta ut minste vektklasse for sei fra den dynamiske minsteprismodellen. Minsteprisene for nevnte kategori vil derfor stå uendret for omsetning fra og med 25. april 2020 inntil videre, men ikke utover 31. oktober 2020, se rundskriv nr 18/2020 her.

(24-APR-2020 02:43 PM)

NYHET: Signer fiske-seddelen med mobilen!

Snart kan alle fiskere langs hele kysten ta i bruk den nye appen "CatchSign" og signere sin landings- og sluttseddel på mobil eller nettbrett.

Vi anbefaler alle å lage en signeringsbruker og laste ned appen med en gang, slik at alt er klart når man kommer til kai og skal levere sin fangst!

Les mer om CatchSign her Slik laster du ned og tar i bruk CatchSign appen How to get started with CatchSign app

 

(24-APR-2020 09:30 AM)

Elektronisk signering av landings- og sluttseddel

Norges Råfisklag setter i gang rutine med elektronisk signatur på landings- og sluttsedler til erstatning for dagens løsning med håndskrevne signaturer.

Se rundskriv

(23-APR-2020 03:40 PM)

Suspensjon av råreker til pilling

Etter henvendelse fra Sjømat Norge har arbeidsutvalget i Norges Råfisklag vedtatt suspensjon av minsteprisene for råreker til pilling.

Se rundskriv

(20-APR-2020 02:32 PM)

Kvoteinfo på MinSide ifbm stopp i fisket etter torsk for åpen gruppe

Viser til Fiskeridirektoratets stopp i fiske etter torsk for åpen gruppe fra og med i dag.

Informasjon om kvote og restkvote torsk som ligger på det enkelte fartøy på MinSide må oppdateres etter at stoppen trådde i kraft i dag. Det betyr at man fra i morgen vil kunne se riktig kvote og gjenstående kvantum.

Har du en båt i åpen gruppe og trenger informasjon om din torskekvote, ber vi deg om å ta kontakt med oss for sikkerhet skyld, tel. 77660100.

(20-APR-2020 12:59 PM)

Redusert minstepris for kvitlange

Sjømat Norge og Norges Råfisklag er enige om reduksjon av minsteprisen for de to største vektklassene av kvitlange fra 17. april og inntil videre.

Se rundskriv

(16-APR-2020 11:53 AM)

Stopp i fisket etter torsk for fartøy i åpen gruppe fra 20. april

Fiskeridirektoratet melder om stopp i fisket på maksimalkvotetillegget for fartøy i åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62°N fra mandag 20. april.

Siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 19. april kl. 23:59. Fisket fortsetter innenfor garantere kvoter og ferskfiskordningen.

Se meldingen på fiskeridir.no her

(15-APR-2020 01:36 PM)

Nye føringstilskudd

For å avhjelpe omsetningsutfordringer forårsaket av Covid-19, iverksettes ekstraordinært føringstilskudd for leveranser fra kystflåten av fisk som fraktes fra område med råstoffoverskudd til produksjonsanvendelse utenfor området. I tillegg ytes tilskudd for kvanta som fraktes til produksjonsanvendelse fra kjøpere med ferskpakking som hovedanvendelse.

Se rundskriv 13/2020

Kostnaden forbundet med frakt av lever og rogn fra førstehåndskjøper til produksjonsanlegg er blitt vesentlig økt som følge av Hurtigruten’s innskrenkninger. For å avhjelpe situasjonen iverksettes føringstilskudd som omfatter slike forsendelser.

Se rundskriv 14/2020

(03-APR-2020 11:02 AM)

Snart kan du signere på mobilen

Den er rykende fersk og har akkurat blitt rullet ut, som det så offensivt heter på fagspråket når man snakker om elektroniske tjenester. De aller første sedlene er i skrivende stund signert elektronisk via CatchSign-appen på mobilen, og testbrukerne er begeistret.

Prosjektleder og IT-konsulent Stein Pedersen forteller engasjert om den nye appen.

