Vi forvalter kystens verdier

Norges Råfisklag - et salgslag eid av fiskerne med formål:

Ved organisert førstehåndsomsetning av råfisk og viltlevende marine ressurser skal Norges Råfisklag gjennom sine tjenester sikre fiskernes inntekter og bidra til en bærekraftig og lønnsom verdiskaping i norsk fiskerinæring.

Organisert som et samvirke. Etablert i 1938 og regulert gjennom Fiskesalslagslova. Ansvar for førstehåndsomsetning og fastsettelse av minstepris for villfanget norsk sjømat fra Nordmøre til og med Finnmark. 64 ansatte. Hovedkontor i Tromsø. Regionkontor i Svolvær og Kristiansund.

Kalender

2018

12.-13. des styremøte

2019

25. februar styremøte

10.-11. april styremøte

12.-13. mai styremøte

14.-15. mai Årsmøte

26. august styremøte

11.-12. desember styremøte

2020

12.-13. mai Årsmøte

Møteplan Norges Fiskarlag og medlemslagene Norges Kystfiskarlag