Årsmøtet 2019

Årsmøtet avholdes på Radisson Blu i Tromsø tirsdag 14. mai og onsdag 15. mai.

Tirsdag 14. mai kl. 10:00

Åpningstale v/styreleder Johnny Caspersen

Sak 1 - Konstituering

Sak 2 - Råfisklagets fremtidige rolle i arbeidet med å forebygge og kontrollerer brudd på fiskerilovgivningen.
Statssekretær Roy Angelvik
Førstestatsadvokat Lars Fause
Fiskeridirektør Liv Holmefjord
Adm. dir Svein Ove Haugland

Årets kvalitetsfisker kåres

Lunsj

Debatt etter sak 2

Sak 3 - Virksomhetsrapport 2017, pris og markedssituasjonen 2018
Avd. dir Charles Aas
Omsetningssjef Willy Godtliebsen

Avslutning kl. 17:00

Middag Radisson Blu kl. 19:30

Onsdag 15. mai kl. 09:00

Sak 4 - Vedtektsendring
Juridisk rådgiver Gerd Kristoffersen

Sak 5 - Årsberetning 2018 og kontrollkomiteens årsmelding 2018

Sak 6 - Regnskap med revisjonsberetning

Lunsj

Sak 7 - Godtgjørelse revisor

Sak 8 - Valg av revisor

Sak 9 - Godtgjørelse tillitsvalgte

Sak 10 - Valg av styrende organer og kontrollkomité

Avslutning

Styret i Norges Råfisklag

Styret i Norges Råfisklag

Fra venstre: Hans Petter Rasmussen (Fiskarlaget Nord), Holger Pedersen (Nordland Fylkes Fiskarlag), John Bjørnholm (Møre- og Romsdal Fiskarlag), Jimmy Tøllefsen (Fiskarlaget Nord), Egil Berge (Fiskarlaget Midt-Norge), Johnny Caspersen (Fiskebåt), Paul Jensen (Norges Kystfiskarlag), Kjell Bjørnar Bakken (Nordland Fylkes Fiskarlag), Erlend Hanssen (Norsk Sjømannsforbund), Charles Aas (ansattes representant).

ÅRETS KVALITETSFISKER 2019: Hvem fortjener hedersprisen?

ÅRETS KVALITETSFISKER 2019: Hvem fortjener hedersprisen?

Foreslå din kandidat før 10. april herLes mer om årets kvalitetsfisker

Er du under 30 år og yrkesfisker? Bli med på årsmøtet!

Råfisklagets årsmøte setter kursen for salgslagets arbeid framover, og er i tillegg en god, relevant og hyggelig møteplass for fiskere.

Vi er opptatt av å slippe unge mennesker til der beslutningene skal tas. Derfor vil vi spandere reise, hotell og opphold på noen heldige unge fiskere, slik at de kan delta på årsmøtet vårt. Vil du være en av dem?

Frist for å delta: 23. april.

ÅRSMØTET
Dato: 14.-15. mai.
Sted: Radisson Blu Tromsø.

Skriv til oss i kommentarfeltet på facebook, og du er med i trekningen

Vi er tilstede på årsmøtet på disse kanalene.

Vi er tilstede på årsmøtet på disse kanalene.