- Jeg veiledet Knut Tårnes på Troms Fryseterminal over telefon når han brukte tjenesten første gangen. Plutselig hører jeg; «Og der fòr han!». Knut snakket om seddelen. Da humret jeg litt for meg selv, innrømmer Stein og legger til; Meningen er jo at det skal være lettvint og gå raskt.

Tjenesten testes nå hos de 10 fryselagrene som tar imot- og cirka 40 fiskerne som leverer sjøfryste varer, der de bes om å teste og gi tilbakemeldinger på tjenesten. Forbedringer og feil rettes fortløpende i denne perioden, før tjenesten rulles ut til alle 400 fiskemottak og 6200 fiskere langs kysten fra Finnmark til Nordmøre.

Les hele artikkelen om den nye tjenesten CatchSign mobilapp her

Gjennom en helt fantastisk og felles innsats fra hjemmekontorer rundt omkring, bidro denne gjengen med sin spisskompetanse og trykket på for å få CatchSign på plass snarest når situasjonen med koronaviruset og viktigheten av å holde avstand oppsto. Fra venstre: Stein Pedersen, Jan Olav Punsvik, Robert Hansen, Svein-Helge Haugen, Charles Ingebrigtsen, Stein-Arne Mortensen, Are Selnes.

(02-APR-2020 12:23 PM)

Behov for tilstedeværelse og tilsyn

Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag, Sjømat Norge og Surofi ber Fiskeridirektoratet om å se på mulighetene for å få lokalt personell ut på kaiene for å overvåke landinger av fisk.

Vi har stor forståelse for at alle må gjøre sitt i en svært krevende situasjon, og at smitteverntiltak er avgjørende for å lykkes. Men med strenge retningslinjer for smittevern mener vi det vil være forsvarlig å utnytte tilgjengelige ressurser på en slik måte.

Les mer i brevet til Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet her

(02-APR-2020 10:29 AM)

Til deg som kjøper fisk og bruker MSC sertifikater

MSC sertifikatene er endret og har derfor fått nye nummer som skal påføres sluttsedler, merking på produkter og salgsdokumenter ved videresalg. Frist for oppdatering er 30.06.2020.

Miljøsertifikatene finner du på våre nettsider her

(31-MAR-2020 09:37 AM)

Hvem kan ikke være fritidsfisker? Her får du svaret!

Fiskeridirektoratet har definert hvem som ikke kan være fritidsfisker slik:

**Den som eier, eller er medeier av, en merkeregistrert båt kan ikke drive fritidsfiske for omsetning på fiskeslag som den merkeregistrerte båten er tildelt kvota for.

**Eiere av merkeregistrerte båter skal ikke kunne bruke en fritidsbåt til å fiske et tillegg til kvota.

**Dette gjelder alle som har en eierandel i en merkeregistrert båt som er tildelt kvote, uavhengig av hvor liten eierandelen er. Det er for eksempel ikke noe krav om å eie mer enn 50 % av den merkeregisterte båten for å være omfattet av regelen.

(26-MAR-2020 03:08 PM)

Nye minstepriser for ferske reker

Norges Råfisklag har etter henvendelse fra kjøpergruppen vedtatt reduksjon av minsteprisen for kokte skallreker til konsum som skallreke.

Se rundskriv

(20-MAR-2020 01:01 PM)

Endring og presisering av Råfisklagets betalingsvilkår mm.

Endringer i rundskrivet trer i kraft 19. mars 2020 og gjelder inntil videre. Beregninger av forsinkelsesrenter med ny sats gjelder fra og med 1. mars 2020.

Se rundskriv

(19-MAR-2020 02:35 PM)

Reduksjon og suspensjon av enkelte minstepriser

På bakgrunn av store utfordringer i ferskmarkedet suspenderes den dynamiske minsteprismodellen for hyse inntil videre, og ny redusert minstepris kunngjøres i rundskriv nr 10/2010.

Minsteprisene for uer, lyr, kveite, rødspette, lomre, breiflabb og steinbit (flekksteinbit og gråsteinbit) suspenderes minsteprisene inntil videre.

