Årsmøtet 2018

Årsmøtet avholdes på Radisson Blu i Tromsø onsdag 30. mai og torsdag 31. mai.

Onsdag 30. mai kl. 10:00

Åpningstale v/styreleder Johnny Caspersen

Sak 1 - Konstituering

Sak 2 - Økt norsk verdiskapning av villfiskressursene.
Statssekretær Veronica Isabel Pedersen

Betydningen av salgslagenes organisering av markedsplassen
Adm. dir Trygve Myrvang

Industriens forventninger til markedsplassen
Direktør Sjømat Norge, Sverre Johansen

Auksjon eller kontrakt? En vitenskapelig analyse av Råfisklagets omsetning av ombordfryst fisk.
Innlegg v/seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg

Årets kvalitetsfisker kåres

Lunsj

Sak 3 - Miljøsak: Marin plastforsøpling
Innledere:
Forsker Ingeborg Hallanger
Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen
Fiskeriindustriunionen v/Konstantin Drevetniak

Sak 4 - Virksomhetsrapport 2017, pris og markedssituasjonen 2018
Ass. dir Svein Ove Haugland
Omsetningssjef Willy Godtliebsen
Salgleder Benedicte Nielsen
Rådgiver Charles Aas

Avslutning kl. 17:00

Middag Radisson Blu kl. 19:30

Torsdag 31. mai kl. 09:00

Sak 5 - Gjennomgang av erfaringene med kvalitetstilsynet og veien videre
Avd. dir Charles Ingebrigtsen

Sak 6 - Vedtektsendring vedrørende avgiftssak
Økonomidirektør Tommy Nygård

Sak 7 - Årsberetning 2017 og kontrollkomiteens beretning 2017

Sak 8 - Regnskap med revisjonsberetning

Lunsj

Sak 9 - Godtgjørelse revisor

Sak 10 - Valg av revisor

Sak 11 - Godtgjørelse tillitsvalgte

Sak 12 - Valg av styrende organer og kontrollkomité

Avslutning

Styret i Norges Råfisklag

Styret i Norges Råfisklag

Fra venstre: Hans Petter Rasmussen (Fiskarlaget Nord), Holger Pedersen (Nordland Fylkes Fiskarlag), John Bjørnholm (Møre- og Romsdal Fiskarlag), Jimmy Tøllefsen (Fiskarlaget Nord), Egil Berge (Fiskarlaget Midt-Norge), Johnny Caspersen (Fiskebåt), Paul Jensen (Norges Kystfiskarlag), Kjell Bjørnar Bakken (Nordland Fylkes Fiskarlag), Erlend Hanssen (Norsk Sjømannsforbund), Charles Aas (ansattes representant).

Årets kvalitetsfisker 2018

Årets kvalitetsfisker 2018

Tor Inge Nilsen ble kåret til Årets kvalitetsfisker for sitt utrettelige kvalitetsarbeid under Råfisklagets årsmøte 2018.

-Det kan aldri bli nok fokus på kvalitet i fiskerinæringa, sier den unge fiskeren.

Pressemelding Årets kvalitetsfisker 2018

Vi er tilstede på årsmøtet på disse kanalene.

Vi er tilstede på årsmøtet på disse kanalene.