Årsmøtet 2019

Årsmøtet avholdes på Radisson Blu i Tromsø tirsdag 14. mai og onsdag 15. mai.

Tirsdag 14. mai kl. 10:00

Åpningstale v/styreleder Johnny Caspersen

Sak 1 - Konstituering

Sak 2 - Råfisklagets fremtidige rolle i arbeidet med å forebygge og kontrollerer brudd på fiskerilovgivningen.
Statssekretær Roy Angelvik
Førstestatsadvokat Lars Fause
Fiskeridirektør Liv Holmefjord
Adm. dir Svein Ove Haugland

Årets kvalitetsfisker kåres

Lunsj

Debatt etter sak 2

Sak 3 - Virksomhetsrapport 2018, pris og markedssituasjonen 2019
Avd. dir Charles Aas
Omsetningssjef Willy Godtliebsen

Avslutning kl. 17:00

Middag Radisson Blu kl. 19:30

Onsdag 15. mai kl. 09:00

Sak 4 - Vedtektsendring
Juridisk rådgiver Gerd Kristoffersen

Sak 5 - Årsberetning 2018 og kontrollkomiteens årsmelding 2018

Sak 6 - Regnskap med revisjonsberetning
Økonomidirektør Tommy Nygård

Sak 7 - Godtgjørelse revisor

Sak 8 - Valg av revisor

Sak 9 - Godtgjørelse tillitsvalgte

Sak 10 - Valg av styrende organer og kontrollkomité

Avslutning

Lunsj

Styret i Norges Råfisklag

Fra venstre: Einar Mortensen (ansattes representant), Holger Pedersen (Nordland Fylkes Fiskarlag), Jimmy Tøllefsen (Fiskarlaget Nord), Egil Berge (Fiskarlaget Midt-Norge), Kjell Bjørnar Bakken (Nordland Fylkes Fiskarlag), Kjell Otto Knoph (Norsk sjømannsforbund), Johnny Caspersen (Fiskebåt), Lars Erik Hopmark (Møre og Romsdal Fiskarlag), Hans Petter Rasmussen (Fiskarlaget Nord), Paul Jensen (Norges Kystfiskarlag), Ida Pollan Thowsen (statens kontrollør).

Årets kvalitetsfisker 2019

Årets kvalitetsfisker 2019

Autolinebåten «O. Husby» med sitt mannskap i dag kåret til Årets kvalitetsfisker for sitt arbeid med å levere fisk i verdensklasse.

Pressemelding Årets kvalitetsfisker 2019

Vi er tilstede på årsmøtet på disse kanalene.

Vi er tilstede på årsmøtet på disse kanalene.