Se rundskriv

Se pressemelding

(19-MAR-2020 01:01 PM)

Endringer i gebyr ved forskudd til fisker

Norges Råfisklag endrer gebyrer ved bestilling av forskudd fra og med i dag 19. mars til:

< 50.000 : 50 kr
50.000 - 100.000 : 100 kr
100.000 - 150.000 : 150 kr
150.000 - 200.000 : 200 kr
> 200.000 : rente 2,5% pa til forfall

(19-MAR-2020 08:48 AM)

Utsatt årsmøte

Råfisklagets årsmøte i mai er utsatt. Se pressemelding her

(18-MAR-2020 10:49 AM)

NY INFORMASJON OM KARANTENEREGLER i FISKERINÆRINGEN

**OPPDATERT 18. MARS** Nå kan kommunale bestemmelser ikke hindre mannskapsbytter på fiskebåter - men nasjonale kan! Dette må du vite:

👉 Dersom du har vært i Norge de siste 14. dagene kan ikke kommunale regler hindre deg som arbeidstager fra å reise til fiskebåten.
👉 Lokale bestemmelser skal underordnes hensynet til matproduksjon.
👉 Dersom du kommer fra utlandet til Norge skal du være 14 dager i karantene. *Mannskap på havgående båter er per dags dato ikke fritatt fra dette, se info fra Fiskebåt og Norges Fiskarlag.
👉 Bedriftsledere og redere må være varsomme og gjennomføre mannskapsbytte på en måte som ikke bidrar til smitte.
👉 Barn av personell som jobber i sjømatnæringen (så kalt kritisk personell) skal gis et tilbud selv om barneskoler og barnehager er stengt. Det gjelder ikke hvis en av foreldrene har hjemmekontor.

Sjømatnæringen er en av flere samfunnskritiske sektorer og hensynet til matproduksjonen må derfor ivaretas.

Har du spørsmål er det bare å ringe oss på 77 66 01 00 eller sende en melding på våre facebooksider

(17-MAR-2020 05:22 PM)

Nå er det klart: Kommunale bestemmelser ikke til hinder for mannskapsbytter!

Flere kommuner har innført særegne restriksjoner og karantenebestemmelser. Ettersom sjømatnæringen er en av flere samfunnskritiske sektorer, så er hensynet til matproduksjonen hevet over disse.

Helseminister Bent Høie har i dag sendt ut melding om at samfunnskritiske funksjoner skal sikres, og at kommunale bestemmelser ikke skal være til hinder for dette.

Meldingen fra regjeringen synliggjør at lokale bestemmelser skal underordnes hensynet til matproduksjonen. De tre organisasjonene er imidlertid tydelige på at bedriftsledere og redere må være varsomme og gjennomføre mannskapsskift på en måte som ikke bidrar til smittepress.

Les hele saken her

(17-MAR-2020 02:05 PM)

Lokale regler må ikke hindre samfunnsfunksjoner

Flere fiskebåter har kontaktet Råfisklaget fordi de opplever problemer i tilknytning til de kommunale karantenebestemmelsene når de skal gjennomføre mannskapsbytter.

Personell som jobber i fiskeri- og havbruksnæringen er definert som samfunnskritiske funksjoner. Regjeringen har i dag presisert at kommunale regler skal ikke hindre at de som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner forflytter seg over kommunegrensene. Det er i dag gått ut et brev fra regjeringen til Fylkesmennene hvor de blir bedt om å rydde opp i dette (link)

Råfisklaget er, sammen med øvrige fiskeriorganisasjoner, i kontakt med fylkesmennene og jobber for at fiskeriene og sjømatproduksjonen skal kunne fortsette uhindret av kommunale karanteneregler.

Vi oppdater dere fortløpende på arbeidet.

Les brevet fra regjeringen her

Hvilke yrker er samfunnskritiske? Her er lista fra Justisdepartementet

(17-MAR-2020 12:50 PM)

Slik gjennomfører du enkelt mannskapsbytte i Tromsø innenfor karantenereglene ifbm. koronavirus:

👉 Frakt mannskap direkte fra flyplass til båten i egen transport. De må bli om bord i minst 14 dager.

👉 Går mannskapet i land før det har gått 14 dager, må de være i karantene til det har gått 14 dager. Dette gjelder for friske personer.

