Opp for hyse og sei,
uendret for torsk fra 17. des.

Se gjeldende og kommende minstepriser for torsk og sei
Kongekrabben går ned
1 krone

se de nye dynamiske minsteprisene for kongekrabbe her
Vi er fiskernes eget salgslag Rydd ei fjæra!

 

Villfisknæringen tar ansvar for havmiljøet, og inviterer nå DEG til bli med på ryddelaget

#rentmiljø

Min side -
alltid oppdatert

 

Logg inn eller
registrer ny bruker

 

Filetere, skinne, rense eller skjære torsketunger..
Vi viser deg hvordan
Havets muligheter er vår fremtid
Distriktskvoteordningen 2018
 
Total verdi hittil i år
 
Total verdi hittil i år
Distriktskvoteordningen 2018
 
BudfristVareSnittKvant.Fartøy
17.12 10:20Uer0,79 kg7356Arctic Swan
17.12 10:25Snabeluer0,68kg2657Arctic Swan
17.12 10:30Gråsteinbit2,52 kg7399Arctic Swan
17.12 10:35Flekksteinbit3,65 kg686Arctic Swan
Mottatte fangster i år