👉 Personer som er syk skal følge generelle råd om karantene, les mer på regjeringen.no her.

Les meldingen her

(15-MAR-2020 06:47 PM)

Tiltak ifbm koronaviruset: Sedler signeres ikke fysisk

Norges Råfisklag følger Fiskeridirektoratets praksis for signering av sluttseddel og kontroll:

Inntil videre vil Fiskeridirektoratet akseptere at fisker ikke signerer seddel fysisk, som et tiltak for å redusere risikoen for smitte av koronaviruset. Dette forutsetter at fisker får oversendt bilde av seddelen eller seddelinformasjonen per SMS eller e-post, og at fisker deretter bekrefter seddelinformasjonen per SMS eller e-post.

Denne kommunikasjonen må lagres og kan innhentes av Fiskeridirektoratet eller aktuelt salgslag i etterkant. De som har tatt i bruk elektronisk signering av seddel fortsetter med dette.

Tiltakene innebærer at vi ikke gjennomfører fysiske kontroller på fartøy eller kai, men fortsetter med digitale tilsyn og kontroller.

Les mer om at næringene må være aktsomme på fiskeridir.no her

(13-MAR-2020 02:44 PM)

Ingebrigtsen ny fiskeriminister

Odd Emil Ingebrigtsen fra Bodø er i dag utnevnt til ny fiskeriminister. Ingebrigtsen er tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet.

Vi ønsker Odd Emil Ingebrigtsen velkommen som ny fiskeriminister i Nærings- og fiskeridepartementet (Norge) og ser frem til godt samarbeid.

Les mer om vår nye fiskeriminister på fiskeribladet.no herSe pressekonferansen om endringer i regjeringen på regjeringen.no her

(13-MAR-2020 12:58 PM)

Melding vedr. vurderinger knyttet til Covid-19 (korona-viruset)

Arbeidsutvalget (AU) i Norges Råfisklag har i dialog med fiskeindustriens organisasjoner vurdert behovet for regulering av fisket i lys av situasjonen med covid-19 (korona-viruset).

Konklusjonen er etter dialogen at det ikke iverksettes noen reguleringer.

Råfisklaget vil følge den videre utviklingen nøye sammen med fiskeindustriens organisasjoner.

Fiskerne må som tidligere meddelt, holde tett dialog med sine fiskekjøpere for å sikre tilpasning av fisketakten i forhold til markedssituasjonen.

Se meldingen her

(12-MAR-2020 03:31 PM)

Melding vedr. vurderinger knyttet til Covid-19 (korona-viruset)

Norges Råfisklag har i møte med fiskekjøpernes organisasjoner drøftet situasjonen knyttet til  Covid-19 (korona-viruset) og aktuelle konsekvenser for sjømathandelen.

På denne bakgrunn oppfordrer Norges Råfisklag aktørene på hav og land om tett dialog for å tilpasse fisketakt og landinger til markedssituasjonen.

Se meldingen her

(10-MAR-2020 08:56 AM)

Unik mulighet: Ledig traineestilling ved Europakontoret i Brussel

Har du lyst på en utfordrende, internasjonal, spennende og variert start på karrieren? Og samtidig lære mer om Nord-Norges forhold til EU? Nord-Norges Europakontor har en ledig traineestilling fra 1. september 2020 til 30. juni 2021.

Søknadfrist 22. mars 2020.

Les mer om arbeidsoppgavene og hvordan du søker herSjekk ut @NorthNorwayEuropeanOffice på facebook her

(06-MAR-2020 08:29 AM)

Inviterer til skolekonkurranse om fremtidens fiskerinæring

Norges Råfisklag inviterer skoleelever til å delta i ny og spennende skolekonkurranse!

I konkurransen inviteres elevene til å lage en kort film på under to minutter hvor man ser nærmere på ett eller flere av spørsmålene:

1. Hvordan har fiskerinæringa utviklet seg?
2. Hvordan er dagens fiskerinæring?
3. Hvordan tror du/klassen at fiskerinæringa vil se ut i fremtiden?

Premiepotten er på 20.000 kroner, og nytt av året er at hele fire klasser kan dele på og vinne premien. Juryen dømmer etter kriterier som varierer fra faglig substans til kreativitet og engasjement.

– Det er ingen krav om å være filmprodusent. Videosnutten kan vise gode historier fra lokalmiljøet, gamle eller nye systemer på en fiskebåt, intervjuer, modeller av nye tekniske løsninger eller noe helt annet. Her er det bare for alle som har lyst til å delta å kaste seg ut i det, det er bare fantasien som setter grenser, sier Amalie Oda Harland i Norges Råfisklag.

Les mer i pressemeldingen herLes mer om konkurransen og se fjorårets vinnerbidrag på sjomattilfolket/rafisklaget.no her

(04-MAR-2020 01:47 PM)

Minstepriser og omsetningsbestemmelser kvalprodukter 2020

Følgende minstepriser gjelder fra og med 3. mars 2020 og inntil videre:

Kvalkjøtt, anvendelse konsum kr 36,75 pr kg¹
Kvalspekk og finner til konsum kr 0,01 pr kg

Norges Råfisklag legger til grunn for årets omsetning av kvalprodukter at all omsetning skal baseres på leveringsavtale inngått mellom fanger og kjøper før fangststart.

Les mer i rundskrivet her

(03-MAR-2020 11:54 AM)

Føringstilskudd 2020

Norges Råfisklag har fått Nærings- og Fiskeridepartementets godkjenning til satser og ordninger for førings- og pakketilskudd gjeldende for 2020.

Rundskriv 6/2020: Førings- og pakketilskudd for fisk 2020

Rundskriv 7/2020: Føringstilskudd for ferske reker som fiskes på kysten og anvendes til pilling

Rundskriv 8/2020: Føringstilskudd for notfanget sei avhentet med brønnbåt

(02-MAR-2020 12:55 PM)

Fangster fra tredjelandsfartøy ilandført med fraktefartøy

Hjemmelsgrunnlag for førstehåndsomsetning av fisk/skalldyr av utenlandsk opprinnelse, også omlastet og landet med fraktefartøy

Se rundskriv

(28-FEB-2020 12:56 PM)

Levendelagring av torsk, Påmelding og seddelføring

I forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 °N (Fiskesalgslagslova) og forskrift om landings- og sluttseddel (Landingsforskrift) gir Norges Råfisklag noen bestemmelser om påmelding og seddelføring for levendelagring av torsk.

Se rundskriv

(28-FEB-2020 12:22 PM)

Skreien – naturens gave til Kyst-Norge!

Hvert år får Norge en fantastisk gave fra naturen. Millioner av gytemoden torsk vandrer fra Barentshavet for å gyte langs kysten av Norge. Skreien er grunnen til at vi fortsatt har god aktivitet i mange fiskevær langs kysten vår.

Skreien fikk navnet sitt fra vikingene. «Fisken som skrider» har skapt liv i mange tusen år langs en kyst som ellers kan være nokså ugjestmild.

Båten "Feskargutten" drar garn, fotograf Ronny Steve Johansen.

Les hele kronikken om skreien, den eventyrlige gaven fra naturen her

(24-FEB-2020 09:12 AM)

ÅRETS KVALITETSFISKER 2020: Hvem fortjener hedersprisen?

Årets kvalitetsfisker er fiskernes Oscar-pris. Den som får prisen leverer villfanget sjømat av ypperste kvalitet, og er et forbilde for andre.

Nå søker vi etter årets kandidater. Kjenner du noen som fortjener å vinne, da vil vi gjerne at du sender oss ditt forslag i linken under!  

Foreslå din kandidat før 26. april her

Se hvem som vant i for og les mer om årets kvalitetsfisker her

Vinneren kåres på Råfisklagets årsmøte 12. mai.

(05-MAR-2013 02:06 PM)

Viktig info til fiskekjøpere som mottar EHF-faktura:

Feil i forbindelse med utsending av EHF-faktura (elektronisk faktura) er nå rettet opp.
Fra i dag 14.02.2020 vil faktura bli sendt ut på EHF-format.
 

(14-FEB-2020 10:50 AM)

Falsk epost fra Råfisklaget!

Viktig! Dersom du mottar epost fra ingvar.skirbekk@rafisklaget.no, eller andre @rafisklaget.no-adresser, som innholder en oppfordring til å klikke på linker, ber vi deg om å slette den. Eposten er falsk og linkene kan være skadelig for din mobil, nettbrett eller datamaskin.

(07-FEB-2020 09:29 PM)

SKREIPATRULJEN: Vi har aldri sett så mye fin kvalitetsmerket Skrei på første kontroll!

Skreipatruljen har akkurat kommet hjem fra sesongens første kontrolluke i Norge og Europa. De kan fastslå at de aldri har sett så mye fin kvalitetsmerket Skrei så tidlig på året. Skrei fra hele 22 ulike produksjonsanlegg langs kysten fra Finnmark til Nordmøre har blitt kontrollert.


Les mer om resultatene her

(23-JAN-2020 06:36 PM)

Nye minstepriser for tare

Minstepris for tare gjeldende fra 01.01.2020 er kr 287,- pr tonn. 

Se rundskriv

(20-JAN-2020 03:54 PM)

Endring og presisering av Råfisklagets betalingsvilkår mm.

Fom 01.01.2020 endret satsen for morarente seg til 9,5 % pr år. Vi har derfor endret vår rentesats til kjøperne fra 8,4% pr år til 9 % pr år, altså 0,75% pr mnd.

Se rundskriv

(20-JAN-2020 03:26 PM)

Norske kvalitetsmerket Skrei er endelig i butikkene!

Fisken i verdensklasse får du bare kjøpt en begrenset periode.

Det stilles helt spesielle krav til kvalitetsmerket Skrei:

🤗 Perfekt utenpå og inni (uten merker og hvit i fiskekjøttet).
❄️12 dagers garantert holdbarhet (kjølt hurtig ned mot null grader).
📆 Fanget mellom 1. januar og 30. april.

Råfisklagets skreipatrulje passer på at fisken som pakkes holder det høye kvaliteten som merket lover.

Les mer om torskens Rolls Roys her

(15-JAN-2020 07:13 PM)

Ny rekord: Villfanget sjømat for 13 milliarder i Råfisklagets distrikt!

Omsetningen i Norges Råfisklag passerte 13 milliarder kroner i 2019. Dette er ny rekord og er den høyeste registrerte verdien noensinne i fiskesalgs-lagets historie.

Det var hele 6.200 ulike fartøy som sørget for mer enn 146.900 enkelteveranser i Råfisklagets distrikt i 2019.

– Et svært viktig forhold er at fiskeflåten som leverer i Råfisklagets distrikt består av små og mellomstore bedrifter som eies og drives lokalt. De legger igjen store verdier i sine lokal-samfunn og er med på å sørge for liv og røre langs hele kysten, sier administrerende direktør Svein Ove Haugland.

Les mer om den utrolige rekorden i pressemeldingen her

(02-JAN-2020 12:52 PM)

Norges Råfisklags garantiordning

Revidert utgave av Råfisklagets garantibestemmelser presenteres som vedlegg til rundskriv nr 1/2020.

Se hele rundskrivet

(02-JAN-2020 11:15 AM)

Oppgjørsbetingelser for fiskere

Norges Råfisklag tilbyr trekk i oppgjør til tredjepart som en tjeneste for fiskere. Trekkordning gjennomføres etter mottak av signert transporterklæring fra fisker, hvor fisker og mottaker av trekket har signert erklæringen.

På grunn av oppgjørssystemet og forpliktelsene fiskere pålegges i forbindelse med omsetning, vil vi sette en maksimal grense på trekk som kan gjennomføres. Vi vil maksimalt akseptere trekk på 75% av trekkgrunnlaget.

Les mer i rundskriv nr 33/2019 her Last ned skjema for avtale om overføringer og trekk her (word-fil)

(23-DEC-2019 01:39 PM)

Minstepriser for kvitlaks f.o.m. 1. januar 2020

Norges Råfisklag og Sjømatbedriftene er enige om nye minstepriser for kvitlaks.

Se rundskriv

(20-DEC-2019 10:32 AM)

Frist for krav om føringstilskudd for 2019

Krav om føringstilskudd må være mottatt av oss innen 03.01.2020.

Krav som kommer inn etter fristen, vil ikke være tilskuddsberettiget.

(19-DEC-2019 01:54 PM)

Endring i bruk av begrep om utilsiktet fangst på sluttseddel

Norges Råfisklag innfører en endring i bruk av begrepet Ikke tilsiktet fangst på sluttseddel.

Se rundskriv

(18-DEC-2019 02:30 PM)

Garanti for kjøp av råstoff i 2020

Vi viser til § 10 i våre forretningsregler og gjeldende garantibestemmelser. Det vil komme oppdaterte garantibestemmelser gjeldende fra 01.01.2020 i et eget rundskriv.

Vi aksepterer i hovedsak følgende former for sikkerhetsstillelse:

- Bankgaranti.
- Kredittforsikring i kredittforsikringsselskapet Euler Hermes.

Les mer i rundskrivet her

(17-DEC-2019 10:48 AM)

Nå får kveite som er fanget med krok en egen og høyere minstepris

Kveite som er fanget med krok har gjennomgående høyere kvalitet, og er mer etterspurt i markedet. Det er grunnen til at den fra og med 16. desember får en egen, høyere minstepris!

Minsteprisen øker med 5 kroner for krokfanget kveite som veier mer enn 40 kilo:
**50 kroner (for størrelse 40-60 kg)
**40 kroner (for størrelse over 60 kg)

Se alle endringene i vinterens minstepriser i pressemeldingen her Se minsteprisliste til fisker fra og med 16. desember her (rundskriv nr 30/2019)

Oppdatert 13.DES.2019 14:22

(10-DEC-2019 09:17 AM)

Stopp i fisket etter vassild mandag 9. desember

Fiskeridirektoratet stopper fisket etter vassild i 2019 fra og med i dag, mandag 9. desember 2019 klokken 23:59, da kvoten er beregnet oppfisket, se meldingen på fiskeridir.no her.

(09-DEC-2019 03:54 PM)

Pressemelding om Fiskerikontrollutvalgets innstilling

Vi ønsker fiskerikontrollutvalgets innstilling velkommen. Norge har verdens beste forvaltning av marine ressurser. Samtidig er det ingen tvil om at det er rom for forbedringer, også på kontrollsiden, noe ikke minst de siste ukers avsløringer av fiskerikriminalitet, viser.
Samtidig er vi opptatt av at man i jakten på forbedringer ikke kaster på båten de ordningene som fungerer godt i dag. Les mer om Norsk Villfisks tanker rundt innstillingen her

 

(02-DEC-2019 01:28 PM)

Høringsbrev - Omsetningssystemet for fryst hvitfisk

Salgslagene foreslår endringer i auksjonene av fryst fisk, og sender dem ut på høring. Det forslås at kun foredlede produkter skal kunne egenovertas, at minst 50% av fisken må på auksjon og  at start/akseptpris settes etter bestemte regler. Les mer om detaljene i hørinsbrevet

 

(02-DEC-2019 12:03 PM)

Uregistrert fiske er miljøkriminalitet og uakseptabelt!

- Det er svært gledelig at politiet sammen med blandt annet Fiskeridirektoratet og Mattilsynet, har prioritert å bruke store ressurser på å avdekke ulovligheter i kongekrabbenæringen!

Råfisklagets leder Svein Ove Haugland er klar på at all form for fiskerikriminalitet er både uakseptabelt og forkastelig.

- Uregistert fiske er miljøkriminalitet og bidrar til et større uttak av krabbe og fisk enn det som er forsvarlig for fiskebestandene. Uregistrert fiske er også konkurransevridende hvor de som driver lovlig blir taperne. Norges Råfisklag er opptatt av å komme miljøkriminalitet til livs og bidrar i kampen.

Les om politiets pågående etterforskning på nrk.no her

(22-NOV-2019 09:19 AM)